สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com
Cart รายการสินค้า (0)

ปรึกษาบัญชีและภาษี

บริการให้คำปรึกษาทางบัญชีและภาษีอากร โดยคณะบุคคลที่ปรึกษา พี.เอ.ที.   ทั้งที่เป็นรายครั้ง และรายเดือน

งานบริการที่มีให้ในการเป็นที่ปรึกษา

  • ให้คำปรึุกษาด้านการจัดทำบัญชี ทั้งบัญชีบริหาร บัญชีการเงิน และบัญชีต้นทุน
  • จัดทำแผนธุรกิจเพื่อเสนอสถาับันการเงิน
  • จัดทำการศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการ
  • ให้คำแนะนำและอบรมพนักงาน ณ.บริษัทลูกค้าที่สำนักงานให้คำปรึกษา
  • วางระบบรูปแบบทางบัญชี ระบบปฎิบัติงานและการควบคุมภายใน


ตรวจสอบบัญชีประจำปี / ตรวจสอบเฉพาะเรื่อง
บริการด้านบัญชี
จดทะเบียนธุรกิจ
ที่ปรึกษาทางด้านบัญชีและภาษี
วางระบบบัญชีและเอกสารview