สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com
Cart รายการสินค้า (0)

สรรพากรแจ้งเกณฑ์เงินได้ที่ต้องยื่นแบบ ภ.ง.ด.90,ภ.ง.ด.91

(อ่าน 1595/ ตอบ 1)

108acc (Member)

เลขที่ข่าว ปชส. 27/2555
วันที่แถลงข่าว 16 มีนาคม 2555
เรื่อง สรรพากรแจ้งเกณฑ์เงินได้ที่ต้องยื่นแบบ ภ.ง.ด.90,ภ.ง.ด.91
..................................................................................................................


กรมสรรพากรแจ้งเกณฑ์เงินได้ของบุคคลธรรมดา ห้างหุ้นส่วนสามัญ คณะบุคคลที่มิใช่นิติบุคคลและ วิสาหกิจชุมชน ที่มีภาษีต้องชำระหรือไม่ก็ตาม ต้องมีหน้าที่ยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา (ภ.ง.ด.90,ภ.ง.ด.91) ประจำปีภาษี 2554 ภายในวันที่ 2 เมษายน 2555 ดังนี้- ผู้ที่เป็นโสด มีเงินได้พึงประเมินเกิน 30,000.-บาท (ภ.ง.ด.90) และมีเงินได้พึงประเมินเกิน 50,000.- บาท (ภ.ง.ด.91)- ผู้ที่มีคู่สมรส มีเงินได้พึงประเมินไม่ว่าฝ่ายเดียวหรือทั้งสองฝ่าย รวมกันเกิน 60,000.-บาท (ภ.ง.ด.90) และมีเงินได้พึงประเมินเกิน 100,000.-บาท (ภ.ง.ด.91)- กองมรดกที่ยังมิได้แบ่ง มีเงินได้พึงประเมินเกิน 30,000.-บาท
ห้างหุ้นส่วนสามัญ/คณะบุคคลที่มิใช่นิติบุคคล มีเงินได้พึงประเมินเกิน 30,000.-บาท- วิสาหกิจชุมชน ตามกฏหมายว่าด้วยการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน เฉพาะที่เป็นห้างหุ้นส่วนสามัญ /คณะ บุคคลที่มิใช่นิติบุคคล มีเงินได้พึงประเมินเกิน 1,8000,000.-บาท          นางจิตรมณี สุวรรณพูล รองอธิบดีกรมสรรพากรในฐานะโฆษกกรมสรรพากรได้กล่าวว่า “ขณะนี้เป็น ช่วงกำหนดเวลาการยื่นแบบ ภ.ง.ด.90,ภ.ง.ด.91 ซึ่งกรมสรรพากรได้อำนวยความสะดวกให้แก่ผู้เสียภาษี สามารถยื่นแบบฯ ได้หลายช่องทาง ได้แก่ ทางอินเทอร์เน็ตที่ www.rd.go.th หรือ สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขา หรือ ที่ธนาคารพาณิชย์ไทย จึงขอให้ผู้เสียภาษียื่นแบบฯ ให้ทันภายในวันที่ 2 เมษายน 2555 ที่จะถึงนี้ด้วย และหากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามที่ Call Center หมายเลข 1161 ซึ่งให้บริการทุกวันทำการ ตั้งแต่เวลา 08.30 - 20.00 น. และวันเสาร์ ตั้งแต่เวลา 08.30 - 16.30 น.”


Lock Reply
view