http://www.108acc.com
  
สร้างเว็บไซต์Engine by iGetWeb.com

หน้าแรก

วิสัยทัศน์/พันธกิจ

บริการของเรา

LINK 4 A/C

DOWNLOAD

ติดต่อเรา

.......... บทความ 108 ..........

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ธรรมนูญครอบครัว คนละเรื่องเดียวกัน (๔)

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ธรรมนูญครอบครัว คนละเรื่องเดียวกัน

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ธรรมนูญครอบครัว คนละเรื่องเดียวกัน (2)

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ธรรมนูญครอบครัว คนละเรื่องเดียวกัน (๓)

ราชกิจจาฯ ประกาศมาตรการคง VAT 7% ออกไปอีก 1 ปี ถึงวันที่ 30 ก.ย.61 ..... คั่นเวลา

บัญญัติ 10 ประการที่ต้อง คำนึงในการวางระบบบัญชี และการควบคุม ภายใน (1)

อะไรคือข้อมูลทางบัญชี ?

องค์กรในมุมมองของนักบัญชี

วิธีการเลือกสำนักงานบัญชี

เจ้าของกิจการควรไปพบ สรรพากรเองหรือไม่

บัญญติ 10 ประการที่ต้อง คำนึงในการวางระบบบัญชี และการควบคุมภายใน (2)

สำนักงานบัญชีในฝัน (2)

สำนักงานบัญชีในฝัน (3)

สำนักงานบัญชีในฝัน (4)

สำนักงานบัญชีในฝัน (5)

สำนักงานบัญชีในฝัน (6)

การสุ่มตัวอย่างทางสถิติในการสอบบัญชี

ค่าทำบัญชีปีละ 2-3 หมื่นบาท คุณไปอยู่ที่ไหนมา

พรก.ยกเว้นการปฏิบัติการเกี่ยวกับภาษีอากร 2558 ยื่นดีไหม

ธุรกิจปั่นป่วน เจอปัญหาขาดแคลนผู้สอบบัญชี จริงหรือ(1)

คุณสมบัตินักบัญชีที่ดี

จรรยาบรรณ ของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี

ธรรมบรรยาย ชุด จริยธรรมกับบัณฑิต - พุทธทาสภิกขุ

คลิปนี้ ชอบมาก

KPI เท่าไหร่ถึงพอ (1)

KPI เท่าไหร่ถึงพอ (2)

สถิติการจ่ายภาษีรายจังหวัด

สถิติการจ่ายภาษีตามภาค

สำนักงานบัญชีในฝัน (1)

Games

สมาชิก

ลืมรหัสผ่าน?
สมัครสมาชิก
Gold charts on InfoMine.com

ครม.แต่งตั้ง วินัย วิทวัสการเวช เป็นอธิบดีกรมสรรพากร

มติชน - รายงานข่าวแจ้งว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีมีมติแต่งตั้ง นายวินัย วิทวัสการเวช ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง มาดำรงตำแหน่งเป็น อธิบดีกรมสรรพากร


 
รองอธิบดี
นาย วินัย วิทวัสการเวช

ประวัติการศึกษา

  2514 - ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  2535 - ปริญญาโท รัฐศาสตร์มหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์


ตำแหน่งทางราชการที่สำคัญในอดีต

  2530 - ผู้ช่วยสรรพากรจังหวัด (เจ้าหน้าที่บริหารงานสรรพากร 7)  สำนักงานสรรพากรจังหวัดสุพรรณบุรี
  2532 - หัวหน้าฝ่ายวิเคราะห์และตรวจสอบ  สำนักงานสรรพากรจังหวัดสุพรรณบุรี
  2532 - หัวหน้าฝ่ายสำรวจและกำหนดรายรับ  สำนักงานภาษีสรรพากรเขตพื้นที่ 2
  2535 - สรรพากรพื้นที่  สำนักงานภาษีสรรพากรเขตพื้นที่ 9
  2537 - สรรพากรจังหวัด   สำนักงานสรรพากรจังหวัดชัยนาท
  2539 - สรรพากรพื้นที่  สำนักงานภาษีสรรพากรพื้นที่ 5
  2541 - เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภาษี 9 ชช.   สำนักตรวจสอบภาษี
  2542 - รองผู้อำนวยการศูนย์บริหารภาษีธุรกิจขนาดใหญ่ ด้านส่วนงานเร่งรัดจัดเก็บภาษี
  2543 - สรรพากรภาค 12
  2544 - สรรพากรภาค 6
  2546 - รองอธิบดี กรมสรรพากร
 
2548
2550
ปัจจุบัน
-
-
-
ที่ปรึกษาด้านพัฒนาฐานภาษี
ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง
อธิบดีกรมสรรพากร
ข่าวเก่า

ฝุ่นตลบที่คลัง รับฤดูโยกย้ายขรก.

ใกล้เดือนกันยายนของทุกปีเข้าฤดูโยกย้ายข้าราชการ อำลาคนเก่าที่เกษียณอายุ ส่วนคนที่เหลืออยู่ก็ได้ลุ้นโปรโมตตำแหน่งสูงขึ้น

ต้อง โฟกัสให้ดีที่ ''''''กระทรวงการคลัง'''''' หน่วยงานจัดเก็บรายได้อันดับหนึ่งของประเทศ ใครจะมาหรือใครจะไป เพราะก่อนหน้านี้เจอกระแสวิพากษ์วิจารณ์การทำงานของข้าราชการที่เข้าไป เกี่ยวพันในลักษณะเอื้อประโยชน์การเมืองหลายกรณี

ปี นี้ตำแหน่งข้าราชการประจำสูงสุดของกระทรวงการคลัง ''''''ศุภรัตน์ ควัฒน์กุล'''''' ปลัดกระทรวงการคลัง(ซี11) ยังคงสามารถรักษาเก้าอี้ไว้ได้เหนียวแน่น แม้จะนั่งในตำแหน่งนี้มาครบเทอม 4 ปีแล้ว และมีปัญหาถูกฟ้องร้องดำเนินคดีสลากพิเศษเลขท้าย 3 ตัว 2 ตัว(หวยบนดิน)อยู่ในขณะนี้ก็ตาม แถมยังถูกกระแสกดดันจากการเมืองและข้าราชการด้วยกันที่คาดหวังจะได้ขยับ ตำแหน่งขึ้นไปบ้าง

ลงมาที่การโยกย้ายข้าราชการ ในระดับอธิบดี (ซี10) ต้องถือว่ามีการโยกย้ายนอกฤดูกาลมาก่อนหน้านี้บ้างแล้ว เช่น โยกย้าย นางสิรินุช พิศลยบุตร รองปลัดกระทรวงการคลัง(ซี10) ให้ขึ้นไปดำรงตำแหน่งเป็น อธิบดีกรมสรรพสามิต ตามมติ ครม. เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2551 ซึ่งเป็นตำแหน่งที่ว่างลงจากศาลปกครองสูงสุดมีคำสั่งให้เพิกถอนหลักเกณฑ์และ วิธีการคัดเลือกข้าราชการกรมสรรพากร 4 ราย ให้เป็นโมฆะ เมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม 2549 และศาลปกครองกลางมีคำสั่ง เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2550 บังคับให้ข้าราชการทั้ง 4 ราย กลับไปดำรงตำแหน่งเดิม หรือตำแหน่งอื่นเทียบเท่าตำแหน่งเดิม

โดยข้า ราชการทั้ง 4 ราย ประกอบด้วย นายช.นันท์ เพ็ชญไพศิษฏ์ อธิบดีกรมสรรพสามิต นางจันทิมา แสงสิริทักษิณ รองปลัดกระทรวงการคลัง นายบุญศักดิ์ เจียมปรีชา ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง และนายวิชัย จึงรักเกียรติ ที่ออกจากราชการไปก่อนหน้านี้

หลังจากนั้น ครม. ได้มีมติในวันที่ 9 กรกฎาคม 2551 อีกครั้งหนึ่ง ให้แต่งตั้ง นางเบญจา หลุยเจริญ ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง(ซี10) ขึ้นไปดำรงตำแหน่งเป็น รองปลัดกระทรวงการคลัง(ซี10) และให้ นายวินัย วิทวัสการเวช ที่ปรึกษาด้านพัฒนาฐานภาษี(ซี10ชช.) กรมสรรพากร ขึ้นไปดำรงตำแหน่งเป็น ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง

ในปีงบประมาณ 2551(ต.ค.50-ก.ย.51) นี้ มีข้าราชการระดับอธิบดีของกระทรวงการคลังจะครบอายุเกษียณราชการ 3 ราย คือ นายศานิต ร่างน้อย อธิบดีกรมสรรพากร นางพรรณี สถาวโรดม ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง(สศค.) และนางพันธ์ทิพย์ สุรทิณฑ์ อธิบดีกรมธนารักษ์ ดังนั้น จึงส่งผลให้ตำแหน่งอธิบดีทั้ง 3 กรมว่างลง และตำแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง ที่ยังคงว่างอยู่อีก 2 ตำแหน่ง

ซึ่ง ลำดับชั้นของการโยกย้ายข้าราชการซี10ของกระทรวงการคลัง จะมีความแตกต่างจากกระทรวงอื่นๆ โดยเป็นการเลื่อนชั้นขึ้นมาจาก รองอธิบดี(ซี9) ที่ปรึกษากรมฯ(ซี10ชช.) ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง(ซี10) รองปลัดกระทรวงการคลัง(ซี10) และอธิบดีกรมฯ(ซี10) ตามลำดับ

ดัง นั้น ข้าราชการที่อยู่ในข่ายที่จะได้รับเลือกให้เข้าไปดำรงตำแหน่งเป็นอธิบดี 3 กรม ที่ว่างลง ได้แก่ นายสถิตย์ ลิ่มพงศ์พันธุ์ รองปลัดกระทรวงการคลัง หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านรายได้ นายอุทิศ ธรรมวาทิน รองปลัดกระทรวงการคลัง หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านรายจ่าย-หนี้สิน นางสาวสุภา ปิยะจิตติ รองปลัดกระทรวงการคลัง และนางเบญจา หลุยเจริญ รองปลัดกระทรวงการคลัง หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านทรัพย์สิน

ดูความเป็นไป ได้แล้ว นายสถิตย์ อาจข้ามห้วยไปดำรงตำแหน่งเป็น ปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ขณะที่นางสาวสุภา มีความเป็นไปได้เพียงการไปดำรงตำแหน่งเป็น อธิบดีกรมบัญชีกลาง เท่านั้น ซึ่งต้องรอไปอีก 1 ปี ที่นายปิยพันธุ์ นิมมานเหมินท์ อธิบดีกรมบัญชีกลาง จะครบอายุเกษียณราชการ และนางเบญจา ก็เพิ่งจะได้รับการแต่งตั้งเข้ามาเพียงไม่กี่เดือนเท่านั้น จึงอาจยังไม่มีการโยกย้ายให้ขึ้นในตำแหน่งที่สูงขึ้น

เหลือ เพียง นายอุทิศ เพียงคนเดียว ที่อยู่ในข่ายจะได้รับการแต่งตั้งโยกย้ายให้ขึ้นไปดำรงตำแหน่งเป็นอธิบดีใน ครั้งนี้ระหว่าง 2 กรม คือ กรมกรมสรรพากรเพื่อแทน นายศานิต ร่างน้อย ซึ่งหากมาตำแหน่งนี้ก็จะไม่กระทบกับบุคคลอื่นๆ ซึ่งน่าจะเป็นการง่ายที่จะเลือกตำแหน่งนี้

ส่วน ตำแหน่งอธิบดีกรมศุลกากร ที่นายอุทิศถือเป็นลูกหม้ออยู่แล้วนั้น หากย้ายไปจะส่งผลให้ นายวิสุทธิ์ ศรีสุพรรณ อธิบดีกรมศุลกากร ต้องถูกโยกย้ายให้ลงมาเป็น รองปลัดกระทรวงการคลัง แทน โดยที่ตำแหน่ง อธิบดีกรมสรรพากร ก็จะเหมือนเป็นส้มหล่นไปตกอยู่กับ ดร.นริศ ชัยสูตร ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง แทน เพราะมีดีกรีเคยเป็นผู้อำนวยการ สศค. มาก่อน

ทั้งนี้เพราะในระดับผู้ตรวจราชการ กระทรวงการคลังด้วยกันนั้น นายเทวัญ วิชิตะกุล ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง ได้รับเลือกให้ขึ้นไปดำรงตำแหน่งเป็น อธิบดีกรมธนารักษ์ ขณะที่ นายเชิดชัย ขันธ์นะภา ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง นายวินัย วิทวัสการเวช ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง และนายศุภชัย จงศิริ ที่ปรึกษาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร(ซี10ชช.) กระทรวงการคลัง ยังถือว่าเร็วไปที่จะได้รับการพิจารณาโยกย้ายในครั้งนี้ และนายมานะ หลักทอง ที่ปรึกษากฎหมาย(ซี10ชช.) กระทรวงการคลัง ครบอายุเกษียณราชการในปี 2551 นี้เช่นกัน

ส่วนนายพงษ์ภาณุ เศวตรุนทร์ ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ(สบน.) ได้รับการคัดเลือกให้ไปดำรงตำแหน่งเป็น ผู้อำนวยการ สศค. ซึ่งถือเป็นกรมที่ใหญ่กว่า และ ดร.สมชัย สัจจพงษ์ ที่ปรึกษาด้านเศรษฐกิจการคลัง(ซี10ชช.) สศค. ได้รับคัดเลือกให้ขึ้นไปดำรงตำแหน่งเป็น ผู้อำนวยการ สบน. แทน ซึ่งที่จริงแล้วตำแหน่งนี้เป็นที่หมายตาของ นายสรร วิเทศพงษ์ ที่ปรึกษาการคลัง(ซี10ชช.) กระทรวงการคลัง ที่ภายหลังได้รับข้อมูลชัดเจนว่าตนเองไม่ได้รับการคัดเลือกแล้ว ก็เบนเข็มที่จะขอไปทำงานที่ธนาคารโลกแทน

กรม สุดท้ายที่ยังไม่ได้กล่าวถึง คือ สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ(สคร.) ที่ขณะนี้มี นายอารีพงศ์ ภู่ชอุ่ม เป็นผู้อำนวยการ สคร.อยู่ ก็ไม่ใช่ว่าจะเงียบเชียบไปซะทีเดียว เพราะมีรายงานข่าวว่า

เมียงๆมองมองตำแหน่งอธิบดีกรมสรรพสามิตไว้ แต่แรงผลักดันอาจไม่ถึง

เร็วๆ นี้คงได้เห็นรายชื่อที่ชัดเจนในการแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการกระทรวงการคลัง ส่วนใครจะไปหรือใครจะมา ก็ขอฝากให้นึกไว้ว่า องค์กรนี้ต้องคงไว้ซึ่ง ความเชื่อมั่นและศรัทธา ทั้งต่อข้าราชการรุ่นหลังๆ และสายตาของคนภายนอก


ข้อมูลจาก ฐานเศรษฐกิจ


กรุงเทพธุรกิจ ออนไลน์ : วินัย วิทวัสการเวช ผู้ตรวจราชการ กระทรวงการคลัง ขึ้นดำรงตำแหน่ง อธิบดีกรมสรรพากร 1 ตุลาคม 2551

วินัย ก้าวขึ้นอธิบดีกรมสรรพากร แทนนานศานิต ร่างน้อย ที่เกษียณราชการลงในวันที่ 30กันยายนนี้

 

"วินัย"เกิดเมื่อ 27  ตุลาคม  2493 จบปริญญาตรีคณะพาณิชการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

 

 ปริญญาโท คณะรัฐศาสตร์มหาบัณฑิตมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

 

เข้ารับราชการ ที่ กรมสรรพากร ตำแหน่ง  สรรพากรภาค 12  สำนักงานสรรพากรภาค 12  สรรพากรภาค 6    สำนักงานสรรพากรภาค 6  รองอธิบดีกรมสรรพากร     ที่ปรึกษาด้านพัฒนาฐานภาษี   ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง และ1 ตุลาคม 2551 นังอธิบดีกรมสรรรพากร

 

ข่าวการโยกย้ายข้า ราชการกระทรวงการคลังปีนี้ ดูพิกลพิการ เดิมจากที่นายศานิต อธิบดีกรมสรรพากรเกษียณอายุราชการ ทำให้ตำแหน่งว่างลง ผู้ที่จะนั่งแทนคือ นายวิสุทธิ์ ศรีสุพรรณ อธิบดีกรมศุลกากร  ที่มีแรงสนับสนุนจาก นายประดิษฐ์ ภัทรประสิทธิ์ รมช.คลัง ที่เป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถในการเก็บภาษีรายได้ ที่ผ่านอธิบดีกรมบัญชีกลางมาแล้ว

 

แต่โผกลับมาพลิกใน ช่วงเช้าก่อนที่ประชุมครม.สัยจรที่จ.อุดรฯ มีการเปลี่ยนแปลงชื่อนายวินัย วิทวัสการเวช นั่งอธิบดีกรมสรรพากร ขณะที่นายวิสุทธิ์ ถูกดร็อป มานั่งอธิบดีกรมธนารักษ์

 

มีเหตุผลต่างๆนานา ที่นายวิทวัส นั่งอธิบดีกรมสรรพากร คือเป็นลูกหม้อมาก่อน แต่เมื่อดูการมานั่งผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง(ระดับ10) ครมงพึ่งมีมติ 8 กรกฎาคม 2551 ที่ผ่านมา

 

ย้อนกลับไปสาย สัมพันธ์ข้าราชการกระทรวงการคลัง วินัย สนิทสนมกับนางเบญจา หลุยเจริญ รองปลัดฯคลัง ซึ่งเกี่ยวข้องกับคดีภาษีครอบครัวชินวัตร และ"วินัย"เป็นสมาชิกสมาคมชาวอุทัยธานี เช่นเดียวกับนายศุภรัตน์ ควัฒน์กุล ปลัดกระทรวงการคลัง

 

รายชื่อพลิกโผทันทีก่อนเข้าครม.เมื่อ 9 ก.ย. 2551 มีชื่อ"วินัย" นั่งอธิบดีกรมสรรพากร  

Tags :

view

*

view