สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com
Cart รายการสินค้า (0)

Posts Tagged " Jobs to be Done "

Jobs to be Done ช่วยวิเคราะห์ภาพการตลาดใหม่

จากประชาชาติธุรกิจ คอลัมน์ คิด วิเคราะห์ แยกแยะ โดย วีระพงษ์ ธัม www.facebook.com/10000Li การวิเคราะห์ธุรกิจและวิเ...

Tags :

Game Changer Jobs to be done

จากประชาชาติธุรกิจ คอลัมน์ New Normal โดย ดร.ธีรศานต์ สหัสสพาศน์ ไม่กี่ปีที่ผ่านมาธุรกิจทั่วโลกต้องพบกับวิกฤตคลื่นลมอ...

Tags :

view