สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com
Cart รายการสินค้า (0)
  • clickcatalog15.exe
  • 18/01/2008
  • 728
  • 5.056 Mb

ClickCatalog

ClickCatalog (โปรแกรม สร้างแคทตาล็อก สินค้า) : สำหรับโปรแกรม Click Catalog คือ โปรแกรมสร้างแคทตาล็อกสินค้า เมื่อสร้างแคทตาล็อกเสร็จ แล้ว เราสามารถสร้างตัว Viewer เพื่อส่งให้ลูกค้า ไปเปิดดูหรือ Search เองได้ โดย Copy ใส่ซีดี สามารถเก็บรหัสสินค้า ชื่อ และราคาโด

Tags :

view