สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com
Cart รายการสินค้า (0)

สปส.แจ้งผู้ประกันตนสามารถตรวจสอบยอดเงินสมทบกรณีชราภาพของตนเองได้

(อ่าน 25157/ ตอบ 21)

108acc (Member)

สปส.แจ้งผู้ประกันตนสามารถตรวจสอบยอดเงินสมทบกรณีชราภาพของตนเองได้เลขที่ :

วันที่ประกาศ : 17/10/2551

          สำนักงานประกันสังคม  แจ้งหากผู้ประกันตนต้องการทราบยอดเงินสมทบกรณีชราภาพของตนเองสามารถตรวจสอบ ข้อมูลดังกล่าวได้ 3 ช่องทาง คือ 1.ติดต่อสอบถามได้ด้วยตนเองผ่านศูนย์บริการข้อมูล 1506 ติดต่อเจ้าหน้าที่โดยตรงให้บริการในวัน และเวลาราชการ 2.ตรวจสอบผ่านระบบอินเตอร์เน็ตทางเว็บไซต์ของสำนักงานประกันสังคมได้ที่  www.sso.go.th โดยผู้ประกันตนจะต้องลงทะเบียนก่อนจึงจะมีสิทธิเข้าฐานข้อมูลดังกล่าวได้ 3.หากผู้ประกันตน    ไม่สะดวกหรือไม่สามารถเข้าถึงระบบการใช้อินเตอร์เน็ตได้ ผู้ประกันตนสามารถขอให้สำนักงานประกันสังคมส่งข้อมูลยอดเงินสมทบกรณีชราภาพ ให้กับตนเองได้โดยทำหนังสือ ถึงกองเงินสมทบสำนักงานประกันสังคม พร้อมแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและระบุสถานที่ที่ต้องการ       ให้ส่งข้อมูลไป 

          การจ่ายสิทธิประโยชน์ในกรณีชราภาพให้กับผู้ประกันตนนั้นจะจ่ายคืน เมื่อผู้ประกันตนมีอายุครบ 55 ปี และความเป็นผู้ประกันตนได้สิ้นสุดลง (ลาออก  ทุพพลภาพ หรือเสียชีวิต)ในรูปของบำเหน็จหรือบำนาญ ซึ่งขึ้นอยู่กับระยะเวลาการส่งเงินสมทบ กล่าวคือ  หากผู้ประกันตนส่งเงินสมทบไม่ครบ 180 เดือน อายุครบ 55 ปี และไม่ได้ทำงานแล้วจะได้รับเป็น เงินบำเหน็จชราภาพ ส่วนผู้ประกันตนที่ส่งเงินสมทบครบ 180 เดือน (ระยะเวลาในการส่งเงินสมทบจะติดต่อกันหรือไม่ ก็ได้) มีอายุครบ  55  ปีและไม่ได้ทำงานแล้ว จะได้รับเป็น เงินบำนาญชราภาพ โดยจะเริ่มจ่ายในปี 2557  และสำหรับผู้ประกันตนที่อายุ  55  ปี  และยังทำงานอยู่ต้องส่งเงินสมทบต่อไป แต่สิทธิการรับเงินบำนาญชราภาพจะมากขึ้น คือหากผู้ประกันตนมีการส่งเงินสมทบมากกว่า 180 เดือน (15 ปี) อัตราเงินบำนาญจะเพิ่มขึ้น 1.5%  ต่อการนำส่งเงินสมทบครบทุก 12 เดือน

...............................................................................

ศูนย์สารนิเทศ สอบถามประกันสังคม โทร. 1506  www.sso.go.th

dd

นาย

อยากรู้ว่าผู้ที่หนีทหารจะทำบัตรประกันสังคมได้หรือไม่

กิ่งกาญน์

นพวงษ์ แสนชัย

sronchai Tongya

อยากทราบว่า    กรณี ที่เราครบ55ปี ต้องการเงินบำเนตไม่เอาบำนานครับ มีช่องทางใหนที่เราจะได้เงินเผ็นก้อนบ้างครับ

Page : 1
Lock Reply
view