http://www.108acc.com
  
สร้างเว็บไซต์Engine by iGetWeb.com

หน้าแรก

วิสัยทัศน์/พันธกิจ

บริการของเรา

LINK 4 A/C

DOWNLOAD

ติดต่อเรา

.......... บทความ 108 ..........

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ธรรมนูญครอบครัว คนละเรื่องเดียวกัน (๔)

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ธรรมนูญครอบครัว คนละเรื่องเดียวกัน

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ธรรมนูญครอบครัว คนละเรื่องเดียวกัน (2)

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ธรรมนูญครอบครัว คนละเรื่องเดียวกัน (๓)

ราชกิจจาฯ ประกาศมาตรการคง VAT 7% ออกไปอีก 1 ปี ถึงวันที่ 30 ก.ย.61 ..... คั่นเวลา

บัญญัติ 10 ประการที่ต้อง คำนึงในการวางระบบบัญชี และการควบคุม ภายใน (1)

อะไรคือข้อมูลทางบัญชี ?

องค์กรในมุมมองของนักบัญชี

วิธีการเลือกสำนักงานบัญชี

เจ้าของกิจการควรไปพบ สรรพากรเองหรือไม่

บัญญติ 10 ประการที่ต้อง คำนึงในการวางระบบบัญชี และการควบคุมภายใน (2)

สำนักงานบัญชีในฝัน (2)

สำนักงานบัญชีในฝัน (3)

สำนักงานบัญชีในฝัน (4)

สำนักงานบัญชีในฝัน (5)

สำนักงานบัญชีในฝัน (6)

การสุ่มตัวอย่างทางสถิติในการสอบบัญชี

ค่าทำบัญชีปีละ 2-3 หมื่นบาท คุณไปอยู่ที่ไหนมา

พรก.ยกเว้นการปฏิบัติการเกี่ยวกับภาษีอากร 2558 ยื่นดีไหม

ธุรกิจปั่นป่วน เจอปัญหาขาดแคลนผู้สอบบัญชี จริงหรือ(1)

คุณสมบัตินักบัญชีที่ดี

จรรยาบรรณ ของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี

ธรรมบรรยาย ชุด จริยธรรมกับบัณฑิต - พุทธทาสภิกขุ

คลิปนี้ ชอบมาก

KPI เท่าไหร่ถึงพอ (1)

KPI เท่าไหร่ถึงพอ (2)

สถิติการจ่ายภาษีรายจังหวัด

สถิติการจ่ายภาษีตามภาค

สำนักงานบัญชีในฝัน (1)

Games

สมาชิก

ลืมรหัสผ่าน?
สมัครสมาชิก
Gold charts on InfoMine.com

แกะละเอียดยิบ ก่อแก้ว พิกุลทอง ถ่ายหุ้นให้ นอมินี -คว้า 69 ล.ยุค สมัคร-สมชาย

จากสำนักข่าวอิสรา

alt

แกะรอยละเอียดยิบ“ก่อแก้ว พิกุลทอง” แกน นปช. ผ่องถ่ายหุ้นให้“นอมินี”คว้างาน ปตท.91 ล้าน ชิงลาออกเก้าอี้กรรมการช่วงปลุกม็อบแดงขับไล่“มาร์ค” – คว้าเงียบ 69 ล้านยุคคาบเกี่ยวรัฐบาลสมัคร-สมชาย

การที่นายก่อแก้ว พิกุลทอง ส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคเพื่อไทย แกนนำแนวร่วมประชาธิปไตยต่อต้านเผด็จการแห่งชาติ (นปช.) ให้หุ้นส่วนธุรกิจ 2 คน คือ นายประคัลภ์ ธวัชปีดิพงษ์ และ นายพงศ์ศักดิ์ วิญญูตระกูล ถือหุ้น บริษัท นิวสตาร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด แทนนายก่อแก้วคนละ 37,250 หุ้น (ข้อมูลตามที่นายก่อแก้วยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินต่อคณะ กรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ) เป็นประเด็นน่าสนใจ เนื่องจากมิใช่เกิดขึ้นก่อนนายก่อแก้วได้รับเลืองตั้ง ปี 2554 หากแต่การผ่องถ่ายหุ้นเกิดขึ้นตั้งแต่ปี 2553

สำนักข่าวอิศรา (www.isranews.org) ตรวจสอบข้อมูลการจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า พบว่า บริษัท นิวสตาร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด จดทะเบียน เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2536 ทุนปัจจุบัน 30 ล้านบาท ตั้งอยู่ที่ 729/147 ถนนรัชดาภิเษกประกอบธุรกิจให้บริการก่อสร้างและปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร ปัจจุบันปรากฏชื่อ นายพงศ์ศักดิ์ วิญญูตระกูล และ นายประคัลภ์ ธวัชปรีดิพงษ์ เป็นกรรมการผู้มีอำนาจกระทำการแทนบริษัท

ในช่วงการก่อตั้งบริษัท ปี 2536 ปรากฏชื่อนายก่อแก้ว พิกุลทอง เป็นกรรมการและผู้ถือหุ้นใหญ่ จำนวน 9,998 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 100 บาท รวมมูลค่า 999,800 บาท รองลงมา คือ นางสาวอนุรีย์ อริยสังกัปป 9,997 หุ้น นายก่อเกียรติ พิกุลทอง 1 หุ้น นายสุทธิเวช ต.แสงจันทร์ 1 หุ้น นางสาวญาณี มาลาอี 1 หุ้น นายไพรัช แก้วพามา 1 หุ้น และนายพีระ แก้วพามา 1 หุ้น

วันที่ 26 กรกฎาคม 2537 บริษัท นิวสตาร์ฯ ได้ทำเรื่องขอเปลี่ยนแปลงตัวกรรมการใหม่ โดยนางสาวอนุรีย์ อริยสังกัปป ได้ทำเรื่องขอลาออกจากการเป็นกรรมการ นางสาวสุพัตรา ไตรภิญโญภาพ เข้ามาเป็นกรรมการใหม่ ทำให้กรรมการผู้มีอำนาจบริษัท ในขณะนั้น มีสองคน คือ นายก่อแก้ว พิกุลทอง และนางสาวสุพัตรา ไตรภิญโญภาพ

ต่อมาเมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2538 บริษัท นิวสตาร์ฯ ได้ทำเรื่องขอเปลี่ยนแปลงตัวกรรมการใหม่ โดยนางสาวสุพัตรา ไตรภิญโญภาพ ทำเรื่องขอลาออก นายประคัลภ์ ธวัชปรีดิพงษ์ เข้ามาเป็นกรรมการใหม่ ทำให้กรรมการผู้มีอำนาจบริษัท ในขณะนั้น มีสองคน คือ นายก่อแก้ว พิกุลทอง และนายประคัลภ์ ธวัชปรีดิพงษ์

จากนั้น เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2539 บริษัท นิวสตาร์ฯ ได้ทำเรื่องขอเปลี่ยนแปลงตัวกรรมการใหม่อีกครั้ง โดยมีนายพงศ์ศักดิ์ วิญญูตระกูล เข้ามาเป็นกรรมการใหม่ ทำให้กรรมการผู้มีอำนาจบริษัท ในขณะนั้น เพิ่มเป็นสามคน คือ นายก่อแก้ว พิกุลทอง นายประคัลภ์ ธวัชปรีดิพงษ์ และนายพงศ์ศักดิ์ วิญญูตระกูล พร้อมเพิ่มทุนจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทจาก 2 ล้าน บาท เป็น 5 ล้านบาท

ก่อนเพิ่มทุนเพิ่มเติมอีก 2 ครั้ง ในวันที่ 15 พฤศจิกายน 2544 เป็น 12 ล้านบาท และวันที่ 8 พฤศจิกายน 2549 เป็น 30 ล้านบาท ตามลำดับ

จากนั้นในช่วงปี 2549 นายก่อแก้ว พิกุลทอง ได้ถอนตัวจากการเป็นกรรมการและผู้มีอำนาจกระทำการแทนบริษัท ทำให้กรรมการผู้มีอำนาจบริษัทเหลือเพียงแค่ 2 คน คือ นายประคัลภ์ ธวัชปรีดิพงษ์ และนายพงศ์ศักดิ์ วิญญูตระกูล แต่นายก่อแก้วยังคงถือครองหุ้นรายใหญ่ ในบริษัทแห่งนี้อยู่ จำนวน 112,500 หุ้น จนถึงปี 2552

ก่อนที่บริษัทจะมีการปรับโครงสร้างผู้ถือหุ้นครั้งใหญ่ เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2553 โดยมีไม่ชื่อนายก่อแก้ว และคนในตระกูล พิกุลทอง เข้ามาเกี่ยวข้องอีก

ล่าสุด ณ วันที่ 30 เมษายน 2554 มีผู้ถือหุ้น 7 คน ประกอบการด้วย นายประคัลภ์ ธวัชปรีดิพงษ์ 49.91% นายพงศ์ศักดิ์ วิญญูตระกูล 49.91% นางสาวคนึงนิตย์ ธวัชปรีดิพงษ์ 0.03% นาง จารุมล วารีชล 0.03% นาย ธีระศักดิ์ อนันต์ 0.03% นาย ประดิษฐ์ ศิริรัตนเวคิน 0.03% นาย รณยุทธิ์ สินทนะโยธิน 0.03%

น่าสังเกตว่าในช่วงปี 2549 ที่นายก่อแก้ว พิกุลทอง ถอนตัวจากการเป็นกรรมการ เป็นช่วงที่นายก่อแก้วร่วมขับเคลื่อนทางการเมืองร่วมกับกลุ่ม นปช.

และน่าสังเกตอีกว่าการเป็นคู่สัญญากับ ปตท. วันที่ 3 กันยายน 2551 จำนวน 35,990,000 บาท และ วันที่ 25 กันยายน 2551 จำนวน 33,450,600 บาท รวม 69,440,600 บาท เป็นช่วงคาบเกี่ยวระหว่างรัฐบาลสมัคร สุนทรเวช (รับตำแหน่ง 6 ก.พ.2551) กับ รัฐบาลนายสมชาย วงศ์สวัสดิ์ (รับตำแหน่ง 25 ก.ย.2551) โดยรัฐบาลสมัครมี พล.ท.หญิงพูนภิรมย์ ลิปตพัลลภ เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน ส่วนรัฐบาลนายสมชายมีนายวรรณรัตน์ ชาญนุกูล เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน

(ดูรายละเอียดการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างผู้ถือหุ้นในตาราง)

 

ตารางแสดงการปรับเปลี่ยนโครงสร้างผู้ถือหุ้น บริษัท นิวสตาร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

ที่มา: กรมพัฒนาธุรกิจการค้า, สำนักข่าวอิศรา (www.isranews.org) รวบรวม


สำนักงานบัญชี,ทำบัญชี,สอบบัญชี,ที่ปรึกษา,การจัดการ,เศรษฐกิจการลงทุน

Tags : แกะละเอียดยิบ ก่อแก้ว พิกุลทอง ถ่ายหุ้น นอมินี คว้า 69 ล. ยุค สมัคร สมชาย

view

*

view