http://www.108acc.com
  
สร้างเว็บไซต์Engine by iGetWeb.com

หน้าแรก

วิสัยทัศน์/พันธกิจ

บริการของเรา

LINK 4 A/C

DOWNLOAD

ติดต่อเรา

.......... บทความ 108 ..........

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ธรรมนูญครอบครัว คนละเรื่องเดียวกัน (๔)

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ธรรมนูญครอบครัว คนละเรื่องเดียวกัน

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ธรรมนูญครอบครัว คนละเรื่องเดียวกัน (2)

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ธรรมนูญครอบครัว คนละเรื่องเดียวกัน (๓)

ราชกิจจาฯ ประกาศมาตรการคง VAT 7% ออกไปอีก 1 ปี ถึงวันที่ 30 ก.ย.61 ..... คั่นเวลา

บัญญัติ 10 ประการที่ต้อง คำนึงในการวางระบบบัญชี และการควบคุม ภายใน (1)

อะไรคือข้อมูลทางบัญชี ?

องค์กรในมุมมองของนักบัญชี

วิธีการเลือกสำนักงานบัญชี

เจ้าของกิจการควรไปพบ สรรพากรเองหรือไม่

บัญญติ 10 ประการที่ต้อง คำนึงในการวางระบบบัญชี และการควบคุมภายใน (2)

สำนักงานบัญชีในฝัน (2)

สำนักงานบัญชีในฝัน (3)

สำนักงานบัญชีในฝัน (4)

สำนักงานบัญชีในฝัน (5)

สำนักงานบัญชีในฝัน (6)

การสุ่มตัวอย่างทางสถิติในการสอบบัญชี

ค่าทำบัญชีปีละ 2-3 หมื่นบาท คุณไปอยู่ที่ไหนมา

พรก.ยกเว้นการปฏิบัติการเกี่ยวกับภาษีอากร 2558 ยื่นดีไหม

ธุรกิจปั่นป่วน เจอปัญหาขาดแคลนผู้สอบบัญชี จริงหรือ(1)

คุณสมบัตินักบัญชีที่ดี

จรรยาบรรณ ของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี

ธรรมบรรยาย ชุด จริยธรรมกับบัณฑิต - พุทธทาสภิกขุ

คลิปนี้ ชอบมาก

KPI เท่าไหร่ถึงพอ (1)

KPI เท่าไหร่ถึงพอ (2)

สถิติการจ่ายภาษีรายจังหวัด

สถิติการจ่ายภาษีตามภาค

สำนักงานบัญชีในฝัน (1)

Games

สมาชิก

ลืมรหัสผ่าน?
สมัครสมาชิก
Gold charts on InfoMine.com

ตามรอย...ต้นธารความพอเพียง ตามรอย...สมเด็จย่า สวิตเซอร์แลนด์

จากประชาชาติธุรกิจ

คอลัมน์ พาทัวร์

โดย รัตนา จีนกลาง

ช่วง ปีใหม่มีทริปเดินทางไกลไปสวิตเซอร์แลนด์ เป้าหมายคือ "การตามรอยสมเด็จย่า" ภายใต้โครงการคิดอย่างยั่งยืน ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร (กอ.รมน.)

ครั้ง นี้มีโอกาสได้ไปเรียนรู้พระราชประวัติ พระราชจริยาวัตรของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ผู้ทรงเป็นต้นแบบของความพอเพียง ณ เมืองโลซานน์ สวิตเซอร์แลนด์ ซึ่งนับเป็นสถานที่ประวัติศาสตร์ทรงคุณค่า เนื่องเพราะสมเด็จย่าทรงประทับและอภิบาลราชโอรส ราชธิดา รวมทั้งทรงวางรากฐานการศึกษาแก่สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอานันทมหิดล และพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช เมื่อครั้งยังทรงพระเยาว์

แม้กาลเวลาจะล่วงเลยมาแล้ว 80-100 ปี สถานที่ต่อไปนี้ก็ยังดำรงสภาพเดิมให้ คนรุ่นหลังได้ศึกษารอยอดีตที่เปี่ยมคุณค่า

เริ่ม ต้นที่ "โรงแรมโบริวาจ" เป็นโรงแรมคลาสสิกชั้นหนึ่งของเมืองโลซานน์ อยู่ริมทะเลสาบลาค เลอมอง (Lac Leman) สมเด็จพระมหิตลาธิเบศรอดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก ทรงเลือกพัก ที่นี่เพื่อฮันนีมูนหลังทรงอภิเษกสมรสกับสมเด็จย่าปี 2463 ต่อมาโลซานน์กลายเป็นเมืองที่สมเด็จย่า สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอฯ รัชกาลที่ 8 และรัชกาลที่ 9 ทรงใช้ชีวิตเกือบ 20 ปีก่อนนิวัตประเทศไทย
"ทะเลสาบ เลอมอง" ขนาดใหญ่ติดฝรั่งเศส เคยเป็นสถานที่พักผ่อนของทั้ง 4 พระองค์ โดยรัชกาลที่ 8 รัชกาลที่ 9 ทรงเรือใบ กรรเชียงเรือเล่นในทะเลสาบแห่งนี้

นอกจากนี้ทั้ง 4 พระองค์ยังทรงใช้เวลาในสวนสาธารณะขนาดใหญ่ "เลอนองตู" สถานที่ทรงโปรดของในหลวง ฉายพระรูป

มอง ไปไม่ไกลนักจะพบกับความสง่างามของ "ศาลาไทยเฉลิมพระเกียรติ" ทรง จตุรมุขทำจากไม้สักตามแบบสถาปัตยกรรมไทย เพื่อฉลองวโรกาสในหลวงทรงครองราชย์ 60 ปี ฉลอง 75 ปีความสัมพันธ์ทางการทูตไทยกับสวิตเซอร์แลนด์

สถานที่สำคัญอันแสดง ถึงการใช้ชีวิตแบบพอเพียง ได้แก่ "แฟลตเลขที่ 16 ถนนทิสโซต์" สมเด็จย่าทรงเช่าแฟลตชั้นล่างแห่งนี้เป็นที่ประทับของทั้ง 4 พระองค์ ในช่วงปี 2476-2478 ซึ่งเป็นห้องพักธรรมดาทั้งตัวอาคาร โรงรถ และสวนขนาดย่อม

รัชกาลที่ 8 เสด็จขึ้นครองราชย์ปี 2477 สมเด็จย่าทรงเช่าบ้านบนลาดเนินเขาเมืองพุยยี่ ริมทะเลสาบเลอมองนานนับ 10 ปี ทรงตั้งชื่อว่า "พระตำหนักวิลลา วัฒนา"

หลังจากในหลวงทรงอภิเษก สมรสกับสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถแล้ว สมเด็จย่าทรงย้ายไปประทับลำพังที่ "แฟลตเลขที่ 19" ถนนอาวอง โพสต์ ตั้งแต่ ปี 2493-2527 ตั้งอยู่ใกล้สวนสาธารณะประทับอยู่ชั้นบนสุดป้องกันการรบกวน

สมเด็จ ย่าทรงให้ความสำคัญอย่างยิ่งกับการวางรากฐานการศึกษา โดยพระเจ้าอยู่หัวทั้งสองพระองค์ทรงศึกษาระดับประถมศึกษาที่โรงเรียนเอกอล นูแวล ระดับอุดมศึกษาทุกพระองค์ทรงเลือกมหาวิทยาลัยโลซานน์ สมเด็จพระเจ้าพี่ นางเธอฯทรงศึกษาวิชาเคมี รัชกาลที่ 8 ทรงศึกษาวิชานิติศาสตร์ รัชกาลที่ 9 ทรงศึกษาวิชาวิทยาศาสตร์ ต่อมาเมื่อทรงครองราชย์แล้ว ได้เปลี่ยนเป็นวิชากฎหมาย รัฐศาสตร์ และเศรษฐศาสตร์ รวมทั้งสมเด็จย่าทรงศึกษาเพิ่มเติมวิชาภาษาละติน ปรัชญา วรรณคดี

"วิมลมาลย์ กรูเตอร์" คนไทยที่ไปใช้ชีวิตในโลซานน์กว่า 32 ปี เล่าว่า เคยพบสมเด็จย่า พระองค์ทรงมีพระเมตตามาก ใช้ชีวิตแบบสามัญชน สมถะ เรียบง่าย จากการได้สัมผัสความรู้สึกของชาวสวิสต่างชื่นชมสมเด็จย่า และพระมหากษัตริย์ไทย

ตั้งแต่ปี 2507 เป็นต้นมา สมเด็จย่าได้เสด็จกลับมาประทับที่ประเทศไทย เสด็จพระราชดำเนินออกเยี่ยมเยียนราษฎรในถิ่นทุรกันดาร ทรงบุกเบิกโครงการช่วยเหลือราษฎร อาทิ โครงการแพทย์อาสา พอ.สว. โครงการพัฒนาดอยตุง

ประสบการณ์นี้ทรงคุณค่าที่สุด เมื่อได้ประจักษ์ถึง "ต้นธารแห่งความพอเพียง" ตระหนักถึงแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มรดกล้ำค่าสำหรับคนไทย

Tags : ตามรอย ตามรอย สมเด็จย่า สวิตเซอร์แลนด์

view

*

view