http://www.108acc.com
  
สร้างเว็บไซต์Engine by iGetWeb.com

หน้าแรก

วิสัยทัศน์/พันธกิจ

บริการของเรา

LINK 4 A/C

DOWNLOAD

ติดต่อเรา

.......... บทความ 108 ..........

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ธรรมนูญครอบครัว คนละเรื่องเดียวกัน (๔)

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ธรรมนูญครอบครัว คนละเรื่องเดียวกัน

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ธรรมนูญครอบครัว คนละเรื่องเดียวกัน (2)

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ธรรมนูญครอบครัว คนละเรื่องเดียวกัน (๓)

ราชกิจจาฯ ประกาศมาตรการคง VAT 7% ออกไปอีก 1 ปี ถึงวันที่ 30 ก.ย.61 ..... คั่นเวลา

บัญญัติ 10 ประการที่ต้อง คำนึงในการวางระบบบัญชี และการควบคุม ภายใน (1)

อะไรคือข้อมูลทางบัญชี ?

องค์กรในมุมมองของนักบัญชี

วิธีการเลือกสำนักงานบัญชี

เจ้าของกิจการควรไปพบ สรรพากรเองหรือไม่

บัญญติ 10 ประการที่ต้อง คำนึงในการวางระบบบัญชี และการควบคุมภายใน (2)

สำนักงานบัญชีในฝัน (2)

สำนักงานบัญชีในฝัน (3)

สำนักงานบัญชีในฝัน (4)

สำนักงานบัญชีในฝัน (5)

สำนักงานบัญชีในฝัน (6)

การสุ่มตัวอย่างทางสถิติในการสอบบัญชี

ค่าทำบัญชีปีละ 2-3 หมื่นบาท คุณไปอยู่ที่ไหนมา

พรก.ยกเว้นการปฏิบัติการเกี่ยวกับภาษีอากร 2558 ยื่นดีไหม

ธุรกิจปั่นป่วน เจอปัญหาขาดแคลนผู้สอบบัญชี จริงหรือ(1)

คุณสมบัตินักบัญชีที่ดี

จรรยาบรรณ ของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี

ธรรมบรรยาย ชุด จริยธรรมกับบัณฑิต - พุทธทาสภิกขุ

คลิปนี้ ชอบมาก

KPI เท่าไหร่ถึงพอ (1)

KPI เท่าไหร่ถึงพอ (2)

สถิติการจ่ายภาษีรายจังหวัด

สถิติการจ่ายภาษีตามภาค

สำนักงานบัญชีในฝัน (1)

Games

สมาชิก

ลืมรหัสผ่าน?
สมัครสมาชิก
Gold charts on InfoMine.com

4บจ. เสี่ยงถูกกลต.สั่งแก้งบ

โพสต์ทูเดย์

ตลาดหลักทรัพย์ขึ้น SP หุ้น 4 บจ. เสี่ยงถูกก.ล.ต. สั่งแก้ไขงบการเงิน หลังผู้สอบบัญชีไม่เชื่อมั่นต่องบการเงิน
รายงานข่าวจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า ได้ประกาศขึ้นเครื่องหมายหยุดพักการซื้อขายหลักทรัพย์ (SP) และ NP ของ 4 บริษัท ประกอบด้วย บริษัท จีสตีล (GSTEEL) บริษัท ทีทีแอนด์ที (TT&T) บริษัท ป่องทรัพย์ (PSAAP) และบริษัท เพาเวอร์-พี (POWER) หลังจากผู้สอบบัญชี ไม่สามารถให้ความเชื่อมั่นต่องบการเงิน สิ้นสุด ณ วันที่ 31 มี.ค. 2552

นอกจากนี้ งบฉบับสอบทานที่ส่งมายังตลาดหลักทรัพย์ผู้สอบบัญชี ไม่แสดงความเห็นต่องบการเงิน ทำให้ตัวเลขผลการดำเนินงาน และฐานะการเงินของบริษัทเหล่านี้อาจไม่แสดงค่าที่แท้จริงของกิจการ และทางสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) อาจสั่งการให้บริษัทแก้ไขงบการเงินได้

อย่างไรก็ตาม ตลาดหลักทรัพย์จะเปิดให้หุ้นของ GSTEEL และ TT&T ในวันนี้ หลังขึ้น SP เมื่อวาน แต่จะหันไปขึ้นเครื่องหมาย NP แทน จากบริษัทได้ชี้แจงเหตุผล

สำหรับหุ้น PSAAP และ POWER จะขึ้น SP ต่อไป เนื่องจากบริษัทอยู่ระหว่างแก้ไขคุณสมบัติ ในการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน

ทั้งนี้ หุ้นที่อยู่ในหมวดต้องการแก้การดำเนินงานไม่ได้ตามกำหนด (NPG) คือ บริษัท ไทย พร็อพเพอร์ตี้ (TPROP) ตลาดแจ้งให้ผู้ถือหุ้นและนักลงทุนทราบ และพิจารณาความเห็นของผู้สอบบัญชีประกอบกับตัวเลขในงบการเงิน และหมายเหตุประกอบงบการเงินอย่างระมัดระวัง

นอกจากนี้ ได้ขึ้นเครื่องหมาย SP บจ.ที่ไม่ได้นำส่งงบการเงินตามเวลาที่กำหนด คือ บริษัท เอส.อี.ซี.ออโต้เซลส์ แอนด์ เซอร์วิส (SECC) และบริษัท ดาต้าแมท (DTM)

ทั้งนี้ ในงบการเงินของ GSTEEL หลังตรวจสอบขาดทุนสุทธิแค่4,754.69 ล้านบาท เปลี่ยนแปลงจากงบที่เปิดเผยโดยยังไม่ได้สอบทานขาดทุนมากถึง 7,192.14 ล้านบาท แต่ไตรมาสแรกปีนี้แย่ลงอย่างมาก จากงวดเดียวกันของปีก่อน ที่มีกำไรสุทธิ 1,491.42 ล้านบาท เพราะปีนี้ได้รวมงบการเงินของบริษัท จี เจ สตีล เข้ามา และราคาขายเหล็กลดลงมากทั้งนี้หุ้้น GSTEEL ยังเข้าเกณฑ์ต้องวางเงินสด 100%ก่อนซื้อ

นอกจากนี้ ยังได้ขึ้น SP บริษัท ซิโน-ไทย รีซอร์เซส ดีเวลลอปเม้นท์ (STRD) ซึ่งเป็นบริษัทที่เข้าข่าย อาจถูกเพิกถอนและหลักทรัพย์ของ STRD ถูกขึ้นเครื่องหมาย NC และทำการซื้อขายในหมวดพลังงานและสาธารณูปโภค ได้นำส่งงบการเงินไตรมาสแรก สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. 2552 ซึ่งปรากฏว่าผู้สอบบัญชีได้ ให้ข้อสังเกตหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 9 ที่บริษัทได้แก้ไข ข้อ ผิดพลาดที่มีสาระสำคัญเกี่ยวกับการรับรู้ผลขาดทุน จากการด้อยค่าของทรัพย์สินที่มิได้ใช้ดำเนินงานในปี 2551 ต่ำ 2.32 ล้านบาท และบันทึกกำไรปี 2551 สูงไปจำนวน 2.32 ล้านบาท ซึ่งหลังการปรับปรุงบริษัทอาจขาดทุนได้ เพราะเมื่อ ปี 2551 แจ้งว่ามีกำไรสุทธิ 0.45 ล้านบาท ซึ่งขณะนี้ตลาดหลักทรัพย์รอการชี้แจงของบริษัทอยู่

view

*

view