http://www.108acc.com
  
สร้างเว็บไซต์Engine by iGetWeb.com

หน้าแรก

วิสัยทัศน์/พันธกิจ

บริการของเรา

LINK 4 A/C

DOWNLOAD

ติดต่อเรา

.......... บทความ 108 ..........

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ธรรมนูญครอบครัว คนละเรื่องเดียวกัน (๔)

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ธรรมนูญครอบครัว คนละเรื่องเดียวกัน

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ธรรมนูญครอบครัว คนละเรื่องเดียวกัน (2)

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ธรรมนูญครอบครัว คนละเรื่องเดียวกัน (๓)

ราชกิจจาฯ ประกาศมาตรการคง VAT 7% ออกไปอีก 1 ปี ถึงวันที่ 30 ก.ย.61 ..... คั่นเวลา

บัญญัติ 10 ประการที่ต้อง คำนึงในการวางระบบบัญชี และการควบคุม ภายใน (1)

อะไรคือข้อมูลทางบัญชี ?

องค์กรในมุมมองของนักบัญชี

วิธีการเลือกสำนักงานบัญชี

เจ้าของกิจการควรไปพบ สรรพากรเองหรือไม่

บัญญติ 10 ประการที่ต้อง คำนึงในการวางระบบบัญชี และการควบคุมภายใน (2)

สำนักงานบัญชีในฝัน (2)

สำนักงานบัญชีในฝัน (3)

สำนักงานบัญชีในฝัน (4)

สำนักงานบัญชีในฝัน (5)

สำนักงานบัญชีในฝัน (6)

การสุ่มตัวอย่างทางสถิติในการสอบบัญชี

ค่าทำบัญชีปีละ 2-3 หมื่นบาท คุณไปอยู่ที่ไหนมา

พรก.ยกเว้นการปฏิบัติการเกี่ยวกับภาษีอากร 2558 ยื่นดีไหม

ธุรกิจปั่นป่วน เจอปัญหาขาดแคลนผู้สอบบัญชี จริงหรือ(1)

คุณสมบัตินักบัญชีที่ดี

จรรยาบรรณ ของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี

ธรรมบรรยาย ชุด จริยธรรมกับบัณฑิต - พุทธทาสภิกขุ

คลิปนี้ ชอบมาก

KPI เท่าไหร่ถึงพอ (1)

KPI เท่าไหร่ถึงพอ (2)

สถิติการจ่ายภาษีรายจังหวัด

สถิติการจ่ายภาษีตามภาค

สำนักงานบัญชีในฝัน (1)

สมาชิก

ลืมรหัสผ่าน?
สมัครสมาชิก
Gold charts on InfoMine.com

ไทยแชมป์ 'เอสดีจี' แซงสิงคโปร์

จากกรุงเทพธุรกิจ

มูลนิธิเบอร์เทลสแมนน์ ร่วมกับเครือข่ายการแก้ปัญหาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ได้จัดอันดับผลการดำเนินงานเพื่อตอบสนองต่อเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals : SDGs) 17 ข้อ จาก 162 ประเทศทั่วโลก ปี 2562

พบว่า 3 ประเทศในกลุ่มนอร์ดิก คือ เดนมาร์ก สวีเดนและฟินแลนด์ มีคะแนนสูงสุดในระดับโลก

ส่วนกลุ่มสมาชิกอาเซียนพบว่า ไทยชนะเหนือประเทศในอาเซียน และสามารถยืนหนึ่งแซงหน้าสิงคโปร์ โดยไทยอยู่อันดับ 40 และเวียดนามอยู่อันดับ 54 ซึ่งระดับการพัฒนายั่งยืนอยู่เกณฑ์ที่ดี ขณะที่สิงคโปร์ มาเลเซียและฟิลิปปินส์อยู่ในกลุ่มอันดับกลางๆ ส่วนอินโดนีเซีย มาเลเซีย ลาวและกัมพูชา เป็นกลุ่มที่กำลังถูกจับตามองจากทั่วโลก เนื่องจากอยู่ในอันดับที่สูงกว่า 100 ขึ้นไป

สำหรับไทยมีเป้าหมายที่อยู่ในเกณฑ์ที่เรียกว่าบรรลุแล้ว 1 เป้าหมายคือ การขจัดความยากจน โดยตัวชี้วัดหลักคือ เส้นความยากจนสากลและจำนวนประชากรที่คาดการณ์ว่าจะอยู่ใต้เส้นความยากจนในปี 2573 ทั้งสองตัวชี้วัดได้ว่า ไทยอยู่ในเกณฑ์ที่บรรลุแล้ว

ขณะเดียวกันไทยยังต้องให้ความสำคัญในการปรับปรุงพัฒนาในเป้าหมายที่ 9 หมวดอุตสาหกรรม นวัตกรรมและโครงสร้างพื้นฐาน โดยที่เป้าหมายนี้ยังคงเป็นความท้าทายหลักด้านนโยบายทั้งในประเทศพัฒนาและประเทศกำลังพัฒนาทั่วโลก


#สำนักงานบัญชี,#สำนักงานสอบบัญชี,#ทำบัญชี,#สอบบัญชี,ที่ปรึกษา,การจัดการ,เศรษฐกิจการลงทุน

Tags : ไทยแชมป์ 'เอสดีจี' แซงสิงคโปร์

view

*

view