http://www.108acc.com
  
สร้างเว็บไซต์Engine by iGetWeb.com

หน้าแรก

วิสัยทัศน์/พันธกิจ

บริการของเรา

LINK 4 A/C

DOWNLOAD

ติดต่อเรา

.......... บทความ 108 ..........

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ธรรมนูญครอบครัว คนละเรื่องเดียวกัน (๔)

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ธรรมนูญครอบครัว คนละเรื่องเดียวกัน

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ธรรมนูญครอบครัว คนละเรื่องเดียวกัน (2)

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ธรรมนูญครอบครัว คนละเรื่องเดียวกัน (๓)

ราชกิจจาฯ ประกาศมาตรการคง VAT 7% ออกไปอีก 1 ปี ถึงวันที่ 30 ก.ย.61 ..... คั่นเวลา

บัญญัติ 10 ประการที่ต้อง คำนึงในการวางระบบบัญชี และการควบคุม ภายใน (1)

อะไรคือข้อมูลทางบัญชี ?

องค์กรในมุมมองของนักบัญชี

วิธีการเลือกสำนักงานบัญชี

เจ้าของกิจการควรไปพบ สรรพากรเองหรือไม่

บัญญติ 10 ประการที่ต้อง คำนึงในการวางระบบบัญชี และการควบคุมภายใน (2)

สำนักงานบัญชีในฝัน (2)

สำนักงานบัญชีในฝัน (3)

สำนักงานบัญชีในฝัน (4)

สำนักงานบัญชีในฝัน (5)

สำนักงานบัญชีในฝัน (6)

การสุ่มตัวอย่างทางสถิติในการสอบบัญชี

ค่าทำบัญชีปีละ 2-3 หมื่นบาท คุณไปอยู่ที่ไหนมา

พรก.ยกเว้นการปฏิบัติการเกี่ยวกับภาษีอากร 2558 ยื่นดีไหม

ธุรกิจปั่นป่วน เจอปัญหาขาดแคลนผู้สอบบัญชี จริงหรือ(1)

คุณสมบัตินักบัญชีที่ดี

จรรยาบรรณ ของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี

ธรรมบรรยาย ชุด จริยธรรมกับบัณฑิต - พุทธทาสภิกขุ

คลิปนี้ ชอบมาก

KPI เท่าไหร่ถึงพอ (1)

KPI เท่าไหร่ถึงพอ (2)

สถิติการจ่ายภาษีรายจังหวัด

สถิติการจ่ายภาษีตามภาค

สำนักงานบัญชีในฝัน (1)

สมาชิก

ลืมรหัสผ่าน?
สมัครสมาชิก
Gold charts on InfoMine.com

จดทะเบียนนิติบุคคล

          บริการด้านการจดทะเบียนบริษัทและห้างหุ้นส่วนตั้งใหม่ การจดเปลี่ยนกรรมการหรือหุ้นส่วนการเปลี่ยนวัตถุที่ประสงค์ บริคณห์สนธิ รวมถึงการขอหนังสือรับรองบริษัท ดำเนินการจดทะเบียนเลิกกิจการ

          การบริการด้านธุรกิจด้านทะเบียนบริษัท ได้ทำขึ้นเพื่อตอบสนองความต้องการลูกค้าให้ครบถ้วน จากเดิมที่เคยส่งให้สำนักงานทนายความที่ร่วมมือด้านการให้บริการเป็นผู้ดำเนินการซึ่งมักมีปัญหาไม่สอดคล้องกับความต้องการของลูกค้าเนื่องๆ หลังจากที่กระทรวงพาณิชย์ได้ยอมให้ผู้สอบบัญชีเป็นผู้ลงนามพยานในการจดทะเบียนได้เราจึงเปิดให้บริการกับลูกค้า ซึ่งจะเป็นประโยชน์กับลูกค้าเรามากกว่า ทั้งด้านค่าบริการและความแน่นอนที่จะไม่ทำให้ผลของการจดทะเบียนไม่กระทบกับการจัดทำบัญชีในอนาคต เนื่องจากทนายความมักไม่เข้าใจด้านการจัดทำับัญชีจึงทำให้การจดทะเบียนที่เกิดขึ้นมักมีปัญหากับ การจัดทำบัญชีในอนาคต แต่หากให้ผู้สอบบัญชีลงนามพยานมักจะได้รับการตรวจสอบขั้นต้นก่อนว่าไม่มีปัญหาที่จะเกี่ยวพันกับด้านการจัดทำบัญชี
          

อัตราค่าบริการของสำนักงาน

                                                

ค่าจดทะเบียนบริษัทใหม่ที่ไม่ใช่ลูกค้าเดิมหรือที่จะเป็นลูกค้าใหม่
ค่าจดเปลี่ยนแปลงกรรมการ / หุ้นส่วน /วัตถุประสงค์    
ขอหนังสือรับรอง / คัดสำเนาเอกสาร       
จดทะเบียนเลิกกิจการ / อื่นๆ  
6,000 บาทไม่รวมค่าใช้จ่ายที่ต้องจ่ายจริง
4,000 บาทไม่รวมค่าใช้จ่ายที่ต้องจ่ายจริง
1,000 บาทไม่รวมค่าใช้จ่ายที่ต้องจ่ายจริง
โทรสอบถาม


หมายเหตุ    เนื่องจากบริการนี้เป็นบริการที่เราทำเพื่อลูกค้า ดังนั้นค่าบริการข้างต้น

  1. สำหรับลูกค้าเดิมของเครือข่ายจะลดค่าบริการลง 50 %
  2. สำหรับลูกค้าใหม่ที่จดทะเบียนธุรกิจใหม่ที่เครื่อข่ายจัดทำบัญชีให้ ค่าบริการที่คิดทั้งหมดจะนำไปหักจากค่าบริการจัดทำบัญชีรายเดือนจนกว่าจะหมด
  3. สำหรับลูกค้าที่ใช้บริการตามเงื่อนไขการให้บริการบางระดับ การให้บริการ ฟรี รายปีจะยังคงเป็นไปตามเงื่่อนไขที่ตกลงตามหนังสือเสนอบริการตรวจสอบบัญชีประจำปี / ตรวจสอบเฉพาะเรื่อง
บริการด้านบัญชี
จดทะเบียนธุรกิจ
ที่ปรึกษาทางด้านบัญชีและภาษี
วางระบบบัญชีและเอกสาร

view

*

view