http://www.108acc.com
  
สร้างเว็บไซต์Engine by iGetWeb.com

หน้าแรก

วิสัยทัศน์/พันธกิจ

บริการของเรา

LINK 4 A/C

DOWNLOAD

ติดต่อเรา

ปฎิทิน

« February 2020»
SMTWTFS
      1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829

.......... บทความ 108 ..........

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ธรรมนูญครอบครัว คนละเรื่องเดียวกัน (๔)

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ธรรมนูญครอบครัว คนละเรื่องเดียวกัน

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ธรรมนูญครอบครัว คนละเรื่องเดียวกัน (2)

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ธรรมนูญครอบครัว คนละเรื่องเดียวกัน (๓)

ราชกิจจาฯ ประกาศมาตรการคง VAT 7% ออกไปอีก 1 ปี ถึงวันที่ 30 ก.ย.61 ..... คั่นเวลา

บัญญัติ 10 ประการที่ต้อง คำนึงในการวางระบบบัญชี และการควบคุม ภายใน (1)

อะไรคือข้อมูลทางบัญชี ?

องค์กรในมุมมองของนักบัญชี

วิธีการเลือกสำนักงานบัญชี

เจ้าของกิจการควรไปพบ สรรพากรเองหรือไม่

บัญญติ 10 ประการที่ต้อง คำนึงในการวางระบบบัญชี และการควบคุมภายใน (2)

สำนักงานบัญชีในฝัน (2)

สำนักงานบัญชีในฝัน (3)

สำนักงานบัญชีในฝัน (4)

สำนักงานบัญชีในฝัน (5)

สำนักงานบัญชีในฝัน (6)

การสุ่มตัวอย่างทางสถิติในการสอบบัญชี

ค่าทำบัญชีปีละ 2-3 หมื่นบาท คุณไปอยู่ที่ไหนมา

พรก.ยกเว้นการปฏิบัติการเกี่ยวกับภาษีอากร 2558 ยื่นดีไหม

ธุรกิจปั่นป่วน เจอปัญหาขาดแคลนผู้สอบบัญชี จริงหรือ(1)

คุณสมบัตินักบัญชีที่ดี

จรรยาบรรณ ของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี

ธรรมบรรยาย ชุด จริยธรรมกับบัณฑิต - พุทธทาสภิกขุ

คลิปนี้ ชอบมาก

KPI เท่าไหร่ถึงพอ (1)

KPI เท่าไหร่ถึงพอ (2)

สถิติการจ่ายภาษีรายจังหวัด

สถิติการจ่ายภาษีตามภาค

สำนักงานบัญชีในฝัน (1)

สมาชิก

ลืมรหัสผ่าน?
สมัครสมาชิก

สถิติ

เปิดเว็บ14/11/2007
อัพเดท27/02/2020
ผู้เข้าชม21,683,166
เปิดเพจ25,797,607
Gold charts on InfoMine.com

นิพนธ์ กาญจนพิพัฒน์กุล

ประวัติส่วนตัว

คุณวุฒิ

คุณวุฒิ    
สาขาวิชา สถาบันการศึกษา
บริหารธุรกิจบัณฑิต บัญชี มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ประกาศนียบัตรชั้นสูงทางการสอบบัญชี สอบบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
บัญชีมหาบัณฑิต บัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
คหกรรมศาสตร์บัณฑิต การจัดการธุรกิจอาหาร มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
เกษตรศาสตร์บัณฑิต เทคโนโลยีการผลิตพืช มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

อื่นๆ

- ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
- ผู้บังคับหลักประกัน รับอนุญาต

การอบรม

 หลักสูตรอบรม หน่วยงานอบรม
- ผ่านการทดสอบ“การดำเนินการอบรมและทดสอบเพื่อคัดเลือก
ผู้ตรวจสอบและรับรองบัญชี ตามคำสั่งกรมสรรพากรที่ ท.293/2550 ครั้งที่ 2 (2/2551) 
สำนักมาตรฐานการสอบบัญชีภาษีอากร กรมสรรพากร
- TSA ใหม่ปี 2555 สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์

- เข้าร่วม โครงการพัฒนาคู่มือการปฎิบัติงานตามมาตรฐานการควบคุมคุณภาพ ฉบับที่ 1 สำหรับผู้สอบบัญชีอิสระ

สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์
- การพัฒนาผู้สอบบัญชีตลาดทุน รุ่นที่ 2

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ร่วมกับ สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์

- การปัองกันทุจริตในองค์กร รุ่นที่ 10 สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์
- การตรวจสอบและข้อพิจารณาในการตรวจสอบเมื่อกิจการใช้คอมพิวเตอร์ประมวลผลข้อมูล สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์                                                             
-กฎหมายหลักประกันทางธุรกิจกับการบัญชีเครื่องมือในการเข้าถึงแหล่งทุน กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
-มิติใหม่ทรัพย์สินทางปัญญากับการพัฒนาผู้บังคับหลักประกัน กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

-การปฎิบัติงานสอบบัญชีอย่างมีคุณภาพ

สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์
-การตรวจสอบภายในแบบบูรณาการระบบจัดซื้อและเจ้าหนี้ สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์
-ต้นไม้มีมูลค่าประเมินราคาอย่างไร กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
-CPA Conference 2018 - Future of Audit สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์

ประสบการณ์การทำงาน

สถานที่ทำงาน

หน่วยงาน

ตำแหน่งงาน

สำนักงานสอบบัญชี บัญชีกิจ แผนกสอบบัญชี - เจ้าหน้าที่สอบบัญชี
ธนาคารแห่งประเทศไทย

แผนกตรวจสอบภายในโรงพิมพ์ธนบัตร

- เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน

บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด แผนกสอบบัญชี

- หัวหน้าแผนกตรวจสอบ
- คณะกรรมการจัดการบริษัท
บริษัท สล็อต-นานไก จำกัด แผนกบัญชีและการเงิน - สมุห์บัญชี

บริษัท บันได เค.ซี. จำกัด

แผนกบัญชีและการเงิน

- ผู้จัดการแผนกบัญชี
สำนักงานบัญชีแปลนในเครือแปลนกรุ๊ป
(ดูแลบัญชีและงบประมาณ ในเครือแปลนกรุ๊ป)
แผนกบัญชีและการเงิน
แผนกธุรการ


- ผู้จัดการฝ่ายบัญชี
- รักษาการผู้จัดการฝ่ายธุรการ
- รักษาการหัวหน้าแผนกคอมพิวเตอร์
- คณะกรรมการบริหาร

บริษัท สยามสตีลกรุ๊ป อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ในเครืือสยามสตีล

ฝ่ายพัฒนาธุรกิจ

- ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายพัฒนาระบบ
ริษัท สยามไซเคิล แมนูเฟคเจอริ่ง จำักัด ในเครืือสยามสตีล

 

 

ฝ่ายบัญชีและการเงิน

- ผู้จัดการผ่ายบัญชีและการเงิน
- รองผู้จัดการฝ่ายวางแผนการผลิต
- รักษาการผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ
- รักษาการผู้จัดการฝ่ายตลาดในประเทศ
- รักษาการผู้จัดการฝ่ายคลังสินค้า
- รักษาการผู้จัดการฝ่ายบุคคลและธุรการ
- รักษาการผู้จัดการฝ่ายบรรจุ และจัดส่่ง
บริษัท อีสเทิรน์ซินเทค จำกัด


ฝ่ายบัญชีและการเงิน

 

- ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบัญชี บริษัท อีสเทิรน์ซินเทค จำกัด
- วางระบบบัญชี เอกสารและการทำงาน , วางแผนภาษี บริษัทร่วมทุนกับต่างประเทศ

บริษัท ตะวันออกโพลีเมอร์ จำกัด

ฝ่ายพํฒนาระบบและตรวจสอบภายใน

- ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาระบบและตรวจสอบภายใน

สำนักงานสอบบัญชี พี แอนด์ อี

คณะบุคคลที่ปรึกษา พี.เอ.ที.

 

 

 

 

จำนวนลูกค้าที่ใช้บริการตั้งแต่เริ่มสำนักงานกว่า 200 บริษัท
งานที่ทำ
 • การตรวจสอบบัญชีและตรวจสอบความผิดปกติทางธุรกิจ
 • แผนธุรกิจ,โครงการศึกษาความเป็นไปได้
 • วางระบบบัญชีบริหารและต้นทุนโรงงาน วางระบบบัญชีบริหารและการคำนวณต้นทุนการผลิตต่อหน่วย
 • ที่ปรึกษาธุรกิจ,บัญชี,ภาษีอากร

  ประเภทกิจการ

 • ธุรกิจผลิตและส่งออกเฟอร์นิเจอร์หนัง
 • ธุรกิจโรงงานอุตสาหกรรมแม่พิมพ์
 • ธุรกิจนำเข้าส่งออกเคมีภัณฑ์
 • ธุรกิจผลิตและส่งออกอาหาร
 • ธุรกิจขนส่ง
 • ธุรกิจบริการโฆษณาประชาสัมพันธ์
 • ธุรกิจรับจ้างทำเฟอร์นิเจอร์และงานอีเวนน์
 • ธุรกิจรายการวิทยุโทรทัศน์
 • ธุรกิจบริการน้ำมัน
 • ธุรกิจจัดสัมมนาและอบรม
 • อุตสาหกรรมฟอกหนังและธุรกิจต่อเนื่อง
 • ธุรกิจซ่อมและจำหน่ายเครื่องจักร
 • ธุรกิจคลังสินค้าและห้องเย็น
 • ธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง
 • ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์
 • ธุรกิจผลิตและนำเข้ายุทโธปกรณ์กองทัพ
 • ธุรกิจผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์การเกษตร
 • ธุรกิจออกแบบตกแต่งภายใน
 • ธุรกิจออกแบบและผลิตบรรจุภัณฑ์
 • ธุรกิจท่าเรือเอกชน
 • ฯลฯ

- หัวหน้าสำนักงาน , หุ้นส่่วน

 

 

 

 

Tags : #นิพนธ์ กาญจนพิพัฒน์กุล

view

*

view