http://www.108acc.com
  
สร้างเว็บไซต์Engine by iGetWeb.com

หน้าแรก

วิสัยทัศน์/พันธกิจ

บริการของเรา

LINK 4 A/C

DOWNLOAD

ติดต่อเรา

.......... บทความ 108 ..........

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ธรรมนูญครอบครัว คนละเรื่องเดียวกัน (๔)

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ธรรมนูญครอบครัว คนละเรื่องเดียวกัน

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ธรรมนูญครอบครัว คนละเรื่องเดียวกัน (2)

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ธรรมนูญครอบครัว คนละเรื่องเดียวกัน (๓)

ราชกิจจาฯ ประกาศมาตรการคง VAT 7% ออกไปอีก 1 ปี ถึงวันที่ 30 ก.ย.61 ..... คั่นเวลา

บัญญัติ 10 ประการที่ต้อง คำนึงในการวางระบบบัญชี และการควบคุม ภายใน (1)

อะไรคือข้อมูลทางบัญชี ?

องค์กรในมุมมองของนักบัญชี

วิธีการเลือกสำนักงานบัญชี

เจ้าของกิจการควรไปพบ สรรพากรเองหรือไม่

บัญญติ 10 ประการที่ต้อง คำนึงในการวางระบบบัญชี และการควบคุมภายใน (2)

สำนักงานบัญชีในฝัน (2)

สำนักงานบัญชีในฝัน (3)

สำนักงานบัญชีในฝัน (4)

สำนักงานบัญชีในฝัน (5)

สำนักงานบัญชีในฝัน (6)

การสุ่มตัวอย่างทางสถิติในการสอบบัญชี

ค่าทำบัญชีปีละ 2-3 หมื่นบาท คุณไปอยู่ที่ไหนมา

พรก.ยกเว้นการปฏิบัติการเกี่ยวกับภาษีอากร 2558 ยื่นดีไหม

ธุรกิจปั่นป่วน เจอปัญหาขาดแคลนผู้สอบบัญชี จริงหรือ(1)

คุณสมบัตินักบัญชีที่ดี

จรรยาบรรณ ของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี

ธรรมบรรยาย ชุด จริยธรรมกับบัณฑิต - พุทธทาสภิกขุ

คลิปนี้ ชอบมาก

KPI เท่าไหร่ถึงพอ (1)

KPI เท่าไหร่ถึงพอ (2)

สถิติการจ่ายภาษีรายจังหวัด

สถิติการจ่ายภาษีตามภาค

สำนักงานบัญชีในฝัน (1)

สมาชิก

ลืมรหัสผ่าน?
สมัครสมาชิก
Gold charts on InfoMine.com
  • political Business.pdf
  • 13/10/2012
  • 6
  • 171.492 Kb

ธุรกิจการเมือง ข้อสังเกตเรื่องการกระจายโครงการอย่างผิดปกติของบางกระทรวง

ธุรกิจการเมือง...ข้อสังเกตเรื่องการกระจายโครงการอย่างผิดปกติของบางกระทรวง
บทความโดย คุณวิชุดา สาธิตพร นักวิจัยเครือข่ายข้อมูลการเมืองไทย

คดีปล้นบ้านปลัดกระทรวงคมนาคม ข้าราชการระดับสูงอย่างอุกอาจ เป็นคดีที่มีข้อน่าสงสัย หลายอย่างแตกต่างจากคดีทั่วไปที่เคยเกิดขึ้นและเป็นคดีที่น่าติดตามอย่างมาก จนทำาให้ประเด็นที่
เกี่ยวกับ “ธุรกิจการเมือง – ผลประโยชน์ทับซ้อน” กลับมาอยู่ในความสนใจของสังคมและประชาชน โดยทั่วไปอีกครั้ง

ยิ่งมีการติดตามข่าวการประกวดราคาสินค้า การจัดซื้อจัดจ้าง หรือการประมูลการสร้าง โครงการของรัฐ เราจะพบข้อสงสัยว่ามีรายชื่อบริษัทไม่กี่บริษัทที่ได้รับเลือกเข้ามาบริหารจัดการ และ
เมื่อเราติดตามข่าวอย่างใกล้ชิดในเชิงลึก เราจะยิ่งพบข้อมูลที่น่าสนใจหลายอย่าง เช่น บางบริษัทมี รายชื่อคณะกรรมการที่สามารถเชื่อมโยงกับนักการเมือง บางบริษัทที่มีทุนจดทะเบียนต่ำากว่ามูลค่า โครงการของรัฐ หรือบางบริษัทมีโอกาสหลายครั้งที่ได้รับงาน จนทำาให้หลายคนสงสัยว่า บริษัทเหล่า นี้น่าจะมีผลประโยชน์ที่เอื้อกับนักการเมืองในช่วงเวลานั้น และต่อมาพัฒนาเป็นสายสัมพันธ์พิเศษต่อ กันระหว่างนักธุรกิจ และนักการเมือง

Tags :

view

*

view