สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com
Cart รายการสินค้า (0)
  • political Business.pdf
  • 13/10/2012
  • 6
  • 171.492 Kb

ธุรกิจการเมือง ข้อสังเกตเรื่องการกระจายโครงการอย่างผิดปกติของบางกระทรวง

ธุรกิจการเมือง...ข้อสังเกตเรื่องการกระจายโครงการอย่างผิดปกติของบางกระทรวง
บทความโดย คุณวิชุดา สาธิตพร นักวิจัยเครือข่ายข้อมูลการเมืองไทย

คดีปล้นบ้านปลัดกระทรวงคมนาคม ข้าราชการระดับสูงอย่างอุกอาจ เป็นคดีที่มีข้อน่าสงสัย หลายอย่างแตกต่างจากคดีทั่วไปที่เคยเกิดขึ้นและเป็นคดีที่น่าติดตามอย่างมาก จนทำาให้ประเด็นที่
เกี่ยวกับ “ธุรกิจการเมือง – ผลประโยชน์ทับซ้อน” กลับมาอยู่ในความสนใจของสังคมและประชาชน โดยทั่วไปอีกครั้ง

ยิ่งมีการติดตามข่าวการประกวดราคาสินค้า การจัดซื้อจัดจ้าง หรือการประมูลการสร้าง โครงการของรัฐ เราจะพบข้อสงสัยว่ามีรายชื่อบริษัทไม่กี่บริษัทที่ได้รับเลือกเข้ามาบริหารจัดการ และ
เมื่อเราติดตามข่าวอย่างใกล้ชิดในเชิงลึก เราจะยิ่งพบข้อมูลที่น่าสนใจหลายอย่าง เช่น บางบริษัทมี รายชื่อคณะกรรมการที่สามารถเชื่อมโยงกับนักการเมือง บางบริษัทที่มีทุนจดทะเบียนต่ำากว่ามูลค่า โครงการของรัฐ หรือบางบริษัทมีโอกาสหลายครั้งที่ได้รับงาน จนทำาให้หลายคนสงสัยว่า บริษัทเหล่า นี้น่าจะมีผลประโยชน์ที่เอื้อกับนักการเมืองในช่วงเวลานั้น และต่อมาพัฒนาเป็นสายสัมพันธ์พิเศษต่อ กันระหว่างนักธุรกิจ และนักการเมือง

Tags :

view