http://www.108acc.com
  
สร้างเว็บไซต์Engine by iGetWeb.com

หน้าแรก

วิสัยทัศน์/พันธกิจ

บริการของเรา

LINK 4 A/C

DOWNLOAD

ติดต่อเรา

.......... บทความ 108 ..........

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ธรรมนูญครอบครัว คนละเรื่องเดียวกัน (๔)

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ธรรมนูญครอบครัว คนละเรื่องเดียวกัน

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ธรรมนูญครอบครัว คนละเรื่องเดียวกัน (2)

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ธรรมนูญครอบครัว คนละเรื่องเดียวกัน (๓)

ราชกิจจาฯ ประกาศมาตรการคง VAT 7% ออกไปอีก 1 ปี ถึงวันที่ 30 ก.ย.61 ..... คั่นเวลา

บัญญัติ 10 ประการที่ต้อง คำนึงในการวางระบบบัญชี และการควบคุม ภายใน (1)

อะไรคือข้อมูลทางบัญชี ?

องค์กรในมุมมองของนักบัญชี

วิธีการเลือกสำนักงานบัญชี

เจ้าของกิจการควรไปพบ สรรพากรเองหรือไม่

บัญญติ 10 ประการที่ต้อง คำนึงในการวางระบบบัญชี และการควบคุมภายใน (2)

สำนักงานบัญชีในฝัน (2)

สำนักงานบัญชีในฝัน (3)

สำนักงานบัญชีในฝัน (4)

สำนักงานบัญชีในฝัน (5)

สำนักงานบัญชีในฝัน (6)

การสุ่มตัวอย่างทางสถิติในการสอบบัญชี

ค่าทำบัญชีปีละ 2-3 หมื่นบาท คุณไปอยู่ที่ไหนมา

พรก.ยกเว้นการปฏิบัติการเกี่ยวกับภาษีอากร 2558 ยื่นดีไหม

ธุรกิจปั่นป่วน เจอปัญหาขาดแคลนผู้สอบบัญชี จริงหรือ(1)

คุณสมบัตินักบัญชีที่ดี

จรรยาบรรณ ของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี

ธรรมบรรยาย ชุด จริยธรรมกับบัณฑิต - พุทธทาสภิกขุ

คลิปนี้ ชอบมาก

KPI เท่าไหร่ถึงพอ (1)

KPI เท่าไหร่ถึงพอ (2)

สถิติการจ่ายภาษีรายจังหวัด

สถิติการจ่ายภาษีตามภาค

สำนักงานบัญชีในฝัน (1)

สมาชิก

ลืมรหัสผ่าน?
สมัครสมาชิก
Gold charts on InfoMine.com
  • Rice_Politic vision.pdf
  • 13/10/2012
  • 10
  • 402.202 Kb

มุมมองทางการเมืองต่อนโยบายข้าว

มุมมองทางการเมืองต่อนโยบายข้าว
เครือข่ายข้อมูลการเมืองไทย
THAILAND POLITICAL DATABASE WWW.TPD.IN.THบทความโดยดร.ธนพันธ์ไล่ประกอบทรัพย์
นักวิจัยเครือข่ายข้อมูลการเมืองไทย

นโยบายการรับจำนำสินค้า เกษตรเป็นหนึ่งในนโยบายเร่ง ด่วนของรัฐบาลที่นำโดยพรรค เพื่อไทย รัฐบาลปัจจุบันยังให้ ความสำคัญเป็นพิเศษกับการรับ
จำนำข้าวเปลือกโดยได้แถลง นโยบายต่อรัฐสภาว่าจะรับจำนำ ข้าวเปลือกเจ้า 100% ที่ 15,000 บาทต่อตัน และ ข้าวเปลือกหอม มะลิ
ที่ 20,000 บาทต่อตัน1 นโยบายการรับจำนำข้าวเปลือก ถูกวิจารณ์จากนักเศรษฐศาสตร์ ว่าจะทำลายระบบกลไกตลาดข้าว และไม่มีประสิทธิภาพ
(Efficiency)
ข้อแรก
รัฐบาลกำลังทำลายระบบการ แข่งขันในตลาดข้าว รัฐบาลตั้งราคาจำนำข้าว เปลือกไว้สูงกว่าราคาตลาด จึงมีความเป็นไปได้ว่า ชาวนาจะขายข้าวเปลือกให้กับรัฐบาล
ท้ายที่สุดรัฐบาลจะ กลายเป็นผู้ผูกขาดการค้าข้าว หรือรัฐบาลกำลังค้าข้าว แข่งกับเอกชนซึ่งดูเหมือนจะขัดกับนโยบายของรัฐบาลที่
ส่งเสริมระบบการค้าเสรีและขัดกับฐานะการเป็นสมาชิก องค์กรการค้าโลก (World Trade Organization (WTO)) สมาคมผู้ส่งออกข้าวไทย
(Thai Rice Exporters Association) แสดงความกังวลกับโครงการรับจำนำข้าวมาตลอดเพราะ กลัวว่าโครงการรับจำนำข้าวจะทำให้ราคาข้าวไทยสูงขึ้น
และสูญเสียตลาดให้กับคู่แข่ง2

Tags :

view

*

view