สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com
Cart รายการสินค้า (0)

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ธรรมนูญครอบครัว คนละเรื่องเดียวกัน (๔)

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ธรรมนูญครอบครัว คนละเรื่องเดียวกัน (๔)

นิพนธ์ กาญจนพิพัฒน์กุลไม่มีข้อความกำกับภาพอัตโนมัติ

แล้วภาษีทีดิน รูปแแบบหน่วยภาษี และธรรมนูญครอบครับ มาเกี่ยวกันอย่างไร

หากเราทำตามที่กูรูส่วนใหญ่แนะนำคือจดเป็นนิติบุคคลเพื่อรองรับที่ดินทั้งหมด ทรัพย์สินทั้งหมดของเราจะไปรวมอยู่ในนิติบุคคลนั้นๆ นั้นหมายความว่า หากเราเสียชีวิตไป ทรัพย์สินในบริษัทจะต้องตกกับทายาท ซึ่งจะไปเกี่ยวพันกับธรรมนูญครอบครัว เราต้องกำหนดวิธีการจัดการทรัพย์สินไว้ตั้งแต่เรายังสามารถทำได้

แล้วมันจำเป็นหรือไม่ ?

ปกติเราจะเห็นการกำหนดธรรมนูญครอบครัวในธุรกิจครอบครัว ที่เป็นบุคคลธรรมดาเราไม่ค่อยเห็นหรอกครับ เพราะมันเป็นการจัดการผลประโยชน์ของทรัพย์สินส่วนกลาง (กงสี) ถ้าเป็นครอบครัวธรรมดาพินัยกรรมก็เหลือเฟือ ที่ต้องกำหนดเป็นธรรมนูญครอบครัวเพราะมีธุรกิจครอบครัวถึงค่อยทำกันเพื่อความชัดเจน ผมจึงไม่เข้าใจว่าคนที่ครอบครัวระดับเดียวมีแค่ที่ดินไม่มีธุรกิจอะไรจะไปทำธรรมนูญทำไม ในเมื่อบางคนมีการจัดแบ่งทรัพย์สินชัดเจนไปในรูปของพินัยกรรมแล้ว อาจจะเป็นทั้งช่วงมีชีวิตและหลังเสียชีวิตแล้ว

เพราะฉะนั้นการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลหรือไม่นั้นไม่จำเป็น นอกจากเราจะใช้ทรัพย์สินนั้นๆเพื่อการดำเนินธุรกิจครอบครัวในปัจจุบันหรืออนาคตเท่านั้น

ธรรมนูญครอบครัวก็ควรทำในกรณีที่เรามีธุรกิจส่วนกลางที่ใช้ประโยชน์ในครอบครัวพี่น้องหลายคน เพื่อการจัดสรรผลประโยชน์ ความก้าวหน้าของลูกหลาน การวางแผนทยาทในการดำเนินธุรกิจครอบครัวในอนาคตเหมือนกัน

ธุรกิจครอบครัว เป็นการผสมผสานกันระหว่าง ความเป็นเจ้าของ ความเป็นครอบครัว และการจัดการ อาจมาในลักษณะหลายรูปแบบ อาจเป็นบุคคลธรรมดา ห้างหุ้นส่วนสามัญ ห้างหุ้นส่วนจำกัด บริษัทจำกัด โฮลดิ้งคอมแพนนี หรือบริษัทมหาชน แม้กระทั่งบริษัทข้ามชาติ ธรรมชาติของธุรกิจครอบครัว คือมีบุคคลในครอบครัวเข้าไปมีส่วนในทีมบริหาร เป็นกรรมการบริหาร เป็นผู้ถือหุ้นหรือ เข้าไปมีบทบาทในมูลนิธิที่เกี่ยวข้องกับครอบครัว

ในเรื่องการจัดการธุรกิจครอบครัว เป็นเรื่องของความไว้วางใจและข้อตกลง แต่ละครอบครัวจะมีการจัดการที่แตกต่างกันขึ้นอยู่กับวัฒนธรรมของครอบครัว

ระบบครอบครัวสรุปย่อได้ว่า ต้องมีความเป็นระบบ กฎระเบียบ รูปแบบ ความคาดหวังต่างๆ ขึ้นอยู่กับสมาชิกในครอบครัว ความเป็นครอบครัว หรือ ส่วนตัว สามารถเรียนรู้รูปแบบและพฤติกรรมที่ต่างไปจากพื้นฐานครอบครัวเดิม ต้องเรียนรู้เกี่ยวกับความตึงเครียดที่มีแนวโน้มที่กลับไปหารูปแบบและพฤติกรรมของครอบครัวเดิม


สำนักงานบัญชี,สำนักงานสอบบัญชี,ทำบัญชี,สอบบัญชี,ที่ปรึกษา,การจัดการ,เศรษฐกิจการลงทุน


Tags : ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ธรรมนูญครอบครัว คนละเรื่องเดียวกัน

view