สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com
Cart รายการสินค้า (0)

บทความคุณธรรมจริยธรรม


สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี
ได้มีรับสั่งกับ องคต ผู้สื่อสารพิเศษของวงวรรณคดีประจำสวิตเซอร์แลนด์

 และ ได้นำมาลงในหนังสือ ฉบับเดือนตุลาคม 2490
บางส่วนบางตอนที่องคตบันทึกไว้ระหว่างได้ไปเข้าเฝ้า สมเด็จพระบรมราชชนนี
ระหว่างกำลังทรงพรวนดินอยู่รอบต้นบานชื่นในสวนที่พระตำหนักวิลล่าวัฒนา

ว่า
"คนดีของใต้ฝ่าพระบาทควรมีคุณสมบัติอย่างไรพะย่ะค่ะ"

ทรงตรัส ตอบว่า

"คนดีของฉันรึจะต้องเป็นคนที่ ไม่พูดปด ไม่สอพลอ

 ไม่อิจฉาริษยา ไม่คดโกง และไม่มีความทะเยอทะยานอย่างบ้าๆ
แต่พยายามทำหน้าที่ของตนให้ดี ในขอบเขตศีลธรรม"


คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณธรรมาภิบาล VS คอร์รัปชั่น

Tags : บทความ คุณธรรม จริยธรรม คอรับชั่นส์

view