http://www.108acc.com
  
สร้างเว็บไซต์Engine by iGetWeb.com

หน้าแรก

วิสัยทัศน์/พันธกิจ

บริการของเรา

LINK 4 A/C

DOWNLOAD

ติดต่อเรา

.......... บทความ 108 ..........

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ธรรมนูญครอบครัว คนละเรื่องเดียวกัน (๔)

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ธรรมนูญครอบครัว คนละเรื่องเดียวกัน

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ธรรมนูญครอบครัว คนละเรื่องเดียวกัน (2)

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ธรรมนูญครอบครัว คนละเรื่องเดียวกัน (๓)

ราชกิจจาฯ ประกาศมาตรการคง VAT 7% ออกไปอีก 1 ปี ถึงวันที่ 30 ก.ย.61 ..... คั่นเวลา

บัญญัติ 10 ประการที่ต้อง คำนึงในการวางระบบบัญชี และการควบคุม ภายใน (1)

อะไรคือข้อมูลทางบัญชี ?

องค์กรในมุมมองของนักบัญชี

วิธีการเลือกสำนักงานบัญชี

เจ้าของกิจการควรไปพบ สรรพากรเองหรือไม่

บัญญติ 10 ประการที่ต้อง คำนึงในการวางระบบบัญชี และการควบคุมภายใน (2)

สำนักงานบัญชีในฝัน (2)

สำนักงานบัญชีในฝัน (3)

สำนักงานบัญชีในฝัน (4)

สำนักงานบัญชีในฝัน (5)

สำนักงานบัญชีในฝัน (6)

การสุ่มตัวอย่างทางสถิติในการสอบบัญชี

ค่าทำบัญชีปีละ 2-3 หมื่นบาท คุณไปอยู่ที่ไหนมา

พรก.ยกเว้นการปฏิบัติการเกี่ยวกับภาษีอากร 2558 ยื่นดีไหม

ธุรกิจปั่นป่วน เจอปัญหาขาดแคลนผู้สอบบัญชี จริงหรือ(1)

คุณสมบัตินักบัญชีที่ดี

จรรยาบรรณ ของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี

ธรรมบรรยาย ชุด จริยธรรมกับบัณฑิต - พุทธทาสภิกขุ

คลิปนี้ ชอบมาก

KPI เท่าไหร่ถึงพอ (1)

KPI เท่าไหร่ถึงพอ (2)

สถิติการจ่ายภาษีรายจังหวัด

สถิติการจ่ายภาษีตามภาค

สำนักงานบัญชีในฝัน (1)

Games

สมาชิก

ลืมรหัสผ่าน?
สมัครสมาชิก
Gold charts on InfoMine.com

ในหลวงทรงแนะผู้พิพากษาปฏิบัติหน้าที่ยุติธรรม-สุจริต

จาก โพสต์ทูเดย์

"ในหลวง" ทรง แนะ ผู้พิพากษาปฏิบัติหน้าที่ด้วยความยุติธรรม ซื่อสัตย์สุจริตตลอดชีวิต ให้ประชาชนมีความไว้ใจ เพื่อประเทศชาติสงบ

วันนี้(9 มี.ค.)  เวลา 17.45 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่ เสด็จออก ณ ห้องประชุมสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ชั้น 14 อาคารเฉลิมพระเกียรติ  โรงพยาบาลศิริราช  พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ นายไพโรจน์  วายุภาพ  ประธานศาลฎีกา นำ ผู้พิพากษาประจำศาลยุติธรรม สำนักงานศาลยุติธรรม เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทเพื่อถวายสัตย์ปฏิญาณก่อนเข้ารับหน้าที่

ในการนี้ ได้มีพระบรมราโชวาทเพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติหน้าที่ โดยให้รักษาความยุติธรรม และความซื่อสัตย์สุจริต ตามที่ได้ปฏิญาณอย่างเคร่งครัด ตลอดชีวิต ประเทศชาติจะได้มีความสงบสุข

"ผู้ที่จะเข้าปฏิบัติงานในศาลยุติธรรมมีความสำคัญมากสำหรับประเทศชาติ เพื่อประชาชนจะหวังในความยุติธรรมของผู้พิพากษานั่นเอง ในประเทศมักจะมีปัญหาอยู่เสมอ ก็ต้องมีคนที่มีความยุติธรรม ปฏิบัติอยู่ในความซื่อสัตย์สุจริตอยู่เสมอ ถ้าประชาชนสามารถที่จะหวัง มีความหวัง มีความไว้ใจในผู้พิพากษาได้ ประเทศชาติก็จะมีความสงบสุขมากขึ้น ฉะนั้นท่านต้องมีหน้าที่ที่สำคัญ ท่านต้องเสียสละในหน้าที่อย่างยิ่ง ถ้าทำตามที่ปฏิญาณ ก็สามารถที่จะช่วยประเทศให้มีความสงบสุขได้อย่างดี

ดังนั้นท่านก็จะต้องรักษาคำปฏิญาณนี้อย่างเคร่งครัด ตลอดชีวิต เพราะว่าเป็นบุคคลสำคัญในประเทศ ขอให้ท่านรักษาคำปฏิญาณอย่างเคร่งครัด เท่ากับได้ช่วยประเทศให้มีความสงบสุข มีความยุติธรรมโดยแท้ ตลอดไป ก็ขอให้ท่านปฏิบัติงานด้วยความเคร่งครัดเป็นเวลาตลอดชีวิต เพื่อที่จะรักษาความยุติธรรมในประเทศ ทั้งในหน้าที่การงานในโรงศาล ทั้งในตลอดเวลา ทั้งในศาล ทั้งนอกศาล ถือได้ว่าท่านได้ช่วยประเทศให้อยู่เย็นเป็นสุข ซึ่งเป็นสำคัญ หน้าที่ที่สำคัญมาก ก็ขอให้ท่านได้สามารถรักษาคำปฏิญาณที่ท่านเปล่งขึ้นมาอย่างเคร่งครัด และท่านก็จะสามารถมีความภูมิใจในตัวเองว่า เป็นคนดีของชาติ เป็นคนที่รักษาความยุติธรรมของชาติ ซึ่งเป็นงานที่สำคัญ และงานที่มีเกียรติมาก"


สำนักงานบัญชี,ทำบัญชี,สอบบัญชี,ที่ปรึกษา,การจัดการ,เศรษฐกิจการลงทุน

Tags : ในหลวง ทรงแนะผู้พิพากษา ปฏิบัติหน้าที่ยุติธรรม สุจริต

view

*

view