http://www.108acc.com
  
สร้างเว็บไซต์Engine by iGetWeb.com

หน้าแรก

วิสัยทัศน์/พันธกิจ

บริการของเรา

LINK 4 A/C

DOWNLOAD

ติดต่อเรา

.......... บทความ 108 ..........

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ธรรมนูญครอบครัว คนละเรื่องเดียวกัน (๔)

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ธรรมนูญครอบครัว คนละเรื่องเดียวกัน

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ธรรมนูญครอบครัว คนละเรื่องเดียวกัน (2)

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ธรรมนูญครอบครัว คนละเรื่องเดียวกัน (๓)

ราชกิจจาฯ ประกาศมาตรการคง VAT 7% ออกไปอีก 1 ปี ถึงวันที่ 30 ก.ย.61 ..... คั่นเวลา

บัญญัติ 10 ประการที่ต้อง คำนึงในการวางระบบบัญชี และการควบคุม ภายใน (1)

อะไรคือข้อมูลทางบัญชี ?

องค์กรในมุมมองของนักบัญชี

วิธีการเลือกสำนักงานบัญชี

เจ้าของกิจการควรไปพบ สรรพากรเองหรือไม่

บัญญติ 10 ประการที่ต้อง คำนึงในการวางระบบบัญชี และการควบคุมภายใน (2)

สำนักงานบัญชีในฝัน (2)

สำนักงานบัญชีในฝัน (3)

สำนักงานบัญชีในฝัน (4)

สำนักงานบัญชีในฝัน (5)

สำนักงานบัญชีในฝัน (6)

การสุ่มตัวอย่างทางสถิติในการสอบบัญชี

ค่าทำบัญชีปีละ 2-3 หมื่นบาท คุณไปอยู่ที่ไหนมา

พรก.ยกเว้นการปฏิบัติการเกี่ยวกับภาษีอากร 2558 ยื่นดีไหม

ธุรกิจปั่นป่วน เจอปัญหาขาดแคลนผู้สอบบัญชี จริงหรือ(1)

คุณสมบัตินักบัญชีที่ดี

จรรยาบรรณ ของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี

ธรรมบรรยาย ชุด จริยธรรมกับบัณฑิต - พุทธทาสภิกขุ

คลิปนี้ ชอบมาก

KPI เท่าไหร่ถึงพอ (1)

KPI เท่าไหร่ถึงพอ (2)

สถิติการจ่ายภาษีรายจังหวัด

สถิติการจ่ายภาษีตามภาค

สำนักงานบัญชีในฝัน (1)

Games

สมาชิก

ลืมรหัสผ่าน?
สมัครสมาชิก
Gold charts on InfoMine.com

สภาพคล่องปี 2557 โดย ศูนย์วิจัยกสิกรไทย

จากประชาชาติธุรกิจ

คอลัมน์ ช่วยกันคิด

เมื่อ มองไปในปี 2557 แล้ว แนวโน้มการขยายตัวทางธุรกิจหลักของธนาคารพาณิชย์อย่างสินเชื่อและเงินฝากใน ปี 2557 คงจะขึ้นอยู่กับหลากหลายปัจจัยเสี่ยงที่ยังรออยู่ข้างหน้า ไม่ว่าจะเป็นสถานการณ์ทางเศรษฐกิจโลก ความผันผวนของกระแสเงินทุนเคลื่อนย้ายเสถียรภาพทางการเมืองในประเทศ ตลอดจนแนวโน้มการเร่งขึ้นของค่าครองชีพเนื่องจากจะมีผลต่อพัฒนาการทางด้าน เศรษฐกิจของไทย ความเชื่อมั่นในการลงทุนของภาคเอกชน ตลอดจนการฟื้นตัวของ การอุปโภคบริโภคในภาคครัวเรือน ซึ่งเชื่อมโยงกับความต้องการสินเชื่อของแต่ละภาคส่วน รวมถึงความต้องการระดมเงินฝากของธนาคารพาณิชย์ โดยมีรายละเอียด ดังนี้

ด้าน เงินให้สินเชื่อ ประเมินว่าแนวโน้มการขยายตัวของสินเชื่อในปี 2557 น่าจะสามารถประคับประคองการเติบโตไว้ได้อย่างต่อเนื่อง แม้ชะลอลงเล็กน้อยจากปี 2556 และเป็นอัตราที่ต่ำกว่าเลขสองหลักเป็น ครั้งแรกในรอบ 5 ปีก็ตามโดยการเติบโตของเงินให้สินเชื่อในปี 2557 คงได้รับแรงหนุนหลักจากแนวโน้มปรับตัวดีขึ้นของการขยายตัวภาคส่งออกไทยที่ ได้รับอานิสงส์จากการฟื้นตัวของเศรษฐกิจโลก นำโดยความต้องการสินเชื่อจากฝั่งผู้ประกอบการทั้งรายใหญ่และเอสเอ็มอี โดยเฉพาะสินเชื่อเพื่อธุรกิจการค้าระหว่างประเทศ (Trade Finance) และสินเชื่อเพื่อเงินทุนหมุนเวียน (Working Capital)

ขณะที่ความต้องการสินเชื่อของลูกค้ารายย่อยในองค์รวม อาจชะลอตัวลงตามผลของฐานที่สูงในปีก่อนหน้า แต่เชื่อว่าความต้องการเบิกใช้สินเชื่อรายย่อยบางประเภทน่าจะยังเติบโตได้ ต่อเนื่อง อาทิ ความต้องการสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยของกลุ่มคนรุ่นใหม่ที่มีลักษณะเป็น ครอบครัวเดี่ยวมากขึ้น และความต้องการสินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์โดยเฉพาะกลุ่มรถกระบะเพื่อใช้ในการ ประกอบธุรกิจ ส่วนสินเชื่อบัตรเครดิตและสินเชื่อส่วนบุคคล มีแนวโน้มเติบโตได้ตามการจับจ่ายใช้สอยในชีวิตประจำวันของครัวเรือน

แม้จะถูกลดทอนลงไปบางส่วนจากปัญหาหนี้ครัวเรือนสะสมก็ตามอย่างไรก็ดี เส้นทางการเติบโตของสินเชื่อธนาคารพาณิชย์ในปี 2557 ยังคงขึ้นอยู่กับหลากหลายปัจจัยที่อาจมีผลต่อความต้องการสินเชื่อของภาคส่วน ต่าง ๆ ดังนี้ การจับจ่ายใช้สอยของครัวเรือน และการลงทุนใหม่ของภาคเอกชนอยู่ในภาวะชะลอตัว เพราะสุญญากาศการเมืองที่ลากยาวมาตั้งแต่เดือนตุลาคม 2556

จนถึง ปัจจุบัน และอาจยืดเยื้อครอบคลุมตลอดช่วงไตรมาสแรกของปี 2557 เนื่องจากไม่สามารถหาข้อยุติร่วมกันได้นั้น ส่งผลให้การออกมาตรการทางการคลังเพิ่มเติมของภาครัฐเพื่อสนับสนุนการเติบโตทาง เศรษฐกิจทำได้ยากลำบากแล้ว ยังมีส่วนเหนี่ยวรั้งความเชื่อมั่นของภาคธุรกิจและครัวเรือน จนส่งผลต่อบรรยากาศของการลงทุนและการบริโภคในประเทศ และอาจกดดันให้ความต้องการสินเชื่อของระบบการเงินไทยในช่วงไตรมาส 1/2557 ต้องตกอยู่ในภาวะชะลอตัวต่อเนื่องจากช่วงท้ายปี 2556 เพื่อรอดูความชัดเจนทางการเมืองในประเทศ

แนวโน้มการเร่งขึ้นของค่า ครองชีพ อาจกระทบต่ออำนาจซื้อของภาคครัวเรือน คาดว่าภาระค่าครองชีพของครัวเรือนอาจมีแนวโน้มเร่งตัวขึ้นเมื่อเทียบกับปี 2556 โดยมีปัจจัยหนุนหลายประการ ไม่ว่าจะเป็นทิศทางราคาพลังงานใน ประเทศที่อาจขยับขึ้น และการทยอยปรับขึ้นของราคาเชื้อเพลิงในตลาดโลก แนวโน้มค่าเงินบาทที่กระทบต่อราคาสินค้านำเข้าเป็นต้น

จากปัจจัยไม่ แน่นอนต่าง ๆ ข้างต้น ศูนย์วิจัยกสิกรไทยคาดว่าการขยายตัวของสินเชื่อในปี 2557 คงเต็มไปด้วยความระมัดระวัง ทั้งจากภาคธุรกิจที่รอสัญญาณการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจและอุปสงค์ในประเทศ จากภาคครัวเรือน ซึ่งมีภาระหนี้ครัวเรือนในระดับสูงและมีการเร่งเบิกใช้สินเชื่อไปแล้วในช่วง ก่อนหน้า ตลอดจนการระมัดระวังจากธนาคารพาณิชย์เองเพื่อบริหารคุณภาพพอร์ตสินเชื่อไม่ให้เป็นประเด็นที่ต้องกังวล

ส่วน แนวโน้มสินเชื่อของธนาคารพาณิชย์ไทยที่ไม่ได้ขยายตัวอย่างหวือหวา คงช่วยให้แต่ละธนาคารพาณิชย์สามารถกำหนดจังหวะการระดมเงินออมและบริหาร จัดการภาระดอกเบี้ยจ่ายให้สอดคล้องกับรายได้ดอกเบี้ยรับ การเติบโตของสินเชื่อ ตลอดจนการครบกำหนดของเงินฝากประจำได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อประคองส่วนต่างอัตราดอกเบี้ยให้ไม่เปลี่ยนแปลงไปมากจากปี 2556 อย่างน้อยในช่วงครึ่งแรกของปี 2557

อย่างไรก็ดี เมื่อเข้าสู่ช่วงครึ่งหลังของปี 2557 แล้ว การบริหารจัดการเงินฝากของธนาคารพาณิชย์อาจเผชิญความท้าทายมากขึ้น หากเงินให้สินเชื่อยังสามารถประคับประคองการเติบโตไว้ได้ตามภาพรวมเศรษฐกิจ ที่ทยอยฟื้นตัวชัดเจนขึ้น

ขณะที่สภาพคล่องของระบบการเงินไทยมีแนว โน้มตึงตัวขึ้นจากผลกระทบของความผันผวนในกระแสเงินทุนเคลื่อนย้ายระหว่าง ประเทศ ซึ่งในที่สุดแล้วอาจกดดันให้ธนาคารพาณิชย์แต่ละแห่งจำเป็น ต้องระดมเงินออมในช่วงเวลาที่ไล่เรียงกัน เพื่อรักษาสภาพคล่องให้เพียงพอต่อการดำเนินธุรกิจหลัก ผ่านการนำเสนอผลิตภัณฑ์เงินฝากที่สามารถตอบสนองความต้องการออมของลูกค้าทั้ง ในมิติด้านผลตอบแทน ระยะเวลาฝาก รวมถึงเงื่อนไขพิเศษต่าง ๆ ที่แข่งขันได้กับการระดมเงินออมของช่องทางอื่น ๆ ซึ่งน่าจะเข้าสู่กระบวนการระดมทุน

เช่นเดียวกัน ไม่ว่าจะเป็นการระดมเงินทุนของภาครัฐเพื่อใช้จ่ายตามแผนงบประมาณปกติด้วยการ ออกพันธบัตรรัฐบาลหรือการดำเนินงานของสถาบันการเงินเฉพาะกิจ และความต้องการระดมเงินออมของภาคเอกชนผ่านการออกตราสารต่าง ๆ

โดย สรุปตลอดทั้งปี 2557 ธนาคารพาณิชย์น่าจะสามารถบริหารเงินฝากให้เติบโตได้ในระดับที่สอดคล้องกับโม เมนตัมการขยายตัวของสินเชื่อ ซึ่งคงช่วยหนุนให้สภาพคล่องของธนาคารพาณิชย์ไทยอยู่ในระดับที่ค่อนข้างทรง ตัว หรือตึงตัวขึ้นเพียงเล็กน้อยเมื่อเทียบกับปี 2556

ส่วนแนวโน้ม สภาพคล่องของระบบการเงินไทยในปี 2557 นั้น ศูนย์วิจัยกสิกรไทยคาดว่าอาจมีทิศทางตึงตัวขึ้นอย่างต่อเนื่องนับตั้งแต่ต้น ปี 2557 เป็นต้นไป


สำนักงานบัญชี,สำนักงานสอบบัญชี,ทำบัญชี,สอบบัญชี,ที่ปรึกษา,การจัดการ,เศรษฐกิจการลงทุน

Tags : สภาพคล่องปี 2557 ศูนย์วิจัยกสิกรไทย

view

*

view