http://www.108acc.com
  
สร้างเว็บไซต์Engine by iGetWeb.com

หน้าแรก

วิสัยทัศน์/พันธกิจ

บริการของเรา

LINK 4 A/C

DOWNLOAD

ติดต่อเรา

.......... บทความ 108 ..........

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ธรรมนูญครอบครัว คนละเรื่องเดียวกัน (๔)

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ธรรมนูญครอบครัว คนละเรื่องเดียวกัน

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ธรรมนูญครอบครัว คนละเรื่องเดียวกัน (2)

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ธรรมนูญครอบครัว คนละเรื่องเดียวกัน (๓)

ราชกิจจาฯ ประกาศมาตรการคง VAT 7% ออกไปอีก 1 ปี ถึงวันที่ 30 ก.ย.61 ..... คั่นเวลา

บัญญัติ 10 ประการที่ต้อง คำนึงในการวางระบบบัญชี และการควบคุม ภายใน (1)

อะไรคือข้อมูลทางบัญชี ?

องค์กรในมุมมองของนักบัญชี

วิธีการเลือกสำนักงานบัญชี

เจ้าของกิจการควรไปพบ สรรพากรเองหรือไม่

บัญญติ 10 ประการที่ต้อง คำนึงในการวางระบบบัญชี และการควบคุมภายใน (2)

สำนักงานบัญชีในฝัน (2)

สำนักงานบัญชีในฝัน (3)

สำนักงานบัญชีในฝัน (4)

สำนักงานบัญชีในฝัน (5)

สำนักงานบัญชีในฝัน (6)

การสุ่มตัวอย่างทางสถิติในการสอบบัญชี

ค่าทำบัญชีปีละ 2-3 หมื่นบาท คุณไปอยู่ที่ไหนมา

พรก.ยกเว้นการปฏิบัติการเกี่ยวกับภาษีอากร 2558 ยื่นดีไหม

ธุรกิจปั่นป่วน เจอปัญหาขาดแคลนผู้สอบบัญชี จริงหรือ(1)

คุณสมบัตินักบัญชีที่ดี

จรรยาบรรณ ของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี

ธรรมบรรยาย ชุด จริยธรรมกับบัณฑิต - พุทธทาสภิกขุ

คลิปนี้ ชอบมาก

KPI เท่าไหร่ถึงพอ (1)

KPI เท่าไหร่ถึงพอ (2)

สถิติการจ่ายภาษีรายจังหวัด

สถิติการจ่ายภาษีตามภาค

สำนักงานบัญชีในฝัน (1)

Games

สมาชิก

ลืมรหัสผ่าน?
สมัครสมาชิก
Gold charts on InfoMine.com

เปิดขุมข่ายธุรกิจ สาธิต รังคสิริ โยงบริษัท ที่ปรึกษากม.วางแผนภาษี

เปิดขุมข่ายธุรกิจ“สาธิต รังคสิริ”โยงบริษัท“ที่ปรึกษากม.วางแผนภาษี

จากสำนักข่าวอิสรา

เจาะลึกขุมข่ายธุรกิจ“สาธิต รังคสิริ”ก่อนนั่งเก้าอี้อธิบดีกรมสรรพากร รั้งกรรมการบ.ฝึกอบรม โยง“คนใกล้ชิด” ตั้งบริษัทที่ปรึกษากฎหมายวางแผนภาษี  ถือหุ้นไขว้นัวเนีย

ก่อนนายสาธิต รังคสิริ รับตำแหน่งอธิบดีกรมสรรพากรในเดือนตุลาคม 2553  เป็นกรรมการในบริษัทเอกชนอย่างน้อย 3 แห่ง

 

1.บริษัท กรุ๊ปลีส จำกัด (มหาชน)  ตั้งแต่ปี 2547 -19 ตุลาคม  2553  

2.บริษัท ไทยวาฟูดโปรดักส์ จำกัด (มหาชน) ตั้งแต่ ปี 2545

3.บริษัท โกลเบล็ก โฮลดิ้ง แมนเนจเม้นท์ จำกัด (มหาชน)  

ขณะเดียวกันมีบริษัทหนึ่งที่นายสาธิตเคยเป็นกรรมการด้วยเช่นกัน คือบริษัท บางกอก เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ จำกัด

สำนักข่าวอิศรา www.isranews.org ตรวจสอบพบว่า  บริษัท บางกอก เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ จำกัด จดทะเบียนวันที่  18 ตุลาคม 2536  ประกอบธุรกิจให้บริการ ฝึกอบรมและสัมมนา ที่ตั้งเลขที่ 188/1 ตรอกพุทธโอสถ ถ.เจริญกรุง แขวงสี่พระยา เขตบางรัก กรุงเทพฯ มีนายนพดล อาลักษณ์สุวรรณ เป็นผู้ก่อการจดทะเบียน  นางสุกัลยา อำไพ อยู่บ้านเลขที่ 11/6 หมู่ที่ 9 ถนนแจ้งวัฒนะ ต.บางพูด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี  และนางสาวกัลยา ชื่นแฉ่ง อยู่บ้านเลขที่ 40 หมู่ที่ 4 ถนนสุขุมวิท ต.หนองหนองขยาด อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี ถือหุ้นใหญ่และเป็นกรรมการ

วันที่ 4 มกราคม 2538  มีการเปลี่ยนแปลงกรรมการ นางสุกัลยา อำไพ และนางสาวกัลยา ชื่นแฉ่ง ลาออก นางสาวจรัญญา แสงสุขดี (ต่อมาเปลี่ยนชื่อเป็น จรัญญา แสงสุขดี) อยู่บ้านเลขที่ 30/86 หมู่ที่ 13 ถนนบางนา-ตราด ต.บางแก้ว อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ  และนายสาธิต รังคสิริ อยู่บ้านเลขที่ 276 ถนนลาดพร้าว แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ เข้ามาเป็นกรรมการแทน

ต่อมาวันที่ 9 ตุลาคม 2541  นายสาธิต ทำหนังสือลาออก เหลือกรรมการเพียงคนเดียวคือ นางสาวจรัญญา แสงสุขดี

ณ วันที่ 30 เมษายน 2544  บริษัท บางกอก เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ จำกัด มีผู้ถือใหญ่ 3 คนคือ นางสาวจรัญญา  แสงสุขดี 5,000 หุ้น นางสาวจิระพรรณ์ อุตรนาค 4,000 หุ้น นางสราวุธ  ศรีปิ่นแก้ว 996 หุ้น จากทั้งหมด 10,000 หุ้น  นางสาวจรัญญา  และ นางสาวจิระพรรณ์ ถือหุ้นใหญ่เรื่อยมาจนถึงปัจจุบัน (30 เม.ย.2556)

ทั้งนี้ บริษัท บางกอก เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ จำกัด เปลี่ยนแปลงที่ตั้งสำนักงานอีกหลายครั้ง

ครั้ง ล่าสุด 15 ก.ย.2549  ที่ตั้งเลขที่ 95/3 ซอยลาดพร้าว 71 ถนนนาคนิวาส  แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพฯ  (ต่อมาเลขที่บ้านดังกล่าวถูกกรุงเทพมหานครเปลี่ยนเป็นเลขที่ 168/3 ซอยลาดพร้าว 71 ถนนนาคนิวาส แขวงลาดพร้าว)

สำนักข่าวอิศรา www.isranews.org ตรวจสอบพบว่า ในช่วงนางสาวจรัญญา แสงสุขดี และนายสาธิต รังคสิริ  เป็นกรรมการ บริษัท บางกอก เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ จำกัด  นางสาวจะรัญญา ได้จดทะเบียน ธุรกิจใหม่อีกแห่ง ชื่อ บริษัท แท็กซ์ สเปเชียลลิสท์ จำกัด   โดยนายวิรัช พิพรพงษ์ เป็นผู้ลงลายมือชื่อผู้ริเริ่มก่อการผู้ขอจดทะเบียน

จากการตรวจสอบข้อมูลจากกรมพัฒนาธุรกิจพบว่า  บริษัท แท็กซ์ สเปเชียลลิสท์ จำกัด จดทะเบียนวันที่ 1 พ.ย.2539 ทุน 1 ล้านบาท ประกอบกิจการบริการที่ปรึกษาทางด้านกฎหมาย และภาษีอากร ที่ตั้งเลขที่ 545 ซอยลาดพร้าว 101 (วัดบึงทองหลาง) ถนนลาดพร้าว เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ  มีนางสาวจรัญญา แสงสุขดี เป็นกรรมการ มีผู้ถือ 8 ราย 

บริษัท บางกอก เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ จำกัด ถือหุ้นใหญ่ 3,500 หุ้น  นางสาวจรัญญา แสงสุขดี 1,489 หุ้น นางกัลยา แย้มวงศ์ 1,500 หุ้น  

ต่อ มาในปี 2540  บริษัท บางกอก เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ จำกัด ได้เพิ่มสัดส่วนการถือครองหุ้นเป็น 4,500 หุ้น ถือหุ้นใหญ่เรื่อยมาจนถึงปัจจุบัน  และมีนางสาวจรัญญา  (ชื่อเดิม นางสาวจะรัญญา)  แสงสุขดี เป็นกรรมการ  (ดูตาราง) ไม่เปลี่ยนแปลง

สำนักข่าวอิศรา www.isranews.org ตรวจสอบพบว่า นางสาวจรัญญา แสงสุขดี เป็น กรรมการตรวจ สอบและกรรมการอิสระบริษัท กรุ๊ปลีส จำกัด (มหาชน)  และบริษัท โกลเบล็ก โฮลดิ้ง แมนเนจเม้นท์ จำกัด (มหาชน) ร่วมกับนายสาธิต รังคสิริ ด้วย

(ติดตาม ตอนหน้า)

รายชื่อผู้ถือหุ้นบริษัท แท็กซ์ สเปเชียลลิสท์ จำกัด

11 พ.ย.2539

12 ก.ค.2548

30 เม.ย.54-30 เม.ย.56  

1.นางกัลยา แย้มวงศ์         1,500 หุ้น

1.นางกัลยา แย้มวงศ์  1,500 หุ้น 

1.นางกัลยา แย้มวงศ์   1,500 หุ้น 

2.น.ส.จะรัญญา แสงสุขดี 1,498 หุ้น

2.น.ส.จะรัญญา แสงสุขดี 1,498 หุ้น

2.น.ส.จะรัญญา แสงสุขดี 1,500 หุ้น

3.นายสมหมาย ชัยเดชสุริยะ 1,000 หุ้น

3.นายสมหมาย ชัยเดชสุริยะ 1,000 หุ้น

3.นายสมหมาย ชัยเดชสุริยะ 1,000 หุ้น

4.นางสาวรัตนา วังสตัง       1 หุ้น

4.นางสาวรัตนา วังสตัง       1 หุ้น

4.นายอนุศาสน์ อนุสิทธิ์ศุภการ  1,500 หุ้น

5.นายจารึก แสงสุขดี     1,000  หุ้น

 5.นายอนุศาสน์ อนุสิทธิ์ศุภการ  1,500 หุ้น

5.บริษัท บางกอกเทรนนิ่ง จำกัด      3,500 หุ้น

6.นายสุรศักดิ์ แสงสุขดี   1,500 หุ้น

6.นายสราวุธ ศรีปิ่นแก้ว 1 หุ้น

 

7.นายวิรัช พิพรพงษ์              1 หุ้น

7.บริษัท บางกอกเทรนนิ่ง จำกัด      3,500 หุ้น

 

8.บริษัท บางกอกเทรนนิ่ง จำกัด      3,500 หุ้น

 

 

รวม 10,000 หุ้น หุ้นละ100 บาท

รวม 10,000 หุ้น หุ้นละ100 บาท

รวม 10,000 หุ้น หุ้นละ100 บาท

ที่มา:กรมพัฒนาธุรกิจการค้า,ศูนย์ข่าวสืบสวน สำนักข่าวอิศรา รวบรวม


บริษัทหุ้นส่วน“สาธิต”รับจ้าง“วางแผนภาษี”ให้หน่วยงานรัฐ 30.8 ล้าน

วันอังคารที่ 09 กรกฏาคม 2013 เวลา 20:00 น. เขียนโดย isranews

พบขุมทรัพย์ บริษัท แท็กซ์ สเปเชียลลิสท์ หุ้นส่วน“สาธิต”อธิบดีกรมสรรพากร รับจ้างเป็นที่ปรึกษากม.วางแผนภาษีให้รัฐวิสาหกิจ 6 แห่ง 30.8  ล้าน ปี 54 โกยรายได้กว่า 25 ล้าน

นางสาวจรัญญา  แสงสุขดี  อดีตกรรมการบริษัท กรุ๊ปลีส จำกัด (มหาชน)  และบริษัท โกลเบล็ก โฮลดิ้ง แมนเนจเม้นท์ จำกัด (มหาชน) ร่วมกับนายสาธิต รังคสิริ  อธิบดีกรมสรรพากร เป็นกรรมการบริษัทที่ยังเปิดดำเนินการ 4 แห่ง

1. บริษัท แท็กซ์ สเปเชียลลิสท์ จำกัด

2.บริษัท บางกอก เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ จำกัด

3.บริษัท ปัญจวัฒนาพลาสติก จำกัด (มหาชน)      

4.บริษัท แฮปปี้ เมมโมรี่ จำกัด

สำนักข่าวอิศรา www.isranews.org ตรวจสอบพบว่า บริษัท แท็กซ์ สเปเชียลลิสท์ จำกัด ซึ่งมีบริษัท บางกอก เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ จำกัด และนางสาวจรัญญา ถือหุ้นใหญ่ ได้รับว่าจ้างเป็นที่ปรึกษากฎหมายภาษีอากรให้หน่วยงานรัฐอย่างน้อย 6  แห่ง รวมวงเงิน  30,815,000 บาท  ได้แก่

26 ก.ย. 2545  เป็นที่ปรึกษากฎหมายภาษีอากร ให้แก่ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) วงเงิน 12,840,000 บาท

8 ก.ค. 2546  เป็นที่ปรึกษากฎหมายภาษีอากร ให้แก่การสื่อสารแห่งประเทศไทย (กสท.)วงเงิน 4,301,400  บาท

9 ก.ค. 2546  เป็นที่ปรึกษากฎหมายภาษีอากร  ให้แก่บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) วงเงิน 2,500,000  บาท

21 มิ.ย. 2547 เป็นที่ปรึกษากฎหมายภาษีอากร ให้แก่ บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน)  วงเงิน 4,301,400  บาท

26 มิ.ย. 2549  เป็นที่ปรึกษากฎหมายภาษีอากร  ให้แก่การประปานครหลวง (กปน.) วงเงิน  1,416,000.00 บาท

23 เม.ย. 2556  เป็นที่ปรึกษากฎหมายภาษีอากร  ให้แก่บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)  วงเงิน 5,457,000  บาท

นอก จากนี้นางสาวจรัญญาได้ระบุประวัติซึ่งปรากฎในรายงานประจำปีของ บมจ.กรุ๊ปลีส ว่า เป็นปรึกษาภาษีอากร ให้หน่วยงานรัฐ 6 แห่ง ได้แก่  บมจ.บริษัท ที โอ ที จำกัด (ปี 2551) การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (ปี 2549)  บมจ.บริษัท ปตท. (ก๊าซ) จำกัด (ปี 2546 )  การประปานครหลวง (ปี 2549)  การสื่อสารแห่งประเทศไทย (ปี 2548  ) และ การท่าอากาศยานแห่งประเทศไทย (ปี 2546 )

จาก การตรวจสอบพบว่า บริษัท แท็กซ์ สเปเชียลลิสท์ จำกัด แจ้งผลประกอบการต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า มีกำไรสุทธิติดต่อกันทุกปี  เฉพาะปี 2554 รายได้รวม 25,493,366 บาท   กำไรสุทธิ 1,660,218 บาท  สินทรัพย์ 20,451,919 บาท หนี้สิน  7,460,936 บาท กำไรสะสม 11,990,983 บาท   (ดูตาราง)

ขณะ ที่ บริษัท บางกอก เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ จำกัด  ปี 2554 สินทรัพย์  4,572,446 บาท หนี้สิน  2,126,076บาท กำไรสะสม  2,196,369 บาท  (ดูตาราง)

สำหรับ บริษัท แฮปปี้ เมมโมรี่ จำกัด ประกอบธุรกิจรับจ้างบริหารร้านค้าปลีก จดทะเบียนวันที่  24 มิถุนายน 2554 ทุน 2 ล้านบาท   น.ส.จรัญญา  แสงสุขดี และ นายสุรพล โตวิวัฒน์  เจ้าของ บริษัท โตโยต้าบัสส์ จำกัด ถือหุ้น คนละ 50% มีสำนักงานที่ตั้งเลขที่เดียวกับบริษัท บางกอก เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ จำกัด  

….

อ่านประกอบ:

เปิดขุมข่ายธุรกิจ“สาธิต รังคสิริ”โยงบริษัท“ที่ปรึกษากม.วางแผนภาษี”

หน่วยงานที่เป็นคู่สัญญา กับ บริษัท แท็กซ์ สเปเชียลลิสท์ จำกัด

รายละเอียด

วงเงิน (บาท)

วันทำสัญญาจ้าง

หน่วยงานผู้ว่าจ้าง

จ้างที่ปรึกษาระบบภาษีอากร

12,840,000  

26 ก.ย. 45

บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)

จ้างที่ปรึกษากฎหมายภาษีอากร เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน

5,457,000

23 เม.ย. 56

บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)

ที่ปรึกษากฎหมายภาษีอากร

4,301,400

21 มิ.ย. 47

บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน)

ที่ปรึกษากฎหมายภาษีอากร

4,301,400  

8 ก.ค. 46

การสื่อสารแห่งประเทศไทย

สัญญาจ้างดำเนินการเป็นที่ปรึกษาทางภาษีอากร

2,500,000 

9 ก.ค. 46

บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)

จ้างที่ปรึกษากฎหมายภาษีอากร

1,416,000

26 มิ.ย. 49

การประปานครหลวง (กปน.)

ที่มา:ศูนย์ข่าวสืบสวน สำนักข่าวอิศรา รวบรวม

ผลประกอบการ บริษัท แท็กซ์ สเปเชียลลิสท์ จำกัด  

ปี

รายได้ (บาท)

กำไร (ขาดทุน) สุทธิ (บาท)

2554

 25,493,366

1,660,218

2553

 21,385,951

   195,432

2552

20,976,639

2,121,509

2551

31,321,293

1,560,030

2550

27,518,318

2,203,166

2549

23,326,751

1,956,772

2548

19,444,837

1,215,068

2547

21,311,900

2,189,395

2546

28,403,424

1,576,747

2545

23,010,435

   938,843

2544

11,355,189

    70,044

2543

13,096,620

  837,993

2542

  5,387,718

  127,140

2541

  3,397,314

  197,930

2540

  2,476,761

    90,689

ที่มา:กรมพัฒนาธุรกิจการค้า, ศูนย์ข่าวสืบสวน สำนักข่าวอิศรา รวบรวม

ผลประกอบการ บริษัท บางกอก เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ จำกัด

ปี

รายได้ (บาท)

กำไร (ขาดทุน) สุทธิ (บาท)

2554

  4,047,747

       417,079

2553

  3,498,385

 (-1,020,859)

2552

 4,390,944

 (-1,537,971)

2551

 5,147,579

  (-2,856,684)

2550

10,619,550

     1,512,574

2549

  8,716,304

        372,482

2548

10,116,027

     1,144,423

2547

  6,880,057

      (-56,225)

2546

  9,884,646

       934,174

2545

10,238,232

       899,125

2544

  7,578,525

       295,393

2543

  8,124,500

       724,468

2542

  5,373,261

   (-445,670)

2541

  3,937,756

 (-1,025,649)

2540

15,491,511

   (-642,503)

ที่มา:กรมพัฒนาธุรกิจการค้า, ศูนย์ข่าวสืบสวน สำนักข่าวอิศรา รวบรวม


แกะรอยบริษัทวางแผนภาษี หุ้นส่วน“สาธิต” เปลี่ยน“ที่ตั้ง” 5 ครั้ง

วันเสาร์ที่ 13 กรกฏาคม 2013 เวลา 20:00 น. เขียนโดย isranews

ตามแกะรอยอดีต-ปัจจุบัน บริษัทบางกอก เทรนนิ่ง-แท็กซ์ สเปเชียลลิสท์ ธุรกิจสัมมนาและที่ปรึกษา กม.วางแผนภาษี หุ้นส่วน“สาธิต”เปลี่ยน“ที่ตั้ง” 5 ครั้ง

บริษัท บางกอก เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ จำกัด ธุรกิจ อบรมและสัมมนา ซึ่งมีนายสาธิต รังคสิริ และนางสาวจรัญญา แสงสุขดี เป็นกรรมการ (นายสาธิตเป็นกรรมการ ระหว่างปี 2538-2541) ได้เปลี่ยนแปลงที่ตั้งสำนักงานอย่างน้อย 5 ครั้ง  

 

ครั้งแรก  18 ต.ค. 2536  ที่ตั้งเลขที่ 188/1 ตรอกพุทธโอสถ ถ.เจริญกรุง แขวงสี่พระยา เขตบางรัก กรุงเทพฯ

ครั้งที่สอง 3 ก.พ.2538   ที่ตั้งเลขที่ 19/23 ซอยจุลดิศ ถนนเพชรบุรี แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ

ครั้งที่สาม 2 มิ.ย.2538   ที่ตั้ง เลขที่  874/5 ซอยลาดพร้าว 101 ถนนลาดพร้าว แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ

ครั้งที่สี่ 12 ก.ย.2539   ที่ตั้งเลขที่ 545  ซอยลาดพร้าว 101 (วัดบึงทองหลาง) ถนนลาดพร้าว แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ

ครั้ง ที่ห้า 15 ก.ย.2549  ที่ตั้งเลขที่ 95/3 หมู่ที่ 8 ซอยลาดพร้าว 71 ถนนนาคนิวาส  แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพฯ  (ต่อมาแจ้งว่าเลขที่บ้านดังกล่าวเปลี่ยนเป็น 168/3 ซอยลาดพร้าว 71 ถนนนาคนิวาส แขวงลาดพร้าว ตามการจดทะเบียนแปลงของกรุงเทพมหานคร)

ขณะที่ บริษัท แท็กซ์ สเปเชียลลิสท์ จำกัด  ธุรกิจที่ปรึกษากฎหมายวางแผนภาษีอากร ซึ่งมีบริษัท บางกอก เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ จำกัด ถือหุ้นใหญ่ เปลี่ยนแปลงที่ตั้ง 2 ครั้ง

ครั้ง แรกตอนจดทะเบียนจัดตั้งวันที่  22 พ.ย.2539   แจ้งที่ตั้งเลขที่ 545  ซอยลาดพร้าว 101 (วัดบึงทองหลาง)  ถนนลาดพร้าว แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ

ครั้งที่สอง วันที่ 15 ก.ย.2549  ได้จดทะเบียนเปลี่ยนแปลง ที่ตั้งสำนักงาน เลขที่ 95/3 หมู่ที่ 8 ซอยลาดพร้าว 71 ถนนนาคนิวาส  แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพฯ  (ต่อมาเลขที่บ้านดังกล่าวเปลี่ยนเป็น 168/3 ซอยลาดพร้าว 71 ถนนนาคนิวาส แขวงลาดพร้าว) ซึ่งเป็นที่ตั้งเดียวกับบริษัท บางกอก เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ จำกัด ในปัจจุบัน

ส่วน น.ส.จรัญญา แสงสุขดี เดิมชื่อ จะรัญญา แสงสุขดี  จากการตรวจสอบพบว่าเปลี่ยนแปลงที่อยู่อย่างน้อย 3 ครั้ง

ครั้ง แรกในช่วงเป็นกรรมการ บริษัท บางกอกเทรนนิ่ง จำกัด  4  ม.ค.2538 ตามเอกสารการจดทะเบียน ระบุที่อยู่เลขที่ 30/86 หมู่ที่ 13  ถนนบางนา-ตราด ต.บางแก้ว อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ (เป็นที่อยู่เดียวกับนายสมหมาย ชัยเดชสุริยะ ผู้ถือหุ้นบริษัท แท็กซ์ สเปเชียลลิสท์ จำกัด)

ต่อ มาวันที่ 20 พ.ย.2539 เปลี่ยนชื่อเป็น “จรัญญา แสงสุขดี”  และเปลี่ยนที่อยู่ใหม่ตามบัตรประชาชน เลขที่ 545   ซอยลาดพร้าว 101 (วัดบึงทองหลาง) ถนนลาดพร้าว แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ (ออกบัตร 4 ก.พ.2543 หมดอายุ 20 พ.ย.2549)

ครั้งที่สาม วันที่ 4 พ.ค.2552  สำเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น บริษัท แท็กซ์ สเปเชียลลิสท์ จำกัด  ระบุว่าที่อยู่ เลขที่ 179/97 ซ.ร่วมมิตรพัฒนา แยก 8 แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพฯ

ที่อยู่เลขที่ดังกล่าวเป็นที่อยู่เดียวกับที่อยู่ ตามบัตรประชาชนที่ได้ยื่นต่อสำนักงานเขตลาดพร้าว ขอมีบัตรประชาชนใหม่  เมื่อ 29 พ.ย.2553   ระบุที่อยู่เลขที่ 179/97 ซ.ร่วมมิตรพัฒนา แยก 8 แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพฯ

น่าสังเกตว่า ที่อยู่ เลขที่ 545   ซอยลาดพร้าว 101 (วัดบึงทองหลาง)  เคยเป็นที่อยู่เดียวกับ   บริษัท บางกอก เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ จำกัด  บริษัท แท็กซ์ สเปเชียลลิสท์ จำกัด และ น.ส.จรัญญา มาก่อน

ทั้ง นี้ น.ส.จรัญญา เป็นกรรมการ บริษัท กรุ๊ปลีส จำกัด (มหาชน)  และบริษัท โกลเบล็ก โฮลดิ้ง แมนเนจเม้นท์ จำกัด (มหาชน) ซึ่งมีนายสาธิต รังคสิริ ร่วมเป็นกรรมการตั้งแต่ปี 2547


เปิดพอร์ตธุรกิจ 8 บริษัท“สาธิต-เมีย” เสี่ยร้านเพชร หุ้นส่วน

วันอาทิตย์ที่ 14 กรกฏาคม 2013 เวลา 20:00 น. เขียนโดย isranews

เปิดพอร์ตลงทุน“สาธิต - กาญจนา รังคสิริ”ครอบครัว พบถือหุ้น 8 บริษัท  นายหน้า อสังหาฯ ครบเครื่อง พบเสี่ยร้านขายเพชรร่วมหุ้นลูกชาย  ล่าสุดก่อตั้งห้วงนั่งอธิบดีกรมสรรพากร

บริษัท บางกอก เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ จำกัด  และ บริษัท แท็กซ์ สเปเชียลลิสท์ จำกัด  มิใช่เพียง 2 บริษัทที่มีความเกี่ยวโยงกับ นายสาธิต รังคสิริ  ก่อนเป็นอธิบดีกรมสรรพากร  

(อ่านประกอบ:บริษัทหุ้นส่วน“สาธิต”รับจ้าง“วางแผนภาษี”ให้หน่วยงานรัฐ 30.8 ล้าน)

สำนักข่าวอิศรา www.isranews.org ตรวจสอบพบว่า นายสาธิต นางกาญจนา รังคสิริ ภรรยา  และบุตร 2 คน นายโสฬส รังคสิริ   นายสฤต รังคสิริ  ถือหุ้นและเป็นกรรมการอย่างน้อย  8 บริษัท

1.บริษัท บุญกิตติ จำกัด  ชื่อเดิมบริษัท เฮ้าสโฮลด์ คอมเมอร์เชียล จำกัด จดทะเบียนวันที่ 11 มิถุนายน 2534 ทุน 10 ล้านบาท  ประกอบธุรกิจซื้อ ขายอสังหาริมทรัพย์ นายหน้าและตัวแทน ที่ตั้งเลขที่ 55/155 หมู่บ้านเมืองทองธานี ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลบางพูด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี  ณ วันที่ 30 เมษายน 2554 นางกาญจนา รังคสิริ ถือ 954,000 หุ้น จากทั้งหมด  4,500,000 หุ้น ต่อมา 30 มีนาคม 2550 ลดทุน 2 ล้านบาท นางกาญจนาถือ 42,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท มีนายเจริญ ชัยกิตติ เครือญาติ ร่วมถือหุ้น

2.บริษัท เขาค้อ ไฮแลนด์ รีสอร์ท จำกัด จดทะเบียนวันที่ 26 ต.ค. 2536  ทุน 25 ล้านบาท พัฒนาที่ดินเพื่อขาย รีสอร์ท  ที่ตั้งเลขที่  123/15-16 ถนนราชวิถี แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิต กรุงเทพฯ นายสฤต รังคสิริ  นายโสฬส รังคสิริ  บุตรชาย ถือคนละ  50,000 หุ้น และเป็นกรรมการ  นายเทพทัย ศิลา  (นักธุรกิจประมูลรถยนต์) ถือหุ้นใหญ่ 83.78%

3.บริษัท สหการโฮลดิ้ง จำกัด จดทะเบียนวันที่ 8 เม.ย. 2541 ทุนปัจจุบัน 100 ล้านบาท ประกอบธุรกิจพัฒนาอสังหา ริมทรัพย์ เพื่อขาย  ที่ตั้งเลขที่ 123/15-16 ถนนราชวิถี แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิต กรุงเทพฯ   นายเทพชัย ศิลา ถือหุ้นใหญ่ 99.99% นางกาญจนา รังคสิริ  เป็นกรรมการ

4.บริษัท ฟรีเวย์ เซ็นเตอร์ จำกัด  จดทะเบียนวันที่  30 เม.ย. 2542  ทุน 300 ล้าน บาท ประกอบธุรกิจ รับจัดประมูลเพื่อขายทอดตลาดซึ่งทรัพย์สินทุกชนิดที่ตั้งเลขที่ 19/8 หมู่ที่ 13 ถนนประชาอุทิศ แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ  นางกาญจนา รังคสิริ  ถือ 150,000 หุ้น และเป็นกรรมการกลุ่มบริษัท สหการประมูล จำกัด ถือหุ้นใหญ่

5.บริษัท ควอนตา เอ็นเนอร์เจีย จำกัด  จดทะเบียนวันที่ 27 เ.ม.ย.2544  ทุน 100,000 บาท ประกอบธุรกิจ วิเคราะห์พลังงานแสงอาทิตย์  ที่ตั้งเลขที่ 59/1 ซอยสุขุมวิท 65 ถนนสุขุมวิท แขวงพระโขนงเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ (ต่อมาย้าย 29/78 หมู่ที่ 4 ถนนรามอินทรา แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร ) นายสาธิต รังคสิริ ถือ 2,500 หุ้น นาวาอากาศเอก พาห์รณ สงวนโภคัย  พันตำรวจเอก ทศเทพ นิวาศะ ร่วมเป็นหุ้นส่วน

6. บริษัท อีเทอร์นิตี้ โบรกเกอร์เรจ แอนด์ คอนซัลแทนท์ส จำกัด จดทะเบียนวันที่  19 พ.ค. 2549  ทุน 5 ล้านบาท ประกอบธุรกิจ นายหน้า การประกันวินาศภัย  ที่ตั้งเลขที่ 33 อาคารวังเด็ก 4 ชั้น 4 บี ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ นายสฤต รังคสิริ  และ นายโสฬส รังคสิริ ถือหุ้นคนละ 7.50%  นายสกล เปาอินทร์ นางสาวกัญญาภัค สุรพงษ์ชาญเดช  นางสุภาภรณ์ กรมดิษฐ์  ร่วมถือหุ้น

7.บริษัท ไลค โฮม เรสซิเด้นซ์ จำกัด  จดทะเบียนวันที่ 11 ส.ค. 2552 ทุน 5 ล้านบาท ประกอบธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ให้เช่า ที่ตั้งเลขที่ 324 ซอยสุขุมวิท 68 ถนนสุขุมวิท แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพฯ  นายโสฬส รังคสิริ ถือหุ้น 30%  และ เป็นกรรมการ  นายประเสริฐ วชิรัคศศวกุล  เจ้าของร้านเพชรแห่งหนึ่งในห้างเซ็นทรัลเวิลด์ ร่วมเป็นหุ้นส่วน

8.บริษัท สิริกาญจนา จำกัด  จดทะเบียนวันที่ 8 มี.ค. 2555 ทุน 1 ล้านบาท ประกอบธุรกิจ ค้าขาย อสังหาริมทรัพย์ ให้เช่าและดำเนินการทางธุรกิจ  ที่ตั้งเลขที่ 276 ซอยลาดพร้าว 130 ถนนลาดพร้าว แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ  นางกาญจนา รังคสิริ ถือ 5,000 หุ้น  นายโสฬส รังคสิริ   และ นายสฤต รังคสิริ คนละ 2,500 หุ้น และเป็นกรรมการ 

ใน จำนวนนี้เลิกกิจการแล้ว 3 บริษัท ได้แก่   บริษัท บุญกิตติ จำกัด  บริษัท ฟรีเวย์ เซ็นเตอร์ จำกัด  และ บริษัท ควอนตา เอ็นเนอร์เจีย จำกัด  

น่าสังเกตว่า  บริษัท สิริกาญจนา จำกัด จดทะเบียนก่อตั้งในปี 2555 ซึ่งเป็นห้วงนายสาธิตมีตำแหน่งเป็นอธิบดีกรมสรรพากร

ธุรกิจสาธิต รังคสิริ - ครอบครัว

ชื่อ

วันจดทะเบียน

ทุน  (บาท)

ประกอบธุรกิจ

ถือหุ้น-กรรมการ

1.บริษัท บุญกิตติ จำกัด

5 ก.ค. 2534

(จดเลิก 24 ก.ย.2550)

2,000,000

ซื้อ ขายอสังหาริมทรัพย์ นายหน้าและตัวแทน

นางกาญจนา รังคสิริ ถือ 21% (กรรมการ) ร่วมเครือญาติ

2.บริษัท เขาค้อ ไฮแลนด์ รีสอร์ท จำกัด

26 ต.ค. 2536

25,000,000

พัฒนาที่ดินเพื่อขาย รีสอร์ท

นายสฤต รังคสิริ 50,000 หุ้น

นายโสฬส รังคสิริ 50,000 หุ้น  เป็นกรรมการ

3.บริษัท สหการโฮลดิ้ง จำกัด

8 เม.ย. 2541

100,000,000

พัฒนาอสังหา ริมทรัพย์ เพื่อขาย

นางกาญจนา รังคสิริ  กรรมการ

4.บริษัท ฟรีเวย์ เซ็นเตอร์ จำกัด

30 เม.ย. 2542

(จดเลิก14 มิถุนายน 2542)

300,000,000

รับจัดประมูลเพื่อขายทอดตลาดซึ่งทรัพย์สินทุกชนิด

นางกาญจนา รังคสิริ  150,000 หุ้น -กรรมการ

5.บริษัท ควอนตา เอ็นเนอร์เจีย จำกัด

13 ก.ย. 2545

(เลิก 21 พ.ค. 2552)

100,000

วิเคราะห์พลังงานแสงอาทิตย์

นายสาธิต รังคสิริ  31.65%

นางกาญจนา รังคสิริ 0.01% 

(นางกาญจนาเป็นกรรมการ)

 6.บริษัท อีเทอร์นิตี้ โบรกเกอร์เรจ แอนด์ คอนซัลแทนท์ส จำกัด

19 พ.ค. 2549

5,000,000

นายหน้า การประกันวินาศภัย

นายสฤต รังคสิริ 7.50%

นายโสฬส รังคสิริ 7.50%

7.บริษัท ไลค โฮม เรสซิเด้นซ์ จำกัด

11 ส.ค. 2552

5,000,000

ประกอบธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ให้เช่า

นายโสฬส รังคสิริ 30%  เป็นกรรมการ

8.บริษัท สิริกาญจนา จำกัด

8 มี.ค. 2555

1,000,000

ค้าขาย อสังหาริมทรัพย์ ให้เช่าและดำเนินการทางธุรกิจ

นายสฤต รังคสิริ  25%

นายโสฬส รังคสิริ 25%

นางกาญจนา  50%

ที่มา:กรมพัฒนาธุรกิจการค้า,ศูนย์ข่าวสืบสวน สำนักข่าวอิศรา รวบรวม


สามีเลขาฯ“คุณหญิงอ้อ”โผล่ร่วมหุ้นลูกชาย“สาธิต รังคสิริ”

วันจันทร์ที่ 15 กรกฏาคม 2013 เวลา 20:00 น. เขียนโดย isranews

แกะเครือข่ายคนในครอบครัว“สาธิต รังคสิริ”พบชื่อ วันชัย หงษ์เหิน สามีเลขาฯส่วนตัวคุณหญิงพจมานถือหุ้นธุรกิจนายหน้าประกันภัยร่วมลูกชาย อธิบดีกรมสรรพากร ปี 55

เครือ ข่ายทางธุรกิจของคนในครอบครัวนายสาธิต รังคสิริ นอกจากนายประเสริฐ วชิรัคศศวกุล  เจ้าของร้านเพชรในห้างเซ็นทรัลเวิลด์ร่วมทำธุรกิจอสังหาริมทรัพย์กับนายโสฬส รังคสิริ  บุตรชาย อธิบดีกรมสรรพากร (อ่านประกอบ:เปิดพอร์ตธุรกิจ 8 บริษัท“สาธิต-เมีย” เสี่ยร้านเพชร หุ้นส่วน)  ยังปรากฏชื่อสามีเลขานุการส่วนตัว คุณหญิงพจมาน ดามาพงศ์ ร่วมถือหุ้นธุรกิจนายหน้าประกันภัยด้วย

สำนักข่าวอิศรา www.isranews.org ตรวจสอบพบว่า นาย วันชัย หงษ์เหิน ร่วมทำธุรกิจกับนายสฤต รังคสิริ    นายโสฬส รังคสิริ และผู้ถือหุ้นคนอื่นในบริษัท อีเทอร์นิตี้ โบรกเกอร์เรจ แอนด์ คอนซัลแทนท์ส จำกัด ตั้งแต่วันที่ 6 สิงหาคม 2555

บริษัท อีเทอร์นิตี้ โบรกเกอร์เรจ แอนด์ คอนซัลแทนท์ส จำกัด จดทะเบียนวันที่  19 พ.ค. 2549  ที่ตั้ง เลขที่ 33 อาคารวังเด็ก 4 ชั้น 4 บี ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ ทุนเริ่มแรก 2 ล้านบาทแบ่งเป็น 20,000 หุ้น นายปรเมษฐ์ รังรองธานินทร์   และ นายไพฑูรย์ ชาวบ้านเกาะ  ถือหุ้นใหญ่ 

วันที่ 8 ธันวาคม 2554  มีผู้ถือหุ้น 9 ราย นายสกล เปาอินทร์ ถือหุ้นใหญ่ 4,500 หุ้น นายสกุล รังคสิริ  ถือหุ้น 3,000 หุ้น (ดูตาราง)

ต่อ มาเดือนกรกฎาคม 2555 ได้เพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น 5 ล้านบาท  ณ วันที่  6 สิงหาคม 2555  มีผู้ถือหุ้น 13 คน นายสกล เปาอินทร์ ถือหุ้นใหญ่ 8,750 หุ้น นายสฤต รังคสิริ 3,750 หุ้น นายโสฬส รังคสิริ  3,750 หุ้น น.ส.เมธาวี หงษ์เหิน 3,000 หุ้น น.ส.ธนพร หงษ์เหิน 3,000 หุ้น  มีนายวิโรจน์ นวลแข  นาย ปรเมษฐ์ รังรองธานินทร์ นาย วิชัย ชัยกิตติ  นายสกล เปาอินทร์  ( เจ้าของ บริษัท คอนเฟอเรนซ์ แอนด์ เซมินาร์ โพรเฟสชันนัล จำกัดธุรกิจจัดสัมมนา ) น.ส.กัญญาภัค สุรพงษ์ชาญเดช นาย อัครเดช ประลมพ์กาญจน์ นายวันชัย หงษ์เหิน นายธีรนาท อูนากูล  (กรรมการบริษัท ฟิวเจอร์ แอพไพรซัล จำกัด)นายโสฬส รังคสิริ  เป็นกรรมการ

นายวันชัย หงษ์เหิน เป็นสามีนางกาญจนภา หงษ์เหิน สามีนางกาญจนภา หงษ์เหิน  เลขานุการส่วนตัว คุณหญิงพจมาน ชินวัตร  

ขณะ ที่นายวิโรจน์ นวลแข  เคยเป็นกรรมการผู้จัดการธนาคารกรุงไทย  และเป็น 1 ในผู้ถูกฟ้องคดีปล่อยกู้ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) 9,900 ล้านบาท ให้บริษัทในเครือของบริษัท กฤษดามหานคร จำกัด (มหาชน) กับพวกรวม 27 ราย ซึ่งมี พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร อดีตนายกฯ ร่วมเป็นจำเลยใน ความผิดฐานเป็นเจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ และโดยทุจริตตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 157 และความผิดพ.ร.บ.ว่าด้วยความผิดของพนักงานในองค์กรหรือหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2502  (นายพานทองแท้ ชินวัตร นางกาญจนาภา หงษ์เหิน นายวันชัย หงษ์เหิน  นายมานพ ทิวารี ให้ดำเนินคดีในความผิดตามประมวลกฎหมายอาญาฐานรับเงินที่ได้จากการกระทำความผิดฐานยักยอก)

โดยศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองนัดไต่สวนพยานโจทก์ครั้งแรกวันที่ 5 ส.ค.นี้

 

รายชื่อผู้ถือหุ้น บริษัท อีเทอร์นิตี้ โบรกเกอร์เรจ แอนด์ คอนซัลแทนท์ส

30 เม.ย.53

8 ธ.ค.2554

6 ส.ค.2555-30 เม.ย.2556

1.นายสมเดช มุทธะระพัฒน์  1

1.นายสกล เปาอินทร์  4,500 หุ้น

1.นายสกล เปาอินทร์  8,700 หุ้น

2.น.ส.โสภิดา สกุลเลิศผาสุก 1 หุ้น

2.นายปรเมษฐ์ รังรองธานินทร์ 2,000 หุ้น

2.นายปรเมษฐ์ รังรองธานินทร์ 2,000 หุ้น

3.น.ส.อัญชลี ปิยะเมธีบูรณะ 1

3.นายพิชัย เอื้อกิจขจร 2,000 หุ้น

3.นายพิชัย เอื้อกิจขจร 2,000 หุ้น

4.นายกริช ยุธ ปั้นรูป

4.นางสุภา กรมดิษฐ์ 2,000 หุ้น

4.นางสุภา กรมดิษฐ์ 5,000 หุ้น

5.น.ส.นวลวรรณ ทวีสุข เสถียร 1 หุ้น

5.นายพิชัย จงไพศาลศิลป์ 2,000 หุ้น

5.นายพิชัย จงไพศาลศิลป์ 2,000 หุ้น

6.น.ส.ภัทรี จงวัฒนา 1 หุ้น

6.นางปานทิพย์ สุ่มสุวรรณ 3,000 หุ้น

6.นายกัมปนาท วรรณวงศ์ 1,250 หุ้น

7.น.ส.ธีรวรรณ ภู่ทอง 1 หุ้น

7.นายสกุล รังคสิริ 3,000 หุ้น

7.นายสฤต รังคสิริ      3,750  หุ้น

8.นายปรเมษฐ์ รังรองธานินทร์ 14,993 หุ้น

8.นายขวัญชาย มงคลกิจทวีผล 1,000 หุ้น

8.นายพิเชฎฐ์ ชัยกิตติ  7,500 หุ้น

9.นายไพฑูรย์ ชาวบ้านเกาะ 5,000 หุ้น

9.นายกัมปนาท วรรณวงศ์ 500 หุ้น

9.นางสาวกัญญาภัค สุรพงษ์ชาญเดช 7,000  หุ้น

   

10.นายอัครเดช ประลมพ์กาญจน์ 1,000 หุ้น

   

11.น.ส.เมธาวี หงษ์เหิน 3,000 หุ้น

   

12.น.ส.ธนพร หงษ์เหิน 3,000 หุ้น

   

13.นายโสฬส รังคสิริ 3,750 หุ้น

รวม 20,000 หุ้นๆ ละ 100 บาท

รวม 20,000 หุ้นๆ ละ 100 บาท

รวม 50,000 หุ้นๆ ละ 100 บาท

ที่มา:กรมพัฒนาธุรกิจการค้า , ศูนย์ข่าวสืบสวน สำนักข่าวอิศรา รวบรวม


บ้านอธิบดี-ที่ตั้งบริษัทเมีย "สาธิต รังคสิริ"

วันพฤหัสบดีที่ 18 กรกฏาคม 2013 เวลา 20:00 น. เขียนโดย isranews

บุกพิสูจน์ที่ตั้งบ.สิริกาญจนา ธุรกิจอสังหาฯของเมีย“สาธิต รังคสิริ”เป็นที่อยู่เดียวกับบ้านของอธิบดีกรมสรรพากร พบปริศนา!อีกหลังใหญ่รั้วติดกัน

ที่ ตั้งเลขที่ 276 ซอยลาดพร้าว 130 ถนนลาดพร้าว แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กทม.  ถูกระบุว่าเป็รที่ตั้ง บริษัท สิริกาญจนา จำกัด ประกอบธุรกิจ ค้าขาย อสังหาริมทรัพย์ ซึ่งนางกาญจนา รังคสิริ ภรรยานายสาธิต รังคสิริ   นายโสฬส รังคสิริ   และ นายสฤต รังคสิริ  บุตรชายนายสาธิตเป็นเจ้าของ

เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม ผู้สื่อข่าวสำนักข่าวอิศรา www.isranews.org ลง พื้นที่ตรวจสอบพบว่า บ้านเลขที่ดังกล่าว ตั้งอยู่ในซอยชุมชนมหาดไทย 2 แยก 4/2 เหนือ  ปรากฏเป็นบ้านเดี่ยวขนาดใหญ่โอ่อ่า มีรั้วรอบมิดชิด ด้านหน้าบ้านปลูกต้นไม้ไว้โดยรอบ และมีกล้องวงจรปิดติดไว้ 2 ตัว พบป้ายเลขที่บ้านติดไว้ชัดเจน แต่ไม่พบป้ายที่บ่งบอกชื่อ  “บริษัท สิริกาญจนา จำกัด”  หรือป้ายอื่นๆ แต่อย่างใด 

เมื่อ สอบถามเจ้าหน้าที่ไปรษณีย์ระบุว่า นอกจากบ้านเลขที่ 276 แล้วยังมีบ้านอีกหลัง เลขที่ 278 รั้วติดกับบ้านเลขที่ 276 ยังเป็นของนายสาธิต รังคสิริ ด้วย

จาก การสังเกตของผู้สื่อข่าวพบว่า บ้านเลขที่ 278 ก็มีขนาดใหญ่โตโอ่อ่า มีเนื้อที่กว้างขวางลักษณะคล้ายบ้านเลขที่ 276 ซึ่งมีกล้องวงจรปิดติดไว้ที่หน้าบ้านแต่ไม่พบป้าย  บริษัท สิริกาญจนา จำกัด หรือป้ายอื่นๆ ติดไว้เช่นกัน

ทั้ง นี้ บริษัท สิริกาญจนา จำกัด จดทะเบียนวันที่ 8 มี.ค. 2555 ทุน 1 ล้านบาท ประกอบธุรกิจ ค้าขาย อสังหาริมทรัพย์ ให้เช่าและดำเนินการทางธุรกิจ  ที่ตั้งเลขที่ 276 ซอยลาดพร้าว 130 ถนนลาดพร้าว แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ  นางกาญจนา รังคสิริ ถือ 5,000 หุ้น  นายโสฬส รังคสิริ   และ นายสฤต รังคสิริ คนละ 2,500 หุ้น และเป็นกรรมการ  ทั้ง 3 คน แจ้งที่อยู่เลขที่ 276 ซอยลาดพร้าว 130 ถนนลาดพร้าว

นอก จากนี้ในบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้นบริษัท ควอนต้า เอ็นเนอร์เจีย จำกัด เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2545  ซึ่งนายสาธิต ถือ 2,500 หุ้นนั้น นายสาธิต แจ้งที่อยู่เลขที่ 276 ซอยลาดพร้าว 130  ถนนลาดพร้าว แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ  เช่นเดียวกัน

ส่วนที่อยู่ของนางกาญจนา รังคสิริ นอกจากบ้านหลังนี้ยังแจ้งไว้อีกแห่งหนึ่ง 

 

(อ่านประกอบ : เปิดพอร์ตธุรกิจ 8 บริษัท“สาธิต-เมีย” เสี่ยร้านเพชร หุ้นส่วน)

 


ฮือฮา!สตรีปริศนาร่วมคณะ“วีรยุทธ”ดูงานจีน โผล่ถ่ายรูปหมู่ครอบครัว“สาธิต”

วันศุกร์ที่ 26 กรกฏาคม 2013 เวลา 07:00 น. เขียนโดย isranews

ฮือฮา!ภาพสตรีปริศนาร่วมทริป“วีรยุทธ”เจ้าของบริษัทเครือข่าย พร้อมคณะกมธ.ฯ ดูงานเมืองจีน โผล่ถ่ายรูปร่วมครอบครัว“สาธิต รังคสิริ” ด้าน “ไชยา” ปัด ให้ถาม“มานิต”

สุภาพ สตรีซึ่งร่วมเดินทางไปศึกษาดูงานสภาพเศรษฐกิจการเงิน การลงทุน และการค้าระหว่างประเทศ ณ เขตเศรษฐกิจพิเศษเซิ้นเจิ้น และนครกว่างโจว สาธารณรัฐประชาชนจีน ของคณะกรรมาธิการ (กมธ.) การเงิน การคลัง การธนาคารและสถาบันการเงิน สภาผู้แทนราษฎร ระหว่างวันพฤหัสบดีที่ 20 - วันจันทร์ที่ 24 กันยายน 2555 นั้น ปรากฏภาพถ่ายสุภาพสตรีคนดังกล่าวร่วมกิจกรรมกับครอบครัวนายสาธิต รังคสิริ อธิบดีกรมสรรพากร และมูลนิธิกาญจนสิริด้วย

ทั้ง นี้ สุภาพสตรีบุคคลดังกล่าว (หิ้วกระเป๋า) ถ่ายภาพร่วมกับนายสาธิต รังคสิริ นางกาญจนา รังคสิริ ภรรยา นายโสฬา รังคสิริ และ นายสฤต รังคสิริ บุตรชาย ในงานแห่งหนึ่ง และยังปรากฏภาพถ่ายร่วมกิจกรรมของมูลนิธิกาญจนสิริ ของนายสาธิต ในคราวเดินทางไปมอบเงินบริจาคให้วัดแห่งหนึ่งใน จ.สระบุรี

สำนักงานข่าวอิศรา www.isranews.org รายงาน ว่าในการเดินทางไปเจรจาธุรกิจและศึกษาดูงานสภาพเศรษฐกิจการเงิน การลงทุน และการค้าระหว่างประเทศ ณ เขตเศรษฐกิจพิเศษเซิ้นเจิ้น และนครกว่างโจว สาธารณรัฐประชาชนจีน ของคณะกรรมาธิการ (กมธ.) การเงิน การคลัง การธนาคารและสถาบันการเงิน สภาผู้แทนราษฎร ระหว่างวันพฤหัสบดีที่ 20 - วันจันทร์ที่ 24 กันยายน 2555 ซึ่งมีนายวีรยุทธ แซ่หลก นักธุรกิจเจ้าของบริษัทบริษัท ซีเอ็นบีซี กรุ๊ป จำกัด ในฐานะที่ปรึกษาประธานคณะกรรมาธิการร่วมเดินทาง นั้นมีสุภาพสตรีร่วมเดินทางอย่างน้อย 9 คน

ได้แก่

1. นางสาวอุดมลักษณ์ กมลรักษา ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์

2. นางธีราลักษณ์ รมยานนท์ ที่ปรึกษาประธาน

3. นางสาวกิรฐา ชาลีเครือ ที่ปรึกษาประธาน

4. นางสุฑาทิพย์ วาทีทิพย์ ที่ปรึกษาประธาน

5. นางอารยา หอบันลือกิจ ที่ปรึกษาประธาน

6. นางสาวพรพิมล พงษ์เภตรา ที่ปรึกษาประธาน

7. นางสกุณา เตาะเจริญสุข ที่ปรึกษาประธาน

8. นางสาวพัชรี ศิริโชติ เลขานุการประจำคณะกรรมาธิการ

9. นางสาวรดามน เปล่งปัญญารัตน์ เลขานุการประจำคณะกรรมาธิการ

ผู้ติดตาม จำนวน 3 คน คือ

นางสิวลี รัตนะพร

นางสาวมัสลิน เฮงวัชรไพบูลย์

นางสาวกุลวลี นพอมรบดี (บุตรสาวนายมานิต นพอมรบดี)

ไม่รวม เจ้าหน้าที่สุภาพสตรีของสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร (กลุ่มงานคณะกรรมาธิการการเงิน การคลังฯ) จำนวน 10 คน ได้แก่

นางบุษกร วรรธนะภูติ ผู้อำนวยการสำนักกรรมาธิการ ๑

นางสาวนิภา กัวสกุล วิทยากรชำนาญการพิเศษบังคับบัญชาข้าราชการกลุ่มงานคณะกรรมาธิการการเงิน การคลังฯ

นางสาวลักษิกา มะลิวัลย์ วิทยากรชำนาญการ

นางสาวสุจินัณท์ สืบพงศ์พัฒนา วิทยากรชำนาญการ

นางสาวอธิวรรณ สวรรค์วัฒนกุล นิติกรปฏิบัติการ

นางสาวฐัติชญา ไชยสินธุ์ นิติกรปฏิบัติการ

นางสาวศิริขวัญ วิเชียรเพลิศ วิทยากรปฏิบัติการ

นางสาวฉัษกมณฑ์ มาน้อย เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

นางสาวรัชนีวรรณ ลงสุวรรณ เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูลปฏิบัติงาน

นางสาวสุพัตรา ภาคทรัพย์ศรี เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

 

เมื่อ ตอนค่ำวันที่ 25 ก.ค.2556 ผู้สื่อข่าวได้สอบถามไปยังนายไชยา พรหมา ส.ส.หนองบัวลำภู พรรคเพื่อไทย ในฐานะประธานคณะกรรมาธิการชุดดังกล่าว นายไชยากล่าวว่า เรื่องนี้คงต้องขอให้ไปสอบถามข้อมูลจากนายมานิต นพอมรบดี ส.ส.ราชบุรี พรรคภูมิใจไทย อีกครั้ง เพราะเท่าที่ทราบผู้หญิงรายนี้ เข้ามาในกมธ.ผ่านโควต้าของนายมานิต 

"คนในกมธ. มีจำนวนมาก ผมจำไม่ได้หรอกว่าใครเป็นใคร แต่เท่าที่จำได้ ไม่เคยเห็นผู้หญิงรา่ยนี้เข้ามาร่วมประชุมด้วยนะ"

(อ่านประกอบ:เปิดชื่อ คณะกมธ. การเงินฯร่วมทริป“วีรยุทธ”เครือข่ายคืนภาษีฉาว!ดูงานจีน)


พลิกปูม“สาธิต”นั่งกรรมการ“กรุ๊ปลีส”ค่าตอบแทน 310,000 บาท

วันอาทิตย์ที่ 07 กรกฏาคม 2013 เวลา 20:00 น. เขียนโดย isranews

พลิกปูม“สาธิต รังคสิริ”ก่อนนั่งเก้าอี้อธิบดีกรมสรรพากรเป็นกรรมการบริษัทเอกชน3แห่งเฉพาะ บมจ.กรุ๊ปลีส รับค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน 2 ปี 310,000 บาท ลาออก ต.ค.53

 

 

นายสาธิต รังคสิริ  อธิบดีกรมสรรพากร ได้รับค่าตอบแทนในช่วงนั่งเป็นกรรมการบริษัทเอกชนแห่งหนึ่งกว่า 3 แสนบาท

นายสาธิตได้รับแต่งตั้งเป็นอธิบดีกรมสรรพากรเมื่อวันที่  1 ต.ค.2553

ก่อนหน้านี้ 1 ต.ค. 2552 - 30 ก.ย. 2553 เป็นผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง

2 ก.ค. 2552 - 30 ก.ย. 2552  เป็นรองปลัดกระทรวงการคลัง

2551 - ที่ปรึกษาด้านยุทธศาสตร์การจัดเก็บภาษี (กลุ่มธุรกรรมทางการเงินการธนาคาร)

2547 - รองอธิบดีกรมสรรพากร

ขณะ เดียวกัน นายสาธิตเป็นกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระบริษัท กรุ๊ปลีส จำกัด (มหาชน)  ตั้งแต่ปี 2547 ได้ขอลาออกจากการเป็นกรรมการมีผลวันที่ 19 ตุลาคม  2553 

เป็นกรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท ไทยวาฟูดโปรดักส์ จำกัด(มหาชน) ตั้งแต่ ปี 2545 และ กรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท โกลเบล็ก โฮลดิ้ง แมนเนจเม้นท์ จำกัด (มหาชน) อีกแห่งหนึ่ง

ทั้ง นี้ใน รายงานประจำปีบริษัท กรุ๊ปลีส จำกัด (มหาชน) ระบุว่า ในช่วงปี 2551-2552 ได้จ่ายค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินให้แก่กรรมการบริษัท ปี 2551 จำนวน 8 คนเป็นเงิน   1,430,000  บาท และปี 2552 เป็นเงิน 1,440,000 บาท ในจำนวนนี้จ่ายค่าตอบแทนให้นายสาธิต รังคสิริ  ปี 2551 จำนวน 170,000 บาท และ ปี 2552 จำนวน 140,000 บาท   

ค่า ตอบแทนกรรมการแยกเป็น ค่าเบี้ยประชุม กับ  ค่าบำเหน็จกรรมการ  โดยกรรมการทุกคนได้รับเบี้ยประชุมเท่ากันคือท่านละ 10,000 บาท ส่วนค่าบำเหน็จกรรมการนั้น คณะกรรมการบริษัทจะพิจารณาจากผลการดำเนินงานของบริษัทเป็นสำคัญ โดยค่าบำเหน็จจะขอเสนออนุมัติจ่ายประมาณ 2 เท่าของค่าบำเหน็จพนักงาน (เช่น ถ้าพนักงานได้รับ 2 เดือน กรรมการจะได้รับ 4 เดือน)  ในงานรายระบุว่าในปี 2552 นายสาธิต  รังคสิริ เข้าประชุม 7 ครั้งจากทั้งหมด 12 ครั้ง

บริษัท กรุ๊ปลีส จำกัด (มหาชน) จดทะเบียนวันที่  28 มกราคม 2537  ทุนปัจจุบัน 570,392,635   บาท   ให้เช่าซื้อ (รถจักรยานยนต์) ที่ตั้งเลขที่ 63 ซอย1 ถนนเทศบาลนิมิตรใต้ แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร   9 พฤษภาคม 2556    Engine Holdings Asia Pte.Ltd. (สัญชาติอื่น) ถือหุ้นใหญ่ 34.79% บริษัทเอ.พี.เอฟ. โฮลดิ้งส์ จำกัด  19.96%  Six Sis Ltd (สัญชาติอื่น)   11.69% นายสุทธิพงษ์ เวศย์วรุตม์ 7.30%  นายประยงค์ วนิชสุวรรณ  3.59%  นายราเชน กฤษราลัมณ์ 1.56%  นายกฤษณ์ พันธ์รัตนมาลา  นายพลเดช เทอดพิทักษ์วานิช นายทัตซึยะ โคโนชิตะ  นายมุเนะโอะ ทาชิโร่  นายดีพงศ์ สหะชาติศิริ นาย มิทซึจิ โคโนชิตะ พล.อ.สืบสันต์ ทรรทรานนท์ นายโศณิต พิชญางกูร นายสมชัย ลิมป์พัฒนสิน นาย วรศักดิ์ เกรียงโกมล เป็นกรรมการ

ผล ประกอบการปี  2551 รายได้    747,977,857  บาท  กำไรสุทธิ 183,670,199 บาท ปี 2552 รายได้ 800,207,136 บาท กำไรสุทธิ 181,128,757  บาท ปี 2553 รายได้ 865,315,827  บาท  กำไรสุทธิ   263,253,039  บาท  ปี 2554 รายได้ 891,262,592 บาท  กำไรสุทธิ  215,077,585  บาท   ปี 2555 รายได้ 952,301,768 บาท  กำไรสุทธิ  353,242,579 บาท สินทรัพย์  3,479,376,967 บาท หนี้สิน 1,894,461,001 บาท   กำไรสะสม 802,409,183 บาท

ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน*                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    หน่วย: บาท

กรรมการ

ปี 2552

ปี 2551

1.  นายมิทซึจิ  โคโนชิตะ

150,000

180,000

2.  นายสามารถ  จิระดำรง

190,000

200,000

3.  นายมุเนะโอะ  ทาชิโร่

150,000

-

4.  นายสุรศักดิ์  เข็มทองคำ

190,000

200,000

5.  นายดีพงศ์  สหะชาติศิริ

190,000

200,000

6.  นายฉัตรชัย โชตนาการ

220,000

230,000

7.  นายสาธิต  รังคสิริ

140,000

170,000

8.  นางสาวจรัญญา  แสงสุขดี

210,000

250,000

รวม

1,440,000

1,430,000

หมายเหตุ  :   นายมุเนะโอะ  ทาชิโร่ เริ่มเป็นกรรมการ ณ. วันที่ 22 เมษายน 2552

*เบี้ยประชุม และโบนัส


สำนักงานบัญชี,สำนักงานสอบบัญชี,ทำบัญชี,สอบบัญชี,ที่ปรึกษา,การจัดการ,เศรษฐกิจการลงทุน

Tags : เปิดขุมข่ายธุรกิจ สาธิต รังคสิริ โยงบริษัท ที่ปรึกษากม. วางแผนภาษี

view

*

view