http://www.108acc.com
  
สร้างเว็บไซต์Engine by iGetWeb.com

หน้าแรก

วิสัยทัศน์/พันธกิจ

บริการของเรา

LINK 4 A/C

DOWNLOAD

ติดต่อเรา

.......... บทความ 108 ..........

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ธรรมนูญครอบครัว คนละเรื่องเดียวกัน (๔)

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ธรรมนูญครอบครัว คนละเรื่องเดียวกัน

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ธรรมนูญครอบครัว คนละเรื่องเดียวกัน (2)

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ธรรมนูญครอบครัว คนละเรื่องเดียวกัน (๓)

ราชกิจจาฯ ประกาศมาตรการคง VAT 7% ออกไปอีก 1 ปี ถึงวันที่ 30 ก.ย.61 ..... คั่นเวลา

บัญญัติ 10 ประการที่ต้อง คำนึงในการวางระบบบัญชี และการควบคุม ภายใน (1)

อะไรคือข้อมูลทางบัญชี ?

องค์กรในมุมมองของนักบัญชี

วิธีการเลือกสำนักงานบัญชี

เจ้าของกิจการควรไปพบ สรรพากรเองหรือไม่

บัญญติ 10 ประการที่ต้อง คำนึงในการวางระบบบัญชี และการควบคุมภายใน (2)

สำนักงานบัญชีในฝัน (2)

สำนักงานบัญชีในฝัน (3)

สำนักงานบัญชีในฝัน (4)

สำนักงานบัญชีในฝัน (5)

สำนักงานบัญชีในฝัน (6)

การสุ่มตัวอย่างทางสถิติในการสอบบัญชี

ค่าทำบัญชีปีละ 2-3 หมื่นบาท คุณไปอยู่ที่ไหนมา

พรก.ยกเว้นการปฏิบัติการเกี่ยวกับภาษีอากร 2558 ยื่นดีไหม

ธุรกิจปั่นป่วน เจอปัญหาขาดแคลนผู้สอบบัญชี จริงหรือ(1)

คุณสมบัตินักบัญชีที่ดี

จรรยาบรรณ ของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี

ธรรมบรรยาย ชุด จริยธรรมกับบัณฑิต - พุทธทาสภิกขุ

คลิปนี้ ชอบมาก

KPI เท่าไหร่ถึงพอ (1)

KPI เท่าไหร่ถึงพอ (2)

สถิติการจ่ายภาษีรายจังหวัด

สถิติการจ่ายภาษีตามภาค

สำนักงานบัญชีในฝัน (1)

Games

สมาชิก

ลืมรหัสผ่าน?
สมัครสมาชิก
Gold charts on InfoMine.com

เปิดรายชื่อกรรมการ-สมัชชาปฏิรูปประเทศ

จาก โพสต์ทูเดย์

อานันท์-ประเวศแถลงเปิดรายชื่อคณะกรรมการปฏิรูป 19 คน และสัมชชาปฏิรูป27คน เตรียมเดินหน้ายกร่างแผนปฏิบัติการแก้ไขความอยุติธรรมและความเหลื่อมล้ำใน สังคม

นายอานันท์ ปันยารชุน  อดีตนายกรัฐมนตรี ในฐานะประธานคณะกรรมการปฎิรูป และ นพ.ประเวศ วะสี ประธานกรรมการสมัชชาปฏิรูป ได้ร่วมกันแถลงเปิดตัว คณะกรรมการปฎิรูปประเทศจำนวน 19 คน  และคณะกรรมการสมัชชาปฏิรูปประเทศจำนวน 27 คน

นายอานันท์ กล่าวว่า ความแตกต่าง ในการทำงาน ระหว่าง คณะกรรมการของตน กับ นพ.ประเวศ  คือ คณะกรรมการ นพ. ประเวศ จะทำงาน เก็บข้อมูลข้อคิดเห็น และสังเคราะห์ ปัญหา เพื่อนำเสนอ ข้อมูลข้อเท็จจริง ต่อคณะกรรมการชุดตน ซึ่งคณะกรรมการปฏิรูปจะทำหน้าที่ ยกร่างเป็นแผนปฏิบัติการ หรือ แอคชั่นแพลน ที่สามารถ นำไปปฏิบัติและแก้ไขปัญหาความอยุติธรรม และความเหลื่อมล้ำที่เกิดขึ้นในอดีตได้ ทั้งภาครัฐบาล ภาคข้าราชการ และเอกชน สามารถนำไปใช้ได้ ทั้งนี้ยืนยันว่า ไม่ว่ารัฐบาลชุดใดเข้ามา คณะกรรมการ ทั้ง 2 ชุดจะยังคงทำหน้าที่ต่อไป เป็นเวลา 3 ปี ตามระเบียบสำนักนายกฯ แต่หากรัฐบาลใด จะยกเลิกระเบียบดังกล่าว ก็สามารถทำได้ แต่เชื่อมั่นว่า สังคม จะสนับสนุน ให้คณะกรรมการทั้ง 2 ชุดทำหน้าที่ต่อไป

นายอานันท์ กล่าวอีกว่า สุดท้ายความสำเร็จ ของการทำงาน ขึ้นอยู่กับ ประชาชน เป็นผู้ให้การสนับสนุน เพราะแผนแอคชั่นแพลนที่จะทำขึ้นไม่ได้เสนอ ให้รัฐบาลใด หรือพรรคการเมืองใเด นำไปหาเสียง แต่ต้องการเปลี่ยนแปลงทางสังคม โดยคณะกรรมการชุดนี้ จะมีการประชุมทุกวันจันทร์ และพฤหัส เวลา 13.00 น.ทุกสัปดาห์

ด้าน นพ.ประเวศ กล่าวว่า คณะกรรมการชุดนี้ จะส่งเสริม สนับสนุน ให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม โดยจะมีการจัดตั้ง สมัชชาจังหวัด ขึ้นทั่วประเทศ สมัชชาประเด็นที่ภาคประชาชนเสนอ และสมัชชาแห่งชาติ ขึ้นมาทำงาน รวบรวมข้อมูล รับฟังความคิดเห็นของประชาชน เพื่อมาวิเคราะห์ และสังเคราะห์ออกมาเป็นนโยบาย และที่สำคัญ คณะกรรมการชุดนี้ จะทำงาน คู่ขนานกับคณะกรรมการปฏิรูปฯของนายอานันท์ ในรูปแบบทำงานคนละเรื่องแต่เป็นเรื่องเดียวกัน ขอยืนยัน ว่า คณะกรรมการชุดนี้ไม่ใช่คณะกรรมการปรองดอง แต่จะทำงาน มองไปข้างหน้าไม่ใช่แก้ปัญหาแต่จะเป็นการทำสิ่งใหม่ เพื่อสร้างอนาคตประเทศไทย แก้ปัญหาความอยุติธรรมและความเหลื่อมล้ำในในสังคม ให้หมดสิ้นไป

สำหรับรายนามของคณะกรรมการทั้งสองชุดมีดังนี้

คณะกรรมการปฏิรูปประเทศ

1.นายกฤษณพงศ์  กีรติกร
2.คุณหญิง กษมา วรวรรณ ณ อยุธยา
3.นายชัย อนันต์ สมุทวณิช
4.นายณรงค์ เพ็ชรประเสริฐ
5.นายนิธิ เอียวศรีวงศ์
6.นาย บัญชา อ่อนดำ
7.นางปราณี ทินกร
8.นายพงศ์โพยม วาศภูติ
9.นายเพิ่ม ศักดิ์ มกราภิรมย์
10.พระไพศาล วิสาโล
11.นางรัชนี ธงไชย
12.นาย วิชัย โชควิวัฒน์
13.นางวิริยะ นามศิริพงศ์พันธ์
14.นายศรีศักดิ วัลลิโภดม
15.นายสมชัย ฤชุพันธุ์
16.นางสมปอง เวียงจันทร์
17.น.ส .สมสุข บุญญะบัญชา
18.นายเสกสรรค์ ประเสริฐกุล
19. ม.ร.ว.อคิน รพีพัฒน์

คณะกรรมการสมัชชาปฏิรูปประเทศ

1.นายกสมาคมองค์การบริหารส่วนตำบลแห่งประเทศไทย 
2.ประธานที่ประชุม อธิการบดีแห่งประเทศไทย
3.ประธานสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย
4.ประธาน สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
5.ประธานสมาคมธนาคารไทย
6.เลขาธิการคณะ กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่ปงระเทสไทย
7. นายกิตติพงษ์ กิตติยารักษ์
8.นาย ชัยวัฒน์ ถิระพันธุ์
9.ผศ.ชิดชนก ราฮิมมูลา
10.นายณรงค์ เพชรประเสริฐ
11.นายต่อพงศ์ เสลานนท์
12.นางเตือนใจ ดีเทศน์
13.รศ.นิพนธ์ พัวพงศกร
14.นายเนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์
15. นางปรีดา คงแต้ม
16. นายปรีดา เตียสุวรรณ์
17.นางเปรมฤดี ชามภูนนท์
18.นพ.พลเดช ปิ่นประทีป
19.นายไพบูลย์ วัฒนศิริธรรม
20.นายมานิจ สุขสมจิตร
21.นาย รัชฏะ ศรีบุญรัตน์
22.นางเรวดี ประเสริฐเจริญสุข
23.นายวิชัย โชควิวัฒน์
24.นายสน รูปสูง
25.นายสมพร ใช้บางยาง
26.นางสาลี อ๋องสมหวัง
27.นายเอ็นนู ซื่อสุวรรณ

ชัย อนันต์ สมุทวณิช

เสก สรรค์ ประเสริฐกุล

ม.ร.ว.อคิน รพีพัฒน์

ศรี ศักดิ วัลลิโภดม

Tags : เปิดรายชื่อ กรรมการ สมัชชาปฏิรูปประเทศ

view

*

view