http://www.108acc.com
  
สร้างเว็บไซต์Engine by iGetWeb.com

หน้าแรก

วิสัยทัศน์/พันธกิจ

บริการของเรา

LINK 4 A/C

DOWNLOAD

ติดต่อเรา

.......... บทความ 108 ..........

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ธรรมนูญครอบครัว คนละเรื่องเดียวกัน (๔)

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ธรรมนูญครอบครัว คนละเรื่องเดียวกัน

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ธรรมนูญครอบครัว คนละเรื่องเดียวกัน (2)

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ธรรมนูญครอบครัว คนละเรื่องเดียวกัน (๓)

ราชกิจจาฯ ประกาศมาตรการคง VAT 7% ออกไปอีก 1 ปี ถึงวันที่ 30 ก.ย.61 ..... คั่นเวลา

บัญญัติ 10 ประการที่ต้อง คำนึงในการวางระบบบัญชี และการควบคุม ภายใน (1)

อะไรคือข้อมูลทางบัญชี ?

องค์กรในมุมมองของนักบัญชี

วิธีการเลือกสำนักงานบัญชี

เจ้าของกิจการควรไปพบ สรรพากรเองหรือไม่

บัญญติ 10 ประการที่ต้อง คำนึงในการวางระบบบัญชี และการควบคุมภายใน (2)

สำนักงานบัญชีในฝัน (2)

สำนักงานบัญชีในฝัน (3)

สำนักงานบัญชีในฝัน (4)

สำนักงานบัญชีในฝัน (5)

สำนักงานบัญชีในฝัน (6)

การสุ่มตัวอย่างทางสถิติในการสอบบัญชี

ค่าทำบัญชีปีละ 2-3 หมื่นบาท คุณไปอยู่ที่ไหนมา

พรก.ยกเว้นการปฏิบัติการเกี่ยวกับภาษีอากร 2558 ยื่นดีไหม

ธุรกิจปั่นป่วน เจอปัญหาขาดแคลนผู้สอบบัญชี จริงหรือ(1)

คุณสมบัตินักบัญชีที่ดี

จรรยาบรรณ ของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี

ธรรมบรรยาย ชุด จริยธรรมกับบัณฑิต - พุทธทาสภิกขุ

คลิปนี้ ชอบมาก

KPI เท่าไหร่ถึงพอ (1)

KPI เท่าไหร่ถึงพอ (2)

สถิติการจ่ายภาษีรายจังหวัด

สถิติการจ่ายภาษีตามภาค

สำนักงานบัญชีในฝัน (1)

สมาชิก

ลืมรหัสผ่าน?
สมัครสมาชิก
Gold charts on InfoMine.com

ประชาสัมพันธ์การยื่นแบบ ภ.ง.ด.50

(อ่าน 1741/ ตอบ 0)

108acc (Member)


ขณะ นี้เป็นช่วงเวลาการยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้นิติบุคคลประจำปี สำหรับบริษัทจำกัด บริษัทมหาชนจำกัด ห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล มูลนิธิ หรือสมาคม ที่มีรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 มีหน้าที่ต้องยื่นแบบ ภ.ง.ด.50 ภ.ง.ด.52 หรือ ภ.ง.ด. 55 พร้อมชำระภาษี (ถ้ามี) ภายใน 150 วัน นับแต่วันสิ้นรอบระยะเวลาบัญชี และเนื่องจาก ในปีนี้วันสุดท้ายของกำหนดเวลาการยื่นแบบฯ ตรงกับวันเสาร์ที่ 30 พฤษภาคม 2558 อีกทั้งวันจันทร์ที่ 1 มิถุนายน 2558 เป็นวันวิสาขบูชา ซึ่งตรงกับวันหยุดราชการ วันสุดท้ายของการยื่นแบบฯ ดังกล่าวจึงเลื่อน ไปเป็นวันอังคารที่ 2 มิถุนายน 2558สำหรับ ผู้ที่ยื่นแบบฯ ทางอินเทอร์เน็ต ได้รับการขยายเวลาออกไปอีก 8 วัน โดยจะเริ่มนับตั้งแต่วันที่ 31 พฤษภาคม 2558 เป็นวันแรก และวันครบกำหนดขยายเวลาจะตรงกับวันอาทิตย์ที่ 7 มิถุนายน 2558 ซึ่งเป็นวันหยุดราชการ ดังนั้น วันสุดท้ายจะตรงกับวันจันทร์ที่ 8 มิถุนายน 2558 จึงขอให้ผู้เสียภาษียื่นแบบฯ และชำระภาษีให้ทันภายในกำหนดเวลาตามกฎหมายทั้งนี้ หากผู้เสียภาษียื่นแบบฯ เกินกว่าเวลาที่กฎหมายกำหนด จะต้องชำระค่าปรับไม่เกิน 2,000 บาท และในกรณีมีภาษีที่ต้องชำระ ท่านยังจะต้องชำระเงินเพิ่มอีกร้อยละ 1.5 ต่อเดือนของภาษีที่ต้องชำระส่วนประชาสัมพันธ์สำนักบริหารกลาง กรมสรรพากรLock Reply
view

*

view