http://www.108acc.com
  
สร้างเว็บไซต์Engine by iGetWeb.com

หน้าแรก

วิสัยทัศน์/พันธกิจ

บริการของเรา

LINK 4 A/C

DOWNLOAD

ติดต่อเรา

ปฎิทิน

« February 2020»
SMTWTFS
      1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829

.......... บทความ 108 ..........

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ธรรมนูญครอบครัว คนละเรื่องเดียวกัน (๔)

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ธรรมนูญครอบครัว คนละเรื่องเดียวกัน

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ธรรมนูญครอบครัว คนละเรื่องเดียวกัน (2)

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ธรรมนูญครอบครัว คนละเรื่องเดียวกัน (๓)

ราชกิจจาฯ ประกาศมาตรการคง VAT 7% ออกไปอีก 1 ปี ถึงวันที่ 30 ก.ย.61 ..... คั่นเวลา

บัญญัติ 10 ประการที่ต้อง คำนึงในการวางระบบบัญชี และการควบคุม ภายใน (1)

อะไรคือข้อมูลทางบัญชี ?

องค์กรในมุมมองของนักบัญชี

วิธีการเลือกสำนักงานบัญชี

เจ้าของกิจการควรไปพบ สรรพากรเองหรือไม่

บัญญติ 10 ประการที่ต้อง คำนึงในการวางระบบบัญชี และการควบคุมภายใน (2)

สำนักงานบัญชีในฝัน (2)

สำนักงานบัญชีในฝัน (3)

สำนักงานบัญชีในฝัน (4)

สำนักงานบัญชีในฝัน (5)

สำนักงานบัญชีในฝัน (6)

การสุ่มตัวอย่างทางสถิติในการสอบบัญชี

ค่าทำบัญชีปีละ 2-3 หมื่นบาท คุณไปอยู่ที่ไหนมา

พรก.ยกเว้นการปฏิบัติการเกี่ยวกับภาษีอากร 2558 ยื่นดีไหม

ธุรกิจปั่นป่วน เจอปัญหาขาดแคลนผู้สอบบัญชี จริงหรือ(1)

คุณสมบัตินักบัญชีที่ดี

จรรยาบรรณ ของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี

ธรรมบรรยาย ชุด จริยธรรมกับบัณฑิต - พุทธทาสภิกขุ

คลิปนี้ ชอบมาก

KPI เท่าไหร่ถึงพอ (1)

KPI เท่าไหร่ถึงพอ (2)

สถิติการจ่ายภาษีรายจังหวัด

สถิติการจ่ายภาษีตามภาค

สำนักงานบัญชีในฝัน (1)

สมาชิก

ลืมรหัสผ่าน?
สมัครสมาชิก

สถิติ

เปิดเว็บ14/11/2007
อัพเดท06/01/2020
ผู้เข้าชม21,664,822
เปิดเพจ25,777,218
Gold charts on InfoMine.com

ธปท.จัดประชุมชี้แจงมาตรฐานการบัญชีระหว่างประเทศ IAS32 IAS39 และ IFRS 7

ธปท.จัดประชุมชี้แจงมาตรฐานการบัญชีระหว่างประเทศ IAS32 IAS39 และ IFRS 7

 

ฉบับที่ 23/2551

เรื่อง ธปท. จัดประชุมชี้แจงมาตรฐานการบัญชีระหว่างประเทศ IAS 32 IAS 39 และ IFRS 7

นายบัณฑิต นิจถาวร รองผู้ว่าการ ด้านเสถียรภาพสถาบันการเงิน กล่าวว่า ธนาคารแห่ง
ประเทศไทย (ธปท.) ได้จัดการประชุมระหว่างวันที่ 10-13 มิถุนายน 2551 เพื่อชี้แจงและให้ความรู้แก่
สถาบันการเงินเกี่ยวกับมาตรฐานการบัญชีระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้องกับสถาบันการเงิน จำนวน 3 ฉบับ
คือ IAS 32 IAS 39 และ IFRS 7 ซึ่งมีความสำคัญต่อการบันทึกบัญชีธุรกรรมการเงินของสถาบันการเงิน
อันจะนำไปสู่การเสริมสร้างระบบการเปิดเผยข้อมูลและกลไกตลาดที่มีประสิทธิภาพเพื่อรองรับระบบ
สถาบันคุ้มครองเงินฝาก และเพิ่มพูนความเข้มแข็งให้กับระบบสถาบันการเงินไทย

IAS 32 (Financial Instruments: Presentation) และ IFRS 7 (Financial Instruments:
Disclosures) เป็นมาตรฐานการบัญชีที่เกี่ยวข้องกับการแสดงรายการและการเปิดเผยข้อมูลของตราสาร
การเงิน ส่วน IAS 39 (Financial Instruments: Recognition and Measurement) กล่าวถึงการบันทึกบัญชี
และการวัดมูลค่าตราสารการเงิน รวมทั้งตราสารอนุพันธ์ และการป้องกันความเสี่ยง

ในส่วนของการนำ IAS 39 มาบังคับใช้ในประเทศไทย ธปท. ได้เตรียมการ
มาอย่างต่อเนื่อง กล่าวคือ ในช่วงปลายปี 2549 ได้กำหนดหลักเกณฑ์การกันเงินสำรองตาม IAS 39
ปลายปี 2550 กำหนดวิธีการบันทึกบัญชีและการวัดมูลค่าตราสารการเงินที่มีความซับซ้อน
และในต้นปี 2551 ได้ออกแบบสอบถามด้านความพร้อมของสถาบันการเงิน ซึ่งได้รับความร่วมมือ
เป็นอย่างดีในการตอบแบบสอบถามดังกล่าว นอกจากนี้ ธนาคารแห่งประเทศไทยได้ประสานงานกับ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่างๆ เช่น สภาวิชาชีพบัญชี สมาคมธนาคารไทย สำนักงานสอบบัญชี และผู้กำกับ
ดูแลอื่น เช่น สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ก.ล.ต.)
รวมทั้งได้มีการจัดตั้งคณะทำงานร่วมกันเพื่อกำหนด Implementation Plan อย่างชัดเจนในแต่ละปี
และได้เตรียมการปรับปรุงประกาศที่จะเกี่ยวข้องกับการนำ IAS 39 มาใช้ในส่วนอื่นๆ เช่น การจัดทำ
งบการเงิน และการดำรงเงินกองทุน รวมถึงการอบรมให้ความรู้เพื่อให้การนำ IAS 39 มาใช้เป็นไป
อย่างราบรื่นและมีประสิทธิภาพสูงสุด

ทั้งนี้ ธปท. คาดว่าจะนำมาตรฐานการบัญชีระหว่างประเทศ IAS 39 มาใช้ในระบบ
สถาบันการเงินของไทยอย่างเต็มรูปแบบในปี 2554

 ธนาคารแห่งประเทศไทย
10 มิถุนายน 2551

Tags :

view

*

view