http://www.108acc.com
  
สร้างเว็บไซต์Engine by iGetWeb.com

หน้าแรก

วิสัยทัศน์/พันธกิจ

บริการของเรา

LINK 4 A/C

DOWNLOAD

ติดต่อเรา

ปฎิทิน

« March 2019»
SMTWTFS
     12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31      

.......... บทความ 108 ..........

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ธรรมนูญครอบครัว คนละเรื่องเดียวกัน (๔)

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ธรรมนูญครอบครัว คนละเรื่องเดียวกัน

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ธรรมนูญครอบครัว คนละเรื่องเดียวกัน (2)

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ธรรมนูญครอบครัว คนละเรื่องเดียวกัน (๓)

ราชกิจจาฯ ประกาศมาตรการคง VAT 7% ออกไปอีก 1 ปี ถึงวันที่ 30 ก.ย.61 ..... คั่นเวลา

บัญญัติ 10 ประการที่ต้อง คำนึงในการวางระบบบัญชี และการควบคุม ภายใน (1)

อะไรคือข้อมูลทางบัญชี ?

องค์กรในมุมมองของนักบัญชี

วิธีการเลือกสำนักงานบัญชี

เจ้าของกิจการควรไปพบ สรรพากรเองหรือไม่

บัญญติ 10 ประการที่ต้อง คำนึงในการวางระบบบัญชี และการควบคุมภายใน (2)

สำนักงานบัญชีในฝัน (2)

สำนักงานบัญชีในฝัน (3)

สำนักงานบัญชีในฝัน (4)

สำนักงานบัญชีในฝัน (5)

สำนักงานบัญชีในฝัน (6)

การสุ่มตัวอย่างทางสถิติในการสอบบัญชี

ค่าทำบัญชีปีละ 2-3 หมื่นบาท คุณไปอยู่ที่ไหนมา

พรก.ยกเว้นการปฏิบัติการเกี่ยวกับภาษีอากร 2558 ยื่นดีไหม

ธุรกิจปั่นป่วน เจอปัญหาขาดแคลนผู้สอบบัญชี จริงหรือ(1)

คุณสมบัตินักบัญชีที่ดี

จรรยาบรรณ ของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี

ธรรมบรรยาย ชุด จริยธรรมกับบัณฑิต - พุทธทาสภิกขุ

คลิปนี้ ชอบมาก

KPI เท่าไหร่ถึงพอ (1)

KPI เท่าไหร่ถึงพอ (2)

สถิติการจ่ายภาษีรายจังหวัด

สถิติการจ่ายภาษีตามภาค

สำนักงานบัญชีในฝัน (1)

สมาชิก

ลืมรหัสผ่าน?
สมัครสมาชิก

สถิติ

เปิดเว็บ14/11/2007
อัพเดท09/02/2019
ผู้เข้าชม20,869,088
เปิดเพจ24,815,029
Gold charts on InfoMine.com

บริการทำบัญชี

สำนักงานบัญชี พี.เอ็ม.เอส.

รายการให้บริการ *

จัดทำบัญชีและรายงานตามกฎหมาย

 • สมุดรายวันซื้อ
 • สมุดรายวันขาย
 • สมุดรายวันทั่วไป
 • สมุดเงินสดรับ-จ่าย
 • บัญชีแยกประเภท
 • ทะเบียนทรัพย์สินและรายละเอียดการคำนวนค่าเสื่อมราคา
 • ลงนามผู้ทำบัญชี
 • งบวิเคราะห์กำไรขาดทุน / งบการเงินขั้นต้นก่อนปรับปรุง (รายปี / ครึ่งปี / ไตรมาส / ทุกเดือน)

จัดทำ/ตรวจสอบแบบแสดงรายการภาษี

 • ภ.ง.ด. 3 , 53    ทุกวันทึ่ 7
 • ภ.พ.30 , ภ.ธ.40    ทุกวันที่ 15
 • ภ.ง.ด. 51    ทุกครึ่งปี
 • ภ.ง.ด. 50 (กรมสรรพากร) , ส.บช.3 (กรมพัฒนาธุรกิจการค้า)    ทุกสิ้นปี
 • บัญชีพิเศษการหักภาษีเงินได้/ภาษีการค้า
 • รายงานภาษีซื้อ/ภาษีขาย

จัดทำ/ตรวจสอบแบบแสดงรายการด้านบุคคล

 • เอกสารนำส่งเงินประกันสังคมรายเดือน , ภ.ง.ด. 1    ทุกวันที่  7
 • ภ.ง.ด. 1 ก    ทุกปี (ก.พ.)
 • จัดทำเงินเดือนรายเดือนผ่านระบบเงินเดือน
 • จัดทำแบบแสดงรายการเสียภาษีบุคคลธรรมดา    

จัดทำตรวจสอบบัญชีสินค้าคงคลัง

 • สต๊อกการ์ด / บัญชีคุมสินค้า
 • การ์ดคำนวนต้นทุนสินค้านำเข้า / ต้นทุนสินค้ารายการที่สำคัญ

บริการเพิ่มเติม อื่นๆ

 • ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับเอกสารระบบงานทางบัญชีและภาษีอากร
 • พบเจ้าหน้าที่สรรพากรตามหมายเรียก
 • ยื่นแบบแสดงรายการภาษีผ่านอินเตอร์เน็ต
 • จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบริษัท / คัดหนังสือรับรอง    ปีละ ๑ครั้ง
 • งบการเงินเพื่อการบริหาร
 • ทะเบียนหุ้น , ใบหุ้น    ปีละ ๑ครั้ง

* หมายเหตุ

 • ราคา ค่าบริการเริ่มต้น ที่ 2,500 บาทต่อเดือน สำหรับบริษัทที่มีรายการเคลื่อนไหว (หากเป็นบริษัทที่ไม่มีรายการเคลื่อนไหวจะใช้วิธีการประเมินค่าบริการเหมา รายปี)
 • รายการให้บริการเป็นรายการที่สำนักงานมีให้ ส่วนรายการงานบริการจะเป็นไปตามความต้องการของลูกค้า ซึ่งหากต้องการมากค่าบริการจะสูงตามไปด้วย
 • ราคา นี้เป็นราคาค่าบริการจัดทำบัญชีรายเดือน จะไม่มีการคิดค่าบริการเหมือนทั่วไปเพิ่มเติมอีก ( เช่น ค่าปิดบัญชีครึ่งปี , ค่าปิดบัญชีปลายปี , ค่าจัดทำงบการเงินให้กับผู้สอบบัญชี , ค่ากรอกแบบภาษี , ค่าจัดทำภาษีณ.ที่จ่าย , ค่าจัดพิมพ์สมุดบัญชี , ค่าเอกสารแบบฟอร์ม ค่าลงนามผู้ทำบัญชี ฯลฯ ซึ่งหากรวมและเฉลี่ยต่อเดือนจะไม่ต่ำกว่า 3-4 พันบาท)
 • สำนักงานจะจัดเก็บและส่งแฟ้มเอกสารที่ลูกค้าส่งให้ พร้อมจัดพิมพ์สมุดบัญชีที่ต้องจัดทำตามกฎหมายกำหนดทั้งหมดให้ลูกค้าภายใน 2 เดือน นับจากวันนำส่งงบการเงินและแบบแสดงรายการภาษีเงินได้นิติบุคคลประจำปีนั้น  เพื่อลูกค้าแน่ใจได้ว่าสำนักงานได้จัดทำบัญชี ให้โดยครบถ้วนและจัดเก็บไว้ที่บริษัทลูกค้าตามที่กฎหมายกำหนด
 • ค่าสอบบัญชีเพื่อแสดงความเห็นต่องบการเงิน จะไม่รวมอยู่ในค่าบริการทำบัญชีนี้

ตรวจสอบบัญชีประจำปี / ตรวจสอบเฉพาะเรื่อง
บริการด้านบัญชี
จดทะเบียนธุรกิจ
ที่ปรึกษาทางด้านบัญชีและภาษี
วางระบบบัญชีและเอกสาร


Tags : บริการทำบัญชี ทำบัญชี บัญชีภาษีอากร วางระบบบัญชี สอบบัญชี ภาษีเงินได้

ความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็น

* *

 

*

view

*

view