http://www.108acc.com
  
สร้างเว็บไซต์Engine by iGetWeb.com

หน้าแรก

วิสัยทัศน์/พันธกิจ

บริการของเรา

LINK 4 A/C

DOWNLOAD

ติดต่อเรา

.......... บทความ 108 ..........

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ธรรมนูญครอบครัว คนละเรื่องเดียวกัน (๔)

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ธรรมนูญครอบครัว คนละเรื่องเดียวกัน

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ธรรมนูญครอบครัว คนละเรื่องเดียวกัน (2)

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ธรรมนูญครอบครัว คนละเรื่องเดียวกัน (๓)

ราชกิจจาฯ ประกาศมาตรการคง VAT 7% ออกไปอีก 1 ปี ถึงวันที่ 30 ก.ย.61 ..... คั่นเวลา

บัญญัติ 10 ประการที่ต้อง คำนึงในการวางระบบบัญชี และการควบคุม ภายใน (1)

อะไรคือข้อมูลทางบัญชี ?

องค์กรในมุมมองของนักบัญชี

วิธีการเลือกสำนักงานบัญชี

เจ้าของกิจการควรไปพบ สรรพากรเองหรือไม่

บัญญติ 10 ประการที่ต้อง คำนึงในการวางระบบบัญชี และการควบคุมภายใน (2)

สำนักงานบัญชีในฝัน (2)

สำนักงานบัญชีในฝัน (3)

สำนักงานบัญชีในฝัน (4)

สำนักงานบัญชีในฝัน (5)

สำนักงานบัญชีในฝัน (6)

การสุ่มตัวอย่างทางสถิติในการสอบบัญชี

ค่าทำบัญชีปีละ 2-3 หมื่นบาท คุณไปอยู่ที่ไหนมา

พรก.ยกเว้นการปฏิบัติการเกี่ยวกับภาษีอากร 2558 ยื่นดีไหม

ธุรกิจปั่นป่วน เจอปัญหาขาดแคลนผู้สอบบัญชี จริงหรือ(1)

คุณสมบัตินักบัญชีที่ดี

จรรยาบรรณ ของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี

ธรรมบรรยาย ชุด จริยธรรมกับบัณฑิต - พุทธทาสภิกขุ

คลิปนี้ ชอบมาก

KPI เท่าไหร่ถึงพอ (1)

KPI เท่าไหร่ถึงพอ (2)

สถิติการจ่ายภาษีรายจังหวัด

สถิติการจ่ายภาษีตามภาค

สำนักงานบัญชีในฝัน (1)

Games

สมาชิก

ลืมรหัสผ่าน?
สมัครสมาชิก
Gold charts on InfoMine.com

ขู่! ตัดงบสถาบันใดไม่ผลิตครูตามแผน หลังครูล้นตลาดมา 5 ปี

จาก ASTVผู้จัดการออนไลน์

      ศธ. เตรียมเสนอตั้งกรรมการระดับชาติคุมผลิต-พัฒนาครูภาพรวม หลังพบสถาบันแห่ผลิตจนล้นตลาดต่อเนื่อง 5 ปี พร้อมขู่หากท้ายสุดสถาบันผลิตไม่ทำตามแผนงาน จะงัดมาตรการไม่จัดสรรงบประมาณมาใช้

ขู่! ตัดงบสถาบันใดไม่ผลิตครูตามแผน หลังครูล้นตลาดมา 5 ปี

        วันนี้ (1 พ.ค.) นายจาตุรนต์ ฉายแสง รักษาการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) เปิดเผยภายหลังประชุมคณะกรรมการปฏิรูประบบผลิตและพัฒนาครู ว่า ในอีกสองสัปดาห์ข้างหน้าจะจัดประชุมระดมความคิดเห็น เพื่อนำมายกร่างยุทธศาสตร์พัฒนาระบบผลิตและพัฒนาครู อย่างไรก็ตาม ที่ประชุมมีมติเห็นตรงกันว่าจำป็นต้องตั้งคณะกรรมการระดับชาติขึ้นมาดูแล ระบบผลิตและพัฒนาครูในภาพรวม และประเด็นเรื่องการตั้งคณะกรรมการระดับชาตินี้ จะเป็นสาระสำคัญที่กำหนดไว้ในร่างยุทธศาสตร์ฯ ทั้งนี้ เหตุผลที่เห็นควรให้ตั้งคณะกรรมการระดับชาติ ขึ้นมาดูแลการผลิตและพัฒนาครูในภาพรวม เพราะเห็นว่าการผลิตครูในปัจจุบันไม่สอดคล้องกับความต้องการ ทั้งในแง่ของปริมาณและคุณภาพ ปัจจุบันมีอัตราเกษียณอยู่ที่ปีละประมาณ 20,000 คน แต่ยอดรวมจำนวนครูที่ทุกสถาบันผลิตในระยะ 5 ปี จากนี้สูงถึงปีละ 50,000 คน โดยเฉพาะปี 2558 เป็นปีที่มียอดรวมการผลิตครูสูงสุดถึง 61,000 คน สะท้อนให้เห็นถึงความไม่เป็นระบบของการผลิตครู
        
        ขณะเดียวกันยังมีการผลิต ไม่ตรงกับความต้องการจริง อาทิ สาขาพลศึกษามีการผลิตครูมากที่สุด ทั้งที่สาขานี้ไม่ใช่สาขาขาดแคลน ยังไม่รวมถึงคุณภาพของครูที่ผลิตออกมาตอบสนองการปรับเปลี่ยนการเรียนการสอน ให้ทันต่อกระแสโลกได้หรือไม่ โดยเฉพาะการสร้างผู้เรียนให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ในศตวรรษที่ 21 ขณะเดียวกันที่ประชุมยังหารือ ถึงการผลิตครูในสถาบันอาชีวศึกษาด้วย ซึ่งยังขาดแคลนโดยเฉพาะครูช่างที่สามารถสอนในหลักสูตรใหม่ๆ ที่เปิดขึ้นได้
        
        “เพราะ ฉะนั้น ทุกฝ่ายจึงเห็นตรงกับว่าควรจะมีคณะกรรมการระดับชาติ ซึ่งมีตัวแทนจากทุกสังกัดที่มีสถาบันผลิตครู ทั้งสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) สำนักปลัด ศธ. เป็นต้น โดยคณะกรรมการชุดนี้จะมาร่วมกันกำหนดทิศทางและการผลิตครู โดยใช้ข้อมูลแท้จริงที่จะมีการสำรวจตามมา เพื่อให้การผลิตครูไม่ล้นตลาด และตรงกับสาขาที่ต้องการ โดยจะอาศัยมาตรการทางงบประมาณ เป็นตัวกดดันสถาบันผลิตครู เช่นหากสถาบันผลิตบัณฑิตครูเกินกว่าที่กำหนด และไม่ใช่ในสาขาที่ขาดแคลนก็อาจจะส่งผลกระทบต่อการจัดสรรงบประมาณ อย่างไรก็ตาม ไม่ได้หมายความว่าจะเอามาตรการดังกล่าวมมาใช้เป็นลำดับแรก แต่จะใช้วิธีการพูดคุยทำความเข้าใจกับสถาบันผลิตก่อน หากเข้าใจตรงกันก็ไม่มีปัญหา” นายจาตุรนต์ กล่าวและว่า ทั้งนี้ การเสนอตั้งคณะกรรมการระดับชาติไม่สามารถดำเนินการแต่งตั้งได้ภายในรัฐบาล ชุดนี้ เนื่องจากยังอยู่ระหว่างรักษาการ แต่จะเป็นการจัดทำรายละเอียดโครงสร้าง ขอบเขตหน้าที่ของกรรมการไว้ พร้อมใจทำยุทธศาสตร์ในการพัฒนาครูด้านอื่นๆ เพื่อเสนอคณะรัฐมนตรี (ครม.) ชุดต่อไป


สำนักงานบัญชี,สำนักงานสอบบัญชี,ทำบัญชี,สอบบัญชี,ที่ปรึกษา,การจัดการ,เศรษฐกิจการลงทุน

Tags : ตัดงบสถาบัน ผลิตครู ตามแผน ครูล้นตลาด

view

*

view