http://www.108acc.com
  
สร้างเว็บไซต์Engine by iGetWeb.com

หน้าแรก

วิสัยทัศน์/พันธกิจ

บริการของเรา

LINK 4 A/C

DOWNLOAD

ติดต่อเรา

.......... บทความ 108 ..........

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ธรรมนูญครอบครัว คนละเรื่องเดียวกัน (๔)

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ธรรมนูญครอบครัว คนละเรื่องเดียวกัน

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ธรรมนูญครอบครัว คนละเรื่องเดียวกัน (2)

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ธรรมนูญครอบครัว คนละเรื่องเดียวกัน (๓)

ราชกิจจาฯ ประกาศมาตรการคง VAT 7% ออกไปอีก 1 ปี ถึงวันที่ 30 ก.ย.61 ..... คั่นเวลา

บัญญัติ 10 ประการที่ต้อง คำนึงในการวางระบบบัญชี และการควบคุม ภายใน (1)

อะไรคือข้อมูลทางบัญชี ?

องค์กรในมุมมองของนักบัญชี

วิธีการเลือกสำนักงานบัญชี

เจ้าของกิจการควรไปพบ สรรพากรเองหรือไม่

บัญญติ 10 ประการที่ต้อง คำนึงในการวางระบบบัญชี และการควบคุมภายใน (2)

สำนักงานบัญชีในฝัน (2)

สำนักงานบัญชีในฝัน (3)

สำนักงานบัญชีในฝัน (4)

สำนักงานบัญชีในฝัน (5)

สำนักงานบัญชีในฝัน (6)

การสุ่มตัวอย่างทางสถิติในการสอบบัญชี

ค่าทำบัญชีปีละ 2-3 หมื่นบาท คุณไปอยู่ที่ไหนมา

พรก.ยกเว้นการปฏิบัติการเกี่ยวกับภาษีอากร 2558 ยื่นดีไหม

ธุรกิจปั่นป่วน เจอปัญหาขาดแคลนผู้สอบบัญชี จริงหรือ(1)

คุณสมบัตินักบัญชีที่ดี

จรรยาบรรณ ของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี

ธรรมบรรยาย ชุด จริยธรรมกับบัณฑิต - พุทธทาสภิกขุ

คลิปนี้ ชอบมาก

KPI เท่าไหร่ถึงพอ (1)

KPI เท่าไหร่ถึงพอ (2)

สถิติการจ่ายภาษีรายจังหวัด

สถิติการจ่ายภาษีตามภาค

สำนักงานบัญชีในฝัน (1)

Games

สมาชิก

ลืมรหัสผ่าน?
สมัครสมาชิก
Gold charts on InfoMine.com

หนังสือแจ้งสถานการณ์ทาง ธุรกิจไม่ปกติและคำแนะนำบาง ประการ

          ตามที่สำนักงานได้ทำหนังสือแจ้งเหตุการณ์ไม่ปกติทางธุรกิจและคำแนะนำในการฝ่าวิกฤตให้กับลูกค้าของสำนักงาน โดยสำนักงานได้ตรวจสอบแล้วส่วนใหญ่ได้รับทราบและมีการปรับตัวกันตามสมควรเป็นระยะเวลาหนึ่งแล้ว กอร์ปกับสำนักงานได้ทำการตรวจสอบงบการเงินของลูกค้าส่วนใหญ่แล้วพบว่า น่าจะฝ่าวิกฤตไปได้โดยไม่ลำบากมากนัก แม้ว่าหลังจากที่สำนักงานได้ทำการแจ้งให้ลูกค้าจะมีการปิดสนามบินทั้งสองแห่งและการหยุดงานของพนักงานท่าเรือส่งผลให้สินค้าตกค้างและไม่สามารถส่งออกได้ ทำให้ผลกระทบที่เกิดขึ้นเร็วกว่าที่คาดการณ์ไว้ แต่อย่างไรก็ตามลูกค้าส่วนใหญ่ที่ได้ปรับตัวไปแล้วจะมีภูมิคุ้มกันที่ดีกว่าผู้ที่ไม่ได้ทำอะไรเลย

          อีกทั้งสำนักงานทราบว่า จดหมายที่ได้ส่งให้ไปนั้นส่วนใหญ่ตอนนี้ได้กระจายไปในองค์กรแล้ว บางแห่งจดหมายได้หายไป สำนักงานจึงได้นำจดหมายมาลงในเวปไซต์เพื่อให้ลูกค้าได้ใช้ในการทดแทนฉบับที่หายไปและได้ทบทวนแนวทางที่ได้แนะนำไว้ โดยจดหมายนี้อาจจะเป็นประโยชน์กับคนอื่นบ้าง อย่างไรก็ตามสำนักงานคาดว่าลูกค้าของสำนักงานน่าจะได้รับประโยชน์ไปก่อนผู้ที่จะได้อ่านในเวปไซต์นี้

          จดหมายนี้ไม่อนุญาตให้ทำการคัดลอกไม่ว่าด้วยวิธีใดๆก็ตาม ให้ใช้อ่านได้เฉพาะในเวปไซต์เท่านั้น


             

บริษัท สำนักงานบัญชีและธุรกิจ พี. เอ. แอล. จำกัด
วันที่ 8 ตุลาคม 2551

 

เรื่อง    แจ้งสถานการณ์ทางธุรกิจและนโยบายเกี่ยวกับภาษีที่สำคัญบางประการ

เรียน    ลูกค้าสำนักงานทุกท่าน

          ตามที่สำนักงานได้เคยทำจดหมายแจ้งกับลูกค้า ในกรณีที่มีสภาวะไม่ปกติหรืออาจมีการเปลี่ยนแปลงนโยบายในการจัดเก็บภาษีที่สำคัญและอาจมีผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจ ดังที่ได้เคยปฎิบัติมาแล้วนั้น จดหมายที่แจ้งเป็นระยะและครั้งสุดท้ายได้ทำขึ้นเมื่อวันที่  29 ธันวาคม 2543 นั้น เนื่องจากสถานการณ์ปัจจุบันต่างๆอยู่ในสภาวะที่ไม่ปกติมาก และลูกค้าบางรายอาจไม่ได้ติดตามข่าวสารอย่างใกล้ชิดอาจมีปัญหาในอนาคตข้างหน้าเกี่ยวกับการทำธุรกิจในระยะไม่ต่ำกว่า 2 ปี สำนักงานจึงทำจดหมายนี้ขึ้น เพื่อแจ้งสิ่งที่ควรจะกระทำในอนาคตของการดำเนินธุรกิจ ดังนี้

สถานการณ์ปัจจุบันโดยสรุป

          1.ตามที่ได้ทราบกันว่า สถานการณ์โดยรวมของเศรษฐกิจโลกเนื่องจากวิกฤตแฮมเบอร์เกอร์ได้ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจสหรัฐและยุโรปเป็นอย่างมากในปัจจุบัน และเริ่มส่งผลไปยังภูมิภาคอื่นทั่วโลกบางแห่งอาจจะมีผลกระทบน้อย เว้นบางประเทศที่สถาบันการเงินมีปัญหาบ้างแต่ได้รับผลกระทบน้อยเนื่องจากปัญหาที่เกิดไม่มาก ขณะที่เศรษฐกิจโดยรวมของประเทศแข็งแกร่งเช่น อินเดีย หรือ ประเทศที่ไปลงทุนในภูมิภาคที่กำลังมีปัญหาเช่น ญี่ปุ่นหรือออสเตรเลีย นั้นมีปัญหาไม่มากเพราะการใส่เงินเข้าแก้ปัญหาอย่างเพียงพอและทันท่วงทีของรัฐบาลประเทศดังกล่าว 

          ผลกระทบจากวิกฤตดังกล่าวของสหรัฐและยุโรป มีการคาดการณ์ว่าวิกฤตสถาบันการเงินมีแนวโน้มว่าปัญหายังไม่คลี่คลายและการล้มละลายยังไม่หยุดง่ายๆ และยังมีการคาดการณ์ว่าในระยะต่อไปนี้และปี 2552 อาจมีการล้มละลายเพิ่มเติมอีกเนื่องจากการแก้ปัญหาไม่เร็วพอและเงินที่ใช้ในการแก้ปัญหาที่ไม่พอเพียง แม้จะยังไม่มีผลกระทบที่ชัดเจนในช่วงนี้ต่อประเทศไทย แต่ในอนาคตอันใกล้คงไม่พ้นที่จะส่งผลกระทบ ซึ่งในระยะแรกในปีนี้อาจจะส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นในสถาบันการเงินและการดำเนินธุรกิจภาคบริการ แต่ตั้งแต่ต้นปี 2552 คงไม่พ้นที่จะกระทบต่อภาคการผลิตที่แท้จริงและการส่งออก และก่อนกลางปีคงส่งผลกระทบทางธุรกิจและการจ้างงานทั้งระบบเศรษฐกิจของประเทศอย่างทั่วถึงโดยหลีกเลี่ยงไม่ได้

          2.สถานการณ์ในประเทศที่เกิดจากวิกฤตอันเกิดจากการปฎิวัติรัฐประหารครั้งที่ผ่านมา และความไม่สงบของการประท้วงของกลุ่มพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยต่อรัฐบาล มีแนวโน้มว่าจะไม่สามารถจะเจรจากันได้ง่ายๆ ไม่ว่าจะด้วยการกำหนดเงื่อนไขที่ทำให้ไม่สามารถตกลงกันได้ หรือภาวะทางการเมืองภายในของพรรคการเมืองบางพรรคที่สร้างเงื่อนไขให้เกิดความวุ่นวายเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ในการต่อรอง แม้ว่าที่ปรึกษาในทีมเศรษฐกิจของนายกรัฐมนตรีท่านที่เพิ่งผ่านมาและนายธนาคารบางท่านได้ออกมาให้ความเห็นว่า “ต้องยอมรับว่า ที่เศรษฐกิจไทยได้รับผลกระทบน้อย เพราะในช่วงเวลาที่สหรัฐเกิดฟองสบู่นั้นประเทศไทยอยู่ในช่วงของวิกฤตทางการเมืองมีการปฎิวัติรัฐประหาร ทำให้ทุนนอกไม่เข้ามาลงทุนเท่าไรนัก เมื่อทุนนอกเข้ามาน้อย ก็ไหลออกไปไม่รุนแรงเหมือนบางประเทศ เรียกได้ว่า โชคดีที่เศรษฐกิจซึมๆ มานาน ซบเซาจนชิน เมื่อสหรัฐหรือยุโรปทรุด เราจึงแค่ทรงๆ” นับว่าเป็นความโชคดีที่มีต้นทุนสูงมาก

          คาดว่าสถานการณ์ความขัดแย้งภายในประเทศยังคงมีต่อไป ถึงแม้ว่าในอนาคตอาจจะได้มีการเจรจาและยุติปัญหาขั้นต้นไปแล้ว แต่ปัญหาที่สะสมไว้คงไม่ได้รับการแก้ไขไปได้โดยง่ายคงต้องรอในอีกช่วงระยะเวลายาวๆช่วงหนึ่ง  

          3.หลังจากที่ภาวะเงินเฟ้อได้มีการแก้ปัญหาไปแล้ว ด้วยการชะลอตัวของการเติบโตทางเศรษฐกิจและการลดลงของราคาสินค้าโภคภัณฑ์ของสหรัฐอเมริกาและส่งผลไปยังภูมิภาคอื่นทั่วโลก มีการคาดการณ์ว่าในระยะเวลาอันใกล้จะมีการใช้นโยบายการเงินที่ผ่อนปรน ความจำเป็นในการคงอัตราดอกเบี้ยในระดับปัจจุบันของประเทศอาจไม่มีความจำเป็น และอาจจะมีการลดดอกเบี้ยลงเพื่อชะลอภาวะวิกฤต แต่อย่างไรก็ตามเนื่องจากภาวะความกังวลทางเศรษฐกิจอาจมี ปรากฏการณ์ที่ธนาคารจะมีระมัดระวังเพิ่มมากขึ้น มีเงินแต่ไม่กล้าปล่อยกู้ หรือถ้าปล่อยกู้ต้องมีการค้ำประกันด้วยหลักประกันที่สูงหรือดอกเบี้ยเงินกู้สำหรับลูกค้าบางประเภทที่สูงขึ้น เหมือนหลังวิกฤตการณ์ครั้งก่อนๆ ซึ่งจะทำให้ธุรกิจบางรายประสบปัญหาสภาพคล่องได้

          4.ในประเทศไทยการลงทุนและการจ้างงานเริ่มมีการชะลอตัว ดังนั้นการลงทุนภาครัฐจะเป็นมาตรการที่เป็นปัจจัยในการกระตุ้นการบริโภคของประชาชนให้มากขึ้น รวมถึงการดำเนินนโยบายทางเศรษฐกิจเพื่อกระตุ้นการลงทุนภาคเอกชน และหากประเทศไทยต้องการกระตุ้นเศรษฐกิจ โดยการเติมน้ำลงไปในบ่อปลาโดยยังไม่รู้ว่าบ่อรั่วที่ไหน ใครตักน้ำไปใช้มากกว่าที่ควรบ้าง และการที่ประเทศไทยมีระบบการค้าเสรีจึงมีสภาพดินข้างบ่อเหมือนดินร่วนที่น้ำซึมออกได้ง่ายและตลอดเวลา หากต้องเติมคงต้องใช้น้ำจำนวนมากแต่ยังไม่รู้ว่ามากเท่าไร โดยสภาพดินดังกล่าวเป็นที่ทราบกันทั่วไปในหมู่เกษตรกรว่า การเติมน้ำเข้าไปในบ่อหากด้านข้างบ่อเป็นดินร่วนในเวลาไม่นานน้ำจะกลับมาอยู่ในระดับเดิม การเติมน้ำในบ่อปลาโดยไม่มีการเตรียมการบางอย่างไว้ก่อนจึงไม่มีใครทำกัน

          ในขณะที่ข้อเท็จจริงปัจจุบันน้ำของเรามีน้อย การที่จะเติมน้ำเพื่อทำให้ระดับน้ำไปอยู่ในระดับที่อยากให้เป็นคงทำได้ยาก ครั้นจะนำน้ำสำรองในถังที่มีกว่า 3.4 ล้านล้านลิตร มาใช้ก็คงทำได้ลำบากเพราะคนเฝ้าถังน้ำสำรองวินัยดีคงไม่ยอมให้ไปใช้สุรุ่ยสุร่ายกันง่ายๆ

          ทางหนึ่งที่รัฐใช้ในการหาน้ำมาเติม คือใช้น้ำจากหยาดเหงื่อของผู้ประกอบการในประเทศเติมลงไปในบ่อแทน

          5.สืบเนื่องจากข้อ 4. คงเกี่ยวเนื่องกับนโยบายการตรวจสอบภาษีในปี 2552 ที่ต้องเข้มข้นขึ้นอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ รวมถึงงบการเงินในปี 2552 ซึ่งต้องส่งให้กับหน่วยงานราชการได้มีการแจ้งว่าอาจมีการปรับเปลี่ยนบางประการ กล่าวคือ

          งบการเงินปี 2552 ที่ต้องนำส่งในปี 2553 จากเดิมที่ผู้สอบบัญชีลงนามแสดงความเห็นคนเดียว จะต้องมีผู้สอบบัญชี 2 ประเภทลงนาม คือ

          1.งบการเงินที่นำส่งกระทรวงพาณิชย์ การลงนามแสดงความเห็นต่องบการเงินจะลงนามโดย ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต วิธีการตรวจสอบบัญชี จะต้องตรวจสอบตาม ประมวลกฎหมายแพ่งพาณิชย์ , พระราชบัญญัติการบัญชี และมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป

          2.งบการเงินหรือแบบแสดงรายการภาษี (ยังไม่กำหนดแน่นอน) การลงนามรับรองต่องบการเงินหรือแบบแสดงรายการภาษี จะลงนามโดยผู้สอบบัญชีภาษีอากรรับอนุญาต วิธีการตรวจสอบจะใช้การตรวจสอบต่อเนื่องจากงบการเงินที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตลงนาม นำมาตรวจสอบรายการทางบัญชีแต่ละรายการว่าเป็นรายการที่ยอมให้หักเพิ่มหรือไม่ยอมให้เป็นรายจ่าย และปรับปรุงรายการที่เกี่ยวข้องตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ตามประมวลรัษฎากร เพื่อนำส่งภาษีประจำปี

          การเปลี่ยนแปลงวิธีการเกี่ยวกับการส่งงบการเงินดังกล่าวรวมถึงวิธีการตรวจสอบที่ต้องทำตามกฎหมายที่แตกต่างกันทำให้การทำงานจะเพิ่มขึ้นและมีรายละเอียดเพิ่มขึ้นอาจจะทำให้เกิดความไม่สะดวกในการดำเนินธุรกิจ และต้องมีการทำรายละเอียดที่เพิ่มมากขึ้น ดังนั้นหากกิจการใดก็ตามที่ใช้ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตที่ไม่ใช่ผู้สอบบัญชีภาษีอากรรับอนุญาตแล้วมีความจำเป็นจะต้องจ่ายค่าสอบบัญชีสองครั้ง หรือการตรวจสอบที่มีวัตถุประสงค์ที่แตกต่างกันออกไปจะทำให้มีการทำงานของผู้สอบบัญชีทั้งสองประเภทเพิ่มขึ้นแม้จะเป็นบุคคลคนเดียวกัน

          ผลที่ได้ของหน่วยงานรัฐในการกำหนดให้มีผู้สอบบัญชีภาษีอากรรับอนุญาต อาจส่งผลกระทบต่อภาพรวมของประสิทธิภาพของการจัดเก็บภาษี เพราะจะทำให้ผู้สอบบัญชีภาษีอากรรับอนุญาต เป็นตัวแทนของกรมสรรพากรในการตรวจสอบบัญชีขั้นต้น การถูกตรวจสอบตามระเบียบปฎิบัติประจำอาจจะถูกตรวจลดลงเจ้าหน้าที่กรมสรรพากรอาจทำเพียงสอบทานการทำงานของผู้สอบบัญชีภาษีอากรเป็นระยะเท่านั้น และเนื่องจากเป็นการลดภาระของเจ้าหน้าที่ในการตรวจสอบทำให้มีเวลาในการขยายฐานการตรวจและจำนวนธุรกิจที่ไม่ค่อยหรือไม่เคยถูกตรวจสอบจะต้องถูกตรวจสอบ , มีเวลาการสอบยัน หรือการตรวจสอบในเชิงลึกได้มากขึ้น

          ซึ่งอาจจะเป็นไปได้ว่ารัฐอาจมีแหล่งหาน้ำเติมในบ่อปลาได้เพิ่มขึ้นอีกมาก

          6.เนื่องจากการมีปัญหาเรื่อง จริยธรรม ธรรมาภิบาลและความโปร่งใสในการดำเนินงานของกิจการ ที่เป็นไปเช่นเดียวกับก่อนปี 2540 ในระดับความรุนแรงที่มากกว่าเดิมโดยมีรูปแบบที่เปลี่ยนไปคือแนบเนียนกว่าเดิม ทำให้ปัญหาเรื่องการตรวจสอบต้องเปลี่ยนไปจากเดิม ผลกระทบอาจรวมถึงการปรับเปลี่ยนระบบภาษีครั้งใหญ่และมาตรฐานการบัญชีหลายฉบับที่เคยพักการใช้บังคับเนื่องจากอาจทำให้การประกอบกิจการขนาดเล็กหรือขนาดย่อมมีปัญหาเรื่องความสะดวกในการดำเนินธุรกิจ อาจมีการบังคับใช้ในระยะเวลาอันใกล้ เพื่อทำให้การรายงานทางบัญชีและการตรวจสอบบัญชีมีความถูกต้องมากขึ้น (หลังจากมีการปรับใหญ่ในระหว่างปี 40-43 มาแล้วครั้งหนึ่ง) และให้เป็นที่ยอมรับของต่างประเทศถึงมาตรฐานการบัญชีและการสอบบัญชีที่ทัดเทียมกับประเทศต่างๆชั้นนำในโลก (ประเทศไทยมีมาตรฐานที่ยังไม่ประกาศบังคับใช้อีกจำนวนหลายฉบับ)

          อีกทั้งการแยกผู้สอบบัญชีตามที่ได้กล่าวไว้ในข้อ 5. ทำให้ข้อกล่าวอ้างของเจ้าของกิจการ ผู้ทำบัญชี และผู้สอบบัญชี ไม่สามารถกล่าวอ้างได้อีกต่อไปว่าเป็นการทำบัญชีโดยปฎิบัติตามเงื่อนไขในประมวลรัษฎากร และความขัดกันของกฎหมาย 2 ฉบับระหว่างประมวลรัษฎากรและพระราชบัญญัติการบัญชี เนื่องจากมีการแยกผู้ตรวจสอบบัญชี วิธีการตรวจสอบ การปรับเงื่อนไขการคำนวณกำไรสุทธิในการนำส่งภาษีเงินได้นิติบุคคล และการปฎิบัติตามกฎหมาย อย่างชัดเจน

คำแนะนำบางประการในการฝ่าวิกฤตในอนาคตอันใกล้

(ส่วนนี้ให้ติดต่อขอจากสำนักงาน)

          ข้อ 1. ....

          9.ติดตามข่าวสารอย่างใกล้ชิดอยู่เสมอ สำนักงานได้จัดทำเวปไซต์เพื่อจะให้ข้อมูลกับลูกค้าสำนักงานโดยการรวบรวมข้อมูลมาจากเวปไซต์ต่างๆที่น่าสนใจ เกี่ยวกับสถานการณ์ทางเศรษฐกิจ บทความทางการจัดการต่างๆ เรื่องเกี่ยวกับบัญชีและภาษีอากร โดยจะทำการ UPDATE ข้อมูลข่าวสารอย่างสม่ำเสมอและหากในกรณีที่มีปัญหาหนักที่สำนักงานกังวล การ UPDATE ข้อมูลจะถี่มากขึ้นอาจจะทุกวันหรือวันละมากกว่าหนึ่งครั้ง ให้ติดตามดูได้ ที่ http://www.108acc.com


ขอแสดงความนับถือ อย่างสูง

บริษัท สำนักงานสอบบัญชีและธุรกิจ พี. เอ. แอล. จำกัด

โทร 0-2759-5104-5

Tags : สถานการณ์ไม่ปกติ กลยุทธ์ฝ่าวิกฤตเศรษฐกิจ ทางรอดประเทศไทย ปัญหาเศรษฐกิจโลก เศรษฐกิจตกต่ำ เศรษฐกิจการลงทุน การจัดการ งบประมาณ สำนักงานบัญชี สำนักงานสอบบัญชี

ความคิดเห็น

 1. 1
  นักเรียน
  นักเรียน nakrean@hotmail.com 01/08/2010 12:25
  อยากจะขอคัดลอกเพราะต้องส่งรายงานให้อาจารย์
 2. 2
  นักเรียน
  นักเรียน nakrean@hotmail.com 01/08/2010 12:24
  อยากจะขอคัดลอกเพราะต้องส่งรายงานให้อาจารย์
 3. 3
  นักเรียน
  นักเรียน nakrean@hotmail.com 01/08/2010 12:21
 4. 4
  MIKA
  MIKA 23/12/2008 12:29
  ดีจังค่ะ ดูแลลูกค้าดีมากเลย เข้ามาแิอบใช้บริการบ่อยๆ แต่อยากรู้ว่าทำไมถึงไม่ให้ copy คะ เห็นล็อคหน้าจอไว้ หละก็ ทำไมไม่ค่อยให้แสดงความเห็นเลย
 5. 5
  ผ่านมา
  ผ่านมา 23/12/2008 12:08
  {icon3} thank {icon1} {icon1} {icon1}

แสดงความคิดเห็น

* *

 

*

view

*

view