http://www.108acc.com
  
สร้างเว็บไซต์Engine by iGetWeb.com

หน้าแรก

วิสัยทัศน์/พันธกิจ

บริการของเรา

LINK 4 A/C

DOWNLOAD

ติดต่อเรา

.......... บทความ 108 ..........

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ธรรมนูญครอบครัว คนละเรื่องเดียวกัน (๔)

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ธรรมนูญครอบครัว คนละเรื่องเดียวกัน

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ธรรมนูญครอบครัว คนละเรื่องเดียวกัน (2)

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ธรรมนูญครอบครัว คนละเรื่องเดียวกัน (๓)

ราชกิจจาฯ ประกาศมาตรการคง VAT 7% ออกไปอีก 1 ปี ถึงวันที่ 30 ก.ย.61 ..... คั่นเวลา

บัญญัติ 10 ประการที่ต้อง คำนึงในการวางระบบบัญชี และการควบคุม ภายใน (1)

อะไรคือข้อมูลทางบัญชี ?

องค์กรในมุมมองของนักบัญชี

วิธีการเลือกสำนักงานบัญชี

เจ้าของกิจการควรไปพบ สรรพากรเองหรือไม่

บัญญติ 10 ประการที่ต้อง คำนึงในการวางระบบบัญชี และการควบคุมภายใน (2)

สำนักงานบัญชีในฝัน (2)

สำนักงานบัญชีในฝัน (3)

สำนักงานบัญชีในฝัน (4)

สำนักงานบัญชีในฝัน (5)

สำนักงานบัญชีในฝัน (6)

การสุ่มตัวอย่างทางสถิติในการสอบบัญชี

ค่าทำบัญชีปีละ 2-3 หมื่นบาท คุณไปอยู่ที่ไหนมา

พรก.ยกเว้นการปฏิบัติการเกี่ยวกับภาษีอากร 2558 ยื่นดีไหม

ธุรกิจปั่นป่วน เจอปัญหาขาดแคลนผู้สอบบัญชี จริงหรือ(1)

คุณสมบัตินักบัญชีที่ดี

จรรยาบรรณ ของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี

ธรรมบรรยาย ชุด จริยธรรมกับบัณฑิต - พุทธทาสภิกขุ

คลิปนี้ ชอบมาก

KPI เท่าไหร่ถึงพอ (1)

KPI เท่าไหร่ถึงพอ (2)

สถิติการจ่ายภาษีรายจังหวัด

สถิติการจ่ายภาษีตามภาค

สำนักงานบัญชีในฝัน (1)

Games

สมาชิก

ลืมรหัสผ่าน?
สมัครสมาชิก
Gold charts on InfoMine.com

อนาถจิต! อ๋อย ชงเลื่อนสอบ U-NET ไม่ใช่เด็กค้าน เหตุไม่ทันรอบประเมินคุณภาพมหา ลัย

จาก ASTVผู้จัดการออนไลน์

      “อ๋อย” เล็งเจรจา สมศ. เลื่อนใช้ U-NET รอบสี่ ย้ำการจัดทดสอบไม่เกิดขึ้นเร็วๆ นี้ เหตุการพัฒนาข้อสอบต้องใช้เวลา ยกเว้นวิชาภาษาอังกฤษจะนำร่องทดสอบปี 57 โดยไร้ซึ่งการบังคับหรือผูกมัดกับการจบ หรือการมีงานทำของเด็กแน่นอน ด้าน สมศ. แจงไม่มีนโยบายใช้ U-NET ประเมินรอบสี่ ชี้อยากเห็นการพัฒนาเพื่อวัดคุณลักษณะเด็กมากกว่าผลสัมฤทธิ์

อนาถจิต! “อ๋อย” ชงเลื่อนสอบ U-NET ไม่ใช่เด็กค้าน เหตุไม่ทันรอบประเมินคุณภาพมหา'ลัย

       วันนี้ (29 เม.ย.) นายจาตุรนต์ ฉายแสง รักษาการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) เปิดเผยภายหลังหารือร่วมกับ รศ.นพ.กำจร ตติยกวี รองเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา (รองเลขาธิการ กกอ.) ศ.(พิเศษ) กิตติคุณ ดร.สมหวัง พิธิยานุวัฒน์ ประธานคณะกรรมการบริหารสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (สทศ.) และ รศ.ดร.สัมพันธ์ พันธุ์พฤกษ์ ผู้อำนวยการ สทศ. เพื่อให้แนวทางแก้ปัญหากรณีนักเรียน นักศึกษา ออกมาคัดค้านการจัดสอบแบบทดสอบทางการศึกษาระดับชาติระดับอุดมศึกษา หรือ U-NET ว่า ที่ประชุมได้มอบหมายให้สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ไปหารือร่วมกับนายพงศ์เทพ เทพกาญจนา รักษาการ รองนายกรัฐมนตรี ในฐานะผู้กำกับดูแลสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) และผู้บริหารของ สมศ. เพื่อหาทางผ่อนคลายการใช้คะแนนยูเน็ตมาเป็นส่วนหนึ่งในตัวบ่งชี้การประเมิน คุณภาพภายนอกสถานศึกษา รอบสี่ (พ.ศ. 2559-2563) ทั้งนี้เพื่อจะได้ลดปัญหาต่างๆ เชื่อว่า สมศ. จะต้องเห็นด้วย
       
       “เท่าที่หารือกับ สทศ. มีข้อมูลชี้ชัดว่า ไม่สามารถพัฒนาข้อสอบ U-NET ทั้ง 4 วิชา ได้แก่ การใช้ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร การใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร การใช้สารสนเทศและเทคโนโลยีเพื่อการดำรงชีวิต:การรู้เท่าทันสื่อ และการคิดวิเคราะห์แก้ปัญหาและการคิดอย่างมีวิจารณญาณ ได้ทันในการประเมินภายนอกรอบสี่ ที่จะเริ่มในเดือนตุลาคม พ.ศ. 2558 แน่นอน เพราะแม้แต่วิชาภาษาอังกฤษ ซึ่งเป็นข้อสอบที่พัฒนาง่ายที่สุดก็มีแนวโน้มว่าไม่สามารถทำได้เสร็จทัน เพราะขั้นตอนการทำข้อสอบ U-NET เพื่อใช้ในการประเมินภายนอกนั้น เมื่อพัฒนาข้อสอบเสร็จแล้ว จะต้องนำไปรับฟังความคิดเห็นจากฝ่ายต่างๆ และทำให้เกิดการยอมรับโดยเฉพาะจากสถาบันอุดมศึกษา ซึ่งขั้นตอนเหล่านี้ต้องใช้เวลานานมาก” นายจาตุรนต์ กล่าว
       
       รักษาการ รมว.ศึกษาธิการ กล่าวต่อว่า อย่าง ไรก็ตาม ในปีการศึกษา 2557 สทศ. จะเริ่มนำร่องจัดสอบ U-NET ในวิชาภาษาอังกฤษ โดยการทดสอบจะดำเนินการผ่านสถาบันการศึกษา โดยไม่มีการบังคับ และจะไม่มีการสร้างสภาพบังคับหรือกึ่งบังคับใดๆ ทั้งสิ้น อาทิ ถ้าไม่สอบจะไม่จบการศึกษา หรือหากไม่สอบจะไม่สามารถไปสมัครงานได้ ขณะเดียวกัน จะมีผู้สอบเท่านั้นที่จะรู้ผลสอบของตนเอง แต่สถาบันที่ประเมินผลทั้งภายนอก และภายในจะรูปผลโดยรวม เพื่อดูในเชิงคุณภาพ
       
       ในวันเดียวกัน ที่อาคารพญาไทพลาซ่า ศ.ดร.ชาญณรงค์ พรรุ่งโรจน์ ผอ.สมศ. เปิดเผยภายหลังการประชุมคณะกรรมการบริหาร สมศ. ว่า ที่ประชุมได้หารือเรื่องการนำผล U-NET ที่ สทศ. จัดสอบ มาใช้ในการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่โดยขณะนี้ สมศ. ยังไม่เห็นข้อสอบ U-NET ว่าวัดด้านใด และสอดคล้องกับคุณลักษณะตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ หรือ TQF ใน 5 ด้าน ตามที่ สมศ. ต้องการหรือไม่ ได้แก่ คุณธรรมจริยธรรม ความรู้ ทักษะทางปัญญา ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ และทักษะการวิเคราะห์ การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ทั้งนี้ หากพบว่าสอดคล้อง สมศ. ก็ยืนยันที่จะนำผลมาใช้ในการประเมินฯ รอบสี่ ไม่ว่าจะเรียกว่า U-NET หรือชื่อใดๆ ก็ตาม แต่ที่ประชุมไม่อยากให้ U-NET ใช้วิธีการจัดสอบเพื่อวัดผลสัมฤทธิ์ของเด็ก ควรเน้นการประเมินคุณลักษณะมากกว่า
       
       “สมศ. ไม่มีนโยบายให้จัดสอบ U-NET เพื่อนำผลมาใช้ประเมินฯรอบสี่ ซึ่งที่ผ่านมาเราใช้ผลการสอบที่มีอยู่แล้วมาเป็นตัวประเมิน เช่น แบบทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน หรือ O-NET และในส่วนของอุดมศึกษาจะใช้ TQF ซึ่งเป็นตัวที่มหาวิทยาลัยทำอยู่แล้ว มาใช้ประเมินฯ ทั้งรอบสาม และรอบสี่ นำร่อง ดังนั้นหาก U-NET ยังไม่มีความชัดเจน เราจะใช้ U-NET ของมหาวิทยาลัยเป็นตัวประเมินเหมือนเดิม เพราะตัวบ่งชี้ที่ 2 ผู้เรียนมีความรู้ความสามารถตามหลักสูตร เราไม่เน้นวัดผลสัมฤทธิ์ แต่วัดคุณลักษณะ และความพอใจของผู้ใช้บัณฑิต” ศ.ดร.ชาญณรงค์ กล่าวและว่า อย่างไรก็ตาม ตนขอเสนอให้ รักษาการ รมว.ศึกษาธิการ สมศ. สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (สทศ.) และสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) มาหารือร่วมกัน เพื่อหาข้อยุติเกี่ยวกับการใช้ข้อสอบ U-NET


สำนักงานบัญชี,สำนักงานสอบบัญชี,ทำบัญชี,สอบบัญชี,ที่ปรึกษา,การจัดการ,เศรษฐกิจการลงทุน

Tags : อนาถจิต อ๋อย ชงเลื่อน สอบ U-NET ไม่ใช่เด็กค้าน เหตุไม่ทัน ประเมินคุณภาพ มหาลัย

view

*

view