http://www.108acc.com
  
สร้างเว็บไซต์Engine by iGetWeb.com

หน้าแรก

วิสัยทัศน์/พันธกิจ

บริการของเรา

LINK 4 A/C

DOWNLOAD

ติดต่อเรา

.......... บทความ 108 ..........

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ธรรมนูญครอบครัว คนละเรื่องเดียวกัน (๔)

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ธรรมนูญครอบครัว คนละเรื่องเดียวกัน

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ธรรมนูญครอบครัว คนละเรื่องเดียวกัน (2)

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ธรรมนูญครอบครัว คนละเรื่องเดียวกัน (๓)

ราชกิจจาฯ ประกาศมาตรการคง VAT 7% ออกไปอีก 1 ปี ถึงวันที่ 30 ก.ย.61 ..... คั่นเวลา

บัญญัติ 10 ประการที่ต้อง คำนึงในการวางระบบบัญชี และการควบคุม ภายใน (1)

อะไรคือข้อมูลทางบัญชี ?

องค์กรในมุมมองของนักบัญชี

วิธีการเลือกสำนักงานบัญชี

เจ้าของกิจการควรไปพบ สรรพากรเองหรือไม่

บัญญติ 10 ประการที่ต้อง คำนึงในการวางระบบบัญชี และการควบคุมภายใน (2)

สำนักงานบัญชีในฝัน (2)

สำนักงานบัญชีในฝัน (3)

สำนักงานบัญชีในฝัน (4)

สำนักงานบัญชีในฝัน (5)

สำนักงานบัญชีในฝัน (6)

การสุ่มตัวอย่างทางสถิติในการสอบบัญชี

ค่าทำบัญชีปีละ 2-3 หมื่นบาท คุณไปอยู่ที่ไหนมา

พรก.ยกเว้นการปฏิบัติการเกี่ยวกับภาษีอากร 2558 ยื่นดีไหม

ธุรกิจปั่นป่วน เจอปัญหาขาดแคลนผู้สอบบัญชี จริงหรือ(1)

คุณสมบัตินักบัญชีที่ดี

จรรยาบรรณ ของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี

ธรรมบรรยาย ชุด จริยธรรมกับบัณฑิต - พุทธทาสภิกขุ

คลิปนี้ ชอบมาก

KPI เท่าไหร่ถึงพอ (1)

KPI เท่าไหร่ถึงพอ (2)

สถิติการจ่ายภาษีรายจังหวัด

สถิติการจ่ายภาษีตามภาค

สำนักงานบัญชีในฝัน (1)

Games

สมาชิก

ลืมรหัสผ่าน?
สมัครสมาชิก
Gold charts on InfoMine.com

ยักษ์รับเหมารวบงาน กองทัพ 7 โครงการรวด 9.6 พันล.-ปิดจ๊อบทำสัญญาวันสุดท้าย

จากสำนักข่าวอิสรา
เขียนโดย เสนาะ สุขเจริญ

ผ่า งบฯก่อสร้างในกองทัพ พบยักษ์รับเหมาดัง!ปึ้กคว้าเงียบ 7 โครงการรวด 9.6 พันล้าน ฮือฮา“ปิดจ๊อบ”ทำสัญญาจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์ฝึกศึกษาบุคลากรด้าน ปิโตรเลียม  774 ล้าน “วันสุดท้าย”ก่อนปิดงบฯ

กลุ่มบริษัทเบ็ญจมาศยังเป็นผู้รับเหมารายใหญ่รายเดียวที่คว้างานในกองทัพมากที่สุด

สำนักข่าวอิศรา (www.isranews.org) ตรวจสอบพบว่า  โครงการที่บริษัท ไอยเรศ จำกัด ในเครือบริษัท เบ็ญจมาศได้รับว่าจ้างล่าสุด ทำสัญญาเมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2554 คือก่อสร้างอาคารพร้อมสิ่งอำนวยความสะดวก ตามโครงการย้าย กองคลังยุทโธปกรณ์สรรพาวุธกรมสรรพาวุธ จังหวัดสระบุรี  กรมยุทธโยธาทหารบก  วงเงิน 2,959,000,000 บาท 
       
จากการตรวจสอบพบว่า ในช่วง 4 ปีที่ผ่านมา (ปีงบประมาณ2551-2554) บริษัท เบ็ญจมาศ จำกัด และบริษัท ไอยเรศ จำกัด คว้างานโครงการก่อสร้างขนาดใหญ่ในกองทัพ (กองทัพบก และสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม กองบัญชาการทหารสูงสุด )ทั้งสิ้น  6 โครงการรวมเป็นเงิน 6,719,843,500 บาท แบ่งเป็น
       
บริษัท เบ็ญจมาศ จำกัด 1 โครงการ ได้แก่  สร้างอาคารบ้านพักข้าราชการ กองทัพบก ส่วนที่ 5 ระยะที่ 2(พื้นที่เกียกาย)  2,147,000,000
       
บริษัท ไอยเรศ จำกัด  5 โครงการ ได้แก่
       
1.จ้างก่อสร้างอาคารที่พักอาศัย พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวก สำนักโยธาธิการกลาโหม สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม วงเงิน 1,921,500,000 บาท
      
2.จ้างปรับปรุงพื้นที่เพื่อก่อสร้างอาคารสำนักงานของสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม พื้นที่ศรีสมานวงวงเงิน 99,990,000 บาท
      
3.จ้างก่อสร้างอาคารสำนักงาน พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวก สำนักงานปลัดกระทรวง วงเงิน 992,973,000 บาท
      
4.จ้างเหมาก่อสร้างอาคารศูนย์ฝึกศึกษาบุคลากรด้านปิโตรเลียม ศูนย์การอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและพลังงานทหาร วงเงิน 774,000,000  บาท
       
5.ก่อ สร้างอาคารบ้านพัก ข้าราชการและสิ่งอำนวยความสะดวกของกองพันทหารม้าที่ 5 รอ.กองร้อยทหารม้าลาดตระเวนกองพลที่1 รอ และกองพลทหารม้าที่ 2 รอ. กทม.   กรมยุทธโยธาทหารบก วงเงิน  784,380,500 บาท         

และถ้ารวมโครงการล่าสุด ในปีงบประมาณ 2555  คือ ก่อสร้างอาคาร ตามโครงการย้าย กองคลังยุทโธปกรณ์สรรพาวุธกรมสรรพาวุธ จังหวัดสระบุรี  ทำสัญญาเมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2554  วงเงิน 2,959,000,000 บาท  เท่ากับกลุ่มเบ็ญจมาศได้รับว่าจ้างทั้งสิ้น 7  โครงการ รวมวงเงิน 9,678,843,500 บาท  (ดูตาราง)
        
ก่อนหน้านี้ 30 ก.ย. 46  บริษัท ไอยเรศ จำกัด ได้รับว่าจ้างก่อสร้างอาคาร กองบัญชาการ หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา กองบัญชาการทหารสูงสุดและอาคารกองบังคับการในพื้นที่กรมการสื่อสารทหาร(ทุ่ง สีกัน) แขวง สีกัน เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ  วงเงิน 692 ล้านบาท
       
31 มี.ค. 47  ก่อสร้างศูนย์ฝึกนักศึกษาวิชาทหารมณฑลทหารบกที่ 33  วงเงิน 214 ล้านบาท
       
15 ก.ค. 48  ก่อสร้างอาคารเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา มหาราชินี ณ โรงพยาบาลค่ายสุรนารี จ.นครราชสีมา   วงเงิน 345.4 ล้านบาท
        
ทั้ง นี้  บริษัท ไอยเรศ จดทะเบียนวันที่  22 พฤศจิกายน 2519  ทุนปัจจุบัน  400 ล้านบาท ที่ตั้งเลขที่ 555 ซอยร่วมจิตต์ ถนนราชสีมา แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพฯ  บริษัท เบ็ญมาศ จำกัดถือหุ้น 99.7%  นายจรูญ จันทร์จำรัสแสง  นางปิยวดี จันทร์จำรัสแสง นายประสงค์ ลิ้มประสงค์ เป็นกรรมการ  ผลประกอบการปี 2553 รายได้ 576,580,659  บาท กำไรสุทธิ 34,527,651 บาท สินทรัพย์ 1,268,062,388 บาท (ดูตาราง)
       
บริษัท เบ็ญจมาศ จำกัด จดทะเบียนวันที่ 3 ตุลาคม 2517  ทุนปัจจุบัน 400 ล้านบาท นายจรูญ จันทร์จำรัสแสง  นางปิยวดี จันทร์จำรัสแสง ถือหุ้นใหญ่   ผลประกอบการ ปี 2553  รายได้ 726,738,688 บาท กำไรสุทธิ  16,135,944  บาท  สินทรัพย์  1,310,403,851 บาท
       

งานรับเหมาก่อสร้างที่ บ.ไอยเรศ จำกัด ได้รับว่าจ้างในช่วง 4 ปี

สำนักข่าวอิศรา (www.isranews.org) รวบรวม


งานรับเหมาก่อสร้างที่ บ.เบญจมาศได้รับว่าจ้างในช่วง 4 ปี

สำนักข่าวอิศรา (www.isranews.org) รวบรวม

 

ผลประกอบการ บริษัท ไอยเรศ จำกัด

ที่มา :กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ,สำนักข่าวอิศรา (www.isranews.org) รวบรวม

 

ผลประกอบการบริษัท เบ็ญจมาศ จำกัด

ที่มา :กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ,สำนักข่าวอิศรา (www.isranews.org) รวบรวม


สำนักงานบัญชี,ทำบัญชี,สอบบัญชี,ที่ปรึกษา,การจัดการ,เศรษฐกิจการลงทุน

Tags : ยักษ์รับเหมารวบงาน กองทัพ 7 โครงการ 9.6 พันล. ปิดจ๊อบ ทำสัญญาวันสุดท้าย

view

*

view