http://www.108acc.com
  
สร้างเว็บไซต์Engine by iGetWeb.com

หน้าแรก

วิสัยทัศน์/พันธกิจ

บริการของเรา

LINK 4 A/C

DOWNLOAD

ติดต่อเรา

.......... บทความ 108 ..........

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ธรรมนูญครอบครัว คนละเรื่องเดียวกัน (๔)

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ธรรมนูญครอบครัว คนละเรื่องเดียวกัน

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ธรรมนูญครอบครัว คนละเรื่องเดียวกัน (2)

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ธรรมนูญครอบครัว คนละเรื่องเดียวกัน (๓)

ราชกิจจาฯ ประกาศมาตรการคง VAT 7% ออกไปอีก 1 ปี ถึงวันที่ 30 ก.ย.61 ..... คั่นเวลา

บัญญัติ 10 ประการที่ต้อง คำนึงในการวางระบบบัญชี และการควบคุม ภายใน (1)

อะไรคือข้อมูลทางบัญชี ?

องค์กรในมุมมองของนักบัญชี

วิธีการเลือกสำนักงานบัญชี

เจ้าของกิจการควรไปพบ สรรพากรเองหรือไม่

บัญญติ 10 ประการที่ต้อง คำนึงในการวางระบบบัญชี และการควบคุมภายใน (2)

สำนักงานบัญชีในฝัน (2)

สำนักงานบัญชีในฝัน (3)

สำนักงานบัญชีในฝัน (4)

สำนักงานบัญชีในฝัน (5)

สำนักงานบัญชีในฝัน (6)

การสุ่มตัวอย่างทางสถิติในการสอบบัญชี

ค่าทำบัญชีปีละ 2-3 หมื่นบาท คุณไปอยู่ที่ไหนมา

พรก.ยกเว้นการปฏิบัติการเกี่ยวกับภาษีอากร 2558 ยื่นดีไหม

ธุรกิจปั่นป่วน เจอปัญหาขาดแคลนผู้สอบบัญชี จริงหรือ(1)

คุณสมบัตินักบัญชีที่ดี

จรรยาบรรณ ของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี

ธรรมบรรยาย ชุด จริยธรรมกับบัณฑิต - พุทธทาสภิกขุ

คลิปนี้ ชอบมาก

KPI เท่าไหร่ถึงพอ (1)

KPI เท่าไหร่ถึงพอ (2)

สถิติการจ่ายภาษีรายจังหวัด

สถิติการจ่ายภาษีตามภาค

สำนักงานบัญชีในฝัน (1)

Games

สมาชิก

ลืมรหัสผ่าน?
สมัครสมาชิก
Gold charts on InfoMine.com

ปชป.ถล่มกู้2ล้านล้าน ขัดรธน.-ส่อทุจริต

จาก โพสต์ทูเดย์

โดย...ทีมข่าวการเมือง

พักยกเรื่องแก้ไขรัฐธรรมนูญไว้ชั่วคราว วันที่ 19-20 ก.ย.นี้ สภาผู้แทนราษฎรเตรียมนำร่าง พ.ร.บ.ให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้าน คมนาคมขนส่งของประเทศ หรือ พ.ร.บ.กู้เงิน 2 ล้านล้านบาท ซึ่งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาเสร็จแล้วเข้าสู่การพิจารณา

เบื้องต้นวิปฝ่ายค้านได้นัดหารือกรรมาธิการ (กมธ.) เพื่อพิจารณากำหนดจำนวน สส.ที่จะอภิปราย รวมทั้งจัดวางประเด็นซึ่งจะไล่เรียงพิจารณาไปทีละมาตรา จากจำนวน สส.ประชาธิปัตย์ ที่ได้แปรญัตติไว้ 100 กว่าคน โดยน้ำหนักอยู่ที่ มาตรา 3 ซึ่งมีการแปรญัตติเพื่อตีกรอบคำนิยามของคำว่า “แผนงาน โครงการ ยุทธศาสตร์ ให้มีความรอบคอบรัดกุมมากยิ่งขึ้น

อีกมาตราที่ให้ความสำคัญแปรญัตติกันมาก คือ มาตรา 5 ซึ่งถือเป็นหัวใจของ พ.ร.บ.ฉบับนี้ ที่กำหนด ให้อำนาจกระทรวงการคลังโดยอนุมัติคณะรัฐมนตรี มีอํานาจกู้เงินเพื่อนําไปใช้จ่ายในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขน ส่งของประเทศตามยุทธศาสตร์และแผนงาน และภายในวงเงินไม่เกิน 2 ล้านล้านบาท

ในมาตรานี้ สส.ประชาธิปัตย์ได้แปรญัตติปรับลดรอบวงเงินดังกล่าว จำนวนตั้งแต่ 1-5.2 แสนล้านบาทลดหลั่นกันไป เนื่องจากเห็นว่าความพร้อมของโครงการที่สามารถดำเนินการได้ทันทีนั้นมีอยู่ จำกัดไม่จำเป็นต้องกำหนดกรอบไว้ถึง 2 ล้านล้านบาท

อีกส่วนที่มีการแก้ไขกันมาก คือ บัญชีแนบท้าย พ.ร.บ. ซึ่งได้กำหนดกรอบแต่ละยุทธศาสตร์ว่ามีรายละเอียดอย่างไร วงเงินเท่าไหร่ โดยสมาชิกได้แปรญัตติปรับลดในรายละเอียดแต่ละยุทธศาสตร์

ปมที่ฝ่ายค้านจะรุมถล่มในรอบนี้เริ่มตั้งแต่เนื้อหารายละเอียดที่ส่อว่าจะขัดรัฐธรรมนูญมาตรา 169 ที่ระบุให้การจ่าย “เงินแผ่นดิน” จะ กระทำได้ด้วยวิธีการงบประมาณ กฎหมายเกี่ยวด้วยการว่าด้วยงบประมาณรายจ่าย ฯลฯ ทำให้ประเมินว่านี่จะเป็นปมทำให้ พ.ร.บ.ฉบับนี้สะดุดซ้ำรอย พ.ร.บ.กู้เงิน 3.5 แสนล้านบาท

เมื่อเจตนาการออกเป็น พ.ร.บ.กู้เงินครั้งนี้ เพื่อต้องการหลบเลี่ยงการตรวจสอบการใช้งบประมาณ เพราะ พ.ร.บ.ดังกล่าว ระบุให้การกู้เงินไม่ต้องใช้ระเบียบการจัดซื้อจัดจ้างตามปกติ ดังนั้นจึงยิ่งทำให้การใช้งบประมาณก้อนใหญ่ครั้งนี้เปิดช่องรั่วไหลนำไปสู่ การทุจริตได้ง่าย สอดรับกับที่หลบเลี่ยงไม่นำโครงการต่างๆ ไปบรรจุในร่าง พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีซึ่งสามารถทำได้ เพราะการกู้เงินเฉลี่ยปีละ 3 แสนล้านบาท

ปมถัดมา คือ ประเด็นเรื่องความคุ้มค่าของแต่ละโครงการ โดยพุ่งเป้าไปที่รถไฟฟ้าความเร็วสูง ซึ่งงบประมาณรวม 1 ล้านล้านบาท คิดเป็นครึ่งหนึ่งของงบทั้งหมด และในกรรมาธิการมีการซักถามรายละเอียดผู้ที่เกี่ยวข้องพบว่ามีการประเมินราย ได้ที่ห่วงว่าจะเกินความเป็นจริงและอาจจะกระทบต่อการดำเนินการระยะยาวซ้ำ เติมให้หนี้ก้อนใหญ่กลายเป็นภาระมากกว่าเดิม

นอกจากนี้ ยังมีแนวโน้มจะเปิดแผลการเข้าไปจับจองพื้นที่ในเส้นทางรถไฟฟ้าเร็วสูงที่พาด ผ่าน ซึ่งมีข่าวคนใกล้ชิดฝ่ายการเมืองเริ่มเข้าไปจับจองเพื่อเก็งกำไรราคาพื้นที่ ที่จะเพิ่มสูงขึ้นตามรถไฟฟ้าเร็วสูงที่พาดผ่าน

สำหรับคิวอภิปรายที่วางไว้เบื้องต้นประชาธิปัตย์ จัดวางตัว กรณ์ จาติกวณิช อรรถวิชช์ สุวรรณภักดี กรรมาธิการฯ จะเริ่มต้นอภิปรายในภาพกว้าง เริ่มตั้งแต่ประเด็นไม่จำเป็นต้องออก พ.ร.บ.กู้เงิน สามารถใช้งบประมาณปกติได้ รวมไปถึงหนี้สาธารณะที่จะเพิ่มขึ้นท่ามกลางภาวะเศรษฐกิจในช่วงหน้าสิ่วหน้า ขวาน จนหลายหน่วยงานเริ่มทบทวนปรับลดประมาณการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจใหม่ จนจะยิ่งซ้ำเติมหนี้ก้อนนี้ที่จะต้องใช้หนี้ไปอีก 50 ปี

ถัดมาที่รายละเอียดโครงการขนส่งเส้นทางต่างๆ ได้วางตัว อนุชา บูรพชัยศรี สามารถ ราชพลสิทธิ์ และ เจือ ราชสีห์ ให้เป็นคนรับหน้าที่ชำแหละในรายละเอียดของแต่ละโครงการ ทั้งในแง่การขาดรายละเอียด ขาดความคุ้มค่าคุ้มทุนในการดำเนินการ ไปจนถึงประสิทธิภาพในการบริหารของแต่ละหน่วยงานที่รับผิดชอบ ไปจนถึงแง่มุมการขาดการตรวจสอบโดยใช้ช่องทางพิเศษหลีกเลี่ยงการใช้งบประมาณ ปกติ

สุดท้ายคงต้องรอดูว่ากรอบระยะเวลาสองวันในการอภิปรายร่าง พ.ร.บ. กู้เงิน 2 ล้านล้านบาท ที่ฝ่ายค้านเล็งจะใช้เป็นช่องทางถล่มรัฐบาล จะถูกเกมบีบจากฝ่ายรัฐบาลรวบรัดปิดอภิปรายเหมือนการแก้ไขรัฐธรรมนูญที่ผ่าน มาหรือไม่


สำนักงานบัญชี,สำนักงานสอบบัญชี,ทำบัญชี,สอบบัญชี,ที่ปรึกษา,การจัดการ,เศรษฐกิจการลงทุน

Tags : ปชป.ถล่ม กู้2ล้านล้าน ขัดรธน. ส่อทุจริต

view

*

view