http://www.108acc.com
  
สร้างเว็บไซต์Engine by iGetWeb.com

หน้าแรก

วิสัยทัศน์/พันธกิจ

บริการของเรา

LINK 4 A/C

DOWNLOAD

ติดต่อเรา

.......... บทความ 108 ..........

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ธรรมนูญครอบครัว คนละเรื่องเดียวกัน (๔)

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ธรรมนูญครอบครัว คนละเรื่องเดียวกัน

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ธรรมนูญครอบครัว คนละเรื่องเดียวกัน (2)

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ธรรมนูญครอบครัว คนละเรื่องเดียวกัน (๓)

ราชกิจจาฯ ประกาศมาตรการคง VAT 7% ออกไปอีก 1 ปี ถึงวันที่ 30 ก.ย.61 ..... คั่นเวลา

บัญญัติ 10 ประการที่ต้อง คำนึงในการวางระบบบัญชี และการควบคุม ภายใน (1)

อะไรคือข้อมูลทางบัญชี ?

องค์กรในมุมมองของนักบัญชี

วิธีการเลือกสำนักงานบัญชี

เจ้าของกิจการควรไปพบ สรรพากรเองหรือไม่

บัญญติ 10 ประการที่ต้อง คำนึงในการวางระบบบัญชี และการควบคุมภายใน (2)

สำนักงานบัญชีในฝัน (2)

สำนักงานบัญชีในฝัน (3)

สำนักงานบัญชีในฝัน (4)

สำนักงานบัญชีในฝัน (5)

สำนักงานบัญชีในฝัน (6)

การสุ่มตัวอย่างทางสถิติในการสอบบัญชี

ค่าทำบัญชีปีละ 2-3 หมื่นบาท คุณไปอยู่ที่ไหนมา

พรก.ยกเว้นการปฏิบัติการเกี่ยวกับภาษีอากร 2558 ยื่นดีไหม

ธุรกิจปั่นป่วน เจอปัญหาขาดแคลนผู้สอบบัญชี จริงหรือ(1)

คุณสมบัตินักบัญชีที่ดี

จรรยาบรรณ ของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี

ธรรมบรรยาย ชุด จริยธรรมกับบัณฑิต - พุทธทาสภิกขุ

คลิปนี้ ชอบมาก

KPI เท่าไหร่ถึงพอ (1)

KPI เท่าไหร่ถึงพอ (2)

สถิติการจ่ายภาษีรายจังหวัด

สถิติการจ่ายภาษีตามภาค

สำนักงานบัญชีในฝัน (1)

Games

สมาชิก

ลืมรหัสผ่าน?
สมัครสมาชิก
Gold charts on InfoMine.com

วิบากกรรม ข้าวไทย

จาก กรุงเทพธุรกิจออนไลน์
ณัฐพล หวังทรัพย์แม้ราคาส่งออกข้าวไทยในตลาดโลกจะแพงกว่าเวียดนาม 120 ดอลลาร์สหรัฐต่อตันหรือประมาณ 3,600 บาท
แต่ชาวนาไทยกลับต้องทำงานหนักกว่าชาวนาเวียดนามถึง 2 เท่าถึงจะมีรายได้เท่ากับชาวนาเวียดนาม

กระทรวงเกษตรกรและสหกรณ์ประเมินว่า ต้นทุนผลิตข้าวต่อไร่ของชานาไทยจะอยู่ที่ 7,309 ต่อตัน ส่วนราคาขายข้าวที่ชาวนาได้รับแม้รัฐบาลจะประกาศรับจำนำข้าวทุกเมล็ดตันละ 15,000 บาท แต่เงินที่ชาวนาได้รับจริงหลังหักความชื้น จะใกล้เคียงกับราคารับซื้อข้าวของสมาคมโรงสีข้าวไทย ที่ 10,000-10,500 บาทต่อตัน

เมื่อนำต้นทุนการผลิตมาหักออกจากราคาขายข้าว ชาวนาไทยจะได้กำไรประมาณ 3,200-3,600บาท ต่อตัน

ส่วนชาวนาเวียดนามมีต้นทุนการผลิต 3,400 ด่งต่อกิโลกรัม หรือ 16 เซ็น คิดเป็นเงินบาทจะอยู่ที่ 4,960 บาทต่อตัน ต่ำกว่าไทย 2,349 บาทต่อตัน ขณะที่ราคาขายข้าว กระทรวงการคลังเวียดนามประกาศให้ราคาข้าวขั้นต่ำในการรับซื้อข้าวเปลือกจากเกษตรกรอยู่ที่ 5,000 ด่ง ต่อกิโลกรัม คิดเป็นเงินดอลลาร์ประมาณ 24 เซ็น หรือตันละ 7,440 บาท

เมื่อนำต้นทุนการผลิตมากหักออกจากราคาขายข้าวแล้ว ชาวนาเวียดนามจะได้ผลตอบแทนจากการขายข้าว 2,480 บาทต่อตัน
ดูเหมือนชาวนาไทยจะได้รับผลตอบแทนจากการปลูกข้าวสูงกว่าเวียดนาม 720-1,120 บาทต่อตัน

แต่ถ้านำผลผลิตต่อไร่ระหว่าง2ชาติมาเปรียบเทียบ กลับพบว่าในอัตราผลตอบแทนที่เท่ากันชาวนาไทยจะต้องทำงานหนักกว่าชาวนาเวียดนามถึง 2 เท่า
กระทรวงเกษตร สหรัฐ ประเมินว่าในฤดูกาลผลิต 2554/2555 ผลผลิตข้าวเปลือกเฉลี่ยต่อไร่ ของไทยอยู่ที่ 451 กิโลกรัม ขณะที่เวียดนาม อยู่ที่ 896 กิโลกรัม นั่นหมายความว่าถ้าชาวนาไทยผลิตข้าว 1 ตัน จะใช้พื้นที่เพาะปลูก 2.2 ไร่ ขณะที่ชาวนาเวียดนามใช้พื้นที่ปลูกเพียง 1.1 ไร่

ชัยฤทธิ์ ดำรงเกียรติ อธิบดีกรมการข้าว บอกว่าปัญหา ผลผลิตต่อไร่ที่ต่ำของไทย เพราะพื้นที่ปลูกข้าวของไทยประมาณ 37 ล้านไร่ หรือกว่าครึ่งของพื้นที่ปลูกข้าวทั้งหมด 60 ล้านไร่อยู่ในภาคอีสาน ซึ่งมีข้อจำกัดด้านชลประทานและมีความอุดมสมบูรณ์ของดินต่ำ รวมทั้งยังมีปัญหาเรื่องเมล็ดพันธุ์ที่ชาวนาเก็บไว้นานหลายปี

ขณะที่พันธุ์ข้าวขาวดอกมะลิ 105 หรือข้าวหอมมะลิ และ พันธุ์ข้าว กข. 6 กข.15 ที่นิยมปลูก ได้รับการปรับปรุงพันธุ์มาจากพันธุ์พื้นเมือง ผลผลิตต่อไร่ จึงมีข้อจำกัดในตัวมันเอง
นอกจากผลผลิตข้าวไทยจะเสียเปรียบเวียดนามแล้ว ปัญหาใหญ่ที่ไทยกำลังเผชิญอยู่ในขณะนี้คือ หลังจากรัฐบาลมีโครงการรับจำนำข้าวทุกเมล็ดตันละ 15,000 บาท ชาวนาไทยจำนวนมากหันไปปลูกข้าวโตไว ซึ่งเป็นข้าวคุณภาพต่ำ เพื่อให้มีข้าวเข้าร่วมโครงการจำนำมากที่สุด

ประเด็นนี้ อธิบดีกรมการข้าวยอมว่าเป็นปัญหาใหญ่ในอนาคต ถ้าปล่อยให้สถานการณ์เป็นอย่างนี้ต่อไปจะทำให้การปลูกข้าวในประเทศไทยเสื่อมถอยลง ไม่ว่าจะเป็นเรื่องผลผลิตหรือคุณภาพ ซึ่งเขาเองก็ไม่เข้าใจว่าหลังจากชาวนาเอาข้าวไปเข้าโครงการรับจำนำแล้ว ก็ยังกลับปลูกเพื่อให้ขายได้มากที่สุดอีก แต่ชาวนาไม่เคยเก็บตัวเลขเรื่องต้นทุนการผลิต เพราะถ้าเก็บจะรู้ว่าปลูกข้าว 2 ครั้งได้ผลตอบแทนสุทธิสูงกว่าปลูกข้าว 3 ครั้ง เพราะการปลูกข้าว 3 ครั้งใช้ข้าวคุณภาพต่ำก็ขายได้ในราคาต่ำ มีผลกระทบอีกมากมาย

ขณะที่ชาวนาไทยกำลังเพลิดเพลินกับรายได้ที่เพิ่มขึ้นจากโครงการรับจำนำข้าวทุกเมล็ด ชาวนาเวียดนามกลับมุ่งเน้นการพัฒนาผลผลิตและยกระดับคุณภาพข้าว ด้วยการใช้นโยบาย 3 เพิ่ม 3 ลด คือเพิ่มคุณภาพข้าว เพิ่มผลผลิตต่อไร่ และเพิ่มกำไร ควบคู่กับลดปริมาณเมล็ดพันธุ์ข้าวที่ใช้ในการปลูก ลดการใช้ปุ๋ยเคมี และลดการใช้ย่าฆ่าแมลง ปราบศัตรูพืช

อนาคตข้าวไทยจะเป็นอย่างไรอีกไม่นานคงเห็นกัน


สำนักงานบัญชี,สำนักงานสอบบัญชี,ทำบัญชี,สอบบัญชี,ที่ปรึกษา,การจัดการ,เศรษฐกิจการลงทุน

Tags : วิบากกรรม ข้าวไทย

view

*

view