http://www.108acc.com
  
สร้างเว็บไซต์Engine by iGetWeb.com

หน้าแรก

วิสัยทัศน์/พันธกิจ

บริการของเรา

LINK 4 A/C

DOWNLOAD

ติดต่อเรา

.......... บทความ 108 ..........

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ธรรมนูญครอบครัว คนละเรื่องเดียวกัน (๔)

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ธรรมนูญครอบครัว คนละเรื่องเดียวกัน

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ธรรมนูญครอบครัว คนละเรื่องเดียวกัน (2)

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ธรรมนูญครอบครัว คนละเรื่องเดียวกัน (๓)

ราชกิจจาฯ ประกาศมาตรการคง VAT 7% ออกไปอีก 1 ปี ถึงวันที่ 30 ก.ย.61 ..... คั่นเวลา

บัญญัติ 10 ประการที่ต้อง คำนึงในการวางระบบบัญชี และการควบคุม ภายใน (1)

อะไรคือข้อมูลทางบัญชี ?

องค์กรในมุมมองของนักบัญชี

วิธีการเลือกสำนักงานบัญชี

เจ้าของกิจการควรไปพบ สรรพากรเองหรือไม่

บัญญติ 10 ประการที่ต้อง คำนึงในการวางระบบบัญชี และการควบคุมภายใน (2)

สำนักงานบัญชีในฝัน (2)

สำนักงานบัญชีในฝัน (3)

สำนักงานบัญชีในฝัน (4)

สำนักงานบัญชีในฝัน (5)

สำนักงานบัญชีในฝัน (6)

การสุ่มตัวอย่างทางสถิติในการสอบบัญชี

ค่าทำบัญชีปีละ 2-3 หมื่นบาท คุณไปอยู่ที่ไหนมา

พรก.ยกเว้นการปฏิบัติการเกี่ยวกับภาษีอากร 2558 ยื่นดีไหม

ธุรกิจปั่นป่วน เจอปัญหาขาดแคลนผู้สอบบัญชี จริงหรือ(1)

คุณสมบัตินักบัญชีที่ดี

จรรยาบรรณ ของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี

ธรรมบรรยาย ชุด จริยธรรมกับบัณฑิต - พุทธทาสภิกขุ

คลิปนี้ ชอบมาก

KPI เท่าไหร่ถึงพอ (1)

KPI เท่าไหร่ถึงพอ (2)

สถิติการจ่ายภาษีรายจังหวัด

สถิติการจ่ายภาษีตามภาค

สำนักงานบัญชีในฝัน (1)

Games

สมาชิก

ลืมรหัสผ่าน?
สมัครสมาชิก
Gold charts on InfoMine.com

ไทยถูกบี้ค่าผ่านประตูแลกเข้าTPP 12ประเทศรุมเจรจาขอผลประโยชน์

จากประชาชาติธุรกิจ

เข้าร่วมความตกลงหุ้นส่วนยุทธศาสตร์ TPP ไม่หมู ชาติสมาชิกออกกฎกีดกัน ต้องจ่าย "ค่าผ่านประตู" เจรจาให้ประโยชน์ 12 ประเทศพอใจ-ขอแก้ข้อตกลงเดิมไม่ได้ คณะกรรมการพัฒนาการค้าฯ ตั้ง "อภิรดี" รมต.พาณิชย์เป็นประธานศึกษาความพร้อม

แหล่งข่าวจากกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยกับ "ประชาชาติธุรกิจ" ว่า เมื่อเร็ว ๆ นี้กระทรวงพาณิชย์ได้รายงานความคืบหน้าเรื่องเกี่ยวกับการเจรจา ความตกลงหุ้นส่วนยุทธศาสตร์เศรษฐกิจภาคพื้นแปซิฟิก (Trans-Pacific Partnership หรือ TPP) ให้ที่ประชุมคณะกรรมการพัฒนาการค้าระหว่างประเทศ (พกค.) ครั้งที่ 1/2558 ซึ่งมี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีเป็นประธาน โดยพัฒนาการล่าสุดของความตกลงฉบับนี้ก็คือ มีการเผยแพร่ข้อบทความตกลง (Full Text) จำนวน 30 ข้อบทออกสู่สาธารณชนแล้ว และทั้ง 12 ประเทศสมาชิกมีกำหนดการจะลงนามในความตกลงวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2558 ที่ประเทศนิวซีแลนด์

ทั้งนี้ ข้อบทความตกลง (Full Text) TPP ถือเป็นสิ่งสำคัญมาก เนื่องจากข้อบทก็คือ ผลการเจรจาของข้อตกลงการค้าฉบับนี้

สำหรับ ขั้นตอนต่อไปภายหลังการลงนามในความตกลงแล้ว ประเทศสมาชิก TPP ทั้ง 12 ประเทศจะต้องให้สัตยาบันเพื่อให้ความตกลง TPP มีผลบังคับใช้ ซึ่งจะแบ่งเป็น 3 กรณีคือ 1) สมาชิก TPP ทุกประเทศให้สัตยาบันและบังคับใช้กฎหมายที่เกี่ยวข้อง โดยความตกลงจะมีผลบังคับใช้ภายใน 60 วัน หลังจากที่สมาชิกได้แจ้งการให้สัตยาบันอย่างเป็นลายลักษณ์อักษรต่อประเทศ นิวซีแลนด์ ในฐานะประเทศที่ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นผู้รับมอบสัตยาบันสารและเป็นผู้ เก็บรักษาสนธิสัญญา (Depositary)

2) กรณีที่ประเทศสมาชิก TPP ไม่สามารถให้สัตยาบันได้ภายใน 2 ปี แต่จะต้องมีประเทศสมาชิกอย่างน้อย 6 ประเทศ และมี GDP รวมกันเกินกว่า 85% ของ GDP สมาชิกทั้งหมด ความตกลงฉบับนี้จึงจะมีผลบังคับใช้ภายใน 60 วันนับจากวันที่ครบกำหนดการลงนามในความตกลง 2 ปี และ 3) ในกรณีที่สมาชิก TPP ยังให้สัตยาบันไม่ครบ 6 ประเทศ และ GDP รวมกันไม่ถึง 85% ภายในระยะเวลา 2 ปี กับอีก 60 วัน จะต้องรอจนกว่าจะมีสมาชิก TPP อย่างน้อย 6 ประเทศ และมี GDP รวมกันเกินกว่า 85% โดยความตกลงจะมีผลบังคับใช้ภายหลังจากประเทศสมาชิกประเทศที่ 6 แจ้งการให้สัตยาบันอย่างเป็นลายลักษณ์อักษรแล้วเป็นเวลา 60 วัน

ส่วน การสมัครเข้าเป็นสมาชิกใหม่ของความตกลง TPP ซึ่งประเทศไทยกำลังอยู่ในขั้นตอนการศึกษาว่า สมควรที่จะเข้าร่วมเป็นสมาชิก TPP หรือไม่อย่างไร โดยมอบหมายให้สถาบันปัญญาภิวัฒน์และสถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการ พัฒนาทำการศึกษา มีกำหนดแล้วเสร็จภายในสิ้นเดือนมกราคม 2559 นั้น เบื้องต้นพบว่า ไม่ใช่เรื่องง่าย ๆ เพราะประเทศสมาชิกใหม่จะต้องทำเงื่อนไข 4 ประการด้วยกันคือ

1) จะต้องเป็นสมาชิกความร่วมมือทางเศรษฐกิจเอเชีย-แปซิฟิก (APEC) หรือจะต้องได้รับความเห็นชอบจากประเทศสมาชิก TPP เสียก่อน 2) จะต้องยื่นหนังสือเป็นลายลักษณ์อักษรต่อประเทศนิวซีแลนด์ในฐานะที่ นิวซีแลนด์เป็น De-positary 3) จะต้องทำการเจรจาแบบทวิภาคีกับประเทศสมาชิก TPP เพื่อจ่ายสิ่งที่เรียกกันว่า

"ค่าผ่านประตู" ให้กับประเทศสมาชิก TPP ตามแต่ละประเทศจะเรียกร้องผลประโยชน์ (การค้า-การลงทุน-การเปิดตลาด) เอาจากประเทศไทย และเมื่อจ่ายผลประโยชน์จากการเจรจาต่อรองนี้แล้ว ประเทศสมาชิก TPP ทั้ง 12 ประเทศจะต้องมีฉันทามติยอมรับการเข้าเป็นสมาชิกใหม่ และ 4) ประเทศที่เข้าเป็นสมาชิกใหม่ ไม่สามารถเจรจาต่อรองแก้ไขปรับแต่งข้อบททั้ง 30 ข้อบทในความตกลง TPP ที่ได้ลงนามกันไปแล้ว

"ประเด็นสำคัญไม่ได้ อยู่ที่ว่า ประเทศไทยอยากเข้าเป็นสมาชิก TPP ก็เดินเข้าไปเลย นอกจากเสียงสนับสนุนจากประเทศสมาชิก TPP ในปัจจุบัน อย่างกรณีประเทศญี่ปุ่น ที่คณะของนายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ เพิ่งไปขอเสียงสนับสนุนมาเมื่อเดือนที่แล้ว เราจะต้องเผชิญกับการเปิดเจรจาให้ผลประโยชน์กับประเทศสมาชิก TPP ทั้ง 12 ประเทศด้วย ซึ่งตรงนี้หากไทยเข้าร่วมก็ยังไม่รู้ว่าจะถูกเรียกร้องผลประโยชน์มากน้อยแค่ ไหน จากเหตุที่ไทยไม่เข้าร่วมเจรจา TPP มาตั้งแต่ต้น ดังนั้นที่ประชุม พกค.จึงได้มอบหมายให้นางอภิรดี ตันตราภรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เป็นประธานคณะอนุกรรมการศึกษาเพื่อเตรียมความพร้อมการเข้าร่วม TPP ต่อไป" แหล่งข่าวกล่าว

ล่าสุดในวันที่ 8 ธันวาคมที่ผ่านมา นายวินิจฉัย แจ่มแจ้ง ผู้ช่วยรัฐมนตรีกระทรวงพาณิชย์ เป็นประธานในการประชุมหน่วยงานภายในที่เกี่ยวข้องเพื่อกำหนดแนวทางการทำงาน ของทุกภาคส่วน โดยกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ ได้แจ้งต่อที่ประชุมถึงกระบวนการสมัครเข้าร่วมข้อตกลง TPP โดยประเทศไทยจะต้องเปิดการเจรจาทวิภาคีกับสมาชิก TPP ทั้ง 12 ประเทศเป็นรายประเทศ เพื่อขอรับเสียงสนับสนุนในการเข้าร่วม ซึ่งฝ่ายไทยอาจต้องแลกเปลี่ยนด้วย

"ข้อเสนอ" ที่เป็นประโยชน์เพื่อเป็นค่าผ่านประตูให้กับสมาชิกแลกเปลี่ยนกับเสียงสนับสนุนให้เข้าร่วม TPP

"แม้ ว่าประเทศไทยจะตัดสินใจเข้าร่วมความตกลง TPP ก็คงจะเริ่มเจรจากับประเทศสมาชิก TPP ทั้ง 12 ประเทศได้ไม่ทันในสมัยรัฐบาลชุดนี้ เพราะ 1) ตามกระบวนการของไทยจะต้องรอผลสรุปการศึกษาความเป็นไปได้ของสถาบันปัญญา ภิวัฒน์และสถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา แล้วเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาเข้าร่วม 2) ต้องดำเนินการขอสมัครตามขั้นตอนที่กำหนดไว้ 3) เปิดการเจรจาทวิภาคีเป็นรายประเทศ และเจรจาแล้วต้องกลับมาขอความเห็นชอบจาก ครม.ก่อน ซึ่งจะใช้เวลายาวนานมาก แต่ไม่ควรเกินกว่า 2 ปีตามกรอบระยะเวลาการให้สัตยาบันของสมาชิก TPP ชุดปัจจุบัน"


สำนักงานสอบบัญชี,#สอบบัญชี,สำนักงานบัญชี,#ทำบัญชี,#ที่ปรึกษา,การจัดการ,เศรษฐกิจการลงทุน

Tags : ไทยถูกบี้ ค่าผ่านประตู แลกเข้าTPP ประเทศรุมเจรจา ขอผลประโยชน์

view

*

view