สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com
Cart รายการสินค้า (0)

กฎกติกามรรยาท

(อ่าน 10891/ ตอบ 1)

เว็บมาสเตอร์

กฎกติกาและมรรยาท
คำแนะนำเพื่อเป็นแนวทางในการเข้าร่วมกิจกรรม1.ห้ามเสนอภาพ,ข้อความ หรือเนื้อหาอันเป็นการวิพากษ์วิจารณ์พาดพิง สถาบันชาติ, ศาสนา, สถาบันมหากษัตริย์ , ราชวงศ์ รวมถึงองคมนตรี

2.ห้ามเสนอภาพหรือข้อความอันอาจเป็นเหตุให้เกิดความขัดแย้งขึ้น ในระหว่างสถาบันการศึกษา หรือระหว่างสังคมใด ๆ

3.ห้ามเสนอภาพ,ข้อความ หรือเนื้อหาที่ส่อไปในทางหยาบคายก้าวร้าว เกินกว่าที่บรรทัดฐานของสังคมจะยอมรับได้

4.ใช้ข้อความที่สุภาพเพื่อเป็นการแสดงความจริงใจในการเข้าร่วมกิจกรรม

5.ไม่ใช้เว็บไซท์แห่งนี้ เสนอข้อความซึ่งเป็นการใส่ร้ายผู้อื่นซึ่งไม่ใช่บุคคล หรือนิติบุคคลสาธารณะ อันข้อความเหล่านั้นขาดแหล่งข้อมูลที่อ้างอิงที่ชัดเจน

6.เปิดใจให้กว้างยินดีรับฟังและเคารพในเสรีภาพของการเสนอความคิดเห็น ของผู้อื่น

7. การเสนอความเห็นต่อกระทู้ใดๆ พึงระลึกเสมอว่า มีผู้อ่านที่แตกต่างกัน ทั้งวัยวุฒิ คุณวุฒิ และวุฒิภาวะ ดังนั้นจึงควรระมัดระวังในการใช้ข้อความ

8.ห้ามนำเสนอข้อมูลส่วนตัวของผู้อื่น เช่น เบอร์เพจ หรือหมายเลขโทรศัพท์  หรือข้อความอันเป็นการใส่ร้ายผู้อื่น

9.ตรวจดูว่ามีกระทู้ที่มีเนื้อหาในทางเดียวกับที่กำลังจะตั้งกระทู้ เพื่อจะได้ไม่เป็นการซ้ำซ้อนกัน

10. สมาชิกและผู้ร่วมกิจกรรมที่ปฏิบัติผิด กฏกติกา พึงตระหนักว่า จะต้องรับผิดชอบต่อความผิดนั้นด้วยตัวเอง และข้อความหรือข้อมูลที่เสนอดังกล่าว อาจนำมาซึ่งการเปิดเผยที่มาและรายละเอียดที่อยู่ของผู้ที่โพสต์คำไม่สุภาพ หรือปฏิบัติผิด  กฏ กติกามารยาท และหรือข้อความของท่านอาจถูกลบ ได้โดยไม่ถือว่าเป็นการละเมิด สิทธิ์ส่วนบุคคล

11.เพื่อเป็นการใช้เนื้อที่ให้เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมสูงสุด จึงจำเป็นต้องสงวนสิทธิ์ในการลบข้อความ หรือกระทู้ หรือความเห็น หรือรูปภาพ นอกเหนือจากข้อปฎิบัติข้างต้นโดยไม่ต้องแจ้งให้ท่านทราบ

12.กรุณา Post ข้อมูลข่าวสาร ให้ตรงกับหัวข้อเมนู หรือหัวข้อที่กำหนดไว้ มิเช่นนั้น ข้อมูลของท่านอาจถูกลบทิ้งได้ โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า

13.กระทู้ที่มีผู้แจ้งความให้ลบทีมงานขอสงวนสิทธิ์พิจารณาก่อนดำเนินการ และถือว่าการตัดสินของทีมงานเป็นอันสิ้นสุด

14.งดกระทู้ที่มีเจตนาในเชิงการค้า

15.พึงตระหนักอยู่เสมอว่า การเสนอคำถามหรือความเห็นต่อสังคม ควรจะมี ความรับผิดชอบ ต่อทุกข้อความที่ได้เสนอไป เพื่อไม่ให้เกิดความเสียหาย ต่อบุคคลที่เกี่ยวข้องเพื่อให้เกิดบรรทัดฐานอันดีต่อสังคมสืบไป

16.การเข้าเยี่ยมชมเวปไซต์้ไม่ว่าทางใดทางหนึ่งและจะผ่านหน้าหลักหรือไม่ ถือว่าผู้เข้าเยี่ยมชมเข้าใจกติกาเบื้องต้นแล้ว


Lock Reply
view