http://www.108acc.com
  
สร้างเว็บไซต์Engine by iGetWeb.com

หน้าแรก

วิสัยทัศน์/พันธกิจ

บริการของเรา

LINK 4 A/C

DOWNLOAD

ติดต่อเรา

ปฎิทิน

« January 2020»
SMTWTFS
   1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031 

.......... บทความ 108 ..........

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ธรรมนูญครอบครัว คนละเรื่องเดียวกัน (๔)

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ธรรมนูญครอบครัว คนละเรื่องเดียวกัน

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ธรรมนูญครอบครัว คนละเรื่องเดียวกัน (2)

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ธรรมนูญครอบครัว คนละเรื่องเดียวกัน (๓)

ราชกิจจาฯ ประกาศมาตรการคง VAT 7% ออกไปอีก 1 ปี ถึงวันที่ 30 ก.ย.61 ..... คั่นเวลา

บัญญัติ 10 ประการที่ต้อง คำนึงในการวางระบบบัญชี และการควบคุม ภายใน (1)

อะไรคือข้อมูลทางบัญชี ?

องค์กรในมุมมองของนักบัญชี

วิธีการเลือกสำนักงานบัญชี

เจ้าของกิจการควรไปพบ สรรพากรเองหรือไม่

บัญญติ 10 ประการที่ต้อง คำนึงในการวางระบบบัญชี และการควบคุมภายใน (2)

สำนักงานบัญชีในฝัน (2)

สำนักงานบัญชีในฝัน (3)

สำนักงานบัญชีในฝัน (4)

สำนักงานบัญชีในฝัน (5)

สำนักงานบัญชีในฝัน (6)

การสุ่มตัวอย่างทางสถิติในการสอบบัญชี

ค่าทำบัญชีปีละ 2-3 หมื่นบาท คุณไปอยู่ที่ไหนมา

พรก.ยกเว้นการปฏิบัติการเกี่ยวกับภาษีอากร 2558 ยื่นดีไหม

ธุรกิจปั่นป่วน เจอปัญหาขาดแคลนผู้สอบบัญชี จริงหรือ(1)

คุณสมบัตินักบัญชีที่ดี

จรรยาบรรณ ของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี

ธรรมบรรยาย ชุด จริยธรรมกับบัณฑิต - พุทธทาสภิกขุ

คลิปนี้ ชอบมาก

KPI เท่าไหร่ถึงพอ (1)

KPI เท่าไหร่ถึงพอ (2)

สถิติการจ่ายภาษีรายจังหวัด

สถิติการจ่ายภาษีตามภาค

สำนักงานบัญชีในฝัน (1)

สมาชิก

ลืมรหัสผ่าน?
สมัครสมาชิก

สถิติ

เปิดเว็บ14/11/2007
อัพเดท06/01/2020
ผู้เข้าชม21,636,635
เปิดเพจ25,746,659
Gold charts on InfoMine.com

ราชกิจจาเผยแพร่ประกาศสินค้าควบคุม 53 รายการ ผ้าอ้อมผู้ใหญ่-น้ำยางข้น อยู่ในบัญชีด้วย

จากประชาชาติธุรกิจ

เมื่อวันที่ 23 มกราคม ผู้สื่อข่าวรายงานว่าเว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ ฉบับที่ 1 พ.ศ. 2561 เรื่อง การกำหนดสินค้าและบริการควบคุม ระบุว่าตามที่คณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ ด้วยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรีได้ออกประกาศคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ ฉบับที่ 1 พ.ศ. 2560 เรื่อง การกำหนด สินค้าและบริการควบคุม ลงวันที่ 19 มกราคม พ.ศ. 2560 กำหนดสินค้าควบคุม 42 รายการ และบริการควบคุม 5 รายการ ไปแล้ว นั้น โดยที่ประกาศดังกล่าวมีผลใช้บังคับเพียงหนึ่งปี และคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้า และบริการ ได้พิจารณาทบทวนการใช้อำนาจดังกล่าวแล้ว เห็นควรปรับเพิ่มรายละเอียดรายการสินค้าและเพิ่มรายการสินค้าควบคุมบางรายการ เพื่อดูแลป้องกันการกำหนดราคาซื้อ ราคาจำหน่ายหรือ การกำหนดเงื่อนไขและวิธีปฏิบัติทางการค้าอันไม่เป็นธรรม อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 9 (1) และมาตรา 24 แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยราคาสินค้า และบริการ พ.ศ. 2542 คณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการด้วยความเห็นชอบของ คณะรัฐมนตรี จึงออกประกาศ ดังต่อไปนี้

ข้อ 1 ประกาศฉบับนี้ให้ใช้บังคับเป็นระยะเวลาหนึ่งปี ตั้งแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษา เป็นต้นไป   ข้อ 2 ให้ยกเลิกประกาศคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ ฉบับที่ 1พ.ศ. 2560 เรื่อง การกำหนดสินค้าและบริการควบคุม ลงวันที่ 19 มกราคม พ.ศ. 2560

ข้อ 3 ให้สินค้าและบริการ ดังต่อไปนี้เป็นสินค้าและบริการควบคุม   หมวดกระดาษและผลิตภัณฑ์(1) กระดาษทำลูกฟูก กระดาษเหนียว (2) กระดาษพิมพ์และเขียน (3) เยื่อกระดาษ  หมวดบริภัณฑ์ขนส่ง (4) แบตเตอรี่รถยนต์ (5) ยางรถจักรยานยนต์ ยางรถยนต์ (6) รถจักรยานยนต์ รถยนต์นั่ง รถยนต์บรรทุก  หมวดปัจจัยทางการเกษตร (7) เครื่องสูบน้ำ (8) ปุ๋ย  (9) ยาป้องกันหรือกำจัดศัตรูพืชหรือโรคพืช (10) รถเกี่ยวข้าว (11) รถไถนา (12) หัวอาหารสัตว์ อาหารสัตว์ , หมวดผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม(13) ก๊าซปิโตรเลียมเหลว (14) น้ำมันเชื้อเพลิง (15) เม็ดพลาสติก , หมวดยารักษาโรค(16) ยารักษาโรค

หมวดวัสดุก่อสร้าง (17) ท่อพีวีซี  (18) ปูนซีเมนต์ (19) สายไฟฟ้า  (20) เหล็กโครงสร้างรูปพรรณ เหล็กแผ่น เหล็กเส้น   หมวดสินค้าเกษตรที่สำคัญ (21) ข้าวเปลือก ข้าวสาร (22) ข้าวสาลี (23) ข้าวโพด (24) ผลปาล์มน้ำมัน (25) มันสำปะหลัง และผลิตภัณฑ์ (26) ยางพารา ได้แก่ น้ำยางสด ยางก้อน เศษยาง น้ำยางข้น ยางแผ่น ยางแท่ง ยางเครพ

หมวดสินค้าอุปโภคบริโภค (27) กระดาษชำระ กระดาษเช็ดหน้า (28) แชมพู (29) น้ำยาปรับผ้านุ่ม (30) ผงซักฟอก น้ำยาซักฟอก (31) ผลิตภัณฑ์ล้างจาน (32) ผ้าอนามัย (33) ผ้าอ้อมสำเร็จรูปเด็กและผู้ใหญ่ (34) สบู่ก้อน สบู่เหลว  หมวดอาหาร (35) กระเทียม (36) ไข่ไก่ (37) ครีมเทียมข้นหวาน นมข้น นมคืนรูป นมแปลงไขมัน (38) ทุเรียน (39) นมผง ผลิตภัณฑ์นมพร้อมบริโภคชนิดเหลว ไม่รวมถึงนมเปรี้ยว(40) น้ำตาลทราย (41) น้ำมัน และไขมันที่ได้จากพืชหรือสัตว์ทั้งที่บริโภคได้หรือไม่ได้ (42) แป้งสาลี (43) มังคุด (44) ลำไย (45) สุกร เนื้อสุกร (46) อาหารกึ่งสำเร็จรูปบรรจุภาชนะผนึก (47) อาหารในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท , หมวดอื่น ๆ (48) เครื่องแบบนักเรียน

หมวดบริการ (49) การให้สิทธิในการเผยแพร่งานลิขสิทธิ์เพลงเพื่อการค้า (50) บริการขนส่งสินค้าสำหรับธุรกิจออนไลน์ (51) บริการทางการเกษตร(52) บริการรับชำระเงิน ณ จุดบริการ (53) บริการให้เช่าสถานที่เก็บสินค้า

ทั้งนี้ประกาศ ณ วันที่ 22มกราคม พ.ศ. 2561 ลงนามโดยนายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ประธานคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ

 

ที่มา มติชนออนไลน์


#สำนักงานบัญชี,#สำนักงานสอบบัญชี,๒ทำบัญชี,#สอบบัญชี,ที่ปรึกษา,การจัดการ,เศรษฐกิจการลงทุน

Tags : ราชกิจจา เผยแพร่ประกาศ สินค้าควบคุม ผ้าอ้อมผู้ใหญ่ น้ำยางข้น อยู่ในบัญชีด้วย

view

*

view