http://www.108acc.com
  
สร้างเว็บไซต์Engine by iGetWeb.com

หน้าแรก

วิสัยทัศน์/พันธกิจ

บริการของเรา

LINK 4 A/C

DOWNLOAD

ติดต่อเรา

ปฎิทิน

« February 2020»
SMTWTFS
      1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829

.......... บทความ 108 ..........

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ธรรมนูญครอบครัว คนละเรื่องเดียวกัน (๔)

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ธรรมนูญครอบครัว คนละเรื่องเดียวกัน

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ธรรมนูญครอบครัว คนละเรื่องเดียวกัน (2)

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ธรรมนูญครอบครัว คนละเรื่องเดียวกัน (๓)

ราชกิจจาฯ ประกาศมาตรการคง VAT 7% ออกไปอีก 1 ปี ถึงวันที่ 30 ก.ย.61 ..... คั่นเวลา

บัญญัติ 10 ประการที่ต้อง คำนึงในการวางระบบบัญชี และการควบคุม ภายใน (1)

อะไรคือข้อมูลทางบัญชี ?

องค์กรในมุมมองของนักบัญชี

วิธีการเลือกสำนักงานบัญชี

เจ้าของกิจการควรไปพบ สรรพากรเองหรือไม่

บัญญติ 10 ประการที่ต้อง คำนึงในการวางระบบบัญชี และการควบคุมภายใน (2)

สำนักงานบัญชีในฝัน (2)

สำนักงานบัญชีในฝัน (3)

สำนักงานบัญชีในฝัน (4)

สำนักงานบัญชีในฝัน (5)

สำนักงานบัญชีในฝัน (6)

การสุ่มตัวอย่างทางสถิติในการสอบบัญชี

ค่าทำบัญชีปีละ 2-3 หมื่นบาท คุณไปอยู่ที่ไหนมา

พรก.ยกเว้นการปฏิบัติการเกี่ยวกับภาษีอากร 2558 ยื่นดีไหม

ธุรกิจปั่นป่วน เจอปัญหาขาดแคลนผู้สอบบัญชี จริงหรือ(1)

คุณสมบัตินักบัญชีที่ดี

จรรยาบรรณ ของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี

ธรรมบรรยาย ชุด จริยธรรมกับบัณฑิต - พุทธทาสภิกขุ

คลิปนี้ ชอบมาก

KPI เท่าไหร่ถึงพอ (1)

KPI เท่าไหร่ถึงพอ (2)

สถิติการจ่ายภาษีรายจังหวัด

สถิติการจ่ายภาษีตามภาค

สำนักงานบัญชีในฝัน (1)

สมาชิก

ลืมรหัสผ่าน?
สมัครสมาชิก

สถิติ

เปิดเว็บ14/11/2007
อัพเดท06/01/2020
ผู้เข้าชม21,675,582
เปิดเพจ25,788,671
Gold charts on InfoMine.com

พาณิชย์แก้ไขกฎหมายหุ้นส่วนบริษัท เพิ่มความสะดวกในการจัดตั้งธุรกิจได้ภายในวันเดียว

พาณิชย์แก้ไขกฎหมายหุ้นส่วนบริษัท  เพิ่มความสะดวกในการ

                จัดตั้งธุรกิจได้ภายในวันเดียว

 

กระทรวงพาณิชย์ ผลักดันแก้ไขประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยหุ้นส่วนบริษัท

เพื่อเพิ่มความสะดวก รวดเร็วในการจัดตั้งธุรกิจและสร้างความน่าเชื่อถือในการติดต่อ

ธุรกิจการค้า

   

          รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ (พันตำรวจโทบรรรยิน  ตั้งภากรณ์) เปิดเผยว่า

    กระทรวงพาณิชย์ ได้ผลักดันแก้ไขกฎหมายที่สร้างภาระโดยไม่จำเป็นแก่ประชาชนและก่อให้เกิด

    ความยุ่งยาก ซ้ำซ้อน และล่าช้าต่อการปฏิบัติหน้าที่ของส่วนราชการรวมทั้งเป็นอุปสรรคต่อการเสริม

    สร้างศักย-ภาพในการแข่งขันของประเทศ โดยอันดับแรกได้แก้ไขประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

    ว่าด้วยหุ้นส่วนบริษัทเพื่อให้การดำเนินกิจการค้าในรูปแบบของห้างหุ้นส่วน และบริษัทมีความคล่องตัว

    มากยิ่งขึ้นซึ่งจะมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2551 เป็นต้นไป

                        สาระสำคัญของการแก้ไข ประกอบด้วยมาตรการสำคัญ โดยสรุป ดังนี้

        

        - มาตรการเพิ่มความสะดวก รวดเร็ว แก่ธุรกิจ อาทิ  จัดตั้งบริษัทจำกัด

    มีความคล่องตัวมากขี้น  สามารถจัดตั้งได้ภายในวันเดียว โดย ลดจำนวนผู้เริ่มก่อการตั้ง

    บริษัทจาก 7 คน เหลือเพียง 3 คน และลดขั้นตอนการจดทะเบียน ให้จดทะเบียนหนังสือ

    บริคณห์สนธิและจัดตั้งบริษัทภายในวันเดียวกัน  นอกจากนี้ ธุรกิจขนาดเล็กสามารถปรับตัว

    เป็นขนาดใหญ่ขึ้นได้อย่างสะดวกมากกว่าเดิมโดยไม่ต้องจดเลิกและชำระบัญชีธุรกิจเดิมและ

    มาจัดตั้งใหม่โดยสามารถแปรสภาพห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคลและห้างหุ้นส่วนจำกัดเป็น

    บริษัทจำกัดโดยใช้ชื่อเดิมได้  ตลอดจน แก้ไขหลักเกณฑ์และวิธีการประชุมลงมติพิเศษของ

    บริษัทให้เหลือเพียงครั้งเดียว  รวมทั้ง ลดการประกาศโฆษณาทางหนังสือพิมพ์ เพื่อให้เกิด

    ความคล่องตัวและลดค่าใช้จ่ายที่เกินความจำเป็น และยกเลิกการส่งหนังสือบริคณห์สนธิและ

ข้อบังคับฉบับตีพิมพ์ต่อนายทะเบียน

          -   มาตรการเพิ่มความน่าเชื่อถือในการลงทุนและติดต่อธุรกิจการค้า  

    โดยการปรับเปลี่ยนวิธีการเรียกประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้นซึ่งให้ส่งหนังสือนัดประชุมทางไปรษณีย์

    ตอบรับและจะต้องประกาศโฆษณาหนังสือพิมพ์อย่างน้อยหนึ่งครั้งควบคู่กันไปด้วย และ แก้ไข

    ข้อกำหนดเกี่ยวกับการประกาศจ่ายเงินปันผลเพื่อคุ้มครองผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น  

    สามารถถอนห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคลและห้างหุ้นส่วนจำกัดที่ทิ้งร้างไม่ได้ประกอบ

    กิจการออกจากทะเบียนเช่นเดียวกับบริษัทได้และกำหนดให้ห้างหุ้นส่วนและบริษัทจำกัด

    สิ้นสภาพนิติบุคคลตั้งแต่นายทะเบียนขีดชื่อออกจากทะเบียนเป็นต้นไป

     

    รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ กล่าวเพิ่มเติมว่า การแก้ไขกฎหมาย

    ดังกล่าวมีผลกระทบต่อสิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบของผู้ประกอบธุรกิจ

    และนายทะเบียน     ตลอดจนบุคคลที่เกี่ยวข้อง จึงได้สั่งการให้กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

    ทำการประชาสัมพันธ์ให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทราบ รวมทั้งจัดอบรมสัมมนาผู้ประกอบธุรกิจ

    ผู้ประกอบวิชาชีพที่เกี่ยวข้อง และนายทะเบียน ทั้งในส่วนกลาง และส่วนภูมิภาค

    ก่อนที่กฎหมายจะมีผลบังคับใช้

                                

        ทั้งนี้  ผู้ประกอบธุรกิจ และผู้สนใจ สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติม

                   ได้ที่www.dbd.go.th  หรือ สอบถามได้ที่ส่วนส่งเสริมและพัฒนา

        การจดทะเบียน สำนักทะเบียนธุรกิจ  กรมพัฒนาธุรกิจการค้า  

        โทร. 02-547-4940

                               ......................................................................

                                                    

         

     ที่มา : สำนักทะเบียนธุรกิจ                        ฉบับที่  35  / 16 พฤษภาคม  2551

Tags :

view

*

view