http://www.108acc.com
  
สร้างเว็บไซต์Engine by iGetWeb.com

หน้าแรก

วิสัยทัศน์/พันธกิจ

บริการของเรา

LINK 4 A/C

DOWNLOAD

ติดต่อเรา

.......... บทความ 108 ..........

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ธรรมนูญครอบครัว คนละเรื่องเดียวกัน (๔)

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ธรรมนูญครอบครัว คนละเรื่องเดียวกัน

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ธรรมนูญครอบครัว คนละเรื่องเดียวกัน (2)

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ธรรมนูญครอบครัว คนละเรื่องเดียวกัน (๓)

ราชกิจจาฯ ประกาศมาตรการคง VAT 7% ออกไปอีก 1 ปี ถึงวันที่ 30 ก.ย.61 ..... คั่นเวลา

บัญญัติ 10 ประการที่ต้อง คำนึงในการวางระบบบัญชี และการควบคุม ภายใน (1)

อะไรคือข้อมูลทางบัญชี ?

องค์กรในมุมมองของนักบัญชี

วิธีการเลือกสำนักงานบัญชี

เจ้าของกิจการควรไปพบ สรรพากรเองหรือไม่

บัญญติ 10 ประการที่ต้อง คำนึงในการวางระบบบัญชี และการควบคุมภายใน (2)

สำนักงานบัญชีในฝัน (2)

สำนักงานบัญชีในฝัน (3)

สำนักงานบัญชีในฝัน (4)

สำนักงานบัญชีในฝัน (5)

สำนักงานบัญชีในฝัน (6)

การสุ่มตัวอย่างทางสถิติในการสอบบัญชี

ค่าทำบัญชีปีละ 2-3 หมื่นบาท คุณไปอยู่ที่ไหนมา

พรก.ยกเว้นการปฏิบัติการเกี่ยวกับภาษีอากร 2558 ยื่นดีไหม

ธุรกิจปั่นป่วน เจอปัญหาขาดแคลนผู้สอบบัญชี จริงหรือ(1)

คุณสมบัตินักบัญชีที่ดี

จรรยาบรรณ ของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี

ธรรมบรรยาย ชุด จริยธรรมกับบัณฑิต - พุทธทาสภิกขุ

คลิปนี้ ชอบมาก

KPI เท่าไหร่ถึงพอ (1)

KPI เท่าไหร่ถึงพอ (2)

สถิติการจ่ายภาษีรายจังหวัด

สถิติการจ่ายภาษีตามภาค

สำนักงานบัญชีในฝัน (1)

Games

สมาชิก

ลืมรหัสผ่าน?
สมัครสมาชิก
Gold charts on InfoMine.com

แนวคิดใหม่การตรวจระบบสารสนเทศ &หัวใจระบบความปลอดภัย

แนวคิดใหม่เรื่องการตรวจสอบระบบสารสนเทศและหัวใจสำคัญของระบบความปลอดภัยข้อมูลที่มีประสิทธิภาพ

บทความนี้นำเสนอเรื่องเกี่ยวกับการตรวจสอบและระบบความปลอดภัยของข้อมูลในคอมพิวเตอร์ขององค์กร ในยุคที่อินเทอร์เน็ตกลายเป็นสาธารณูปโภคเหมือนระบบโทรศัพท์ที่ทุกบ้านทุกองค์กรต้องมีไว้ใช้บริการใน การติดต่อสื่อสารกับโลกภายนอก เครื่องคอมพิวเตอร์เหล่านี้มีการต่อเชื่อมโยงถึงกัน ผ่านเครือข่ายใยแก้วนำแสง ความเร็วสูงซึ่งสามารถส่งข้อมูลข้ามโลกได้ภายในพริบตา ดังนั้น ภัยอินเทอร์เน็ตก็สามารถโจมตีเครือข่ายของเรา ได้อย่างรวดเร็วเช่นกัน  จะเห็นได้ว่าหัวใจสำคัญของระบบความปลอดภัยข้อมูลคอมพิวเตอร์นั้นอยู่ที่ความ สามารถขององค์กรในการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นกับระบบอย่างทันท่วงที แนวคิดใหม่ในการตรวจสอบระบบสารสนเทศ หรือ "IT Audit" จึงได้เปลี่ยนจากแนวคิดเดิมได้แก่ "Detect and Correct" เปลี่ยนเป็น "Prevent and Monitor" แนวคิดเดิม ก็คือ ผู้ตรวจสอบสารสนเทศหรือ "IT Auditor" จะเข้ามาตรวจสอบระบบตามช่วงเวลาที่ได้ถูก กำหนดไว้ ทางผู้ตรวจสอบจะตรวจว่าระบบเป็นไปตาม "Best Practice" หรือ "Compliance" ตามมาตรฐานต่าง ๆ หรือไม่ ถ้าระบบยังไม่ Compliance ทางผู้ตรวจสอบก็จะเสนอแนวทางในการแก้ไขปัญหาให้แก่ผู้ที่รับผิดชอบ ดูแลระบบ แต่ผู้ตรวจสอบจะไม่แก้ไขระบบให้แต่อย่างใด ลองอ่านแนวคิดใหม่ๆในการตรวจสอบจากบทความครับ


 

 


 

view

*

view