http://www.108acc.com
  
สร้างเว็บไซต์Engine by iGetWeb.com

หน้าแรก

วิสัยทัศน์/พันธกิจ

บริการของเรา

LINK 4 A/C

DOWNLOAD

ติดต่อเรา

.......... บทความ 108 ..........

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ธรรมนูญครอบครัว คนละเรื่องเดียวกัน (๔)

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ธรรมนูญครอบครัว คนละเรื่องเดียวกัน

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ธรรมนูญครอบครัว คนละเรื่องเดียวกัน (2)

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ธรรมนูญครอบครัว คนละเรื่องเดียวกัน (๓)

ราชกิจจาฯ ประกาศมาตรการคง VAT 7% ออกไปอีก 1 ปี ถึงวันที่ 30 ก.ย.61 ..... คั่นเวลา

บัญญัติ 10 ประการที่ต้อง คำนึงในการวางระบบบัญชี และการควบคุม ภายใน (1)

อะไรคือข้อมูลทางบัญชี ?

องค์กรในมุมมองของนักบัญชี

วิธีการเลือกสำนักงานบัญชี

เจ้าของกิจการควรไปพบ สรรพากรเองหรือไม่

บัญญติ 10 ประการที่ต้อง คำนึงในการวางระบบบัญชี และการควบคุมภายใน (2)

สำนักงานบัญชีในฝัน (2)

สำนักงานบัญชีในฝัน (3)

สำนักงานบัญชีในฝัน (4)

สำนักงานบัญชีในฝัน (5)

สำนักงานบัญชีในฝัน (6)

การสุ่มตัวอย่างทางสถิติในการสอบบัญชี

ค่าทำบัญชีปีละ 2-3 หมื่นบาท คุณไปอยู่ที่ไหนมา

พรก.ยกเว้นการปฏิบัติการเกี่ยวกับภาษีอากร 2558 ยื่นดีไหม

ธุรกิจปั่นป่วน เจอปัญหาขาดแคลนผู้สอบบัญชี จริงหรือ(1)

คุณสมบัตินักบัญชีที่ดี

จรรยาบรรณ ของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี

ธรรมบรรยาย ชุด จริยธรรมกับบัณฑิต - พุทธทาสภิกขุ

คลิปนี้ ชอบมาก

KPI เท่าไหร่ถึงพอ (1)

KPI เท่าไหร่ถึงพอ (2)

สถิติการจ่ายภาษีรายจังหวัด

สถิติการจ่ายภาษีตามภาค

สำนักงานบัญชีในฝัน (1)

Games

สมาชิก

ลืมรหัสผ่าน?
สมัครสมาชิก
Gold charts on InfoMine.com

สภาวิชาชีพบัญชีค้านกฎหมายหุ้น ให้ผู้สอบบัญชี จับผิดผู้บริหารขี้โกง

สภาวิชาชีพบัญชีค้านกฎหมายหุ้น ให้ผู้สอบบัญชี จับผิดผู้บริหารขี้โกง
28 มีนาคม 2551 เวลา 13:14


นางเกษรี ณรงค์เดช นายกสภาวิชาชีพบัญชี เปิดเผยว่า จากกรณีที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต) ได้ร่าง พ.ร.บ.หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฉบับแก้ไข ซึ่งมีมาตรา 89/25 ที่ระบุให้ผู้สอบบัญชีติดตามพฤติการณ์หรือหากพบพฤติกรรมอันควรสงสัยว่ากรรมการผู้จัดการหรือ บุคคลซึ่งรับผิดชอบการดำเนินงานของบริษัทจดทะเบียน กระทำความผิดตามมาตราต่างๆที่กำหนดใน พ.ร.บ. ให้ผู้สอบบัญชีแจ้งข้อเท็จจริงดังกล่าวให้ ก.ล.ต. และมาตรา 281/8 ยังระบุว่าหากผู้สอบบัญชีผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 1 ปี หรือปรับไม่เกิน 100,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ 

นางเกษรีกล่าวต่อว่า หาก พ.ร.บ.นี้มีผลบังคับ จะส่งผลให้ผู้สอบบัญชีทำผิดมาตรฐานการสอบบัญชี และจรรยา บรรณผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี เพราะหน้าที่ของผู้สอบบัญชีคือ ตรวจสอบงบการเงินและความถูกต้องของงบดุล รวมทั้งต้องรักษาความลับของลูกค้า ดังนั้น ร่าง พ.ร.บ.มาตราดังกล่าว จึงเป็นการกำหนดให้การปฏิบัติงานของผู้สอบบัญชีขัดกับ มาตรฐานการสอบบัญชี และขัดหลักจรรยาบรรณวิชาชีพบัญชีที่เป็นสากล อาจนำความเสียหายมายังประเทศไทยได้ และการตั้งข้อสงสัยในพฤติกรรมของผู้บริหารบริษัทจดทะเบียนเพื่อรายงานต่อ ก.ล.ต. จะทำให้ผู้สอบบัญชีอาจถูกฟ้องหมิ่นประมาทได้ รวมทั้งทำให้การทำงานของผู้สอบบัญชีมีความยากลำบาก

นอกจากนี้ จะส่งผลกระทบให้มีบริษัทเข้าตลาดหุ้นลดลง เพราะกลัวว่าหากเข้าตลาดหุ้นแล้ว จะโดนผู้สอบบัญชีของบริษัทจับผิดตลอดเวลา ซึ่งไม่เป็นธรรมทั้งต่อผู้บริหาร รวมทั้งผู้สอบบัญชีด้วย ขณะที่การร่าง พ.ร.บ.ในประเด็นนี้ ก.ล.ต.ไม่เคยสำรวจความคิดเห็นจากผู้ประกอบการวิชาชีพบัญชีเลย ดังนั้น ในการประชุม ครม. วันที่ 16 ต.ค.นี้ ตนต้องการให้ ครม.ถอดมาตรา 89/25 และ 281/8 ออกจากร่าง พ.ร.บ.นี้ และเมื่อวันที่ 12 ต.ค. สภาวิชาชีพบัญชีได้ส่งหนังสือถึงกระทรวงการคลังเพื่อขอความเป็นธรรมและขอความเห็นชอบ ในการคัดค้าน พ.ร.บ.นี้ในการประชุม ครม. วันที่ 16 ต.ค.

ด้านนายวีรวัฒน์ กาญจนดุล อุปนายกสมาคมบริษัทจดทะเบียน เปิดเผยว่า หากนำ พ.ร.บ.ทั้งสองมาตรามาใช้คงมีผลกระทบต่อบริษัทจดทะเบียนแน่นอน รวมทั้งกระทบต่อผู้สอบบัญชีของบริษัทนั้นๆด้วย ดังนั้น สมาคมบริษัทจดทะเบียนจึงจะนำเรื่องนี้มาหารือเพื่อหาแนวทางแก้ไขปัญหา.

ที่มา : หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ

ความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็น

* *

 

*

view

*

view