http://www.108acc.com
  
สร้างเว็บไซต์Engine by iGetWeb.com

หน้าแรก

วิสัยทัศน์/พันธกิจ

บริการของเรา

LINK 4 A/C

DOWNLOAD

ติดต่อเรา

ปฎิทิน

« February 2020»
SMTWTFS
      1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829

.......... บทความ 108 ..........

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ธรรมนูญครอบครัว คนละเรื่องเดียวกัน (๔)

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ธรรมนูญครอบครัว คนละเรื่องเดียวกัน

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ธรรมนูญครอบครัว คนละเรื่องเดียวกัน (2)

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ธรรมนูญครอบครัว คนละเรื่องเดียวกัน (๓)

ราชกิจจาฯ ประกาศมาตรการคง VAT 7% ออกไปอีก 1 ปี ถึงวันที่ 30 ก.ย.61 ..... คั่นเวลา

บัญญัติ 10 ประการที่ต้อง คำนึงในการวางระบบบัญชี และการควบคุม ภายใน (1)

อะไรคือข้อมูลทางบัญชี ?

องค์กรในมุมมองของนักบัญชี

วิธีการเลือกสำนักงานบัญชี

เจ้าของกิจการควรไปพบ สรรพากรเองหรือไม่

บัญญติ 10 ประการที่ต้อง คำนึงในการวางระบบบัญชี และการควบคุมภายใน (2)

สำนักงานบัญชีในฝัน (2)

สำนักงานบัญชีในฝัน (3)

สำนักงานบัญชีในฝัน (4)

สำนักงานบัญชีในฝัน (5)

สำนักงานบัญชีในฝัน (6)

การสุ่มตัวอย่างทางสถิติในการสอบบัญชี

ค่าทำบัญชีปีละ 2-3 หมื่นบาท คุณไปอยู่ที่ไหนมา

พรก.ยกเว้นการปฏิบัติการเกี่ยวกับภาษีอากร 2558 ยื่นดีไหม

ธุรกิจปั่นป่วน เจอปัญหาขาดแคลนผู้สอบบัญชี จริงหรือ(1)

คุณสมบัตินักบัญชีที่ดี

จรรยาบรรณ ของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี

ธรรมบรรยาย ชุด จริยธรรมกับบัณฑิต - พุทธทาสภิกขุ

คลิปนี้ ชอบมาก

KPI เท่าไหร่ถึงพอ (1)

KPI เท่าไหร่ถึงพอ (2)

สถิติการจ่ายภาษีรายจังหวัด

สถิติการจ่ายภาษีตามภาค

สำนักงานบัญชีในฝัน (1)

สมาชิก

ลืมรหัสผ่าน?
สมัครสมาชิก

สถิติ

เปิดเว็บ14/11/2007
อัพเดท06/01/2020
ผู้เข้าชม21,674,678
เปิดเพจ25,787,663
Gold charts on InfoMine.com

มาตรการภาษี & ไพรเวทฟันด์ ข่าวดีที่รอคอย

มาตรการภาษี & ไพรเวทฟันด์ ข่าวดีที่รอคอย

สืบเนื่องจากที่ธนาคารแห่งประเทศไทย ได้มีการจัดสรรวงเงินลงทุนต่างประเทศเพิ่มเติมจำนวน 12,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เมื่อวันที่ 25 ก.พ.2551 ที่ผ่านมา

กรุงเทพธุรกิจ ออนไลน์ :  ธปท.ได้ให้วงเงินใช้เพื่อกองทุนรวม กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ บริษัทหลักทรัพย์ บุคคลทั่วไป ลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศผ่านกองทุนส่วนบุคคล หรือ บล. และบริษัทต่างประเทศระดมเงินในตลาดหลักทรัพย์ (Foreign issuer) รวมถึงการออกตราสารทางการเงินสกุลบาทที่อ้างอิงกับหลักทรัพย์ต่างประเทศ

สำหรับรายละเอียดวงเงินลงทุนในต่างประเทศของผู้ต้องการกระจายความเสี่ยงโดยการลงทุนใน ต่างประเทศผ่านกองทุนส่วนบุคคล ตามแนวทางของสำนักงาน ก.ล.ต.นั้น มีดังนี้

1.นิติบุคคลที่มีทรัพย์สินตั้งแต่ 1,000 ล้านบาทขึ้นไป สำนักงาน ก.ล.ต.กำหนดวงเงินลงทุนรายละไม่เกิน 50 ล้านดอลลาร์สหรัฐ โดยสำนักงาน ก.ล.ต.จะจัดสรรให้ครั้งละไม่เกิน 5 ล้านดอลลาร์สหรัฐ และเมื่อใช้ไปถึง 4 ล้านดอลลาร์สหรัฐ สามารถจัดสรรขอเพิ่มได้จนกว่าจะเต็มวงเงินที่ได้รับอนุมัติในแต่ละราย

2.บุคคลธรรมดาและผู้ลงทุนอื่นๆ นอกจากข้อ 1 กำหนดวงเงินลงทุนรายละไม่เกิน 5 ล้านดอลลาร์สหรัฐ โดยจะจัดสรรให้ครั้งละไม่เกิน 5  แสนดอลลาร์สหรัฐ และเมื่อใช้ไปถึง 4  แสนดอลลาร์สหรัฐสามารถขอจัดสรรเพิ่มเติมได้เช่นกัน

ทั้งนี้ ในกรณีที่ลูกค้าประสงค์จะลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในต่างประเทศ ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน สำนักงาน ก.ล.ต.กำหนดให้บริษัทจัดการกองทุนส่วนบุคคล ต้องปฏิบัติตามแนวทางที่กำหนด ได้แก่ จัดทำข้อมูลลูกค้าเป็นลายลักษณ์อักษร หรือที่เรียกกันว่า customer profile พร้อมเสนอนโยบายการลงทุนที่เหมาะกับลูกค้า ซึ่งได้จากการประเมินข้อมูลของลูกค้า รวมทั้งกำหนดวงเงินลงทุนต่างประเทศสำหรับลูกค้า และให้ลูกค้าที่ประสงค์จะลงทุนในต่างประเทศ รับรองตนว่าเงินที่นำมาลงทุนดังกล่าวไม่ได้มาจากการกู้ยืมจากธนาคารพาณิชย์หรือสถาบันการเงิน อื่น

ที่สำคัญคือต้องแจ้งให้ลูกค้าทราบเป็นลายลักษณ์อักษรถึงความเสี่ยงในการลงทุนดังกล่าว และ แนวทางป้องกันความเสี่ยงรวมทั้งความรับผิดตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน เมื่อมีการนำเงินไปลงทุนในต่างประเทศเกินกว่าวงเงินที่ได้รับอนุญาต

อีกข่าวดีที่อยากอัพเดทท่านๆ แฟนพันธุ์แท้กองทุน RMF-LTF ก็คือ มาตรการทางภาษีใหม่ซึ่งมีชื่อเรียกว่า “โครงการคืนเงินกลับกระเป๋าเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ” ที่รัฐบาลได้ริเริ่มขึ้น เพื่อมุ่งเน้นให้เกิดการผันเงินกลับสู่กระเป๋าประชาชน และเร่งการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศจากการจับจ่ายใช้สอยที่เพิ่มขึ้น โดยสรุปสาระสำคัญจากการแถลงข่าวการประชุมคณะรัฐมนตรี ที่ทำเนียบรัฐบาล เมื่อวันที่ 4 มีนาคม ที่ผ่านมา ได้ดังนี้

- บุคคลธรรมดาผู้มีเงินได้ สามารถหักลดหย่อนเงินได้เท่าที่จ่ายเป็นค่าซื้อหน่วยลงทุนใน กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพได้เพิ่มขึ้น โดยขยายวงเงินการยกเว้นจากเดิมที่กำหนดไว้ ในอัตราไม่เกินร้อยละ 15 ของเงินได้พึงประเมิน  และไม่เกิน 300,000 บาท ให้เพิ่มขึ้นเป็นในอัตราไม่เกินร้อยละ 15 ของเงินได้พึงประเมิน  และไม่เกิน 500,000 บาท โดยเงินได้ที่ได้รับยกเว้นดังกล่าว เมื่อรวมกับเงินสะสมที่จ่ายเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพหรือกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ หรือเงินสมทบเข้ากองทุนสงเคราะห์ตามกฎหมายว่าด้วยโรงเรียนเอกชน  ต้องไม่เกิน 500,000 บาท

- บุคคลธรรมดาผู้มีเงินได้ สามารถหักลดหย่อนเงินได้เท่าที่จ่ายเป็นค่าซื้อหน่วยลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาวได้เพิ่มขึ้น โดยขยายวงเงินการยกเว้นจากเดิมที่กำหนดไว้ในอัตราไม่เกินร้อยละ 15 ของเงินได้พึงประเมิน และไม่เกิน 300,000 บาท ให้เพิ่มขึ้นเป็นในอัตราไม่เกินร้อยละ 15 ของเงินได้พึงประเมิน และไม่เกิน 500,000 บาท

ซึ่งมีผลบังคับใช้ในปีภาษี/ รอบระยะเวลาบัญชี 2551 เป็นต้นไป ทั้งนี้หากท่านอยากทราบข้อมูลเพิ่มเติมจากกรมสรรพากร ก็เข้าดูใน www.rd.go.th ได้

อย่างน้อยข่าวที่มาเล่าสู่กันฟังนี้ ก็ถือเป็นสัญญาณอันดีที่ภาครัฐเห็นความสำคัญของการลงทุน และผลักดันให้ผู้ลงทุนมีช่องทางการลงทุนที่หลากหลายมากขึ้น เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ ทีนี้ก็ขึ้นอยู่กับตัวคุณแล้วละค่ะ ว่าจะบริหารเงินในกระเป๋าตัวเองอย่างไร

โดยบลจ.ธนชาต

จาก กรุงเทพธุรกิจออนไลน์

Tags :

view

*

view