http://www.108acc.com
  
สร้างเว็บไซต์Engine by iGetWeb.com

หน้าแรก

วิสัยทัศน์/พันธกิจ

บริการของเรา

LINK 4 A/C

DOWNLOAD

ติดต่อเรา

ปฎิทิน

« December 2017»
SMTWTFS
     12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31      

.......... บทความ 108 ..........

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ธรรมนูญครอบครัว คนละเรื่องเดียวกัน (๔)

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ธรรมนูญครอบครัว คนละเรื่องเดียวกัน

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ธรรมนูญครอบครัว คนละเรื่องเดียวกัน (2)

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ธรรมนูญครอบครัว คนละเรื่องเดียวกัน (๓)

ราชกิจจาฯ ประกาศมาตรการคง VAT 7% ออกไปอีก 1 ปี ถึงวันที่ 30 ก.ย.61 ..... คั่นเวลา

บัญญัติ 10 ประการที่ต้อง คำนึงในการวางระบบบัญชี และการควบคุม ภายใน (1)

อะไรคือข้อมูลทางบัญชี ?

องค์กรในมุมมองของนักบัญชี

วิธีการเลือกสำนักงานบัญชี

เจ้าของกิจการควรไปพบ สรรพากรเองหรือไม่

บัญญติ 10 ประการที่ต้อง คำนึงในการวางระบบบัญชี และการควบคุมภายใน (2)

สำนักงานบัญชีในฝัน (2)

สำนักงานบัญชีในฝัน (3)

สำนักงานบัญชีในฝัน (4)

สำนักงานบัญชีในฝัน (5)

สำนักงานบัญชีในฝัน (6)

การสุ่มตัวอย่างทางสถิติในการสอบบัญชี

ค่าทำบัญชีปีละ 2-3 หมื่นบาท คุณไปอยู่ที่ไหนมา

พรก.ยกเว้นการปฏิบัติการเกี่ยวกับภาษีอากร 2558 ยื่นดีไหม

ธุรกิจปั่นป่วน เจอปัญหาขาดแคลนผู้สอบบัญชี จริงหรือ(1)

คุณสมบัตินักบัญชีที่ดี

จรรยาบรรณ ของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี

ธรรมบรรยาย ชุด จริยธรรมกับบัณฑิต - พุทธทาสภิกขุ

คลิปนี้ ชอบมาก

KPI เท่าไหร่ถึงพอ (1)

KPI เท่าไหร่ถึงพอ (2)

สถิติการจ่ายภาษีรายจังหวัด

สถิติการจ่ายภาษีตามภาค

สำนักงานบัญชีในฝัน (1)

สมาชิก

ลืมรหัสผ่าน?
สมัครสมาชิก

สถิติ

เปิดเว็บ14/11/2007
อัพเดท14/12/2017
ผู้เข้าชม20,118,052
เปิดเพจ23,732,358

ปราบโกง…ปัญหาอยู่ที่บังคับใช้กฎหมาย

จากประชาชาติธุรกิจ

บทบรรณาธิการ

ร่าง พ.ร.บ.ว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวม พ.ศ. …. ได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เมื่อ 1 ส.ค. 2560 ขณะนี้อยู่ระหว่างจัดส่งไปยังคณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) ก่อนเสนอให้ สนช. พิจารณา

ก่อนหน้านี้เคยมีการผลักดันร่างกฎหมายดังกล่าวหลายครั้ง แต่ต้องเก็บเข้าลิ้นชักเพราะเจอแรงต้าน จึงต้องจับตาดูว่าสัญญาณไฟเขียวจากรัฐบาลครั้งนี้จะทำให้กฎหมายผ่านฉลุย หรือล่มกลางคันอีก

เพราะภายใต้สถานการณ์พิเศษในปัจจุบัน หากรัฐบาลต้องการผลักดันร่าง พ.ร.บ.ว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวม จริงจัง ให้เป็นดาบอาญาสิทธิ์ป้องกันแก้ไขปัญหาทุจริตคอร์รัปชั่น ไม่ใช่เรื่องยากที่จะทำให้สำเร็จ

แม้แรงต้านลึก ๆ จากเจ้าหน้าที่รัฐ นักการเมือง กลุ่มผลประโยชน์อาจยังมีอยู่ เพราะจะได้รับผลกระทบโดยตรง หากร่างกฎหมายเจ็ดชั่วโคตร กฎเหล็กฉบับใหม่บังคับใช้ เนื่องจากการตรวจสอบการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนตนกับประโยชน์ส่วนรวมจะเข้มงวดรัดกุมมากยิ่งขึ้น ทั้งยังครอบคลุมถึงบุพการี ผู้สืบสันดาน ตลอดจนเครือญาติของข้าราชการ นักการเมือง

สาระสำคัญของร่างกฎหมาย กำหนดบทบัญญัติให้เจ้าหน้าที่ของรัฐ ผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง ต้องปฏิบัติหน้าที่หรือกระทำการโดยยึดประโยชน์ส่วนรวมเป็นหลัก สุจริต และเที่ยงธรรม รวมทั้งห้ามเจ้าหน้าที่รัฐ คู่สมรส บุตร มีส่วนได้ส่วนเสียไม่ว่าทางตรง ทางอ้อม เพื่อประโยชน์ของตนเอง หรือบุคคลอื่น

ขณะเดียวกันก็ห้ามรับทรัพย์สิน เงินทอง ของขวัญ ของที่ระลึก เว้นแต่ได้รับตามกฎหมาย หรือตามจำนวนสมควรตามปกติประเพณีนิยม ฯลฯ นอกจากนี้กรณีพ้นตำแหน่งไม่ถึงสองปี ห้ามนั่งเป็นกรรมการ ที่ปรึกษา พนักงาน ลูกจ้าง ฯลฯ ในธุรกิจเอกชนที่เคยอยู่ภายใต้อำนาจหน้าที่กำกับดูแล ควบคุม ตรวจสอบ เป็นต้น

ถือเป็นการตรวจสอบที่เข้มข้นเพิ่มเติมจากกฎหมายที่มีอยู่ในปัจจุบัน อาทิ กฎหมายป้องกันการฟอกเงิน พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันปราบปรามการทุจริต พ.ร.บ.ว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีของผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมือง พ.ร.บ.ว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับการเสนอราคาต่อหน่วยงานของรัฐ ฯลฯ ขณะที่หน่วยงานป้องกันปราบปรามคอร์รัปชั่นก็มีมากจนจำชื่อไม่หวาดไม่ไหว เช่นเดียวกับการรณรงค์ปลุก

จิตสำนึกต่อต้านคอร์รัปชั่นที่ทำต่อเนื่อง แต่การทุจริตยังฉาวโฉ่ไม่เว้นวัน ปัญหาใหญ่จึงน่าจะอยู่ที่การบังคับใช้กฎหมายให้เข้มงวดจริงจัง อุดช่องโหว่ เพิ่มประสิทธิภาพในการป้องกันปราบปรามคอร์รัปชั่นให้เกิดผลในทางปฏิบัติ หน่วยงานที่เคยทำแบบลูบหน้าปะจมูกก็ต้องปรับแก้ไข มิฉะนั้นการถอนรากถอนโคนการโกงกินจะสัมฤทธิผลไม่ได้


สำนักงานบัญชี,สำนักงานสอบบัญชี,ทำบัญชี,สอบบัญชี,ที่ปรึกษา,การจัดการ,เศรษฐกิจการลงทุน

Tags : ปราบโกง ปัญหา อยู่ที่บังคับใช้กฎหมาย

view

*

view