http://www.108acc.com
  
สร้างเว็บไซต์Engine by iGetWeb.com

หน้าแรก

วิสัยทัศน์/พันธกิจ

บริการของเรา

LINK 4 A/C

DOWNLOAD

ติดต่อเรา

.......... บทความ 108 ..........

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ธรรมนูญครอบครัว คนละเรื่องเดียวกัน (๔)

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ธรรมนูญครอบครัว คนละเรื่องเดียวกัน

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ธรรมนูญครอบครัว คนละเรื่องเดียวกัน (2)

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ธรรมนูญครอบครัว คนละเรื่องเดียวกัน (๓)

ราชกิจจาฯ ประกาศมาตรการคง VAT 7% ออกไปอีก 1 ปี ถึงวันที่ 30 ก.ย.61 ..... คั่นเวลา

บัญญัติ 10 ประการที่ต้อง คำนึงในการวางระบบบัญชี และการควบคุม ภายใน (1)

อะไรคือข้อมูลทางบัญชี ?

องค์กรในมุมมองของนักบัญชี

วิธีการเลือกสำนักงานบัญชี

เจ้าของกิจการควรไปพบ สรรพากรเองหรือไม่

บัญญติ 10 ประการที่ต้อง คำนึงในการวางระบบบัญชี และการควบคุมภายใน (2)

สำนักงานบัญชีในฝัน (2)

สำนักงานบัญชีในฝัน (3)

สำนักงานบัญชีในฝัน (4)

สำนักงานบัญชีในฝัน (5)

สำนักงานบัญชีในฝัน (6)

การสุ่มตัวอย่างทางสถิติในการสอบบัญชี

ค่าทำบัญชีปีละ 2-3 หมื่นบาท คุณไปอยู่ที่ไหนมา

พรก.ยกเว้นการปฏิบัติการเกี่ยวกับภาษีอากร 2558 ยื่นดีไหม

ธุรกิจปั่นป่วน เจอปัญหาขาดแคลนผู้สอบบัญชี จริงหรือ(1)

คุณสมบัตินักบัญชีที่ดี

จรรยาบรรณ ของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี

ธรรมบรรยาย ชุด จริยธรรมกับบัณฑิต - พุทธทาสภิกขุ

คลิปนี้ ชอบมาก

KPI เท่าไหร่ถึงพอ (1)

KPI เท่าไหร่ถึงพอ (2)

สถิติการจ่ายภาษีรายจังหวัด

สถิติการจ่ายภาษีตามภาค

สำนักงานบัญชีในฝัน (1)

Games

สมาชิก

ลืมรหัสผ่าน?
สมัครสมาชิก
Gold charts on InfoMine.com

ศาลรธน.ชี้ขาดม.112คุ้มครองสถาบันไม่ขัดรธน.

จาก โพสต์ทูเดย์

ศาลอาญาอ่านคำวินิจฉัยศาลรธน.ชี้ขาดม.112ไม่ขัดรธน.มุ่งคุ้มครองพระมหากษัตริย์ นัดพิพาษาคดีสมยศหมิ่นสถาบัน23ม.ค.56

ที่ศาลอาญา ศาลออกนั่งบัลลังก์นัดพร้อมเพื่อฟังคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ ที่นายนายสมยศ พฤกษาเกษมสุข แกนนำกลุ่ม 24 มิถุนา เพื่อประชาธิปไตย และอดีตบรรณาธิการหนังสือ วอยซ์ ออฟ ทักษิณ จำเลยหมิ่นเบื้องสูง คดีหมายเลขดำที่ อ.2962/2554 ได้ขอให้ศาล ส่งศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่า ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 112 ขัดหรือแย้งกับบทบัญญัติรัฐธรรมนูญ ฯ ปี 2550 มาตรา 3 , 8 , 29 และ 45 เรื่องการจำกัดสิทธิเสรีภาพการแสดงความคิดเห็น รวมทั้งลักษณะคดีกลับไม่มีการกำหนดข้อยกเว้นในการแสดงความคิดเห็นเหมือนกับ คดีการหมิ่นประมาททั่วไป ตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 329 และอัตราโทษมาตรา 112 กำหนดไว้ 3-15 ปี ซึ่งเท่ากับให้สามารถจำคุกขั้นต่ำได้ 3 ปี ต่างจากคดีหมิ่นประมาททั่วไปที่กำหนดโทษจำคุกไม่เกิน 1 ปี หรือปรับไม่เกิน 20,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ และมาตรา 112 ยังถูกกำหนดเป็นหมวดความผิดเกี่ยวกับความมั่นคง ทั้งที่ลักษณะคดีเป็นการหมิ่นประมาท

ศาลรัฐธรรมนูญ วินิจฉัยแล้ว เห็นว่า รัฐธรรมนูญ ฯ มาตรา 2 บัญญัติว่าประเทศไทยมีการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น ประมุข ซึ่งมาตรา 8 ได้บัญญัติรับรองและคุ้มครองสถานะพระมหากษัตริย์ ว่าอยู่ในฐานะเป็นที่เคารพสักการะ ผู้ใดจะละเมิดไม่ได้ ขณะที่ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 112 ได้กำหนดลักษณะความผิดและอัตราโทษ ที่รองรับ และสอดคล้องกับบทบัญญัติรัฐธรรมไว้เพื่อให้รัฐได้ใช้บังคับเพื่อการดูแลความ สงบเรียบร้อย ซึ่งเป็นการบัญญัติกฎหมายที่ไว้ใช้ทั่วไป ไม่ได้กำหนดไว้ใช้กับบุคคลหนึ่งบุคคลใดเป็นการเฉพาะ

ขณะที่ มาตรา 29 และ มาตรา 45 ของ รัฐธรรมนูญ ฯ แม้บัญญัติให้สิทธิเสรีภาพบุคคลการแสดงความคิดเห็น ตีพิมพ์ แต่การกระทำนั้นก็จะต้องไม่กระทบสิทธิอื่นตามที่รัฐธรรมนูญ ฯ หรือ กฎหมายอื่นบัญญัติไว้เช่นกัน ดังนั้นศาลรัฐธรรมนูญ จึงมีคำวินิจฉัยว่า ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 112 ไม่ขัดหรือแย้งกับบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ

ภายหลังอ่านคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญให้นายสมยศ จำเลย ฟังแล้ว ศาลอาญาจึงนัดฟังคำพิพากษา ในวันที่ 23 ม.ค.56 เวลา 09.00 น.


ศาลตัดสิน'สมยศ'หมิ่นเบื้องสูง23ม.ค.56

ศาลอาญานัดพิพากษา"สมยศ"หมิ่นเบื้องสูง 23 ม.ค. 2556 หลังศาล รธน.วินิจฉัยชี้โทษคดีหมิ่นเบื้องสูง มาตรา 112 ไม่ขัด รธน.

ศาลนัดพร้อมเพื่อฟังคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ ที่นายนายสมยศ พฤกษาเกษมสุข แกนนำกลุ่ม 24 มิถุนา เพื่อประชาธิปไตย และอดีตบรรณาธิการหนังสือ วอยซ์ ออฟ ทักษิณ จำเลยหมิ่นเบื้องสูง คดีหมายเลขดำที่ อ.2962/2554 ได้ขอให้ศาล ส่งศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่า ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 112 ขัดหรือแย้งกับบทบัญญัติรัฐธรรมนูญ ฯ ปี 2550 มาตรา 3 , 8 , 29 และ 45 เรื่องการจำกัดสิทธิเสรีภาพการแสดงความคิดเห็น รวมทั้งลักษณะคดีกลับไม่มีการกำหนดข้อยกเว้นในการแสดงความคิดเห็นเหมือนกับคดีการหมิ่นประมาททั่วไป ตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 329 และอัตราโทษมาตรา 112 กำหนดไว้ 3-15 ปี ซึ่งเท่ากับให้สามารถจำคุกขั้นต่ำได้ 3 ปี ต่างจากคดีหมิ่นประมาททั่วไปที่กำหนดโทษจำคุกไม่เกิน 1 ปี หรือปรับไม่เกิน 20,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ และมาตรา 112 ยังถูกกำหนดเป็นหมวดความผิดเกี่ยวกับความมั่นคง ทั้งที่ลักษณะคดีเป็นการหมิ่นประมาท

โดยศาลรัฐธรรมนูญ วินิจฉัยแล้ว เห็นว่า รัฐธรรมนูญ ฯ มาตรา 2 บัญญัติว่าประเทศไทยมีการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ซึ่งมาตรา 8 ได้บัญญัติรับรองและคุ้มครองสถานะพระมหากษัตริย์ ว่าอยู่ในฐานะเป็นที่เคารพสักการะ ผู้ใดจะละเมิดไม่ได้ ขณะที่ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 112 ได้กำหนดลักษณะความผิดและอัตราโทษ ที่รองรับและสอดคล้องกับบทบัญญัติรัฐธรรมไว้เพื่อให้รัฐได้ใช้บังคับเพื่อการดูแลความสงบเรียบร้อย ซึ่งเป็นการบัญญัติกฎหมายที่ไว้ใช้ทั่วไป ไม่ได้กำหนดไว้ใช้กับบุคคลหนึ่งบุคคลใดเป็นการเฉพาะ

ขณะที่ มาตรา 29 และ มาตรา 45 ของ รัฐธรรมนูญ ฯ แม้บัญญัติให้สิทธิเสรีภาพบุคคลการแสดงความคิดเห็น ตีพิมพ์ แต่การกระทำนั้นก็จะต้องไม่กระทบสิทธิอื่นตามที่รัฐธรรมนูญ ฯ หรือ กฎหมายอื่นบัญญัติไว้เช่นกัน ดังนั้นศาลรัฐธรรมนูญ จึงมีคำวินิจฉัยว่า ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 112 ไม่ขัดหรือแย้งกับบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ

ภายหลังอ่านคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญให้นายสมยศ จำเลย ฟังแล้ว ศาลอาญาจึงนัดฟังคำพิพากษา ในวันที่ 23 ม.ค.56 เวลา 09.00 น.

นายคารม พลพรกลาง ทนายความของนายสมยศ กล่าวว่า หลังจากนี้จะรอฟังคำพิพากษา โดยการยื่นประกันตัว จะรอยื่นอีกครั้งในวันที่ศาลมีคำพิพากษาแล้ว เนื่องจากก่อนหน้านี้เคยยื่นคำร้องขอปล่อยชั่วคราวระหว่างการพิจารณาประมาณ 10 ครั้ง แต่ยังไม่เคยได้รับการปล่อยตัวแต่อย่างใด

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า วันนี้ภรรยา และบุตรชาย ของนายสมยศ เดินทางมาศาลเพื่อให้กำลังด้วย โดยมีกลุ่มที่ติดตามคดีหมิ่นเบื้องสูงทั้งไทยและต่างประทศ รวมทั้งสื่อจำนวนมากมาติดตามทำข่าวเต็มห้องพิจารณาคดีเกือบ 100 คน

สำหรับ คดีนี้อัยการฝ่ายคดีพิเศษ 4 เป็นโจทก์ ยื่นฟ้อง นายสมยศ เป็นจำเลย ในความผิดฐานหมิ่นประมาท ดูหมิ่น แสดงความอาฆาตมาดร้ายพระมหากษัตริย์ ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา112 กรณีเมื่อวันที่ 1-15 มี.ค.53 นิตยสาร VOICE OF TUKSIN : เสียงทักษิณ ปีที่ 1 ฉบับที่ 15 ปักษ์หลัง กุมภาพันธ์ 2553 ได้ลงบทความ คมความคิดของผู้ใช้นามปากกาว่า จิตร พลจันทร์ เรื่อง แผนนองเลือด กับยิงข้ามรุ่น หน้าที่ 45 - 47 โดยเนื้อหาของบทความมีเนื้อหาแสดงความเกลียดชัง และมุ่งปองร้าย ต่อสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว


สำนักงานบัญชี,สำนักงานสอบบัญชี,ทำบัญชี,สอบบัญชี,ที่ปรึกษา,การจัดการ,เศรษฐกิจการลงทุน

Tags : ศาลรธน. ชี้ขาด ม.112 คุ้มครองสถาบัน ไม่ขัดรธน.

view

*

view