http://www.108acc.com
  
สร้างเว็บไซต์Engine by iGetWeb.com

หน้าแรก

วิสัยทัศน์/พันธกิจ

บริการของเรา

LINK 4 A/C

DOWNLOAD

ติดต่อเรา

.......... บทความ 108 ..........

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ธรรมนูญครอบครัว คนละเรื่องเดียวกัน (๔)

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ธรรมนูญครอบครัว คนละเรื่องเดียวกัน

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ธรรมนูญครอบครัว คนละเรื่องเดียวกัน (2)

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ธรรมนูญครอบครัว คนละเรื่องเดียวกัน (๓)

ราชกิจจาฯ ประกาศมาตรการคง VAT 7% ออกไปอีก 1 ปี ถึงวันที่ 30 ก.ย.61 ..... คั่นเวลา

บัญญัติ 10 ประการที่ต้อง คำนึงในการวางระบบบัญชี และการควบคุม ภายใน (1)

อะไรคือข้อมูลทางบัญชี ?

องค์กรในมุมมองของนักบัญชี

วิธีการเลือกสำนักงานบัญชี

เจ้าของกิจการควรไปพบ สรรพากรเองหรือไม่

บัญญติ 10 ประการที่ต้อง คำนึงในการวางระบบบัญชี และการควบคุมภายใน (2)

สำนักงานบัญชีในฝัน (2)

สำนักงานบัญชีในฝัน (3)

สำนักงานบัญชีในฝัน (4)

สำนักงานบัญชีในฝัน (5)

สำนักงานบัญชีในฝัน (6)

การสุ่มตัวอย่างทางสถิติในการสอบบัญชี

ค่าทำบัญชีปีละ 2-3 หมื่นบาท คุณไปอยู่ที่ไหนมา

พรก.ยกเว้นการปฏิบัติการเกี่ยวกับภาษีอากร 2558 ยื่นดีไหม

ธุรกิจปั่นป่วน เจอปัญหาขาดแคลนผู้สอบบัญชี จริงหรือ(1)

คุณสมบัตินักบัญชีที่ดี

จรรยาบรรณ ของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี

ธรรมบรรยาย ชุด จริยธรรมกับบัณฑิต - พุทธทาสภิกขุ

คลิปนี้ ชอบมาก

KPI เท่าไหร่ถึงพอ (1)

KPI เท่าไหร่ถึงพอ (2)

สถิติการจ่ายภาษีรายจังหวัด

สถิติการจ่ายภาษีตามภาค

สำนักงานบัญชีในฝัน (1)

Games

สมาชิก

ลืมรหัสผ่าน?
สมัครสมาชิก
Gold charts on InfoMine.com

น่าสงสาร? 25 รมต.แบกหนี้ 625 ล้าน – เจ้าของห้างแดง แจ้งสูงลิบ 4,666 ล้าน

จากสำนักข่าวอิสรา

 alt

น่าสงสาร! หนี้สินรัฐมนตรี 25 คนแจ้งตัวเลข ป.ป.ช.กว่า 625 ล้าน เมียสนธยา-ชูชาติ วิรุฬ-สามีนายกฯ สูงลิ่ว สวนทาง“เหลิม-ยุทธศักดิ์-สุกำพล” ฮือฮา!เจ้าของห้างแดง”อดีตรัฐมนตรีนำโด่ง 4,666 ล้าน

          สำนักข่าวอิศรา (www.isranews.org) ตรวจสอบบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินของคณะรัฐมนตรีชุดปัจจุบันที่ ยื่นต่อสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ในหมวดหนี้สินมีรายละเอียดหนี้สิน ได้แก่ 1.)เงินเบิกเกินบัญชี 2.)เงินกู้จากธนาคาร/สถาบันการเงินอื่น 3.)หนี้สินที่มีหลักฐานเป็นตัวหนังสือ และ 4.)หนี้สินอื่น พบว่ามีรัฐมนตรี 25 คนแจ้งยอดหนี้สิน ทั้งของตน คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะรวมทั้งสิ้นกว่า 625 ล้านบาท

          รายที่มียอดแจ้งหนี้มากสุด 3 อันดับแรก ได้แก่

1.นางสุกุมล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม แจ้งว่ามีหนี้สินในประเภทเงินเบิกเกินบัญชี จากธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาบางแสน ยอดหนี้คงเหลือ 6,887,805.92 บาท จากธนาคารกรุงเทพ จำกัด(มหาชน) สาขาหนองมน ยอดหนี้คงเหลือ 6,136,313.29 บาท - ในประเภทเงินกู้จากธนาคาร/สถาบันการเงิน จากธนาคารกรุงเทพ จำกัด(มหาชน) เลขบัญชี 09279530027530 ยอดหนี้คงเหลือ 8,899,552.12 บาท จากธนาคารกรุงเทพ จำกัด(มหาชน) เลขบัญชี 01347060000009 ยอดหนี้คงเหลือ 13,350,825.17 บาท ในประเภทหนี้สินที่มีหลักฐานเป็นหนังสือ จากห้างหุ้นส่วนจำกัด บางแสนมหานคร ยอดหนี้คงเหลือ 13,826,962 บาท โดยรวมทั้งสิ้นคิดเป็นมูลค่า 49,101,458.50 บาท ไม่รวมหนี้สินประเภท หนี้สินที่มีหลักฐานเป็นหนังสือ ได้แก่ หนี้สินจาก หจก. สินทรัพย์คีรี ยอดหนี้คงเหลือ 2,610,000 บาท ซึ่งไม่ได้แจ้งในยอดรวม ถ้านับรายการนี้ด้วยรวมทั้งสิ้น 51,711,458.50 บาท

2.นายชูชาติ หาญสวัสดิ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย แจ้งว่ามีหนี้สินในประเภทเงินกู้จากธนาคาร/สถาบันการเงิน จากบริษัทบริหารสินทรัพย์ไทย โดยมียอดหนี้คงเหลือ 40,093,864.72 บาท

3.นายวิรุฬ เตชะไพบูลย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง มีหนี้สินเงินกู้จากสถาบันการเงิน 40 ล้านบาท (ดูตาราง)

          ขณะที่รัฐมนตรี 3 คน มียอดหนี้ไม่ถึง 1 แสนบาท ได้แก่

1.นายบุญทรง เตริยาภิรมย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพาณิชย์ มียอดหนี้คงเหลือ 83,614.47 บาท

2.นางนลินี ทวีสิน รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี มียอดหนี้คงเหลือ 77,324.26 บาท

3.นายนิวัฒน์ธำรง บุญทรงไพศาล รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี มียอดหนี้คงเหลือ 65,597.93บาท

          ทั้งนี้มีรัฐมนตรี 11 คนที่แจ้งว่าไม่มียอดหนี้ในบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินที่ยื่นต่อ ป.ป.ช. ได้แก่

1.ร.ต.อ.เฉลิม อยู่บำรุง รองนายกรัฐมนตรี

2.พล.อ.ยุทธศักดิ์ ศศิประภา รองนายกรัฐมนตรี

3.พล.อ.อ. สุกำพล สุวรรณทัต รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม

4.นายธีระ วงศ์สมุทร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

5.นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม

6.นายอารักษ์ ชลธาร์นนท์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน

7.นายภูมิ สาระผล รัฐมนตรีช่วยกระทรวงการพาณิชย์

8.นายปลอดประสพ สุรัสวดี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

9.นายสุชาติ ธาดาธำรงเวช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

10.นายฐานิสร์ เทียนทอง รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย

11.นายทนุศักดิ์ เล็กอุทัย รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง

          กล่าวสำหรับ น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี ไม่มีหนี้สิน แต่ได้มีการแจ้งยอดหนี้สินของ นายอนุสรณ์ อมรฉัตร (สามีนอกสมรส) ว่ามีหนี้สินในประเภท เงินกู้จากธนาคาร/สถาบันการเงิน ต่อบริษัท บริหารสินทรัพย์ สุขุมวิท จำกัด โดยมียอดหนี้คงเหลือ 369,658,334.40 บาท(ปัจจุบันคงเหลือภาระหนี้ตามสัญญาปรับปรุงโครงสร้างหนี้(เฉพาะส่วน) ฉบับลงวันที่ที่ 25 มีนาคม 2551 ประมาณ 7 ล้านบาทเศษ)

          ก่อนหน้านี้กลุ่ม ส.ส. ที่เคยแจ้งว่ามีหนี้สินมากสุด

          นางอรุณลักษณ์ กิจเลิศไพโรจน์ ส.ส.ปากน้ำ เจ้าของห้างดังซึ่งเป็นที่ตั้งสถานีโทรทัศน์ของกลุ่ม นปช. นายสงคราม คู่สมรส อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ รัฐบาลนายสมชาย วงศ์สวัสดิ์ มีหนี้สิน 4,904.4 ล้านบาท ทรัพย์สิน 237.6 ล้านบาท เบ็ดเสร็จ มีหนี้สินมากกว่าทรัพย์สิน 4,666.7 ล้านบาท

          นายอนุชา บูรพชัยศรี ส.ส.กรุงเทพฯ และคู่สมรส มีหนี้สิน 1,890,498,291 บาท ทรัพย์สิน 449,231,556 บาท เบ็ดเสร็จมีหนี้สินมากกว่าทรัพย์สิน 1,441,266,734 บาท

          ร.ต.ท.เชาวริน ลัทธศักดิ์ศิริ มีหนี้สิน 205.4 ล้านบาท ทรัพย์สิน 255.6 ล้านบาท มีหนี้สินมากกว่าทรัพย์สิน 179.8 ล้านบาท

          นายพิษณุ หัตสงเคราะห์ ส.ส.หนองบัวลำภู มีหนี้สิน 69 ล้าน บาท ทรัพย์สิน 9.9 ล้านบาท มีหนี้สินมากกว่าทรัพย์สิน 59.3 ล้านบาท

          นายสมศักดิ์ เกียรติสุรนนท์ ขณะเป็น ส.ส. ขอนแก่น มีหนี้สิน 93.7 ล้าน บาท ทรัพย์สิน 43 ล้านบาท มีหนี้สินมากกว่าทรัพย์สิน 50.6 ล้านบาท

          นายสรรพภัญญู ศิริไปล์ นางรัชนี คู่สมรส มีหนี้สินมากกว่าทรัพย์สิน 42.5 ล้านบาท

          นายคมเดช ไชยศิวามงคล มีหนี้สินมากกว่าทรัพย์สิน 31.1 ล้านบาท

          นายเรืองเดช สุพรรณฝ่าย ส.ส.ขอนแก่น และนางปราณี คู่สมรส มีหนี้สินมากกว่าทรัพย์สิน 30.3 ล้านบาท

          นายประสิทธิ์ วุฒินันชัย (หม้าย) มีหนี้สินมากกว่าทรัพย์สิน 23.8 ล้านบาท

          เบ็ดเสร็จ ส.ส.ชุดที่แล้วแจ้งว่ามีหนี้สินรวมประมาณ 7,000 ล้านบาท

 

รายการหนี้สินของรัฐมนตรีรัฐบาลยิ่งลักษณ์ ที่แจ้งต่อ ป.ป.ช.

alt

ที่มา:สำนักงาน ป.ป.ช. ,สำนักข่าวอิศรา (www.isranews.org) รวบรวม


สำนักงานบัญชี,ทำบัญชี,สอบบัญชี,ที่ปรึกษา,การจัดการ,เศรษฐกิจการลงทุน

Tags : น่าสงสาร 25 รมต. แบกหนี้ 625 ล้าน เจ้าของห้างแดง แจ้งสูงลิบ 4 666 ล้าน

view

*

view