สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com
Cart รายการสินค้า (0)

สำนักงานบัญชีในฝัน (5)

สำีนักงานบัญชีในฝัีน (ร้าย) 9

PAL0433
 

ตื่นจาก ผัน(ร้าย)กันเสียที

           เล่าเรื่องสำนักงานไปเสียหลายประเภท ก็รู้กันแล้วว่ามันมีอะไรเกิดขึ้นในวงการวิชาชีพบัญชี ถ้าเราเป็นผู้ประกอบการเราจะรู้ได้อย่างไรว่าเราควรจะเลือกสำนักงานบัญชีแบบไหน ในเมื่อเราไม่รู้เรื่องอะไรเลยเกี่ยวกับบัญชี

           ........... สำหรับเรื่องนี้ จะว่ายากก็ยากจะว่าง่ายก็ง่าย ...............

          เอากันง่ายๆถ้าอยากรู้ก็ต้องถามคนที่เกี่ยวข้องหรือมีประสบการณ์ที่ไม่ใช่สำนักงานบัญชีเอง คงต้องอาศัยหน่วยงานราชการที่เกี่ยวกับการควบคุมและตรวจสอบกำกับสำนักงานบัญชีหรือผู้ทำบัญชี ที่บอกอย่างนี้เพราะหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องจะต้องตรวจการทำบัญชี ทั้งที่เป็นการจัดทำและผลของการจัดทำ หน่วยงานนั้นก็คือ กรมสรรพากรและกรมพัฒนาธุรกิจการค้า

          หน่วยงานทั้งสองแห่งได้เคยมีการสรุปปัญหาที่เกิดจากการสอบบัญชีและการทำบัญชีไว้หลายประเด็น ได้มีการออกเผยแพร่ขอความร่วมมือกับสำนักงานบัญชีไว้พอสมควร เพื่อให้สำนักงานบัญชีปฎิบัติอย่างถูกต้อง แต่สำนักงานบัญชีเหล่านั้นให้ความร่วมมือภาครัฐอย่างเต็มที่ ด้วยการช่วยปิดประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน (ก็บอกให้ปิดก็ปิด ไม่ได้บอกให้เปิด นี่น่า .......แหม ขืนบอกออกไปวันหลังก็ทำงานยากซิ)

          จากสรุปปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นจากการที่ภาครัฐตรวจสอบการทำบัญชีของสำนักงานบัญชี เราจะเห็นความ Amazing ของ Thai Accounting ได้เป็นอย่างดี บางเรื่องไม่น่าเชื่อว่าอย่างนี้จะมีได้ในวงการวิชาชีพบัญชีไทย

          หลังจากที่รวบรวมเนื้อหาและได้อ่านสรุปดู ก็พอจะรู้และเข้าใจได้ว่า เจ้าหน้าที่ตรวจสอบจะปวดหัว เบื่อ และ เซ็ง แค่ไหนที่เจอการทำบัญชีแบบนั้น ที่น่าเศร้ามากกว่าก็คือ เรื่องเหล่านี้ผู้ประกอบการไม่เคยรู้ เพราะไม่เคยดูว่าสำนักงานบัญชีของตัวเองทำงานอย่างไร และก็ไม่เชื่อสิ่งที่เกิดขึ้นจากการตรวจสอบของหน่วยงานราชการ เพราะเมื่อถูกเรียกตรวจสอบมักให้สำนักงานบัญชีไปแทนก็เลยไม่รู้ว่าสำนักงานบัญชีของตัวเองทำงานอย่างไร เมื่อสำนักงานบัญชีมารายงานผลการไปพบเจ้าหน้าที่ตรวจสอบ คุณก็จะรับรู้ว่า บัญชีของบริษัทคุณนั้นทำออกมาอย่างสุดวิเศษ ถูกต้องตามกฎหมายทุกอย่าง แต่เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ มันงี่เง่าสุดๆ ...... มันก็เหมือนฟังความข้างเดียว

          เราจึงเอาสรุปของกรมสรรพากรและกรมพัฒนาธุรกิจ มาสรุปอีกทีทั้งส่วนที่เป็นของผู้สอบบัญชีและสำนักงานบัญชี

          ........... ลองไปดูกัน ............

ประเด็นที่พบของงานตรวจสอบบัญชีของผู้สอบบัญชี

กรมสรรพากร กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
O ไม่แจ้งรายชื่อกิจการที่ทำการตรวจสอบ x
O ไม่มีการจัดทำแผนการสอบบัญชี หรือรูปแบบไม่สมบูรณ์ x x
O ไม่มีการจัดทำแนวการตรวจสอบบัญชี หรือใช้รูปแบบมาตรฐานของ
    สำนักงาน โดยไม่มีการปรับให้เหมาะสมกับข้อเท็จจริงในการตรวจสอบ x x
O แนวทางการสอบบัญชีไม่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ในการตรวจสอบ x
O แนวทางการสอบบัญชีไม่ปรากฎวิธีการตรวจสอบที่เลือกใช้ในการตรวจ x x
O ไม่ปฎิบัติตามมาตรฐานการสอบบัญชี x x
O ผู้สอบบัญชีตรวจสอบโดยการตรวจเอกสารเท่านั้น ไม่มีการใช้
   วิธีการตรวจสอบที่จำเป็นอื่น x
O กระดาษทำการตรวจสอบของผู้สอบบัญชี
          - ไม่จัดทำกระดาษทำการสำหรับรายการบัญชีที่มีสาระสำคัญ หรือ
            ไม่สอดคล้องกับดัชนีอ้างอิง x x
          - กระดาษทำการไม่สมบูรณ์เพียงพอสำหรับรายการที่มีสาระสำคัญ /
            ไม่น่าเชื่อถือ x x
          - ไม่ปรากฎหลักฐานการตรวจสอบการปรับปรุงกำไรสุทธิทางบัญชี
            เป็นทางภาษี x
O ผู้สอบบัญชีแสดงความเห็นต่องบการเงินไม่สอดคล้องกับผลการตรวจสอบ x
O รายงานแบบไม่มีเงื่อนไขทั้งที่มีการจัดทำบัญชีไม่เป็นไปตามหลักการบัญชี
   ที่รับรองทั่วไป x
O รับงานมากเกินกว่า 300 รายต่อปี x x
O รับงานมากเกินกว่าความรู้ความสามารถที่จะทำไหว หรือไม่สอดคล้องกับ
   จำนวนผู้ช่วย x x
O ไม่มีปรากฎหลักฐานว่าได้มีการกำกับดูแลและสอบทานงานผู้ช่วย x x
O ไม่ปรากฎหลักฐานแน่ชัดว่ามีผู้ช่วยงานจริง หรือใช้นักศึกษาฝึกงานทั้งหมด x x
O ผู้สอบบัญชีรับงานโดยไม่ได้ติดต่อลูกค้าโดยตรง หรือผ่านสำนักงานบัญชี x
O ผู้สอบบัญชีกำหนดค่าธรรมเนียมโดยไม่คำนึงถึงปริมาณงานและเวลาที่ใช้
   และอ้างภายหลังว่าไม่คุ้ม ถ้าจะต้องปฎิบัติตามมาตรฐานการสอบบัญชี x
O ไม่ได้ใช้ความระมัดระวังในการตรวจเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพอย่างเพียงพอ x
O ผู้สอบบัญชีขาดความระมัดระวังรอบคอบในการปฎิบัติงาน และการเขียน
    รายงาน x

 


สำนักงานบัญชีใน ฝัน(ร้าย)1

สำนักงานบัญชีใน ฝัน(ร้าย)2

สำนักงานบัญชีใน ฝัน(ร้าย)3

สำนักงานบัญชีใน ฝัน(ร้าย)4

สำนักงานบัญชีใน ฝัน(ร้าย)6

Tags : สำนักงานบัญชีในฝัน สำนักงานสอบบัญชี สำนักงานบัญชี ทุจริต ทำบัญชี ที่ปรึกษา สอบบัญชี การจัดการ เศรษฐกิจการลงทุน

ความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็น

* *

 

*

view