http://www.108acc.com
  
สร้างเว็บไซต์Engine by iGetWeb.com

หน้าแรก

วิสัยทัศน์/พันธกิจ

บริการของเรา

LINK 4 A/C

DOWNLOAD

ติดต่อเรา

.......... บทความ 108 ..........

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ธรรมนูญครอบครัว คนละเรื่องเดียวกัน (๔)

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ธรรมนูญครอบครัว คนละเรื่องเดียวกัน

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ธรรมนูญครอบครัว คนละเรื่องเดียวกัน (2)

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ธรรมนูญครอบครัว คนละเรื่องเดียวกัน (๓)

ราชกิจจาฯ ประกาศมาตรการคง VAT 7% ออกไปอีก 1 ปี ถึงวันที่ 30 ก.ย.61 ..... คั่นเวลา

บัญญัติ 10 ประการที่ต้อง คำนึงในการวางระบบบัญชี และการควบคุม ภายใน (1)

อะไรคือข้อมูลทางบัญชี ?

องค์กรในมุมมองของนักบัญชี

วิธีการเลือกสำนักงานบัญชี

เจ้าของกิจการควรไปพบ สรรพากรเองหรือไม่

บัญญติ 10 ประการที่ต้อง คำนึงในการวางระบบบัญชี และการควบคุมภายใน (2)

สำนักงานบัญชีในฝัน (2)

สำนักงานบัญชีในฝัน (3)

สำนักงานบัญชีในฝัน (4)

สำนักงานบัญชีในฝัน (5)

สำนักงานบัญชีในฝัน (6)

การสุ่มตัวอย่างทางสถิติในการสอบบัญชี

ค่าทำบัญชีปีละ 2-3 หมื่นบาท คุณไปอยู่ที่ไหนมา

พรก.ยกเว้นการปฏิบัติการเกี่ยวกับภาษีอากร 2558 ยื่นดีไหม

ธุรกิจปั่นป่วน เจอปัญหาขาดแคลนผู้สอบบัญชี จริงหรือ(1)

คุณสมบัตินักบัญชีที่ดี

จรรยาบรรณ ของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี

ธรรมบรรยาย ชุด จริยธรรมกับบัณฑิต - พุทธทาสภิกขุ

คลิปนี้ ชอบมาก

KPI เท่าไหร่ถึงพอ (1)

KPI เท่าไหร่ถึงพอ (2)

สถิติการจ่ายภาษีรายจังหวัด

สถิติการจ่ายภาษีตามภาค

สำนักงานบัญชีในฝัน (1)

Games

สมาชิก

ลืมรหัสผ่าน?
สมัครสมาชิก
Gold charts on InfoMine.com

จวกยับ!หลังสภาอบจ.ย่าโมหนุนบัวใหญ่เป็นจ.78

จาก กรุงเทพธุรกิจออนไลน์

จวกยับ หลังสภาอบจ.มีมติผ่านร่างฯ หนุนบัวใหญ่เป็นจังหวัดที่78 เผยเป็นพวกแบ่งแยกอัตตาลักษณ์ดินแดนลูกหลานย่าโม

ที่สำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ. ) นครราชสีมา นายกิติพงศ์ พงศ์สุรเวท ประธานสภา อบจ.นครราชสีมา ให้สัมภาษณ์ชี้แจงข้อเท็จจริง กรณีโลกออนไลน์เครือข่ายเฟสบุ๊ค "หลานย่าโมรวมพลังต่อต้านฯ" "กลุ่มครอบครัวข่าวโคราช" ได้แชร์ภาพ และข้อความบรรยากาศการประชุมสมาชิกสภา อบจ.นครราชสีมา สมัยสามัญ ครั้งที่ 2/2557 ที่มีขึ้นในช่วงบ่ายวันที่ 11 กันยายน ในวาระที่ 8 การพิจารณารับฟังความคิดเห็นการเสนอร่างพระราชบัญญัติตั้งจังหวัดบัวใหญ่ ซึ่งมีสมาชิกสภาฯ เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 39 คน จากทั้งหมด 48 คน ยกมือเห็นด้วยกับการเสนอร่าง ฯ เห็นควรจัดตั้งจังหวัดบัวใหญ่ 32 คน อีก 7 คน งดออกเสียง สร้างความไม่พอใจให้กับพี่น้อง ประชาชน ส่วนใหญ่ได้แสดงความคิดเห็นในเฟสบุ๊ค ไม่เห็นด้วยกับการแยกจังหวัดบัวใหญ่ พร้อมกล่าวโจมตี ส.อบจ. นครราชสีมา ที่ยกมือด้วยถ้อยคำหยาบคาย ระบุเป็นพวกที่พยายามแบ่งแยกอัตตาลักษณ์ดินแดนลูกหลานย่าโม และยังถูกสาบแช่งต่างๆนานา

นายกิติพงศ์ฯ ประธานสภา เปิดเผยว่า สืบเนื่องจากหนังสือทางราชการ ด่วนที่สุด ที่ 0018.1/19873 ให้ สภาอบจ.นครราชสีมา ปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรี ซึ่งได้กำหนดหลักเกณฑ์ในการจัดตั้งจังหวัดใหม่ และระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน พ.ศ 2548 ให้องค์กรปกครองส่วนถิ่น (อปท.) ที่ยังไม่รายงานผลดำเนินการรับฟังความคิดเห็นจากสมาชิกสภาฯ ว่ามีเหตุความจำเป็น ผลดี ผลเสีย สมควรให้คำรับรองหรือไม่ จึงได้บรรจุร่างในวาระที่ 8 เป็นเวลากว่า 1 ชั่วโมง สมาชิกสภาฯ ในเขต 8 อำเภอ ประกอบด้วย อ.บัวใหญ่, อ.คง, อ.ประทาย, อ.โนนแดง, อ.บ้านเหลื่อม, อ.แก้งสนามนาง, อ.สีดา และ อ.บัวลาย ซึ่งตั้งอยู่ในกลุ่มตามหลักภูมิศาสตร์การจัดตั้งจังหวัดบัวใหญ่ ได้เสนอความคิดเห็นลักษณะน้อยเนื้อต่ำใจ ระบุพื้นที่ตั้งอยู่ห่างจากตัวเมือง นครราชสีมา เป็นระยะทางกว่า 100 กิโลเมตร จึงไม่ได้ความสะดวกในการทำธุรกรรมเรื่องต่างๆ มีลักษณะเป็นจังหวัดโซนแอฟริกา หรือกลุ่มชายขอบ ไม่ได้รับการพัฒนาดูแลเอาใจใส่เท่าที่ควร บทสรุปมีสมาชิกสภาฯ เห็นควร 32 คน งดออกเสียง 7 คน

"สมาชิกสภา มีอิสระในการเสนอความคิดเห็น โดยระบุเหตุผลต้องการให้เกิดความเจริญ ประชาชนในพื้นที่กว่า 2.9 แสนคน มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นกว่าเดิม เราไม่สามารถไปปิดกั้นโอกาส ในการแสดงออกตามหลักประชาธิปไตย อย่างไรก็ตาม สมาชิกสภา อบจ.นครราชสีมา ไม่ได้มีเจตนาสร้างความขัดแย้ง หรือแบ่งแยกพื้นที่ เป็นการดำเนินตามขั้นตอนกระบวนการ และกรอบกติกาของกฎหมายทุกประการ ซึ่งมติครั้งนี้ ยังไม่ถือว่าเป็นข้อยุติที่จะจัดตั้งจังหวัดบัวใหญ่ "นายกิตติพงษ์ กล่าว

ด้านนายพิเชฎฐ์ ชัยศรี ส.อบจ.นครราชสีมา อำเภอบัวใหญ่ เขต 2 ฐานะ รองประธานสภา คนที่ 1 กล่าวเพิ่มเติมว่า ส.อบจ. ที่เห็นควร ได้เล็งเห็นผลประโยชน์ของประชาชนเป็นที่ตั้ง ไม่มีนัยยะแอบแฝงแต่อย่างใด การแยกเป็นจังหวัดบัวใหญ่ ก็ไม่จำเป็นที่จะใช้ชื่อบัวใหญ่เสมอไป อาจจะใช้ชื่อจังหวัดสุรนารี หรือชื่ออะไรก็ได้ ที่มีความเกี่ยวข้อง และผูกพันกับจังหวัดนครราชสีมา ต้องยอมรับข้อเท็จจริงพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา ซึ่งมี 32 อำเภอ นั้นใหญ่เกินไป การจะพัฒนาได้ดีในทุกๆด้าน ไม่สามารถทำได้ทั่วถึง และครอบคลุม มติการเห็นควรครั้งนี้ เป็นเพียง 1 อปท. จากจำนวน อปท.ทั้งสิ้น 334 แห่ง เปรียบเสมือนใบเบิกทาง ที่ต้องดำเนินการตามกระบวนการ ให้เดินหน้าจัดตั้งจังหวัดบัวใหญ่ต่อไป ก่อนหน้านี้มีการเคลื่อนไหวนานหลายสิบปี แต่ติดขัดกับการเมืองระดับชาติ จึงขอความเป็นธรรมให้ชาวบ้าน 8 อำเภอ โปรดอย่าปิดกั้นโอกาสพวกเรา ทั้งๆที่ก็เป็นลูกหลานย่าโม ให้ความเคารพรัก และศรัทธาเหมือนกัน


สำนักงานบัญชี,สำนักงานสอบบัญชี,ทำบัญชี,สอบบัญชี,ที่ปรึกษา,การจัดการ,เศรษฐกิจการลงทุน

Tags : จวกยับ สภาอบจ.ย่าโม บัวใหญ่ จ.78

view

*

view