สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com
Cart รายการสินค้า (0)

Lean Accounting 5

การวัดผลแบบใหม่ของกิจการที่ใช้ลีน

นิพนธ์ กาญจนพิพัฒน์กุล
ฺB.A.(accounting),H.D.(Auditing)
M.S.(Accounting),CPA_Thailand    การคำนวณต้นทุนมาตรฐานแบบเดิมนั้นเริ่มมีความไม่เหมาะสมกับระบบการผลิตแบบลีน แต่อย่างไรก็ตาม การคำนวณต้นทุนมาตรฐานยังคงเป็นวิธีที่เหมาะสม  ในกรณีที่การผลิตยังคงเป็นแบบเดิม ในรูปแบบของการผลิต แบบ economy of scale ซึ่งเป็นการผลิตแบบเน้น batch ใหญ่ๆแต่เมื่อใดการผลิตเป็นแบบ ลีน ซึ่งอาศัยการไหล ของงานในขบวนการผลิต ตามความต้องการของลูกค้า การคำนวณต้นทุนการผลิตโดยใช้วิธีต้นทุนมาตรฐาน อาจไม่เหมาะสมอีกต่อไป
    การวัดผลแบบเดิมที่ทำกันมาจะมีข้อบกพร่อง 3 ประการคือ
    1.รายงานออกมาช้าเกินไป กว่าจะได้ต้องรอสิ้นเดือนจึงจะได้
    2.รายงานต่างๆออกมาในรูปแบบทางรายงานทางการเงิน ซึ่งเหมาะสำหรับคนด้านบัญชีและการเงิน หรือผู้จัดการในระดับที่สูง ไม่เหมาะกับการนำไปใช้  เพื่อปรับปรุง ในระดับย่อยซึ่งเป็นสิ่งจำเป็น
    3.รายงานต่างๆที่จัดทำขึ้นค่อนข้างซับซ้อน ซึ่งคนส่วนใหญ่ไม่เข้าใจทำให้การประชุมต้องใช้เวลานาน ขึ้นและมีสภาวะกดดันในที่ประชุมมากขึ้น
    ดังนั้น หากบริษัททำการผลิตสินค้า โดยใช้ระบบการผลิตแบบลีน แล้ว การบัญชีและการวัดผลแบบเดิม จะมีการเปลี่ยนแปลงเป็น การวัดผล 3 ระดับ คือ
    1.การวัดผลการผลิตในหน่วยย่อยของการผลิต
        การวัดผลในระดับนี้จะเน้นให้ผู้ปฎิบัติงาน ปฎิบัติงานประจำวันดีขึ้น
    2.การวัดผลจากสายธารแห่งคุณค่า
        การวัดผลระดับนี้จะเน้น การกระตุ้นการปรับปรุงสายธารแห่งคุณค่า อย่างต่อเนื่อง
    3.การวัดผลระดับบริษัท หรือ โรงงาน
        การวัดผลระดับนี้จะช่วยให้ระดับจัดการ เห็นถึง การบรรลุเป็นหมายที่บริษัทตั้งไว้ สามารถทำได้หรือไม่

    การวัดผลต่างๆเหล่านี้ หมายถึง ผู้ที่เกี่ยวข้องจะต้องกำจัดขบวนการสูญเสียต่างๆ ในระบบและขบวนการบัญชี ให้ลดลง การทำบัญชีแบบลีนนั้นจะต้องทำไปพร้อมกับการทำระบบการผลิตแบบลีน ที่มีการทำมาจนสามารถ ควบคุมขบวนการผลิตแบบลีนได้แล้ว เทคนิคต่างๆที่นำมาใช้ในระบบการผลิตแบบลีน   ทำให้กำจัดความจำเป็น ของขบวนการทางบัญชีในระบบการบัญขีแบบเดิม เนื่องจากขบวนการผลิตแบบลีน สามารถที่จะสร้าง ระบบควบคุมการผลิตได้ ดังนั้นจึงไม่มีความจำเป็นที่จะต้องสร้างขบวนการควบคุมทางการเงิน แยกออกต่างหาก เนื่องจากขบวนการผลิตได้สร้างระบบควบคุมขึ้นมาด้วยตัวของมันเอง แต่อย่างไรก็ตาม จนกว่า ที่ระบบการผลิต แบบลีนจะสร้างการควบคุมของตัวเองขึ้นมาได้ระบบการควบคุมทางการเงินยังคงมีความจำเป็นอยู่
    วิธีการทำบัญชีแบบลีนเช่นเดียวกันกับขบวนการผลิตแบบลีน ไม่ใช่ของใหม่แต่เป็นการนำของเดิมที่มี ในบางรูป แบบมาปรับปรุงและใช้อย่างเหมาะสม การนำมาใช้ และการใช้เครื่องมือทางบัญชีต่างๆ ในแต่ละบริษัท ประเภท สภาพแวดล้อม จะแตกต่างกันออกไป จะต้องใช้การพัฒนาต่างๆกันไปตามแต่ละรูปแบบของกิจการ ขั้นตอน หรือ ขบวนการในการเริ่มทำการบัญชีแบบลีน
    ระยะที่ 1.เมื่อมีการดำเนินการผลิตแบบหน่วยย่อย เราจะเริ่มทำการวัดผลแบบหน่วยย่อย เมื่อกิจการเริ่มทำ ขบวนการไหลของงาน ขบวนการผลิตแบบดึง ระบบคัมบัง การกำหนดมาตรฐานการทำงาน การตรวจสอบ คุณภาพหน้างาน ในระยะนี้จะยังไม่มีการเปลี่ยนวิธีการบัญชีแบบเดิมทั้งหมด ทำเฉพาะส่วนที่จะ สนับสนุนการ เปลี่ยนแปลงการทำงานแบบหน่วยย่อย การวัดผลจะทำอย่างง่ายๆ ไม่มาก มักจะดูเกี่ยวกับ เวลาการทำงาน , มาตรฐานการทำงาน , การไหลของงาน , ขบวนการผลิตแบบดึง  ส่วนการวัดผลจะเป็นเรื่องของ เวลาที่ใช้ทำงาน , การปรับปรุงขบวนการทำงาน เท่าที่สามารถดูได้
    สิ่งที่จะไดัจากระยะนี้
        - ควรจะมีสินค้าคงเหลือเริ่มลดลง
        - cash flow ดีขึ้น แต่ยังจะไม่มีกำไรในระยะเวลาอันใกล้
        - อาจมีผลกระทบกับ VARIENCE บ้างไม่มาก
        - การวัดผลด้านการผลิตมีการปรับปรุงขึ้น แต่ด้านการเงินจะยังไม่มีการปรับปรุงในบางส่วนงาน อาจแย่ลง

อย่ามุ่งหวังว่าจะได้หากำไรจากการปรับปรุงการผลิตแบบลีนเมื่อเริ่ม

นิพนธ์ กาญจนพิพัฒน์กุล

Tags : Lean Accounting 5 บัญชีต้นทุน บัญชี สอบบัญชี ที่ปรึกษา

ความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็น

* *

 

*

view