http://www.108acc.com
  
สร้างเว็บไซต์Engine by iGetWeb.com

หน้าแรก

วิสัยทัศน์/พันธกิจ

บริการของเรา

LINK 4 A/C

DOWNLOAD

ติดต่อเรา

.......... บทความ 108 ..........

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ธรรมนูญครอบครัว คนละเรื่องเดียวกัน (๔)

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ธรรมนูญครอบครัว คนละเรื่องเดียวกัน

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ธรรมนูญครอบครัว คนละเรื่องเดียวกัน (2)

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ธรรมนูญครอบครัว คนละเรื่องเดียวกัน (๓)

ราชกิจจาฯ ประกาศมาตรการคง VAT 7% ออกไปอีก 1 ปี ถึงวันที่ 30 ก.ย.61 ..... คั่นเวลา

บัญญัติ 10 ประการที่ต้อง คำนึงในการวางระบบบัญชี และการควบคุม ภายใน (1)

อะไรคือข้อมูลทางบัญชี ?

องค์กรในมุมมองของนักบัญชี

วิธีการเลือกสำนักงานบัญชี

เจ้าของกิจการควรไปพบ สรรพากรเองหรือไม่

บัญญติ 10 ประการที่ต้อง คำนึงในการวางระบบบัญชี และการควบคุมภายใน (2)

สำนักงานบัญชีในฝัน (2)

สำนักงานบัญชีในฝัน (3)

สำนักงานบัญชีในฝัน (4)

สำนักงานบัญชีในฝัน (5)

สำนักงานบัญชีในฝัน (6)

การสุ่มตัวอย่างทางสถิติในการสอบบัญชี

ค่าทำบัญชีปีละ 2-3 หมื่นบาท คุณไปอยู่ที่ไหนมา

พรก.ยกเว้นการปฏิบัติการเกี่ยวกับภาษีอากร 2558 ยื่นดีไหม

ธุรกิจปั่นป่วน เจอปัญหาขาดแคลนผู้สอบบัญชี จริงหรือ(1)

คุณสมบัตินักบัญชีที่ดี

จรรยาบรรณ ของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี

ธรรมบรรยาย ชุด จริยธรรมกับบัณฑิต - พุทธทาสภิกขุ

คลิปนี้ ชอบมาก

KPI เท่าไหร่ถึงพอ (1)

KPI เท่าไหร่ถึงพอ (2)

สถิติการจ่ายภาษีรายจังหวัด

สถิติการจ่ายภาษีตามภาค

สำนักงานบัญชีในฝัน (1)

สมาชิก

ลืมรหัสผ่าน?
สมัครสมาชิก
Gold charts on InfoMine.com

กรมพัฒนาธุรกิจการค้ายันมีผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเพียงพอที่จะเซ็นงบการเงินให้ธุรกิจกว่า 4 แสนราย

(อ่าน 2764/ ตอบ 5)

108acc (Member)

จาก ASTVผู้จัดการออนไลน์

      กรมพัฒนาธุรกิจการค้ายืนยันมีผู้สอบบัญชีเซ็นงบการเงินเพียงพอกับ จำนวนธุรกิจที่มีอยู่กว่า 4 แสนราย เพราะปัจจุบันก็เซ็นกันไม่ถึงที่กำหนดอยู่แล้ว
       
       น.ส.ผ่องพรรณ เจียรวิริยะพันธ์ อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เปิดเผยว่า กรมฯ ยืนยันว่า ธุรกิจไม่น่าจะมีปัญหาในทางปฏิบัติที่มีผู้สอบบัญชีไม่เพียงพอกับจำนวน นิติบุคคล เพราะในปัจจุบันมีนิติบุคคลทั่วประเทศกว่า 5 แสนราย และเป็นห้างหุ้นส่วนขนาดเล็กประมาณ 1 แสนราย ซึ่งกรมฯ ได้ยกเลิกไม่ต้องมีผู้สอบบัญชีรับรองงบการเงินเพื่ออำนวยความสะดวกและลดค่า ใช้จ่าย ส่วนนิติบุคคลอีกกว่า 4 แสนรายต้องมีผู้สอบบัญชีรับรองงบการเงิน ซึ่งปัจจุบันมีผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอยู่ 8 พันราย และจากสถิติที่ผ่านมาผู้สอบบัญชีส่วนใหญ่ลงรายมือชื่อรับรองงบการเงินไม่ เกิน 50 รายธุรกิจ และมีเพียง 350 รายที่ลงลายมือชื่อเกิน 200 รายธุรกิจ คิดเป็น 6.5% ของผู้สอบบัญชีทั้งหมด
       
       “การควบคุมคุณภาพงานสอบบัญชีเป็นสิ่งที่จำเป็นในวงการวิชาชีพบัญชี ซึ่งจะเป็นการสร้างความน่าเชื่อถือและยกระดับคุณภาพของงบการเงินของ นิติบุคคล และตามพระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ. 2547 กำหนดให้สภาวิชาชีพบัญชีมีภารกิจตามหน้าที่ในการกำกับดูแลการปฏิบัติงานของ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตให้เป็นไปตามหลักจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี ที่กำหนดไว้ในข้อบังคับสภาวิชาชีพบัญชี (ฉบับที่ 19) เรื่อง จรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี พ.ศ. 2553 และเพื่อให้การปฏิบัติงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตมีคุณภาพ ซึ่งจะก่อให้เกิดความเชื่อมั่นต่อนักลงทุน และได้รับการยอมรับจากผู้เกี่ยวข้องโดยทั่วไป รวมทั้งป้องกันผู้สอบบัญชีที่จะทำงานโดยไม่ทำการตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบ บัญชี”
       
       สำหรับอัตราค่าสมาชิกยังคงเท่าเดิม คือ 500 บาท และปรับค่าธรรมเนียมใบอนุญาตของผู้สอบบัญชีจากเดิมอัตรา 1,000 บาท เป็น 2,000 บาท เฉพาะผู้ที่เป็นผู้สอบบัญชีซึ่งมีจำนวนเพียง 8,000 ราย จากสมาชิกทั้งหมดประมาณ 50,000 ราย โดยค่าธรรมเนียมดังกล่าว สภาฯ นำไปกำกับดูแลวิชาชีพบัญชีให้เป็นตามภารกิจที่กฎหมายกำหนด
       
       ก่อนหน้านี้มีธุรกิจได้ร้องเรียนไปยังกระทรวงพาณิชย์ว่า ไม่สามารถหานักบัญชี และผู้สอบบัญชีรับอนุญาตมาเซ็นงบการเงินได้ เพราะไม่สามารถค้นหารายชื่อจากเว็บไซต์ของกรมพัฒนาธุรกิจการค้าได้ หลังจากที่กรมฯ ได้ส่งมอบงานไปให้สภาวิชาชีพบัญชีดูแล โดยในเว็บไซต์ของสภาวิชาชีพบัญชีไม่มีการเผยแพร่รายชื่อผู้ทำบัญชี ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทำให้ไม่สามารถติดต่อหาผู้ทำบัญชีและตรวจสอบบัญชีได้ จะติดต่อได้ก็แต่สำนักงานบัญชีใหญ่ๆ ซึ่งมีค่าใช้จ่ายสูงมาก


Link: คลิ๊กที่นี่

Lock Reply
view

*

view