http://www.108acc.com
  
สร้างเว็บไซต์Engine by iGetWeb.com

หน้าแรก

วิสัยทัศน์/พันธกิจ

บริการของเรา

LINK 4 A/C

DOWNLOAD

ติดต่อเรา

.......... บทความ 108 ..........

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ธรรมนูญครอบครัว คนละเรื่องเดียวกัน (๔)

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ธรรมนูญครอบครัว คนละเรื่องเดียวกัน

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ธรรมนูญครอบครัว คนละเรื่องเดียวกัน (2)

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ธรรมนูญครอบครัว คนละเรื่องเดียวกัน (๓)

ราชกิจจาฯ ประกาศมาตรการคง VAT 7% ออกไปอีก 1 ปี ถึงวันที่ 30 ก.ย.61 ..... คั่นเวลา

บัญญัติ 10 ประการที่ต้อง คำนึงในการวางระบบบัญชี และการควบคุม ภายใน (1)

อะไรคือข้อมูลทางบัญชี ?

องค์กรในมุมมองของนักบัญชี

วิธีการเลือกสำนักงานบัญชี

เจ้าของกิจการควรไปพบ สรรพากรเองหรือไม่

บัญญติ 10 ประการที่ต้อง คำนึงในการวางระบบบัญชี และการควบคุมภายใน (2)

สำนักงานบัญชีในฝัน (2)

สำนักงานบัญชีในฝัน (3)

สำนักงานบัญชีในฝัน (4)

สำนักงานบัญชีในฝัน (5)

สำนักงานบัญชีในฝัน (6)

การสุ่มตัวอย่างทางสถิติในการสอบบัญชี

ค่าทำบัญชีปีละ 2-3 หมื่นบาท คุณไปอยู่ที่ไหนมา

พรก.ยกเว้นการปฏิบัติการเกี่ยวกับภาษีอากร 2558 ยื่นดีไหม

ธุรกิจปั่นป่วน เจอปัญหาขาดแคลนผู้สอบบัญชี จริงหรือ(1)

คุณสมบัตินักบัญชีที่ดี

จรรยาบรรณ ของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี

ธรรมบรรยาย ชุด จริยธรรมกับบัณฑิต - พุทธทาสภิกขุ

คลิปนี้ ชอบมาก

KPI เท่าไหร่ถึงพอ (1)

KPI เท่าไหร่ถึงพอ (2)

สถิติการจ่ายภาษีรายจังหวัด

สถิติการจ่ายภาษีตามภาค

สำนักงานบัญชีในฝัน (1)

Games

สมาชิก

ลืมรหัสผ่าน?
สมัครสมาชิก
Gold charts on InfoMine.com

หม่อมอุ๋ย อัดประชานิยมเป็นนโยบายที่มักง่าย ขาดความละอายต่อบาป

จาก ASTVผู้จัดการออนไลน์

“หม่อมอุ๋ย” แนะอนาคต ศก.ไทยต้องเพิ่มแรงส่งอื่นเพื่อทดแทนส่งออก พร้อมจวก “ประชานิยม” เป็นนโยบายการเมืองที่มักง่าย ขาดความละอายต่อบาป (หิริโอตตัปปะ) ซึ่งเป็นการสร้างความเสียหายต่องบประมาณของแผ่นดิน หวั่นทำหนี้สาธารณะท่วม โดยผลเสียจะไปตกที่รัฐบาลชุดต่อไป ซึ่งจะเข้ามาบริหารงานต่อจากรัฐบาลนี้ และคงเป็นเรื่องยากที่จะหาแนวทางป้องกันไม่ให้มีการนำงบประมาณไปใช้ในการ สร้างคะแนนนิยมให้ตัวเอง
       
       ม.ร.ว.ปรีดิยาธร เทวกุล อดีต รมว.คลัง กล่าวในการสัมมนาหัวข้อ “โจทย์ท้าทาย อนาคตเศรษฐกิจไทย” โดยระบุว่า ถือเป็นโจทย์ท้าทายที่ต้องกลับไปมองให้ประเทศมีแรงส่งอื่นๆ ที่จะเข้ามาทดแทนการส่งออก โดยต้องขยายฐานภาคผลิตสินค้าที่เราเป็นผู้ค้าสำคัญของโลกเพื่อผลิตสินค้า ป้อน Trade Network ที่มีอยู่ ซึ่งรัฐบาลต้องเข้ามาส่งเสริมอย่างจริงจัง
       
       พร้อมกันนั้น จะต้องขยายการค้าในกลุ่มประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ด้วยสินค้าที่ไทยมีความได้เปรียบในการแข่งขัน และต้องทำให้ประเทศไทยเป็นแหล่งเสรีทางการค้าเพื่อดึงดูดนักลงทุนและนักท่อง เที่ยว รวมทั้งขยายการค้ากับประเทศรอบด้านโดยอาศัยความได้เปรียบทางภูมิศาสตร์ เช่น ขยายเส้นทางรถยนต์ รถไฟ เส้นทางน้ำภายในประเทศที่สะดวกรวดเร็ว ปรับกฎระเบียบการค้าให้คล่องตัวที่สุด มีเงื่อนไขน้อยที่สุด ส่งเสริมการขยายฐานการผลิตออกไปยังประเทศอื่นๆ โดยเฉพาะประเทศเพื่อนบ้านให้ได้ผลจริงจัง
       
       “โจทย์ท้าทายอนาคตเศรษฐกิจไทยมีอยู่ 2 ด้าน คือ ด้านหนทางเศรษฐกิจจะเจริญเติบโตต่อไปได้อย่างไร และด้านการรักษาเสถียรภาพเศรษฐกิจให้เจริญเติบโตอย่างมั่นคง”
       
       อดีตผู้ว่าการ ธปท. และอดีต รมว.คลังกล่าวอีกว่า ต้องย้อนกลับไปดูว่าปัจจัยที่หนุนการเติบโตของเศรษฐกิจไทยมาจากอะไร โดยก่อนปี 2500 ประเทศไทยเจริญเติบโตด้วยภาคเกษตรกรรม มีการส่งออกพืชผลและแร่ มีการค้าขายในประเทศ โดยเศรษฐกิจมีการเติบโตไม่ถึง 5%
       
       แต่พอหลังจากปี 2500-2525 ไทยเปิดประเทศมากขึ้น มีนักลงทุนเข้ามาลงทุนในประเทศ มีการเพิ่มอุตสาหกรรมทดแทนการนำเข้า (ปลายน้ำ) ส่งออกสินค้าเกษตรแปรรูป และธุรกิจบริการอื่นๆ ซึ่งเศรษฐกิจโตถึงร้อยละ 6-7 และเมื่อปี 2525-2550 ประเทศไทยเดินหน้าอุตสาหกรรมเต็มรูปแบบ มีอุตสาหกรรมต้นน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำ เป็นส่วนของ Supply Chain ของภูมิภาคและโลก ซึ่งเป็นการก้าวกระโดดอย่างมาก มีการส่งออกสินค้าหลากหลายประเภททุกรูปแบบ ธุรกิจบริการก้าวหน้า โดยเศรษฐกิจช่วงนั้นโตร้อยละ 8-10
       
       แต่หลังปี 2550 เศรษฐกิจมีการชะลอตัวลงร้อยละ 4-5 เนื่องจากแรงงานเริ่มขาดแคลนทำให้ต้องจ้างแรงงานต่างชาติ พื้นที่สำหรับลงทุนมีจำกัดลง
       
       ม.ร.ว.ปรีดิยาธรกล่าวว่า การบริหารงานของรัฐบาลชุดนี้ไม่ดูแลรักษาเรื่องวินัยการเงินการคลังให้ดี นโยบายประชานิยมที่นำมาใช้เป็นการหาคะแนนนิยมด้วยวิธีการที่มักง่าย ขาดความละอายต่อบาป (หิริโอตตัปปะ) ซึ่งเป็นการสร้างความเสียหายต่องบประมาณของแผ่นดิน โดยผลเสียจะไปตกแก่รัฐบาลที่จะเข้ามาบริหารงานต่อจากรัฐบาลนี้ และคงเป็นเรื่องยากที่จะหาแนวทางป้องกันไม่ให้มีการนำงบประมาณไปใช้ในการ สร้างคะแนนนิยมให้ตัวเอง
       
       ม.ร.ว.ปรีดิยาธร ยังได้แสดงความเป็นห่วงระดับหนี้สาธารณะต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (จีดีพี) จะเพิ่มขึ้น ระหว่างปี 2555-2562 มาอยู่ที่ร้อยละ 53.8 จากเดิมเมื่อสิ้นเดือนกันยายน 2555 อยู่ที่ร้อยละ 43.9 โดยมาจากนโยบายและการบริหารงานของรัฐบาล เช่น วงเงินคืนภาษีสรรพสามิต 60,000 ล้านบาท หนี้ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 199,000 ล้านบาท และการเพิ่มทุนธนาคารเฉพาะกิจ 100,000 ล้านบาท
       
       นอกจากนี้ ยังมีการกู้เงินเพื่อลงทุนโครงสร้างพื้นฐาน 2 ล้านล้านบาท โครงการบริหารจัดการน้ำ 350,000 ล้านบาท และกองทุนส่งเสริมการประกันภัยพิบัติ 5,000 ล้านบาท ขณะที่ยอดหนี้สาธารณะก่อนขาดทุนรับจำนำข้าวอยู่ที่ 8.6 ล้านล้านบาท โดยคาดว่าหากดำเนินโครงการรับจำนำข้าวต่อไป หนี้สาธารณะ ณ สิ้นเดือนกันยายน 2562 จะอยู่ที่ 10.3 ล้านล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 63.7 ของจีดีพี


สำนักงานบัญชี,สำนักงานสอบบัญชี,ทำบัญชี,สอบบัญชี,ที่ปรึกษา,การจัดการ,เศรษฐกิจการลงทุน

Tags : หม่อมอุ๋ย อัด ประชานิยม นโยบาย มักง่าย ความละอายต่อบาป

view

*

view