http://www.108acc.com
  
สร้างเว็บไซต์Engine by iGetWeb.com

หน้าแรก

วิสัยทัศน์/พันธกิจ

บริการของเรา

LINK 4 A/C

DOWNLOAD

ติดต่อเรา

ปฎิทิน

« March 2019»
SMTWTFS
     12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31      

.......... บทความ 108 ..........

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ธรรมนูญครอบครัว คนละเรื่องเดียวกัน (๔)

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ธรรมนูญครอบครัว คนละเรื่องเดียวกัน

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ธรรมนูญครอบครัว คนละเรื่องเดียวกัน (2)

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ธรรมนูญครอบครัว คนละเรื่องเดียวกัน (๓)

ราชกิจจาฯ ประกาศมาตรการคง VAT 7% ออกไปอีก 1 ปี ถึงวันที่ 30 ก.ย.61 ..... คั่นเวลา

บัญญัติ 10 ประการที่ต้อง คำนึงในการวางระบบบัญชี และการควบคุม ภายใน (1)

อะไรคือข้อมูลทางบัญชี ?

องค์กรในมุมมองของนักบัญชี

วิธีการเลือกสำนักงานบัญชี

เจ้าของกิจการควรไปพบ สรรพากรเองหรือไม่

บัญญติ 10 ประการที่ต้อง คำนึงในการวางระบบบัญชี และการควบคุมภายใน (2)

สำนักงานบัญชีในฝัน (2)

สำนักงานบัญชีในฝัน (3)

สำนักงานบัญชีในฝัน (4)

สำนักงานบัญชีในฝัน (5)

สำนักงานบัญชีในฝัน (6)

การสุ่มตัวอย่างทางสถิติในการสอบบัญชี

ค่าทำบัญชีปีละ 2-3 หมื่นบาท คุณไปอยู่ที่ไหนมา

พรก.ยกเว้นการปฏิบัติการเกี่ยวกับภาษีอากร 2558 ยื่นดีไหม

ธุรกิจปั่นป่วน เจอปัญหาขาดแคลนผู้สอบบัญชี จริงหรือ(1)

คุณสมบัตินักบัญชีที่ดี

จรรยาบรรณ ของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี

ธรรมบรรยาย ชุด จริยธรรมกับบัณฑิต - พุทธทาสภิกขุ

คลิปนี้ ชอบมาก

KPI เท่าไหร่ถึงพอ (1)

KPI เท่าไหร่ถึงพอ (2)

สถิติการจ่ายภาษีรายจังหวัด

สถิติการจ่ายภาษีตามภาค

สำนักงานบัญชีในฝัน (1)

สมาชิก

ลืมรหัสผ่าน?
สมัครสมาชิก

สถิติ

เปิดเว็บ14/11/2007
อัพเดท09/02/2019
ผู้เข้าชม20,885,658
เปิดเพจ24,832,950
Gold charts on InfoMine.com

Lean Accounting 2

แนวคิดการผลิตแบบลีน(LEAN THINKING)

นิพนธ์ กาญจนพิพัฒน์กุล
ฺB.A.(accounting),H.D.(Auditing)
M.S.(Accounting),CPA_Thailand


แนวคิดแบบลีน (LEAN THINKING) เน้น ๕ ประการ

๑.ระบุคุณค่าของสินค้าและบริการ
        ต้องรู้ว่าคุณค่าของสินค้าคืออะไร และอยู่ที่ไหน ใครกำหนด คุณค่าของสินค้าจะต้องให้ลูกค้าเป็นผู้กำหนด สินค้าตรงความต้องการของลูกค้าหรือไม่ ดังนั้นการมองคุณค่าของสินค้าจะต้องมองในมุมของลูกค้าไม่ใช่บริษัท บริษัทจึงต้องรู้ว่าจะทำอย่างไรให้ลูกค้าพอใจ ต้องทำตามความต้องการลูกค้าซึ่งความต้องการจะต้องเปรียบเทียบจากความสามารถของบริษัทและคู่แข่ง หรือหาทางตอบสนองความต้องการของลูกค้าให้ได้
        ความจำเป็นต้องทราบความต้องการของลูกค้าในมุมมองลูกค้า
            ๑.การตัดสินคุณค่าของสินค้าจะต้องทำโดยลูกค้าเท่านั้น
            ๒.ผู้ผลิตต้องเป็นผู้สร้างคุณค่าสินค้าสู่ตลาด/ลูกค้า
            ๓.ผลตอบกลับจากลูกค้าจะเป็นเครื่องมือในการพัฒนาสินค้าต่อไป

๒.การแสดงสายธารแห่งคุณค่าหรือผังแห่งคุณค่า (Value Stream)
    การแสดงสายธารแห่งคุณค่าคือการทำเพื่อระบุกิจกรรมตั้งแต่รับวัตถุดิบจาก supply จนกระทั่งถึง delivery สินค้าให้ลูกค้า การจัดทำผังสายธารแห่งคุณค่า จะทำให้ทราบความสูญเปล่าได้ง่าย ซึ่งจะทำให้เห็นถึง
    กระบวนการที่มีคุณค่าต้องทำหลีกเลี่ยงไม่ได้
    กระบวนการที่ไม่มีคุณค่าแต่ต้องทำ
    การบวนการที่ไม่มีคุณค่ายกเลิกได้ทันที

๓.การทำให้เกิดการไหลของงานอย่างต่อเนื่อง
    คือการทำให้เครื่องจักรการทำงานอย่างสม่ำเสมอ ไม่มีการขัดขวางหรือหยุด การไหลของงานจะเป็นจุดเริ่มต้นของลีน ดังนั้น ต้องอย่าทำให้เครื่องจักรหยุด ถ้าหยุดต้องทำให้เดินได้ให้เร็วที่สุด ใช้การบำรุงรักษาอย่างป้องกัน ไม่ขัดจังหวะการผลิต จัดกำลังผลิตให้สมดุล ลดปริมาณการเคลื่อนย้ายสินค้า ลดการเก็บงานระหว่างทำ จัดผังโรงงานให้เหมาะสม

๔.การให้ลูกค้าเป็นผู้ดึงคุณค่าของกระบวนการผลิต      
    การให้ลูกค้าเป็นผู้ดึงคุณค่าของกระบวนการผลิตคือการให้ลูกค้าเป็นผู้กำหนดความต้องการการ ผลิต จะผลิตเท่าที่ลูกค้าต้องการจะใช้การผลิตแบบ Made To Order ไม่เก็บสินค้าคงคลัง เพื่อเป็นการลดความสูญเปล่าและลดเวลารอคอย การทำกระบวนการนี้เป็นการทำตามความต้องการ ของลูกค้า และมาทำการคำนวณการผลิตย้อนกลับ ไม่ทำตามพยากรณ์การขาย หรือตามแผนการ ผลิตหลัก

   *** ลูกค้าหมายถึงลูกค้าของบริษัทที่ซื้อสินค้าและลูกค้าที่เป็นแผนกผลิตถัดไปด้วย*****

๕.การสร้างคุณค่าและการกำจัดความสูญเปล่าอย่างต่อเนื่อง
    หลังจากที่ทำตาม ๑ -๔ แล้วจะทำการเพิ่มคุณค่าของสินค้าและกระบวนการต่างๆอย่างต่อเนื่อง ตามแนวคิด PDCA

ผลลัพธ์ที่ได้จาก Lean Processing
    1สินค้าคงเหลือลดลง ทั้งที่เป็น RM , WIP & F/G จะทำให้ต้นทุนลดลงจากสินค้าและขบวนการผลิตอย่างต่อเนื่อง จะไม่มีต้นทุนการรอ เก็บ และเวลาทำงาน
    2ผลิตภาพจะเพิ่มขึ้น ส่งผลให้ต้นทุนลดลง
    3เวลาการผลิตลดลง ปรับการผลิตให้สอดคล้องกับความต้องการของลูกค้า
    4ระบบการจัดซื้อลดลง ต้นทุนการจัดซื้อลดลง

ลีนแตกต่างจากความคิดเก่า คือ
        แนวคิดเก่า                                                              แนวคิดแบบลีน
1 เน้นผังองค์กร / คำบรรยายลักษณะของงาน            เน้นความต้องการลูกค้า

2 เน้นปรับปรุงพนักงาน                                       เน้นกำจัดความสูญเปล่า

3 กระจายค่าใช้จ่ายไปตามส่วนต่างๆ                        กำจัดค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็น

4 ซับซ้อน                                                      ง่าย ใช้เครื่องมือง่ายๆ ต้นทุนต่ำ เร็ว
                                                                  ลดความผิดพลาดเป็นหลัก
                                                                  รวมถึงขวัญกำลังใจพนักงาน

5 ดูการปฎิบัติตามระบบไม่นำความผิดพลาดมา           ใช้ความเห็นของพนักงาน
พิจารณา                                                       นำความผิดพลาดมาใช้เป็นหลัก

6 มองการผลิตระยะสั้น                                       มองผลระยะยาว


 บทความที่เกี่ยวข้อง
Lean Accounting 1
Lean Accounting 2
Lean Accounting 3
Lean Accounting 4
Lean Accounting 5
Lean Accounting 6


Tags : Lean Accounting 2 บัญชี ฝึกอบรม สำนักงานบัญชี ทุจริต ทำบัญชี ที่ปรึกษา สอบบัญชี การจัดการ เศรษฐกิจการลงทุน

ความคิดเห็น

  1. 1
    ซาปิอิง
    ซาปิอิง 11/02/2011 19:59

แสดงความคิดเห็น

* *

 

*

view

*

view