http://www.108acc.com
  
สร้างเว็บไซต์Engine by iGetWeb.com

หน้าแรก

วิสัยทัศน์/พันธกิจ

บริการของเรา

LINK 4 A/C

DOWNLOAD

ติดต่อเรา

.......... บทความ 108 ..........

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ธรรมนูญครอบครัว คนละเรื่องเดียวกัน (๔)

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ธรรมนูญครอบครัว คนละเรื่องเดียวกัน

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ธรรมนูญครอบครัว คนละเรื่องเดียวกัน (2)

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ธรรมนูญครอบครัว คนละเรื่องเดียวกัน (๓)

ราชกิจจาฯ ประกาศมาตรการคง VAT 7% ออกไปอีก 1 ปี ถึงวันที่ 30 ก.ย.61 ..... คั่นเวลา

บัญญัติ 10 ประการที่ต้อง คำนึงในการวางระบบบัญชี และการควบคุม ภายใน (1)

อะไรคือข้อมูลทางบัญชี ?

องค์กรในมุมมองของนักบัญชี

วิธีการเลือกสำนักงานบัญชี

เจ้าของกิจการควรไปพบ สรรพากรเองหรือไม่

บัญญติ 10 ประการที่ต้อง คำนึงในการวางระบบบัญชี และการควบคุมภายใน (2)

สำนักงานบัญชีในฝัน (2)

สำนักงานบัญชีในฝัน (3)

สำนักงานบัญชีในฝัน (4)

สำนักงานบัญชีในฝัน (5)

สำนักงานบัญชีในฝัน (6)

การสุ่มตัวอย่างทางสถิติในการสอบบัญชี

ค่าทำบัญชีปีละ 2-3 หมื่นบาท คุณไปอยู่ที่ไหนมา

พรก.ยกเว้นการปฏิบัติการเกี่ยวกับภาษีอากร 2558 ยื่นดีไหม

ธุรกิจปั่นป่วน เจอปัญหาขาดแคลนผู้สอบบัญชี จริงหรือ(1)

คุณสมบัตินักบัญชีที่ดี

จรรยาบรรณ ของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี

ธรรมบรรยาย ชุด จริยธรรมกับบัณฑิต - พุทธทาสภิกขุ

คลิปนี้ ชอบมาก

KPI เท่าไหร่ถึงพอ (1)

KPI เท่าไหร่ถึงพอ (2)

สถิติการจ่ายภาษีรายจังหวัด

สถิติการจ่ายภาษีตามภาค

สำนักงานบัญชีในฝัน (1)

Games

สมาชิก

ลืมรหัสผ่าน?
สมัครสมาชิก
Gold charts on InfoMine.com

นักวิชาการระบุใช้ กระสอบทรายอุดท่อ มีใช้ทั่วไป แนะชี้แจง ปชช.ให้เข้าใจ

จากประชาชาติธุรกิจ

นักวิชาการระบุการใช้กระสอบทรายอุดท่อระบายน้ำเพื่อปิดล้อมแล้วสูบออกของ กทม.บริเวณ ถ.ศรีนครินทร์ มีใช้ทั่วไป แต่เป็นการกั้นชั่วคราว อย่างไรก็ตาม กทม.ควรทำแผนผังภาพรวมการระบายน้ำที่เกี่ยวข้องกับพื้นที่ดังกล่าว เพื่อชี้แจงให้ประชาชนเข้าใจ

รศ.สุจริต คูณธนกุลวงศ์ หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมแหล่งน้ำ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กล่าวถึงกรณีกรุงเทพมหานคร (กทม.) ชี้แจงการใช้กระสอบทรายอุดท่อระบายน้ำบริเวณ ถ.ศรีนครินทร์ ซึ่งเป็นการบริหารจัดการระบายน้ำในจุดเสี่ยงด้วยระบบปิดล้อมแล้วสูบออก ว่า วิธีของ กทม.เป็นหลักการที่หน่วยงานทั่วไปใช้โดยจุฬาฯ ยังใช้วิธีการเดียวกัน แต่การกั้นแบบชั่วคราวนั้นจะต้องไม่กระทบกับการระบายน้ำ จึงเห็นว่า กทม.ควรชี้แจงความจำเป็นและระยะเวลานำกระสอบทรายไปกั้นดินทรายบริเวณดัง กล่าวด้วย

ขณะที่นายธเนศ วีระศิริ เลขาธิการวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.) กล่าวว่า วิธีการดังกล่าวสามารถทำได้ ซึ่งเป็นหลักการเดียวกับต่างประเทศ เช่น อังกฤษ ใช้ป้องกันน้ำ เพราะดินทรายจะอุดตันท่อได้ต้องมากับน้ำ แต่วัสดุที่ใช้อาจแตกต่างกัน โดยต่างประเทศจะเป็นประตูกั้น ไม่ใช้กระสอบทราย ซึ่งต้องดูแผนผังการระบายน้ำและลงพื้นที่ประกอบ เพื่อดูว่าเป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ กทม.ต้องการหรือไม่ ทั้งนี้ เสนอให้ กทม.ทำแผนผังภาพรวมการระบายน้ำที่เกี่ยวข้องกับพื้นที่ดังกล่าวเพื่อชี้แจง ให้ประชาชนเข้าใจ

ที่มา : สำนักข่าวไทย


สำนักงานบัญชี,ทำบัญชี,สอบบัญชี,ที่ปรึกษา,การจัดการ,เศรษฐกิจการลงทุน

Tags : นักวิชาการระบุ กระสอบทราย อุดท่อ มีใช้ทั่วไป ชี้แจง ปชช.

view

*

view