สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com
Cart รายการสินค้า (0)

คุณสมบัตินักบัญชีที่ดี

คุณสมบัติของการเป็นนักบัญชีที่ดี

 

นิพนธ์ กาญจนพิพัฒน์กุล
B.A.(accounting),H.D.(Auditing)
M.S.(Accounting),CPA_Thailand

๑.หัดคิดให้มากขึ้น เมื่อเวลาเราคิดเราจะเฉียบแหลมขึ้นเรื่อยๆ

๒.อย่าเอาแต่ถาม หัดค้นคว้าเอง เนื่องจากการค้นคว้าทำให้ต้องอ่านและเมื่ออ่านจะรู้มากกว่าที่จะถาม

๓.พยายามเผชิญปัญหาในความคิดแบบบวก ประเภทข่มใจได้เมื่อภัยมา พยายามคิดเสมอว่า ทุกปัญหามีทางออก ไม่ใช่ ทุกทางออกมีปัญหา

 ๔.หัดกำหนดเป้าแล้วหาวิธีที่ทำให้ได้ตามเป้าที่ตั้งไว้พยายามทำให้ได้ตามเป้าอย่างทิ้งกลางคัน ถ้าทำตามเป้าได้ ให้ตั้งเป้าใหม่ ให้ยากๆไปเลย แล้ว REVISE เป้าทุกเวลาที่กำหนด

๕.หัดทบทวนตัวเอง ทุกๆปีเราควรทบทวนตัวเองว่าที่ทำมาเป็นอย่างไรพลาดอะไรและควรจะแก้ไขอย่างไร เราควรตั้งใจว่าจะไม่ทำอะไรผิดซ้ำสองในเรื่องเดียวกัน

๖.เราควรเข้าใจตัวเอง ลองดูตัวเองแล้วตั้งคำถามให้ตัวเองว่าต้องการอะไร ควรจะลองปลีกวิเวกทบทวนตัวเองบ้าง เพื่อจะคิดว่าเราต้องการอะไรและที่ผ่านมาทำอะไรไปแล้วบ้าง

๗.อย่าหัดเป็นคนที่ปล่อยอะไรเลยตามเลย เมื่อเห็นปัญหาอยู่ข้างหน้าอย่าปล่อยให้ทุกอย่างเป็นอย่างที่เห็น ควรจะเข้าไปพยายามแก้ปัญหา

๘.หัดเป็นคนมุ่งมั่น เมื่อเราเห็นระบบที่ไม่ดี ควรพยายามทำให้สำเร็จ อย่าคิดว่ามันยากที่จะเป็นระบบ บริษัทส่วนใหญ่มีความเป็นระบบเพียงแต่มันไม่ดีพอเท่าที่เราต้องการ ฉะนั้นถ้าเราต้องการอย่างไรก็ควรพยายามทำให้เป็นไปตามที่คิด ถ้าเราคิดว่าระบบบริษัทไม่ดีพอ เรามี flow chart ระบบงานอยู่ในมือหรือยัง ถ้ายังเราควรรู้ไว้ว่าเราไม่ควรบ่น เพราะเรามีส่วนอย่างยิ่งที่ทำให้บริษัทไม่เป็นระบบ

๙.อย่ามุ่งหวังแต่ผลตอบแทนที่เป็นตัวเงิน ถ้าคุณสามารถทำงานสำเร็จหรือทำให้บริษัทดีขึ้น เพราะเราได้เรียนรู้ได้ลองทำ รวมถึงความสำเร็จจะสร้างความมั่นใจอย่างมหาศาล

๑๐.เราควรแยกระหว่างถูกต้องกับถูกใจออก ถ้าเราคิดได้ว่าบัญชีคืออาชีพ ก็ไม่จำเป็นต้องคิดให้ชอบมัน แต่ขอให้คิดว่าทำมันให้ดีที่สุดเท่าที่คุณจะทำได้ก็พอ

๑๑. หัดคุยหรือพบปะกับคนในวิชาชีพเดียวกัน เราควรจะเข้าสัมมนาหรือเรียนเพิ่มเติม เพื่อที่จะแลกเปลี่ยนความคิดกับคนอื่นบ้าง จะได้เข้าใจวิธีคิดวิธีทำของคนอื่น

๑๒.หัดเป็นคนสู้ กระเสือกกระสน ถ้าคนเรามีสองอย่างนี้จะไม่มีคำถามที่เกี่ยวกับ ความไม่รู้ ความไม่มั่นใจในตัวเอง และกระโจนเข้าหาปัญหาอย่างไม่กลัว

๑๓.เราควรพัฒนาตัวเองให้มาก ให้มีความแม่นยำในความรู้ทางด้านวิชาชีพ ควรหาวารสารวิชาชีพอ่าน

๑๔.เราควรเรียนต่อ ถ้าเราเติบโตก้าวหน้าในอาชีพการงานและไม่มีความรู้ในเชิงบริหารคงลำบาก เพราะฉะนั้นควรเตรียมตัวแต่เนิ่นๆ พยายามเรียนไปทำงานไปเอาความรู้ที่เรียนมาใช้กับงาน ถ้าทำไม่ได้จะได้ถามอาจารย์ว่าจะต้องทำอย่างไร เพราะการศึกษาต่อนอกจากเราจะได้เพิ่มวุฒิ ได้ความรู้ เรายังได้ที่ปรึกษาชั้นดีที่ยินดีจะให้คำปรึกษาทุกเรื่อง

๑๕.หัดปิดสวิทช์ความคิดในสมองให้เป็น เพื่อที่จะสามารถทำงานได้มากกว่าหนึ่งอย่าง ซึ่งเป็นคุณสมบัติของ KEY MANAGER

๑๖.ต้องอดทนงานทุกอาชีพมันมีความน่าเบื่อทั้งนั้น เวลาทำงานแล้วถึงได้ทำในสิ่งที่ชอบ ถ้าต้องทำเป็นงานหาเงินแล้วมันก็ไม่สนุก

๑๗.อย่าประเมินตัวเองสูงเกินไป เพื่อที่จะไม่ประมาท และสร้างแรงจูงใจในการทำงาน (แต่อย่าท้อ)

๑๘.หัดลองคิดว่ามันไม่มีอะไรที่ง่าย แต่มันก็ไม่มีอะไรที่ยาก หัดเชื่อว่าไม่มีอะไรที่เราทำไม่ได้ ถ้าเราพยายาม ดังนั้นไม่มีอะไรที่เราจะทำไม่ได้ ถ้าคนอื่นทำได้ เพียงแต่ว่าผลอาจจะไม่เท่ากัน ก็จงยอมรับในผลเท่าที่ทำได้

๑๙.หัดเชื่อว่าคนเรามีสมองเหมือนกัน มีเวลาเท่ากัน ถ้าเราประเมินตัวเราว่าสมองเราสู้เขาไม่ได้ จงเพิ่มเวลาให้มากขึ้นด้วยการบริหารเวลาให้ดีขึ้นเพื่อที่จะมีเวลามากกว่าเดิม

๒๐.หัดกล้าทำและยืนยันในสิ่งที่ถูกต้องและเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม บางครั้งเจ้าของกิจการที่ฉลาด มักสามารถมองข้ามปัญหาความขัดแย้งอย่างตรงไปตรงมาได้

๒๑.หัดสร้างแรงกดดันให้ตัวเอง เช่น การกำหนดเวลาที่สั้นลง หรือขอทำงานที่ยากขื้นเรื่อยๆ (การทำตามข้อ ๔. ก็ถือเป็นการสร้างแรงกดดันให้ตัวเองอย่างหนึ่ง)

๒๒.สิ่งหนึ่งที่สำคัญที่สุดที่ต้องทำอย่างต่อเนื่องและต้องยึดไว้ให้มั่นไม่ว่าเราจะทำอะไร คือจรรยาบรรณวิชาชีพ เพราะมันจะทำให้เราดูตัวใหญ่ และเสียงดังขึ้น

Tags : คุณสมบัตินักบัญชีที่ดี   #บจ.สำนักงานบัญชีและธุรกิจ พี.เอ.แอล. #สำนักงานสอบบัญชี พี แอนด์ อี #คณะบุคคลที่ปรึกษา พี.เอ.ที. #สอบบัญชี #ทำบัญชี #วางระบบบัญชี #ที่ปรึกษาบัญชี #ภาษีอากร #วางแผนภาษี #ทุจริต #ประพฤติมิชอบ บจ.สำนักงานบัญชีและธุรกิจ พี.เอ.แอล.

view