http://www.108acc.com
  
สร้างเว็บไซต์Engine by iGetWeb.com

หน้าแรก

วิสัยทัศน์/พันธกิจ

บริการของเรา

LINK 4 A/C

DOWNLOAD

ติดต่อเรา

ปฎิทิน

« February 2020»
SMTWTFS
      1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829

.......... บทความ 108 ..........

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ธรรมนูญครอบครัว คนละเรื่องเดียวกัน (๔)

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ธรรมนูญครอบครัว คนละเรื่องเดียวกัน

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ธรรมนูญครอบครัว คนละเรื่องเดียวกัน (2)

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ธรรมนูญครอบครัว คนละเรื่องเดียวกัน (๓)

ราชกิจจาฯ ประกาศมาตรการคง VAT 7% ออกไปอีก 1 ปี ถึงวันที่ 30 ก.ย.61 ..... คั่นเวลา

บัญญัติ 10 ประการที่ต้อง คำนึงในการวางระบบบัญชี และการควบคุม ภายใน (1)

อะไรคือข้อมูลทางบัญชี ?

องค์กรในมุมมองของนักบัญชี

วิธีการเลือกสำนักงานบัญชี

เจ้าของกิจการควรไปพบ สรรพากรเองหรือไม่

บัญญติ 10 ประการที่ต้อง คำนึงในการวางระบบบัญชี และการควบคุมภายใน (2)

สำนักงานบัญชีในฝัน (2)

สำนักงานบัญชีในฝัน (3)

สำนักงานบัญชีในฝัน (4)

สำนักงานบัญชีในฝัน (5)

สำนักงานบัญชีในฝัน (6)

การสุ่มตัวอย่างทางสถิติในการสอบบัญชี

ค่าทำบัญชีปีละ 2-3 หมื่นบาท คุณไปอยู่ที่ไหนมา

พรก.ยกเว้นการปฏิบัติการเกี่ยวกับภาษีอากร 2558 ยื่นดีไหม

ธุรกิจปั่นป่วน เจอปัญหาขาดแคลนผู้สอบบัญชี จริงหรือ(1)

คุณสมบัตินักบัญชีที่ดี

จรรยาบรรณ ของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี

ธรรมบรรยาย ชุด จริยธรรมกับบัณฑิต - พุทธทาสภิกขุ

คลิปนี้ ชอบมาก

KPI เท่าไหร่ถึงพอ (1)

KPI เท่าไหร่ถึงพอ (2)

สถิติการจ่ายภาษีรายจังหวัด

สถิติการจ่ายภาษีตามภาค

สำนักงานบัญชีในฝัน (1)

สมาชิก

ลืมรหัสผ่าน?
สมัครสมาชิก

สถิติ

เปิดเว็บ14/11/2007
อัพเดท27/02/2020
ผู้เข้าชม21,683,213
เปิดเพจ25,797,658
Gold charts on InfoMine.com

จิตสำนึก "การต่อต้านคอร์รัปชัน"

จิตสำนึก "การต่อต้านคอร์รัปชัน"
  สุจินตนา ภาวสิทธิ์
องค์กรเพื่อความโปร่งใสในประเทศไทย  
     
      สังคมไทยทุกวันนี้หากสังเกตกันให้ดี จะพบข่าวคอร์รัปชันหรือการทำงานที่ไม่มีความโปร่งใสของ   ทั้งภาครัฐและภาคเอกชนตามหน้าหนังสือพิมพ์ รวมไปถึงทางวิทยุ และโทรทัศน์อยู่เสมอ สิ่งเหล่านี้เป็นเครื่อง  ชี้ให้เราเห็นถึงสภาพความเป็นจริงในสังคมที่กำลังเกิดขึ้น บ่งบอกถึงความเจ็บป่วยของสังคมที่มีคอร์รัปชันเป็นเนื้อร้ายทำลายทุกส่วนของสังคม   
      จากสภาพปัญหาที่เกิดขึ้น เมื่อมองลึกลงไป พบว่า รากเง้าของปัญหานี้ น่าจะอยู่ที่ระบบการศึกษาที่เป็นกลไกสำคัญในการบ่มเพาะจิตสำนึกโดยเฉพาะเยาวชน ซึ่งเป็นอนาคตของชาติ อย่างไรก็ตาม ระบบในสังคมไทย
ยังไม่ได้ให้ความสำคัญในการแก้ไขปัญหาคอร์รัปชั่นที่เกิดขึ้นอย่างจริงจัง ระบบการศึกษาไม่ได้กระตุ้นให้
เยาวชนและสังคมโดยรวมเกิดจิตสำนึกในการแก้ไข ป้องกันปัญหาคอร์รัปชัน และสร้างระบบตรวจสอบการทำงานทั้งของภาครัฐและเอกชนขึ้นมา ยกตัวอย่างเช่น ระบบการศึกษาของไทยในปัจจุบันยังไม่ได้อธิบาย    หรือให้ความหมายของคำว่า "คอร์รัปชัน" ให้สังคมได้รับรู้ความหมายอย่างจริงจัง แม้แต่ในพจนานุกรม      ฉบับราชบัณฑิตสถาน 
      ก็ยังไม่มีการบัญญัติศัพท์และความหมาย ของคำว่า คอร์รัปชัน ให้เข้าใจอย่างง่ายๆ นอกจากนี้การชี้    ให้เห็นพฤติกรรมที่เข้าข่ายคอร์รัปชันที่เป็นรูปธรรม ไม่ว่าจะเป็นการเล่นพรรคเล่นพวก การฮั้วโครงการ การ  ใช้เส้นสาย การปกปิดความผิด ฯลฯ ก็เป็นสิ่งสำคัญที่ระบบการศึกษาทั้งในและนอกระบบต้องให้ความเข้าใจ แก่สังคม เพราะสังคมอยู่กับพฤติกรรมข้างต้นมาเป็นระยะเวลายาวนาน จนเกิดความชาชินและรู้สึกว่าสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งธรรมดาที่เกิดขึ้นในสังคม ซึ่งหากเรานิ่งเฉย ปล่อยให้สิ่งเหล่านี้กลายเป็นวัฒนธรรมและค่านิยมของคนในชาติแล้ว เป็นที่น่าวิตกต่อสิ่งที่จะเกิดขึ้นกับอนาคตของประเทศชาติ
       นอกจากระบบการศึกษาที่มีปัญหาแล้ว ระบบการเมืองภายในประเทศก็มีปัญหา ระบอบการปกครองแบบประชาธิปไตยนั้น ไม่ควรมีลักษณะ "มือใครยาว สาวได้ สาวเอา" หรือ "น้ำขึ้นให้รีบตัก" เมื่อนักการเมืองเข้ามาเป็นสมาชิก สภาผู้แทนราษฎร ต้องเข้ามาปกป้องผลประโยชน์ของประเทศชาติและประชาชน ไม่ใช่เข้ามาปกป้องสิทธิประโยชน์ของตนเองหรือพรรคพวก โดยการใช้ช่องทางกฎหมายเอื้อผลประโยชน์ให้กับตนเองและพวกพ้อง ดังตัวอย่างที่เราเห็นกันในปัจจุบัน สิ่งเหล่านี้เป็นตัวชี้ให้เห็นถึงจิตสำนึกของผู้นำว่ามีความจริงใจในการบริหารบ้านเมืองหรือไม่ และเมื่อระบบการเมืองมีปัญหา สิ่งที่มีส่วนเกี่ยวข้องอีกอย่างหนึ่ง คือ ระบบ  ราชการ ที่ต้องอิงกับระบบการเมือง
      โดยเฉพาะการเมืองในปัจจุบันที่นักการเมืองเข้ามามีบทบาทและอำนาจสั่งการ ยิ่งทำให้ระบบราชการต้องผูกขาดขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของนักการเมืองที่เข้ามามีอำนาจในขณะนั้น ไม่ว่าจะเป็นการเพิ่ม หรือย้ายตำแหน่ง การทำงานของระบบราชการจึงเป็นการทำงานที่มีลักษณะของระบบอุปถัมภ์ระหว่างข้าราชการและ
นักการเมือง จนทำให้ข้าราชการที่มีความรู้ความสามารถจำนวนไม่น้อยไม่สามารถทนกับระบบดังกล่าวได้   ต้องยอมลาออก ทั้งๆ ที่ต้องการใช้ความรู้ความสามารถที่มีอยู่เพื่อการพัฒนาประเทศ ทำให้เกิดปัญหาสมองไหล
ขาดแคลนทรัพยากรบุคคลที่มีคุณภาพ
        การแก้ไขปัญหาคอร์รัปชันจึงต้องแก้ควบคู่ไปกับการแก้ไขที่ระบบการศึกษา ระบบการเมือง และระบบราชการ อย่างไรก็ตาม จิตสำนึกของประชาชนทุกคนมีความสำคัญที่สุด เราไม่สามารถรอให้หน่วยงานใดมาจัดการเรื่องดังกล่าวให้หมดไปได้จากสังคม เราจึงต้องร่วมมือกันไม่ปล่อยให้คนทำผิดกลายเป็นคนถูก เพราะนี่คือผลประโยชน์ส่วนรวมของทุกคนในชาติ
                                                *****************************************
   ที่มา : http://www.transparency-thailand.org/thai/watch_th_index.html
view

*

view