http://www.108acc.com
  
สร้างเว็บไซต์Engine by iGetWeb.com

หน้าแรก

วิสัยทัศน์/พันธกิจ

บริการของเรา

LINK 4 A/C

DOWNLOAD

ติดต่อเรา

.......... บทความ 108 ..........

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ธรรมนูญครอบครัว คนละเรื่องเดียวกัน (๔)

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ธรรมนูญครอบครัว คนละเรื่องเดียวกัน

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ธรรมนูญครอบครัว คนละเรื่องเดียวกัน (2)

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ธรรมนูญครอบครัว คนละเรื่องเดียวกัน (๓)

ราชกิจจาฯ ประกาศมาตรการคง VAT 7% ออกไปอีก 1 ปี ถึงวันที่ 30 ก.ย.61 ..... คั่นเวลา

บัญญัติ 10 ประการที่ต้อง คำนึงในการวางระบบบัญชี และการควบคุม ภายใน (1)

อะไรคือข้อมูลทางบัญชี ?

องค์กรในมุมมองของนักบัญชี

วิธีการเลือกสำนักงานบัญชี

เจ้าของกิจการควรไปพบ สรรพากรเองหรือไม่

บัญญติ 10 ประการที่ต้อง คำนึงในการวางระบบบัญชี และการควบคุมภายใน (2)

สำนักงานบัญชีในฝัน (2)

สำนักงานบัญชีในฝัน (3)

สำนักงานบัญชีในฝัน (4)

สำนักงานบัญชีในฝัน (5)

สำนักงานบัญชีในฝัน (6)

การสุ่มตัวอย่างทางสถิติในการสอบบัญชี

ค่าทำบัญชีปีละ 2-3 หมื่นบาท คุณไปอยู่ที่ไหนมา

พรก.ยกเว้นการปฏิบัติการเกี่ยวกับภาษีอากร 2558 ยื่นดีไหม

ธุรกิจปั่นป่วน เจอปัญหาขาดแคลนผู้สอบบัญชี จริงหรือ(1)

คุณสมบัตินักบัญชีที่ดี

จรรยาบรรณ ของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี

ธรรมบรรยาย ชุด จริยธรรมกับบัณฑิต - พุทธทาสภิกขุ

คลิปนี้ ชอบมาก

KPI เท่าไหร่ถึงพอ (1)

KPI เท่าไหร่ถึงพอ (2)

สถิติการจ่ายภาษีรายจังหวัด

สถิติการจ่ายภาษีตามภาค

สำนักงานบัญชีในฝัน (1)

Games

สมาชิก

ลืมรหัสผ่าน?
สมัครสมาชิก
Gold charts on InfoMine.com

ชำแหละ ร่าง พ.ร.ก.โอนหนี้กองทุนฟื้นฟูฯ เปิดทางรัฐบาล ล้วงกระเป๋า แบงก์ชาติ

จาก ประชาชาติธุรกิจออนไลน์

เปิดศักราชปีมังกร 2555 รัฐบาล น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตรก็เปิดเกมปฏิบัติการสายฟ้าแลบเพื่อผลักดัน ร่างพระราชกำหนด (พ.ร.ก.)ทางการเงิน เข้า ครม. 4 ฉบับรวดเป็นการเร่งด่วนโดยอ้างเหตุผลจากเหตุอุทกภัยครั้งร้ายแรงของปี 2554เพื่อที่จะต้องหาเงินมาเพื่อใช้ในการบูรณะและฟื้นฟูประเทศไทย

ร่างพ.ร.ก.ทั้ง 4 ฉบับ ประกอบด้วย 1.ร่าง พ.ร.ก.ปรับปรุงการบริหารหนี้เงินกู้ที่กระทรวงการคลังกู้เพื่อช่วยเหลือกองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน พ.ศ. ...มีสาระสำคัญให้โอนหนี้ 1.14ล้านล้านบาทของกองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน (FIDF)จากเดิมกระทรวงการคลังรับภาระดอกเบี้ย ให้ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.)รับภาระทั้งดอกเบี้ยและเงินต้น

2.ร่างพ.ร.ก.การให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่ผู้ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยพ.ศ. ...ซึ่งมีสาระสำคัญในการแก้ไขพ.ร.บ.ธนาคารแห่งประเทศไทยให้สามารถปล่อยเงินกู้อัตราดอกเบี้ยผ่อนปรน(ซอฟต์โลน) วงเงิน 300,000 ล้านบาทในอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 0.1ให้สถาบันการเงินปล่อยกู้ให้แก่ผู้ประกอบการวิสาหกิจรายย่อยและประชาชนผู้ประสบอุทกภัย

3.ร่างพ.ร.ก.ให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อลงทุนวางระบบบริหารจัดการน้ำและสร้างอนาคตประเทศ พ.ศ. ...สาระสำคัญ คือให้กระทรวงการคลังมีอำนาจกู้เงินบาทและเงินตราต่างประเทศเพื่อนำไปใช้ลง ทุนวางระบบบริหารจัดการน้ำและสร้างอนาคตประเทศมูลค่ารวมกันไม่เกิน 3.5 แสนล้านบาท และภายในกำหนดไม่เกินวันที่ 31ธันวาคม 2557

และ 4.ร่าง พ.ร.ก.กองทุนประกันภัย พ.ศ....สาระ สำคัญให้จัดตั้งกองทุนประกันภัย มีฐานะเป็นนิติบุคคลวัตถุประสงค์เพื่อชดเชยความเสียหายที่เกิดขึ้นให้แก่ผู้ ประกอบการธุรกิจประกันวินาศภัยในความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการรับประกันภัย พิบัติด้านต่างๆ วงเงิน 50,000 ล้านบาท

ย้อนรอยหนี้กองทุนฟื้นฟูฯ 1.14 ล้านล้านบาท


แต่ฉบับที่เป็นประเด็นร้อนและมีการวิพากษ์วิจารณ์มากที่สุดก็คือร่างพ.ร.ก.ปรับปรุงบริหารหนี้เงินกู้ของกองทุนฟื้นฟูฯซึ่งเรื่องนี้ถือเป็นเป้าหมายสำคัญของรัฐบาลชุดนี้ที่เปิดเกมรุกทันทีที่รับตำแหน่งเนื่องจากต้องการโอนหนี้กองทุนฟื้นฟูฯไปให้ ธปท.รับภาระเพื่อไม่ให้เป็นกับภาระงบประมาณรายจ่ายของรัฐบาลปีละประมาณ 6 หมื่นล้านบาท

สำหรับหนี้กองทุนฟื้นฟูฯ 1.14 ล้านล้านบาทเกิดมาจากวิกฤตเศรษฐกิจปี 2540ทำให้กองทุนฟื้นฟูฯต้องเข้าให้ความช่วยเหลือสถาบันการเงินที่ได้รับผลกระทบจากวิกฤตในครั้งนั้น เพื่อไม่ให้ระบบเศรษฐกิจของประเทศมีปัญหา

ปมปัญหา หนี้ดังกล่าวเกิดจากการออกพ.ร.ก.ให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินและจัดการ เงินกู้เพื่อช่วยเหลือกองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน พ.ศ. 2541 และฉบับ พ.ศ. 2545กำหนดเงื่อนไขการชำระหนี้ โดยระบุให้ ธปท.เป็นผู้ชำระเงินต้นส่วนกระทรวงการคลังรับชำระดอกเบี้ย ทำให้รัฐบาลมองว่าเป็นภาระหนี้ที่ธปท.ต้องรับผิดชอบ

อย่างไรก็ตาม นายประสาร ไตรรัตน์วรกุลผู้ว่าการ ธปท.ยืนยันว่าหนี้ดังกล่าวเป็นหนี้สาธารณะที่เกิดจากนโยบายของรัฐในช่วงวิกฤตเศรษฐกิจปี2540 ในสมัยรัฐบาลสมัยพลเอกชวลิต ยงใจยุทธ ได้ประกาศลดค่าเงิน และครม.มีมติให้การค้ำประกันเจ้าหนี้และผู้ฝากเงินสถาบันการเงินทั้งจำนวนเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับระบบเศรษฐกิจ ทำให้ส่วนนี้กลายเป็นหนี้ของFIDF

"การดำเนินการของ FIDF จึงเป็นกลไกของรัฐถือเป็นหนี้สาธารณะที่จะโอนมาเป็นหนี้ ของ ธปท.ไม่ได้ เพราะธปท.ไม่มีอำนาจในการจัดเก็บภาษี ถ้าโยกหนี้มาก็เท่ากับต้องพิมพ์เงินออกมาใช้หนี้ ถือว่าอันตรายและยิ่งคิดจะเอาทุนสำรองเงินตรามาชดเชยยิ่งน่าเป็นห่วงเพราะเป็นการสร้างปัญหาความเชื่อมั่นอีกด้านหนึ่ง" ผู้ว่าการ ธปท.กล่าว

ปฏิบัติการเบ็ดเสร็จรวบอำนาจ "คลัง-แบงก์ชาติ"


นอก จากนี้ การนำร่าง พ.ร.ก.ฉบับนี้เข้าที่ประชุม ครม.แบบวาระจรเมื่อ 4 ม.ค.2555 โดย นายกิตติรัตน์ ณ ระนอง รองนายกรัฐมนตรี เป็นผู้เสนอพร้อมกับร่างพ.ร.ก.อีก 3 ฉบับ โดยอ้างเรื่องความจำเป็นเร่งด่วนจากปัญหาอุทกภัยนั้นยังเป็นที่กังขาว่า ประเด็นหนี้กองทุนฟื้นฟูฯเป็นเรื่องเร่งด่วนจริงหรือไม่หรือแค่อาศัยปัญหา อุทกภัยผูกโยงเรื่องนี้เข้าไปด้วยและถูกต้องหรือไม่ในการที่จะโอนหนี้ไปให้ ธปท.

ขณะที่ท่าทีของนายธีระชัย ภูวนาถนรานุบาล ในที่ประชุม ครม.เมื่อ 27 ธ.ค. 2554ก็เปลี่ยนไปจากเดิมที่เคยเห็นด้วยก็กลัลไม่เห็นด้วยกับการโอนภาระหนี้ไปให้ ธปท.

นายกิตติรัตน์หัวหน้าทีมเศรษฐกิจของรัฐบาลยิ่งลักษณ์จึงได้รับบัญชาการให้เป็นผู้ผลักดันร่าง พ.ร.ก.ฉบับนี้แบบเบ็ดเสร็จ โดยกระทรวงการคลัง และธปท.ไม่มีส่วนร่วมในการยกร่าง

โดยเมื่อ 30 ธ.ค. 2554นายกิตติรัตน์เป็นประธานประชุมร่วมกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังผู้ว่าการ ธปท. เลขาฯสภาพัฒน์ ผู้อำนวยการสำนักงบประมาณเพื่อหาทางออกแต่ยังไม่สามารถหาข้อสรุปได้ เพราะยังมีความเห็นที่ไม่ตรงกันจากนั้นวันที่ 3ม.ค.นายกิตติรัตน์ได้เรียกข้าราชการจากสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกามาประชุมเพื่อยกร่าง พ.ร.ก.ฉบับนี้ และเสนอร่าง พ.ร.ก.ดังกล่าววันที่ 4 ม.ค.ทันที

เปิดทางล้วงตับ "แบงก์ชาติ"


นอกจากนี้ สาระสำคัญของร่าง พ.ร.ก.ฉบับนี้ยังมีประเด็นที่หลายฝ่ายกังวล เพราะนอกจากจะซุกหนี้ 1.14 ล้านล้านบาท
มิให้ปรากฏในบัญชีหนี้สาธารณะแล้ว ยังให้อำนาจ ครม. แทรกแซง ธปท.รวมถึงการเปิดช่องให้ ครม.ล้วงสินทรัพย์ของธปท.ซึ่งอาจรวมถึงทุนสำรองเงินตราระหว่างประเทศ ทองคำและเงินตราต่างประเทศที่หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน (พระธรรมวิสุทธิมงคล)เคยคัดค้านมาใช้หนี้กองทุนฟื้นฟูฯ ตามมาตรา 7 (3) ที่บัญญัติว่า

ในระหว่างการชำระหนี้ต้นเงินกู้ตามมาตรา 4 (หนี้กองทุนฟื้นฟูฯ)ให้ดำเนินการดังต่อไปนี้ (3)ให้โอนเงินหรือสินทรัพย์ของธนาคารแห่งประเทศไทยหรือกองทุนเข้าบัญชีตามมาตรา 5 ตามจำนวนที่คณะรัฐมนตรีกำหนด

เช่นที่ผู้ว่าการ ธปท.กล่าวว่า เป็นห่วงมติ ครม.เมื่อ 4 ม.ค. 2555ที่มีมติเห็นชอบในหลักการเรื่องร่างพ.ร.ก.ปรับปรุงการบริหารหนี้เงินกู้ ที่กระทรวงการคลังกู้เพื่อช่วยเหลือกองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบัน การเงิน พ.ศ....โดยโอนหนี้ดังกล่าวให้ ธปท.รับผิดชอบทั้งเงินต้นและดอกเบี้ยจำนวน 1.14ล้านล้านบาท เพราะจะไปมีผลไปหักล้าง พ.ร.บ.เงินตราและพ.ร.บ.ธปท.ที่เกี่ยวกับสถานะของธนาคารกลาง

และ ข้อที่เป็นห่วงคือมาตรา 7 (3) ที่ระบุว่าให้โอนเงินเหรือทรัพย์สินของธปท.หรือกองทุนฟื้นฟูฯเข้าบัญชีตาม มาตรา 5 ตามที่คณะรัฐมนตรีกำหนดนั่นหมายความว่า ครม.สามารถสั่งให้ธปท.โอนทุนสำรองของประเทศหรือที่ดินและทุกอย่างที่เป็น ทรัพย์สินได้จึงยอมรับว่าเป็นห่วงว่าจะส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นต่อการทำ งานของธนาคารกลางในสายตาต่างชาติ และเป็นเรื่องที่ควรจะมีการหารือกันให้รอบคอบ

บีบแบงก์ขึ้นค่าธรรมเนียมที่สุด ปชช.รับภาระ


นอกจากนี้ มาตรา 8 ระบุว่า ให้สถาบันการเงินนำส่งเงินให้แก่กองทุนตามอัตราที่ธปท.ประกาศกำหนดแต่เมื่อ รวมอัตราดังกล่าวกับอัตราที่กำหนดให้สถาบันการเงินนำส่งเข้ากองทุนคุ้มครอง เงินฝากตามกฎหมายว่าด้วยสถาบันคุ้มครองเงินฝากแล้วต้องไม่เกินร้อยละ 1ต่อปีของยอดเงินฝากถัวเฉลี่ยของบัญชีที่ได้รับการคุ้มครองเงินฝาก

หากสถาบันการเงินไม่นำส่งเงินตามมาตรา 8หรือนำส่งไม่ครบภายในระยะเวลาที่กำหนดต้องเสียเงินเพิ่มในอัตราไม่เกินร้อยละ 2ต่อเดือนของจำนวนเงินที่ไม่นำส่งหรือนำส่งไม่ครบ

ประเด็นนี้แม้ว่า จะเป็นมุมมองที่ต้องการให้สถาบันการเงินมาร่วมรับผิดชอบต่อภาระหนี้กองทุน ฟื้นฟูฯให้มีการเก็บค่าธรรมเนียมจากธนาคารพาณิชย์เพิ่มจากปกติที่ต้องจ่าย ให้สถาบันคุ้มครองเงินฝาก 0.4%แต่สุดท้ายธนาคารพาณิชย์จะส่งผ่านต้นทุนที่เพิ่มขึ้นไปยังผู้ฝากเงิน หรือผู้กู้เงินอยู่ดี

การ ผลักดันร่างพ.ร.ก.ฉบับนจึงอาจกลายเป็นจุดตายของรัฐบาลถ้ายังดันทุรังเดิน หน้าต่อเพราะขณะนี้ทุกฝ่ายกำลังจับตามองโดยเฉพาะฝ่ายค้านส่งสัญญาณชัดจะยื่น ศาลรัฐธรรมนูญตีความว่าขัดรัฐธรรมนูญหรือไม่


ที่มา นสพ.ประชาชาติธุรกิจ


สำนักงานบัญชีและธุรกิจ พี.เอ.แอล.,สำนักงานสอบบัญชี พีแอนด์อี
ทำบัญชี,สอบบัญชี,ที่ปรึกษา,จดทะเบียนธุรกิจ,วางระบบบัญชี

Tags : ชำแหละ ร่าง พ.ร.ก.โอนหนี้กองทุนฟื้นฟูฯ เปิดทางรัฐบาล ล้วงกระเป๋า แบงก์ชาติ

view

*

view